กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 76
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: แดนธรรม
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 14-10-2021, 08:56
คำตอบ: 28
เปิดอ่าน: 6,317
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ทำบุญกับวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท ทำบุญใส่ย่ามหลวงพ่อ...

ทำบุญกับวัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท
ทำบุญใส่ย่ามหลวงพ่อ ๑๐๐ บาท
โอนแล้ว วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 23:30
คำตอบ: 375
เปิดอ่าน: 20,201
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​กฐินสามัคคี​วัด​ท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท ...

ร่วม​บุญ​กฐินสามัคคี​วัด​ท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท
โอ​นแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ตุลาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๒๓.๒๘​ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 23:27
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 6,915
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​โรงพยาบาล​สนาม​วัดท่าขนุน​ ๑๐๐​ บาท ...

ร่วม​บุญ​โรงพยาบาล​สนาม​วัดท่าขนุน​ ๑๐๐​ บาท
โอ​นแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ตุลาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๒๓.๒๕​ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 23:23
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 4,499
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​สร้างวิทยาลัย​สงฆ์​กาญจนบุรี​ ๑๐๐​ บาท ...

ร่วม​บุญ​สร้างวิทยาลัย​สงฆ์​กาญจนบุรี​ ๑๐๐​ บาท
โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ตุลาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๒๓.​๒๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 23:15
คำตอบ: 77
เปิดอ่าน: 7,445
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​สร้างพระปาง​ห้ามสมุทร​ทรงเครื่อง​จักรพรรด...

ร่วม​บุญ​สร้างพระปาง​ห้ามสมุทร​ทรงเครื่อง​จักรพรรดิ​ ๑๐๐​ บาท
โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ตุลาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๒๓.๑๓​ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 23:11
คำตอบ: 978
เปิดอ่าน: 31,148
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​เป็น​เจ้าภาพ​ทุน​การศึกษา​พระภิกษุ​สามเณร...

ร่วม​บุญ​เป็น​เจ้าภาพ​ทุน​การศึกษา​พระภิกษุ​สามเณร​ ๑๐๐​ บาท
โอ​นแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ตุลาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๒๓.๑๐​ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 15:32
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๑๐๐ บาท​ โอนแล้ว...

ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๑๐๐ บาท​
โอนแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 15:29
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท ...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ว​ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม​ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๒๗ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-10-2021, 15:23
คำตอบ: 90
เปิดอ่าน: 256,764
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​บวชพระวัดท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท โอนแล้ว​...

ร่วม​บุญ​บวชพระวัดท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท
โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ตุลาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๑​๕.๑๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 20-09-2021, 22:16
คำตอบ: 929
เปิดอ่าน: 44,073
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ตาราง​ ลำดับการจอง​ ๑๐๑ -​ ๒๐๐ หายไปครับ

ตาราง​ ลำดับการจอง​ ๑๐๑ -​ ๒๐๐ หายไปครับ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-09-2021, 16:51
คำตอบ: 90
เปิดอ่าน: 256,764
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​บวชพระวัดท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท โอนแล้ว​...

ร่วม​บุญ​บวชพระวัดท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท
โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ กันยายน​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๑​๖.๔๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2021, 15:57
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท ...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ว​ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน​ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2021, 15:36
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๑๐๐ บาท​ โอนแล้ว...

ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๑๐๐ บาท​
โอนแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2021, 10:59
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​ผาง​ประทีป​ ๑๐๐​ บาท​ โอ​นแล้ว​...

ร่วม​บุญ​ผาง​ประทีป​ ๑๐๐​ บาท​ โอ​นแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ส.ค.​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๑๐.๔๙​ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2021, 10:58
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท ...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ๑๐๐ บาท
โอนแล้ว​ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๘ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-08-2021, 10:51
คำตอบ: 90
เปิดอ่าน: 256,764
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​บวชพระวัดท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท โอนแล้ว​...

ร่วม​บุญ​บวชพระวัดท่า​ขนุน​ ๑๐๐​ บาท
โอนแล้ว​ วันที่​ ๑​ ส.ค. ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๑๐.๔๖​ น.
ห้อง: สะพานบุญ 03-07-2021, 19:38
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​ธรรม​ทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​...

ร่วม​บุญ​ธรรม​ทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๓ ก.ค. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๑๙.๓๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2021, 21:10
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​...

ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ก.ค. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๒๑.๐๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2021, 20:59
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​ผางประทีป​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​...

ร่วม​บุญ​ผางประทีป​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑​ ก.ค. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๒๐.๕๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-06-2021, 13:41
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​ผางประทีป​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​...

ร่วม​บุญ​ผางประทีป​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๒๔​ มิ.ย. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๑๓.๔๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 24-06-2021, 13:36
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​...

ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๑๓.๓๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 19-06-2021, 15:56
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วม​บุญ​ผางประทีป​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​...

ร่วม​บุญ​ผางประทีป​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑๙​ มิ.ย. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๑๕.๕๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 19-06-2021, 15:51
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​...

ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๑๕.๕๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 12-06-2021, 08:06
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​...

ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๐๘.๐๕​ น.
ห้อง: สะพานบุญ 06-06-2021, 18:49
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย แดนธรรม
ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​...

ร่วมบุญ​ธรรมทาน​ ๒๐​ บาท​ โอนแล้ว​ เมื่อ​วันที่​ ๖ มิ.ย. ๒๕๖​๔​ เวลา​ ๑๘.๔๘​ น.
Showing results 1 to 25 of 76

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:39ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว