กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 25
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ป้านุช
ห้อง: กระทู้ธรรม 20-05-2010, 18:55
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖ เล่มที่ ๓๓/๑ หน้าที่ ๑๐๙ ...

กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖ เล่มที่ ๓๓/๑ หน้าที่ ๑๐๙
ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรม

:4672615:ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เราเกิดในสกุลอำมาตย์ในพระนครหงสาวดี
เราเข้าไปยังพระวิหารหังสาราม...
ห้อง: กระทู้ธรรม 28-11-2009, 11:16
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ราธเถราปทานที่ ๙ เล่มที่ ๓๓ /๑ หน้าที่ ๙๖ ...

ราธเถราปทานที่ ๙ เล่มที่ ๓๓ /๑ หน้าที่ ๙๖
ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรม

:4672615:ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์ชาวพระนครหงสาวดี ได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค...
ห้อง: กระทู้ธรรม 28-11-2009, 11:08
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗ เล่มที่ ๓๓/ ๑ หน้าที่ ๙๒ ...

มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗ เล่มที่ ๓๓/ ๑ หน้าที่ ๙๒
ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรม

:4672615:ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์ ชาวพระนครหงสาวดี...
ห้อง: กระทู้ธรรม 17-11-2009, 15:13
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔ เล่มที่ ๓๓/๑ หน้าที่ ๘๕...

ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔ เล่มที่ ๓๓/๑ หน้าที่ ๘๕
ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรม

:4672615:ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ครั้งนั้นเราเป็นบุตรเศรษฐีในพระนครหงสาวดี เข้าไปเฝ้าพระองค์...
ห้อง: กระทู้ธรรม 12-11-2009, 15:49
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑ เล่มที่ ๓๓/๑ หน้าที่ ๗๙ ...

มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑ เล่มที่ ๓๓/๑ หน้าที่ ๗๙
ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรม

:4672615:ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ พระองค์ทรงแสดงธรรมอันไพเราะ ซึ่งประกอบด้วยสัจจะ ๔
ครั้งนั้นเราเป็นดาบส...
ห้อง: กระทู้ธรรม 06-10-2009, 15:24
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb :4672615:เมื่อฝึกจิตได้ในระดับหนึ่ง ...

:4672615:เมื่อฝึกจิตได้ในระดับหนึ่ง
จนจิตเกิดความว่าง ทำให้ระลึกถึงพระธรรมที่เคยฟังในครั้งก่อนที่จิตได้เก็บสะสมไว้ได้
และบางท่านกล่าวว่า ได้ช่วยประกาศพระธรรม...
ห้อง: กระทู้ธรรม 28-09-2009, 17:04
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:เมื่อกฎแห่งกรรมทำงาน ...

:4672615:เมื่อกฎแห่งกรรมทำงาน
ไม่ว่าเราจะอยู่ในน้ำ อยู่ในถ้ำ อยู่ใต้ดิน หรือเหาะอยู่กลางอากาศ เราก็ไม่อาจหลบหลีกผลของกรรมนั้นไปได้
และไม่มีใครจะสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากผลของกรรมได้เช่นเดียวกัน ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 21-09-2009, 15:02
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:จากการที่จิตไร้สำนึกทำงานโดยไร้การควบคุมน...

:4672615:จากการที่จิตไร้สำนึกทำงานโดยไร้การควบคุมนี้เอง
จิตไร้สำนึกจึงทำงานอย่างอิสระ และจะทำงานสนองตอบต่อความต้องการของเราตลอดเวลา เมื่อเรามีกิเลส
ถ้าเป็นความโลภ ต้องการในสิ่งใดก็ตาม...
ห้อง: กระทู้ธรรม 18-09-2009, 13:13
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Talking :4672615:ด้วยความที่จิตของเรามีความทรงจำที่ดี...

:4672615:ด้วยความที่จิตของเรามีความทรงจำที่ดี สามารถเก็บสะสมเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมากเกินกว่าเราจะคาดเดาได้
แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานจนข้ามภพข้ามชาติ จิตของเราก็ยังเก็บบันทึกเรื่องราวนั้น ๆ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 16-09-2009, 16:52
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink :4672615:ฉะนั้นการฟังจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจแห่งองค์...

:4672615:ฉะนั้นการฟังจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจแห่งองค์ความรู้ทั้งหลาย
เพราะในอดีตเมื่อยังไม่มีตัวอักษรที่ใช้สื่อสารกัน เราก็จะใช้วิธีเล่าสู่กันฟังจากครูถึงศิษย์ จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 15-09-2009, 14:46
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:หน้าที่ ๕๗๗ วาสิฏฐีเถรีคาถา ...

:4672615:หน้าที่ ๕๗๗ วาสิฏฐีเถรีคาถา
ภาษิตของพระวาสิฏฐีเถรี ท่านได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้

เราฟังธรรมของพระองค์แล้วบวชเป็นบรรพชิต
เพียรพยายามในคำสอนของพระศาสดา
ได้ทำให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันปลอดโปร่ง
...
ห้อง: กระทู้ธรรม 15-09-2009, 14:45
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:หน้าที่ ๕๗๑ สกุลาเถรีคาถา ...

:4672615:หน้าที่ ๕๗๑ สกุลาเถรีคาถา
ภาษิตของพระสกุลาเถรี ท่านได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้

เมื่อเรายังอยู่ในเรือน ฟังธรรมของภิกษุแล้ว
ได้เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมปราศจากกิเลสดุจธุลี
เป็นทางถึงความสุข...
ห้อง: กระทู้ธรรม 12-09-2009, 23:52
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:หน้าที่ ๕๖๑ อุตตมาเถรีคาถา ...

:4672615:หน้าที่ ๕๖๑ อุตตมาเถรีคาถา
ภาษิตของพระอุตตมาเถรี ท่านได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้

เราได้เข้าไปหาภิกษุณีผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้
ท่านได้แสดงธรรมคือ ขันธ์ อายตนะ และธาตุแก่เรา...
ห้อง: กระทู้ธรรม 09-09-2009, 16:53
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile หน้า ๕๐๐ สารีปุตตเถรคาถา ...

หน้า ๕๐๐ สารีปุตตเถรคาถา
ภาษิตของพระสารีบุตรเถระ ท่านได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้

พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ว ทรงมีพระจักษุ ได้ทรงแสดงธรรมโปรดผู้อื่น
เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่...
ห้อง: กระทู้ธรรม 07-09-2009, 09:00
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink :4672615:หน้าที่ ๔๒๕ มหากัจจายนเถรคาถา ...

:4672615:หน้าที่ ๔๒๕ มหากัจจายนเถรคาถา
ภาษิตของพระมหากัจจายนเถระ ท่านได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้

บุคคลย่อมได้ยินเสียงทุกอย่างด้วยหู
ย่อมเห็นรูปทุกอย่างด้วยตา...
ห้อง: กระทู้ธรรม 04-09-2009, 01:28
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink :4672615:หน้าที่ ๓๕๐ เมฬชินเถรคาถา ...

:4672615:หน้าที่ ๓๕๐ เมฬชินเถรคาถา
ภาษิตของพระเมฬชินเถระ ท่านได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้

เมื่อใด เราได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ทรงแสดงอยู่
เมื่อนั้น เรารู้ธรรมทั้งปวง
จึงไม่รู้สึกสงสัยในพระศาสดาที่ใคร...
ห้อง: กระทู้ธรรม 31-08-2009, 00:23
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Lightbulb นอกจากนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ทรงแสดงธรรม ๑๐...

นอกจากนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ทรงแสดงธรรม ๑๐ ประการเป็นอาหารของธรรม ๑๐ ประการ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปฐมปัณณาสก์ เล่มที่ ๒๔ หน้า ๑๒๐ ดังนี้
...
ห้อง: กระทู้ธรรม 29-08-2009, 00:17
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะพบว่า...

:4672615:จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะพบว่า เมื่อมีผู้สาธยาย ก็จะมีผู้ฟังการสาธยาย
ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ที่จะพึงบังเกิดขึ้น จึงต้องทำด้วยความตั้งใจ ทั้งผู้สาธยายและผู้ฟังการสาธยาย
...
ห้อง: กระทู้ธรรม 26-08-2009, 01:18
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Talking :4672615:ในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอย...

:4672615:ในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะ
จะกระทำกรรมเหมือนกันตลอดอัตภาพหนึ่ง ๆ ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้
ด้วยเหตุดังนั้น วิบากกรรมจึงส่งให้สัตว์ทั้งหลายได้รับผลของกรรมต่างกัน ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 24-08-2009, 00:58
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :4672615:ดังเรื่องราวของพระกุณฑลเกสีเถรี ...

:4672615:ดังเรื่องราวของพระกุณฑลเกสีเถรี

ซึ่งได้บวชเป็นภิกษุณี ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนมชีพอยู่
ในพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๓๓/๒ หน้าที่ ๑๓ ในกุณฑลเกสี วรรคที่ ๓ มีความว่า
...
ห้อง: กระทู้ธรรม 21-08-2009, 12:13
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile :875328cc:เราจึงทำได้เพียงแค่วาดภาพและรำลึกถึงพระอ...

:875328cc:เราจึงทำได้เพียงแค่วาดภาพและรำลึกถึงพระองค์อยู่ภายในจิตใจ ซึ่งพระองค์คงทรงทราบความนี้
จึงได้มีพระดำรัสกับพระอานนท์ ในกาลก่อนจะทรงพระปรินิพพาน
ดังปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 20-08-2009, 15:15
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Smile การจะมาร่วมกันสาธยายพระธรรมวินัยจึงเป็นไปได้ยาก...

การจะมาร่วมกันสาธยายพระธรรมวินัยจึงเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เพราะพระธรรมวินัยซึ่งมีจำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้
ผู้ที่จะทรงจำ รู้...
ห้อง: กระทู้ธรรม 19-08-2009, 16:02
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink :4672615:ในการทำสังคายนาพระมหากัสสปเถระได้สมมติตนเ...

:4672615:ในการทำสังคายนาพระมหากัสสปเถระได้สมมติตนเองเพื่อถามพระวินัย และพระอุบาลีเถระ ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 19-08-2009, 15:53
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink :4672615:สาธยายพระไตรปิฎกทำไปเพื่ออะไร? ...

:4672615:สาธยายพระไตรปิฎกทำไปเพื่ออะไร?
ทำแล้วจะได้อะไร?

การสาธยาย หมายถึง การสวด การท่อง การอธิบายเรื่องราว
ซึ่งเป็นคำโบราณในภาษาอินเดียที่ใช้ในหมู่พวกพราหมณ์
มักจะนิยมใช้กับบทภาษิต คาถา...
ห้อง: กระทู้ธรรม 19-08-2009, 15:37
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 35,070
ถูกเขียนโดย ป้านุช
Wink บุญที่ยิ่งใหญ่ จากการสาธยายพระไตรปิฎก

ทำไมการสาธยายพระไตรปิฎกจึงเป็น “บุญที่ยิ่งใหญ่”


“ อานนท์!

ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว

บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย

จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
Showing results 1 to 25 of 25

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:37ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว