กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 16 of 16
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทสนาวสาเน ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา...

เทสนาวสาเน ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะเป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย อคฺควํโส แห่งวัดท่าขนุนนี้เป็นที่สุด...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันนี้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศล...

วันนี้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดท่าขนุนแห่งนี้ ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจมาทำบุญใส่บาตร ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนกระทั่งตั้งใจมาฟังพระเจริญพุทธมนต์...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...

องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นสุดยอดอัจฉริยบุรุษ พระองค์ท่านนอกจากมีบทบัญญัติขึ้นมาแล้ว ยังอนุญาตให้ตีความได้ด้วย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดังนี้เอาไว้...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงประทานมหาปเทส คือ...

องค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงประทานมหาปเทส คือ ข้ออ้างใหญ่ ๔ ข้อเอาไว้ให้ ซึ่งข้ออ้างใหญ่นั้นกล่าวว่า การตัดสินพระธรรมวินัยนั้นให้ดูว่า

“สิ่งใดที่สมควร พิจารณาแล้วว่าสมควร สิ่งนั้นย่อมสมควร”
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ข้อต่อไปพระองค์ท่านตรัสว่า...

ข้อต่อไปพระองค์ท่านตรัสว่า ถ้าหากว่าญาติโยมมีจิตศรัทธามานิมนต์ ก็ให้ไปเพื่อฉลองศรัทธาได้ โดยข้อที่อนุญาตให้ไปนี้ท่านเรียกว่า “สัตตาหกรณียะ” แปลว่า ในกรณีอันจำเป็น ให้ไปได้ไม่เกิน ๗ วัน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...

องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายอยู่จำพรรษา แต่ก็ทรงคิดถึงว่า มีบางท่านที่ยังมีกิจธุระจำเป็นจะต้องไป จึงทรงมีพระบรมพุทธนุญาตไว้ว่า ถ้าหากว่าพ่อป่วย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากร...

เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำดังนี้ จึงทำให้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้มั่นคงอย่างรวดเร็ว เพราะว่าไม่ได้ปฏิเสธของเก่า...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:03
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพุทธบัญญัติ...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพุทธบัญญัติ ให้บรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษาตลอดฤดูฝน ๓ เดือน โดยให้อธิษฐานว่า “อิมัสมิง อาวาเส” ข้าพเจ้าขอถือซึ่งอาวาสนี้ “อิมัง เตมาสัง” ตลอดทั้ง ๓ เดือน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:02
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...

เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศน์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรแล้ว ก็สงเคราะห์ต่อด้วยอนัตตลักขณสูตร ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเหล่านั้น พิจารณาข้อธรรมแล้วบรรลุอรหัตผลทั้ง ๕ รูปด้วยกัน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:02
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่...

องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่า เป็นการสร้างความลำบากให้แก่ญาติโยม เพราะว่าเขาติดด้วยการทำมาหากิน ดังนั้น..พระองค์ท่านจึงบัญญัติให้ภิกษุจำพรรษาอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอด ๓...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:02
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังดำรงขันธ์อยู่นั้น...

เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังดำรงขันธ์อยู่นั้น ได้มีภิกษุชาวเมืองปาวา ๓๐ รูปด้วยกัน เดินทางมาเฝ้าพระองค์ในฤดูฝน เมื่อเปียกฝนมากลางทางก็ได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:02
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ประการที่สาม...

ประการที่สาม องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้หลักธรรมที่แท้ ซึ่งพระองค์ท่านตรัสรู้มาในการสั่งสอนบุคคล อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานก็คือ ปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:02
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ประการที่สอง คือ...

ประการที่สอง คือ ดัดแปลงของเขาที่ดีไม่พอให้เป็นของที่ดียิ่งขึ้น อย่างเช่นว่าบรรดานักบวชสมัยโบราณนั้น ต่างพากันบูชาไฟ องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่า การบูชาไฟนั้นเป็นของดี...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:02
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ประการที่หนึ่ง ถ้าของเก่าของเขาดีแล้ว...

ประการที่หนึ่ง ถ้าของเก่าของเขาดีแล้ว พระองค์ท่านก็นำมาใช้งานเลย อย่างเช่นการรักษาศีล ๕ แต่ว่าการรักษาศีล ๕ ของศาสนาเชนนั้นเข้มงวดมาก แม้แต่การเดินทาง ก็ต้องมีลูกศิษย์คอยกวาดพื้นนำทางไป ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:02
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ซึ่งในสมัยพุทธกาลแต่แรกเริ่มนั้น...

ซึ่งในสมัยพุทธกาลแต่แรกเริ่มนั้น องค์สมเด็จพระภควันต์มิได้มีพระบรมพุทธานุญาต หรือไม่ได้มีพุทธบัญญัติ ให้ภิกษุทั้งหลายจำพรรษา แต่ว่าบรรดาอเจลก หรือเดียรถีย์ต่าง ๆ ในศาสนานั้น มีการจำพรรษาในช่วงฤดูฝน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 02-08-2018, 05:01
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 4,494
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศนาวันเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ ติ
...
Showing results 1 to 16 of 16

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:33ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว