กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 371
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: สะพานบุญ 07-05-2021, 19:36
คำตอบ: 138
เปิดอ่าน: 7,779
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑ - ๔ รายการละ ๒๕ องค์ครับ

จองรายการที่ ๑ - ๔ รายการละ ๒๕ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 20:40
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 169,130
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 20:40
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,330
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๓ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-05-2021, 20:39
คำตอบ: 59
เปิดอ่าน: 244,918
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 26-04-2021, 23:22
คำตอบ: 67
เปิดอ่าน: 7,210
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๓ ชุดครับ

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๓ ชุดครับ
ห้อง: สะพานบุญ 21-04-2021, 21:19
คำตอบ: 605
เปิดอ่าน: 26,191
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๒๕ องค์ครับ

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๒๕ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-04-2021, 07:28
คำตอบ: 605
เปิดอ่าน: 26,191
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชา รายการที่ ๑ จำนวน ๕ องค์ รายการที่ ๒...

จองบูชา
รายการที่ ๑ จำนวน ๕ องค์
รายการที่ ๒ จำนวน ๕ องค์
รายการที่ ๓ จำนวน ๕ องค์
รายการที่ ๔ จำนวน ๕ องค์
รายการที่ ๕ จำนวน ๕ องค์
รายการที่ ๖ จำนวน ๕ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 11-04-2021, 20:02
คำตอบ: 273
เปิดอ่าน: 18,033
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๖๗ - โอนเงินแล้วจำนวน ๕๕๙ บาท...

- ลำดับการจองที่ ๖๗
- โอนเงินแล้วจำนวน ๕๕๙ บาท วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๕๘ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง นายเฉลิมเดช รุจิราวรรณ
๑๙๘ ซ.อิศรานุภาพ ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์...
ห้อง: สะพานบุญ 10-04-2021, 12:07
คำตอบ: 273
เปิดอ่าน: 18,033
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๕ ฉบับครับ

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๕ ฉบับครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2021, 16:34
คำตอบ: 91
เปิดอ่าน: 12,322
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2021, 16:33
คำตอบ: 273
เปิดอ่าน: 18,033
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2021, 16:29
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,330
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2021, 16:29
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 169,130
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2021, 10:56
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 169,130
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2021, 10:55
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,330
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-02-2021, 14:33
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,330
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-02-2021, 14:33
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 169,130
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๒ น.
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 17-01-2021, 17:04
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 423
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
:9bbc76d5:

:9bbc76d5:
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2021, 13:12
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 169,130
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๔๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2021, 13:09
คำตอบ: 244
เปิดอ่าน: 43,330
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๓๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 04-12-2020, 20:04
คำตอบ: 405
เปิดอ่าน: 13,673
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ทดสอบระบบ... จองรายการที่โ€‹ ๔,โ€‹ ๕โ€‹...

ทดสอบระบบ...

จองรายการที่โ€‹ ๔,โ€‹ ๕โ€‹ และโ€‹ ๖โ€‹ อย่างละโ€‹ ๑โ€‹ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 04-12-2020, 18:18
คำตอบ: 405
เปิดอ่าน: 13,673
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ทดสอบระบบ... จองรายการที่โ€‹ ๔,โ€‹ ๕โ€‹...

ทดสอบระบบ...

จองรายการที่โ€‹ ๔,โ€‹ ๕โ€‹ และโ€‹ ๖โ€‹ อย่างละโ€‹ ๑โ€‹ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 04-12-2020, 18:13
คำตอบ: 405
เปิดอ่าน: 13,673
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
อโหสิกรรม

อโหสิกรรม
ห้อง: สะพานบุญ 03-12-2020, 21:26
คำตอบ: 405
เปิดอ่าน: 13,673
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
อโหสิกรรม

อโหสิกรรม
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2020, 22:49
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 169,130
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๙​ น.
Showing results 1 to 25 of 371

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:53ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว