กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มัคคนายก
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 10-05-2022, 12:56
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 5,153
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
การรับชม-รับฟังการถ่ายทอดสด ...

การรับชม-รับฟังการถ่ายทอดสด

ท่านสามารถรับชม-รับฟังการถ่ายทอดสด ตามวันและเวลาที่กำหนดผ่านช่องทางต่อไปนี้

รับชมทาง Facebook เพจ watthakhanun: www.facebook.com/watthakhanun...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-05-2022, 08:20
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 153
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนเมษายน (๒)

บรรลุ
ดาวหินน้อย
ศุภชัยท้าว
บุญประภัสสร

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-05-2022, 07:20
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 107
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ เดือนเมษายน (๒)

บริรักษ์

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ...
ห้อง: ศาลาพักใจ 18-04-2022, 21:51
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 608
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเ...

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ เดือนมีนาคม (๒)

เชียงแสน

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ ...
ห้อง: ศาลาพักใจ 18-04-2022, 20:10
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 608
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเ...

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ เดือนมีนาคม (๒)

เกียรติศักดิ์๒๕๒๒ สะกดชื่อตนเองผิด ระบบจึงไม่รับข้อมูล
นภัส๙ โอนช้า
นก_กนกพร โอนช้า
...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-04-2022, 17:59
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 226
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพกฐินปลดหนี้

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ เดือนเมษายน (๑)

นิเวศน์
เอกชัย

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินปลดหนี้...
ห้อง: ศาลาพักใจ 31-03-2022, 11:15
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 608
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพกฐินปลดหนี้

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ เดือนมีนาคม (๒)

อารัมภ์
ข้าแผ่นดิน
ธีรพัฒน์
สมพงศ์
ผู้ชนะเก้าทิศ
วิสุทธิพลเผ่าเหลืองทอง
ข้าวคั่ว...
ห้อง: ศาลาพักใจ 31-03-2022, 11:12
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 251
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนมีนาคม (๒)

ผู้ชนะเก้าทิศ
ปทีป
อารัมภ์
ไม่เด็กแล้วนะ
ประเคน
กมลภู
มุกฟ้า
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 30-03-2022, 22:57
คำตอบ: 247
เปิดอ่าน: 104,584
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

วรรณทนา มาอีกแล้ว แบนตลอดชีพเลยดีไหม ?
ภิญญา มาอีกแล้ว แบนตลอดชีพเลยดีไหม ?
นิติพรหมพรรดิ...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 20-03-2022, 13:23
คำตอบ: 247
เปิดอ่าน: 104,584
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

โมรีวันปลั่ง ควรเป็น โมลี หรือ โนรี
ขงเบ้ง๑๙ ไม่ใช่ภาษาไทย
บีบอส
แก้วตามาย
ภิญญา...
ห้อง: ศาลาพักใจ 17-03-2022, 21:18
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 347
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเ...

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนมีนาคม (๒)

อมร (โอนช้า)

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนมีนาคม...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-03-2022, 19:46
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 269
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพกฐินปลดหนี้

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกฐินปลดหนี้ เดือนมีนาคม (๒)

ใบใหญ่
แสงสุดท้าย

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-03-2022, 19:30
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 347
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนมีนาคม (๒)

วิไล สีดาจันทร์

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 03-03-2022, 22:25
คำตอบ: 247
เปิดอ่าน: 104,584
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ชนานันท์อุ่นโค้ นามสกุลไม่ผ่าน
แป๋ม
ธนกฤตไอซ์
วรรณทนา ควรเป็น วันทนา
บีบี

ทั้งนี้...
ห้อง: ศาลาพักใจ 01-03-2022, 20:42
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 320
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ เดือนกุมภาพันธ์ (๒)

วีระ
เด็กวัดแปดริ้ว

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 19-02-2022, 19:27
คำตอบ: 247
เปิดอ่าน: 104,584
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

พัชร์วิกัญญ์ เฮี้ยวฮะ นามสกุลไม่ใช่ภาษาไทย
วิรุฬ ควรเป็น วิรุฬห์
ประยูศักดิ์
อารากอน...
ห้อง: ศาลาพักใจ 18-02-2022, 20:02
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 493
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเ...

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ เดือนกุมภาพันธ์ (๑)

ณิชชาวีณ์ วุฒิธีระธนันต์ (โอนผิดบัญชีไป กระทู้สร้างวิทยาลัยสงฆ์)

เนื่องจาก...
ห้อง: ศาลาพักใจ 18-02-2022, 20:01
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 342
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเ...

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนกุมภาพันธ์ (๑)

เพื่อพระนิพพาน (โอนเกินเวลา)

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-02-2022, 13:17
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 493
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ เดือนกุมภาพันธ์ (๑)

ลูกหญิง

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญร่วมบุญเจ้าภาพทุนการศึกษาฯ...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-02-2022, 13:15
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 342
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนกุมภาพันธ์ (๑)

รู้แจ้ง
รักติพงษ์

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-02-2022, 12:22
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 235
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ เดือนกุมภาพันธ์ (๑)

เพชรจรัส

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 04-02-2022, 20:54
คำตอบ: 247
เปิดอ่าน: 104,584
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้...

เนื่องจากผู้ใช้ต่อไปนี้ ตั้งชื่อผิดกฎของเว็บวัดท่าขนุน จึงถูกลบชื่อออกจากระบบ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

จิ๊บจอย
ป๊อป25
อานนท์อัง คำว่าอังในที่นี้ไม่ใช่ภาษาไทย
เชน** ไม่ใช่ภาษาไทย
ญาณปันโน...
ห้อง: ศาลาพักใจ 04-02-2022, 20:52
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 545
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ เดือนมกราคม

พรเทพ๑๙

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ...
ห้อง: ศาลาพักใจ 31-01-2022, 09:12
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 447
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนมกราคม (๒)

หนุมานหนึ่งเก้าหนึ่ง
จอมพิภพ
ธัญญรัตน์๙๓๖

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล...
ห้อง: ศาลาพักใจ 16-01-2022, 21:13
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 508
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ

สมาชิกผู้ถูกระงับการใช้งานตลอดชีพจากกระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนมกราคม (๑)

ศรีสหพรหม

เนื่องจาก
ลงชื่อจองบูชาวัตถุมงคล กระทู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อหัวรถไฟโบราณ เดือนมกราคม (๑)...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:35ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว