กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 380
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: สะพานบุญ 17-10-2021, 07:29
คำตอบ: 615
เปิดอ่าน: 12,303
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๐ องค์ครับ

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๐ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-10-2021, 21:35
คำตอบ: 375
เปิดอ่าน: 20,201
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ องค์ครับ

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-10-2021, 20:25
คำตอบ: 978
เปิดอ่าน: 31,148
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๒๐๐ องค์ครับ

จองบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๒๐๐ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 12:42
คำตอบ: 978
เปิดอ่าน: 31,148
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๑๐ องค์ครับ

จองบูชารายการที่ ๑๒ จำนวน ๑๐ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 03-10-2021, 08:45
คำตอบ: 978
เปิดอ่าน: 31,148
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๑ จำนวน ๒ ใบ

จองรายการที่ ๑๑ จำนวน ๒ ใบ
ห้อง: สะพานบุญ 02-10-2021, 21:00
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 6,915
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
แก้ไขแล้วครับ :154218d4:

แก้ไขแล้วครับ :154218d4:
ห้อง: สะพานบุญ 02-10-2021, 08:04
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 6,915
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
นางจุฑามาศ รุจิราวรรณ...

นางจุฑามาศ รุจิราวรรณ ร่วมบุญโรงพยาบาลสนามวัดท่าขนุน จำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๕๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 22:06
คำตอบ: 77
เปิดอ่าน: 7,445
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 06:47
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2021, 06:46
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๖ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-10-2021, 06:43
คำตอบ: 90
เปิดอ่าน: 256,762
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 20-09-2021, 16:47
คำตอบ: 929
เปิดอ่าน: 44,073
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชารายการที่ ๕ และ ๖ รายการละ ๒๐ องค์ครับ

จองบูชารายการที่ ๕ และ ๖ รายการละ ๒๐ องค์ครับ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-09-2021, 06:22
คำตอบ: 90
เปิดอ่าน: 256,762
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2021, 06:21
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2021, 06:21
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๙ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-08-2021, 06:39
คำตอบ: 90
เปิดอ่าน: 256,762
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2021, 06:39
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2021, 06:38
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2021, 06:24
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2021, 06:24
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-06-2021, 21:26
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๕๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-06-2021, 21:25
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๕๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 20:40
คำตอบ: 221
เปิดอ่าน: 186,109
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2021, 20:40
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2021, 16:29
คำตอบ: 383
เปิดอ่าน: 69,138
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ว...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๕๑ น.
Showing results 1 to 25 of 380

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:35ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว