กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   กฎ กติกา มารยาทในการใช้กระดานสนทนา (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=30)
-   -   คู่มือการเอาตัวรอดในเว็บวัดท่าขนุน...โปรดอ่านก่อนถูกระงับการใช้งาน (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=492)

มัคคนายก 23-05-2009 15:40

คู่มือการเอาตัวรอดในเว็บวัดท่าขนุน...โปรดอ่านก่อนถูกระงับการใช้งาน
 
กฎ กติกา มารยาท


๑. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงไปในทางเสื่อมเสีย

๒. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นการส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว และสร้างความแตกแยก

๓. ห้ามใช้ข้อความที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร

๔. ห้ามใช้ข้อความท้าทาย ชักชวน ยุยง ให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน

๕. ห้ามใช้ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม

๖. ห้ามใช้ข้อความที่พาดพิง หรือเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชังจากสาธารณชน

๗. ห้ามนำข้อความ และ รูปภาพ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

๘. ห้ามสนทนาในเชิงการค้า หรือประกาศซื้อ - ขาย ในทุก ๆ กรณี

๙. ควรให้แน่ใจว่าท่านได้แสดงกระทู้ใหม่ลงในหัวข้อที่ถูกต้อง

ข้อบังคับสำหรับสมาชิกและผู้ใช้งานทุกท่าน

๑. โปรดหลีกเลี่ยงการนำภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน

๒. โปรดช่วยกันใช้และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

๓. คุยกันโดยธรรมฉันพี่น้องและสหธรรมิกที่ปรารถนาซึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้น เพื่อปัญญาและเพื่อพระนิพพานร่วมกัน

๔. ก่อนสมัครควรจะพิจารณาชื่อแทนตัวให้สมควร หากผู้ดูแลเห็นว่าไม่สมควร จะไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้งานโดยเด็ดขาด อย่าลืมว่าชื่อแทนตัว คือ "ชื่อที่ใช้แสดงแทนตัวเอง" ดังนั้นขอได้โปรดอย่านำของสูงมาตั้งเป็นชื่อเล่น (จะว่าเป็นอนุสติ หรืออย่างไรก็ตาม หากทางผู้ดูแลเห็นว่าไม่สมควร จะทำการเตือนให้แก้ไขในทันที)

๕. โปรดใช้เลขไทยในเว็บนี้

๖. สำหรับท่านที่ต้องการโมทนากับข้อความใด ๆ ขอให้กดที่ปุ่มโมทนาแต่อย่างเดียว ไม่ควรตอบกระทู้ด้วยการพิมพ์โมทนา เพราะจะเปลืองเนื้อที่เว็บโดยใช่เหตุ

๗. หากมีการตักเตือนเรื่องการใช้ภาษาหรือมารยาทในเว็บ เจ้าของข้อความที่ถูกตักเตือน ต้องกลับมาแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดให้ถูกต้องด้วย

๘. กรุณางดการแสดงข้อความที่โต้ตอบสนทนากันไป - มาระหว่างบุคคล อันมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อกระทู้

๙. สุดท้าย การตัดสินของผู้ดูแลถือเป็นที่สุด และจะไม่มานั่งถกเถียงเป็นการรบกวนผู้ที่ปรารถนาในธรรม เป็นการสร้างบาปให้แก่ตนเองและสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ที่สนใจในธรรม

การตั้งชื่อเข้าใช้งานกระดานสนทนา

- กรุณาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยหรือเลขไทย มิฉะนั้นทางมัคคนายกจะไม่รับพิจารณาในการเข้าเป็นสมาชิก

- ขอความกรุณาไม่ตั้งชื่อที่เป็นการนำสถาบันหรือสิ่งเคารพเบื้องสูงมาตั้งเป็น "ชื่อแทนตัว" ใช้ในเว็บนี้

- ขอความกรุณาตั้งชื่อใหม่ที่มีความหมายที่บุคคลทั่วไปอ่านเข้าใจและรู้เรื่อง

- ไม่ตั้งชื่อด้วยภาษากำกวม สองแง่สองง่าม และอาจจะสื่อไปในทางลามกอนาจารหรือสร้างความกระทบกระเทือนแตกแยกให้กับบุคคลอื่น

- กรุณาใช้ชื่อที่เป็นคำสุภาพ ห้ามใช้คำหยาบไม่ว่าในกรณีใด ๆ และเป็นศัพท์ภาษาไทย หลีกเลี่ยงการใช้ทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลียกเว้นให้ครับ)

ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านในการตั้งชื่อแสดงตนตามสมควรครับ

การตัดสินใจทั้งหมดในที่สุดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์เป็นอำนาจของมัคคนายกแต่เพียงผู้เดียว ในการเห็นสมควรว่าจะดำเนินการแก้ไขชื่อใหม่ของทุก ๆ ท่านหรือไม่อย่างไร

ตัวเล็ก 26-01-2012 13:28

ทางเว็บวัดท่าขนุน ได้ตั้งกระทู้แนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยไว้ด้วยนะคะ ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.watthakhanun.com/webboard...read.php?t=202

หากท่านต้องการความรู้เพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากกระทู้นี้ด้วยค่ะ

สายท่าขนุน 26-01-2012 14:34

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ผู้น้อย (โพสต์ 85160)
อยากทราบหลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องน่ะครับ เช่นการเว้นวรรคหลัง เครื่องหมาย "ๆ" การเคาะเว้นวรรคปกติ เพราะว่าเคยโดบลบข้อความของตัวเองไปแล้วหลังจากนั้นก็พยายามหาวิธีศึกษาแต่หาไม่เจอเลย จึงขอความรู้มาในที่นี้ด้วยครับ

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สายท่าขนุน (โพสต์ 85170)
ศึกษาจากเว็บราชบัณฑิตยสถาน ก็ได้ที่
http://www.royin.go.th/th/home/
และพจนานุกรม หาได้ที่
http://rirs3.royin.go.th/

ดีใจที่ได้ยินว่าขอความรู้ แม้ว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ ไม่ได้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องกันเป็นปกติ
...ได้คัดลอกบางส่วนของเรื่องการเว้นวรรค จากเว็บราชบัณฑิตยสถาน มาให้ ดังนี้

หลักเกณฑ์การเว้นวรรค
ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย การเว้นช่องว่างระหว่างคำ ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน วรรค คือ คำ ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ
การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค
การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น
การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก
การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของการเว้นวรรคเล็ก
ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย มีหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรค ดังนี้
๑. กรณีที่ต้องเว้นวรรค
๑.๑ การเว้นวรรคใหญ่
เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบข้อความแต่ละประโยค
ตัวอย่าง
...
๑.๒ การเว้นวรรคเล็ก
เว้นวรรคเล็ก ในกรณีต่อไปนี้
๑.๒.๑ ในประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยที่มีใจความสมบูรณ์และเชื่อมกับประโยคอื่น ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำสันธาน “และ” “หรือ” “แต่” ฯลฯ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๒ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๓ เว้นวรรคเล็กหลังคำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิ์
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กับคำ “จำกัด” ที่อยู่ท้ายชื่อ
ตัวอย่าง
๑.๒.๕ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” กับชื่อ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๖ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
ตัวอย่าง
๑.๒.๗ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำนำหน้านามแต่ละชนิด
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๘ เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๙ เว้นวรรคเล็กระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๐ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๑ เว้นวรรคเล็กระหว่างวันกับเวลา
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๒ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความที่ตามมา
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๓ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัวหนังสือภาษาอื่น
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างรายการต่าง ๆ เพื่อแยกรายการแต่ละรายการ ทั้งที่เป็นข้อความและกลุ่มตัวเลข
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๕ เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ
๑.๒.๑๕.๑ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรือเท่ากับ ทวิภาค วิภัชภาค และเครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางภาษา (มิใช่เครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางคณิตศาสตร์)
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๕.๒ เว้นวรรคเล็กหน้าเครื่องหมายอัญประกาศเปิดและวงเล็บเปิด
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๕.๓ เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมาย จุลภาค อัฒภาค ไปยาลน้อย อัญประกาศปิด และวงเล็บปิด
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๖ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหัวข้อ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๗ เว้นวรรคเล็กทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำ ณ ธ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๘ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำว่า “ได้แก่” ที่ตามด้วยรายการ มากกว่า ๑ รายการ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๑๙ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำ “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง)
ตัวอย่าง
...
ยกเว้น “เช่น” ที่มีความหมายว่า “อย่าง, เหมือน” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังคำ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๒๐ เว้นวรรคเล็กหน้าคำสันธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ
ตัวอย่าง
...
ยกเว้น ถ้ามีเพียง ๒ รายการ ไม่ต้องเว้นวรรค
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๒๑ เว้นวรรคเล็กหน้าคำ “เป็นต้น” ที่อยู่หลังรายการ
ตัวอย่าง
...
๑.๒.๒๒ เว้นวรรคเล็กหลังคำว่า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อมาเป็นประโยค
ตัวอย่าง
...
๒. กรณีที่ไม่เว้นวรรค
๒.๑ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อกับชื่อ
ตัวอย่าง
...
๒.๒ ไม่เว้นวรรคระหว่างบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ กับนาม หรือราชทินนาม
ตัวอย่าง
...
๒.๓ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อที่เป็นตำแหน่งหรืออาชีพกับชื่อ
ตัวอย่าง
...
๒.๔ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำหน้าชื่อที่แสดงฐานะของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลกับชื่อ
ตัวอย่าง
...
๒.๕ ไม่เว้นวรรคหลังเครื่องหมายไปยาลน้อย ในกรณีที่มีเครื่องหมายอื่นตามมา
ตัวอย่าง
...
๒.๖ ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายยัติภังค์ ยัติภาค
ตัวอย่าง
...
หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่บางครั้งอาจเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เขียน
ตัวอย่าง
...
ที่มา : หนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๖ หน้า ๕๖-๖๖

ทายก 31-01-2019 13:54

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สายท่าขนุนhttp://www.watthakhanun.com/webboard...s/viewpost.gif
ศึกษาจากเว็บราชบัณฑิตยสถาน ก็ได้ที่ http://www.royin.go.th/th/home/
และพจนานุกรม หาได้ที่ http://rirs3.royin.go.th/


:875328cc: จาก link เดิม เข้าไม่ได้ (เนื่องจากแก้ไข, ปรับปรุง, ...ฯ) จากการสืบค้นได้ link นี้ครับ https://www.orst.go.th/iwfm_table.asp?a=36
แนะนำ : เลือก "บริการวิชาการ" เลื่อนลงเพื่อเลือก "หลักเกณฑ์ต่าง ๆ" เพื่อฝึกความคล่องในการใช้รูปแบบการใช้ภาษาและครื่องหมายครับ


สายท่าขนุน 31-01-2019 22:00

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ทายก (โพสต์ 229990)
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สายท่าขนุนhttp://www.watthakhanun.com/webboard...s/viewpost.gif
ศึกษาจากเว็บราชบัณฑิตยสถาน ก็ได้ที่ http://www.royin.go.th/th/home/
และพจนานุกรม หาได้ที่ http://rirs3.royin.go.th/


:875328cc: จาก link เดิม เข้าไม่ได้ (เนื่องจากแก้ไข, ปรับปรุง, ...ฯ) จากการสืบค้นได้ link นี้ครับ http://www.royin.go.th/?page_id=629
แนะนำ : เลื่อนลงมาอีกเล็กน้อย ดูที่มุมขวามือ "หลักเกณฑ์ต่าง ๆ" เพื่อฝึกความคล่องในการใช้รูปแบบการใช้ภาษาและครื่องหมายครับ

https://ibb.co/5Ys6kyH


ขอบคุณค่ะ... ได้เข้าไปปรับปรุงลิงก์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งหน้าหลัก (โดยแนะนำเข้าไปเลือกหัวข้อ ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่แถบด้านขวามือ) และพจนานุกรมแล้ว

ทายก 23-10-2019 13:03

1 Attachment(s)
ยามักการ
อ่านว่า ยา-มัก-กาน
วิธีใช้ ใช้เป็นเครื่องหมายบังคับให้อ่านพยัญชนะควบ, ใช้ในหนังสือบาลีรุ่นเก่า ฯ เช่น สุต๎วา, เทฺ๎วเม ฯลฯ

หมายเหตุ ขออภัยรูปมีขนาดเล็ก เพราะผมไม่สามารถปรับขนาดได้ ถ้าต้องการรูปขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกขวาที่รูป เลือก "Open Link in New Tab"

วิธีใช้งานในโปรแกรมวินโดว์
- เปิดโปรแกรมเสริมที่ช่องค้นหา "Start Menu" พิมพ์เพื่อค้นหา "Charecter Map"
-
เลือกแบบอักษรภาษาไทย
- คลิกถูกเพื่อเลือก "Advanced view"
- เลือก "Windows: Thai" ในหัวข้อ "Character set:"
- ค้นหารูปสัญลักษณ์ยามักการ เมื่อพบแล้ว คลิกในช่องสัญลักษณ์นั้นและกด "Select"
- เลือก "Copy" เพื่อคัดลอกนำไปใช้งานในโปรแกรมพิมพ์งาน ตามรูป
วิธีใช้งานในโปรแกรมพิมพ์งาน
- โดยการเปิดไฟล์งานที่ต้องการและพิมพ์ตามปกติ
- เมื่อต้องการใช้งาน ให้กด "Paste" ในเมนู "Edit" หรือกดที่คีย์บอร์ด "Ctrl+V" ภายหลังขั้นตอนการกด
"Select" และ "Copy" ใน "Charecter Map" แล้ว
- หมายเหตุ "
Ctrl+V" คือ การกดปุ่ม "Ctrl" ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม "V"
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม พิมพ์ค้นหาในอินเตอร์เน็ตโดยโปรแกรม "search engine" ด้วยคำว่า "ยามักการ" หรือ "yamakkan" เช่น http://www.bflybook.com/Article/Yamakkan/Yamakkan.htm

สมเกียรติ สุโขทัย 25-04-2020 22:54

ขออนุญาตแจ้งเรื่องสีหน้าจอเว๊บวัดท่าขนุนหน่อยครับ ไม่ทราบจะแจ้งที่ไหน ว่าพื้นสีเขียวอ่อนอักษรสีขาว อ่านแล้วตาพร่ามากครับ รู้สึกแสบตา

ตัวเล็ก 26-04-2020 23:49

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สมเกียรติ สุโขทัย (โพสต์ 265425)
ขออนุญาตแจ้งเรื่องสีหน้าจอเว๊บวัดท่าขนุนหน่อยครับ ไม่ทราบจะแจ้งที่ไหน ว่าพื้นสีเขียวอ่อนอักษรสีขาว อ่านแล้วตาพร่ามากครับ รู้สึกแสบตา

:4672615: ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
รบกวนรอสักหน่อยนะคะ ทีมงานกำลังออกแบบเว็บใหม่อยู่ค่ะ

สมเกียรติ สุโขทัย 27-04-2020 04:48

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ตัวเล็ก (โพสต์ 265719)
:4672615: ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
รบกวนรอสักหน่อยนะคะ ทีมงานกำลังออกแบบเว็บใหม่อยู่ค่ะ

ขอบคุณครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:30


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว