กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 40
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 03-04-2021, 14:04
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๓ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 02-04-2021, 10:05
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๔ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 09-03-2021, 13:50
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

นำเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ช่วงบ่าย (จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้)
จำนวน ๒๐๐.๙๙ บาท วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๕๐ น.
จำนวน ๓,๑๔๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค....
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 08-12-2020, 12:14
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

นำเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑๒,๐๔๓ บาท วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๗ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 05-12-2020, 15:22
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน...

โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๗ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 05-12-2020, 14:24
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน...

โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๙ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 10-11-2020, 11:56
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน...

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๘ น. และ
จำนวน ๒๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๑ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 16-10-2020, 12:29
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน...

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๖๒๕ บาท
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๒๔ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 08-09-2020, 14:55
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน...

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๒,๘๕๐ บาท วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๕๔ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 04-08-2020, 20:48
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๗,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๒๓ น. ค่ะ
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 02-08-2020, 14:32
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินบูชาแก้วเติมบุญ ๑. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท...

โอนเงินบูชาแก้วเติมบุญ
๑. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๑ น.
๒. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๒ น.
๓. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๗ น.
๔....
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 17-07-2020, 14:13
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว ...

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๕๒๐ บาท วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๓ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 17-07-2020, 14:12
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว ...

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๔๕๐ บาท วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๒ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 27-06-2020, 06:43
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
https://www.watthakhanun.com/webboard/hipimg/foo6/...

https://www.watthakhanun.com/webboard/hipimg/foo6/2563/06/pjk801593214873.jpg

https://www.watthakhanun.com/webboard/hipimg/foo6/2563/06/w1ld81593214874.jpg
...
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 09-03-2020, 13:21
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน...

โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๖,๒๐๐ บาท
วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๐ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 11-02-2020, 11:46
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๓๐๐ บาท ...

โอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๓๐๐ บาท
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๔ น.
ป.ล. ธนาคารสาขาประจำ ปิดทำการชั่วคราว ขออภัยในความล่าช้าในการส่งยอดค่ะ
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 06-01-2020, 19:44
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๕,๒๕๐ บาท วันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๒๗ น. ค่ะ
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 09-12-2019, 13:07
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดร่วมบุญจากบ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

นำเงินสดร่วมบุญจากบ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๖๐๐ บาท วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๑ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 04-11-2019, 13:34
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๒๗๐ บาท วันที่...

นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๒๗๐ บาท
วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 07-10-2019, 13:46
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดร่วมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๘๑๖ บาท ...

นำเงินสดร่วมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๘๑๖ บาท
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๒ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 10-09-2019, 13:49
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๘๔๐ บาท วันที่...

นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๘๔๐ บาท
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๕ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 05-08-2019, 12:27
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว...

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๒๐๐ บาท
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น.
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 01-07-2019, 12:47
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว ...

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑,๙๐๐ บาท วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๔ น. ค่ะ
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 04-06-2019, 12:28
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
https://www.watthakhanun.com/webboard/hipimg/foo1/...

https://www.watthakhanun.com/webboard/hipimg/foo1/2562/06/7yl4b1559626057.jpg

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๕๒๐ บาท
วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๕ น.

หมายเหตุ...
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 07-05-2019, 16:24
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 72,045
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว...

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๖๓๐ บาท
วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๖ น.
Showing results 1 to 25 of 40

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:43ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว