กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 275
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มกร
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 18:18
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/9ZBTVllxD30

9ZBTVllxD30

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 17:23
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 15:11
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 12:05
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 09:36
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 09:36
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 09:36
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 31-03-2023, 09:36
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-03-2023, 20:34
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/NAl8bH13gEk

NAl8bH13gEk

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-03-2023, 20:33
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-03-2023, 17:09
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-03-2023, 15:00
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๙ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น ๑ ให้กับพระอาจารย์อนุชา อนุชาโต ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-03-2023, 14:59
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 30-03-2023, 14:57
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-03-2023, 20:10
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/FkDkWhrxd7k

FkDkWhrxd7k

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-03-2023, 17:07
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น....

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-03-2023, 17:03
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น....

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-03-2023, 16:56
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น....

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ระดับเจ้าคณะภาค...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-03-2023, 16:56
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น....

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-03-2023, 11:35
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น....

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เจริญชัยมงคลคาถาในงานฉลองสมณศักดิ์พระครูกาญจนวัชรธรรม จต.ชท....
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 29-03-2023, 11:34
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น....

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 28-03-2023, 20:12
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ...

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน
เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/BaEgpl-dxlE

BaEgpl-dxlE

ท่านผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าขนุน ได้ที่
ธนาคาร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 28-03-2023, 19:42
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๐...

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๕๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 28-03-2023, 19:41
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐...

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานองค์กรพระอุปัชฌาย์รุ่นที่ ๕๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 28-03-2023, 14:47
คำตอบ: 274
เปิดอ่าน: 29,805
ถูกเขียนโดย มกร
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐...

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน...
Showing results 1 to 25 of 275

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:26ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว