กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 5 of 5
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เถรี
ห้อง: ปกิณกธรรมจากเกาะพระฤๅษี 08-05-2010, 10:02
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 9,140
ถูกเขียนโดย เถรี
สิ่งที่เราทำนั้น...

สิ่งที่เราทำนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ดินฟ้าอากาศ หรือการโคจรของดวงดาว เปลี่ยนแปลงได้แม้แต่สภาพของโลกนี้และโลกอื่น ๆ ถ้าเราไม่ตระหนักถึงผลตรงนี้ จิตใจของเรายังทรงไว้แต่สิ่งที่ไม่ดี...
ห้อง: ปกิณกธรรมจากเกาะพระฤๅษี 08-05-2010, 10:00
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 9,140
ถูกเขียนโดย เถรี
พระบาลีกล่าวไว้ชัดว่า สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ...

พระบาลีกล่าวไว้ชัดว่า สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย** การจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ เป็นของจำเพาะตน บุคคลหนึ่งจะทำให้อีกบุคคลหนึ่งให้เข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้
...
ห้อง: ปกิณกธรรมจากเกาะพระฤๅษี 08-05-2010, 09:58
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 9,140
ถูกเขียนโดย เถรี
อันดับต่อไปก็คือ สรรพสัตว์ทั้งหลาย...

อันดับต่อไปก็คือ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะภพใดภูมิใดก็ตาม เขาทั้งหลายเหล่านั้น ต้องการความสงบความร่มเย็นเป็นปกติ เขาต้องการอานิสงส์จากพวกเรา การสวดมนต์ทำวัตรก็ดี การทำกรรมฐานก็ดี...
ห้อง: ปกิณกธรรมจากเกาะพระฤๅษี 07-05-2010, 10:07
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 9,140
ถูกเขียนโดย เถรี
ไม่ว่าชาติไหนก็ตาม เรามีพ่อหนึ่ง...

ไม่ว่าชาติไหนก็ตาม เรามีพ่อหนึ่ง มีแม่หนึ่งเท่านั้น ไม่เกินจากนี้ไปได้ พ่อแม่เป็นแดนเกิด ถ้าไม่มีท่านเราไม่สามารถจะเกิดมาได้ ท่านต้องทุกข์ยากลำบากเลือดตาแทบกระเด็น กว่าจะเลี้ยงดูเราเติบโตขึ้นมาได้...
ห้อง: ปกิณกธรรมจากเกาะพระฤๅษี 07-05-2010, 10:04
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 9,140
ถูกเขียนโดย เถรี
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

การปฏิบัติของเรา ทำไปเพื่อประโยชน์หลายสถานด้วยกัน อันดับแรก เพื่อประโยชน์ของตน พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า

๑. ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์* คือ ประโยชน์ในชาติปัจจุบัน...
Showing results 1 to 5 of 5

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:18ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว