กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=14)
-   -   ภาพงานวันบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๕ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=8909)

นายกระรอก 14-09-2022 18:17

ภาพงานวันบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๕
 
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)
ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
มอบรางวัลคนคู่คุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ แก่สมาชิกในเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุนทั้ง ๒๖ แห่ง จำนวน ๒๒ ราย
ณ ศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


https://i.ibb.co/5hnZJxh/01.jpg

https://i.ibb.co/J7ZLTM7/02.jpg

https://i.ibb.co/NFVyCqh/03.jpg

https://i.ibb.co/zX85xR0/04.jpg

https://i.ibb.co/2tS0SxL/05.jpg

https://i.ibb.co/3MzGmNT/06.jpg

นายกระรอก 14-09-2022 18:19


https://i.ibb.co/k1VNRVm/07.jpg

เวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)
ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
เจิมและมอบฉัตรยอดพระพุทธเจติยคีรีให้กับทางคณะเจ้าภาพ นำไปฉลองที่วัดวังปะโท่ แล้วค่อยแห่กลับมาสวมให้กับพระพุทธเจติยคีรีที่วัดท่าขนุน
ณ ศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


https://i.ibb.co/yFT4Xy0/08.jpg

https://i.ibb.co/rbffF3t/09.jpg

https://i.ibb.co/g4pdnVq/10.jpg

นายกระรอก 14-09-2022 18:21

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)
ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
จัดงานทำบุญถวายบูรพาจารย์วัดท่าขนุนเป็นการภายใน
ณ ศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


https://i.ibb.co/Sxjj0pb/11.jpg

https://i.ibb.co/V9pFcMg/12.jpg

https://i.ibb.co/NTCDWrZ/13.jpg

https://i.ibb.co/mS25KTY/14.jpg

https://i.ibb.co/vwYwFtr/15.jpg

https://i.ibb.co/PtxwpXT/16.jpg

https://i.ibb.co/bvVMPcq/17.jpg

https://i.ibb.co/M1vs0Sk/18.jpg

https://i.ibb.co/hDWYVqW/19.jpg

https://i.ibb.co/BZ31KY1/20.jpg

https://i.ibb.co/PWM345P/21.jpg

https://i.ibb.co/yknNLtT/22.jpg


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:38


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว