กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 102
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 02-11-2020, 00:17
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 02-11-2020, 00:16
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 02-11-2020, 00:14
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 02-11-2020, 00:13
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 02-11-2020, 00:12
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 30-10-2020, 19:41
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-10-2020, 21:31
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-10-2020, 21:29
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-10-2020, 20:16
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๕๙ น....

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๕๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ปลุกเสกวัตถุมงคล ณ วัดบางปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-10-2020, 21:28
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐...

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ตรวจรับผ้ายันต์พญาเต่ามังกรเงินล้านเปิดโลกพลิกชีวิต ณ วัดสี่แยกเจริญพร เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๔...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-10-2020, 21:26
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕...

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เยี่ยมสนามอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก (สนามที่ ๒)และร่วมฉันเพล ณ ศาลาการเปรียญ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-10-2020, 21:24
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐...

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี พระครูกาญจนธรรมชัย...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-10-2020, 21:23
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐...

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) มอบหมายให้ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-10-2020, 21:22
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐...

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรมนักธรรมชั้นเอกก่อนสอบ ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-10-2020, 21:20
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐...

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) นำบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรมนักธรรมชั้นโทก่อนสอบ ณ ศาลาการเปรียญ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-10-2020, 21:19
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๙...

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-10-2020, 18:47
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐...

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-10-2020, 18:45
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๕...

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-10-2020, 18:44
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐...

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-10-2020, 21:10
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-10-2020, 21:09
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เยี่ยมสนามอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก (สนามที่ ๒) ณ ศาลาการเปรียญ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-10-2020, 17:02
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี พระครูกาญจนธรรมชัย...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-10-2020, 16:59
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ร่วมงานฉลองสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 23-10-2020, 23:02
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำห้องเรียน โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 23-10-2020, 23:01
คำตอบ: 101
เปิดอ่าน: 4,748
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรมนักธรรมชั้นเอกก่อนสอบ ณ...
Showing results 1 to 25 of 102

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:05ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว