กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=39)
-   -   เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=375)

เถรี 21-04-2009 02:33

เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
 
วันนี้เป็นวันพ่อ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เรามาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุพการี คือ ผู้ทำคุณแก่เราก่อน พระองค์ท่านทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชน ให้ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อความสุขของชาวบ้าน เพื่อความเจริญของบ้านเมือง เป็นจำนวนเกือบสามพันโครงการ ถ้าเรามาพิจารณาดูว่าพระองค์ท่านเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเวลา ๖๒ ปี พระองค์จัดทำโครงการไปประมาณสามพันเศษ ก็ตกอยู่ในปีละประมาณ ๕๐ โครงการ ก็แปลว่า เดือนหนึ่งต้องประมาณ ๔ โครงการขึ้นไป ดังนั้น..สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อประชาชนทั้งหลายนั้นมากมายมหาศาลยิ่งนัก และทุกคนก็เห็นคุณของพระองค์ท่านเป็นที่ประจักษ์

แม้กระทั่งนานาอารยประเทศก็ยอมรับว่าเรามีพระมหากษัตริย์ดีเลิศ ไม่มีพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันนี้พระองค์ใดที่เทียบเท่าได้

ในวาระฉลองการครองสิริราชสมบัติ ๖๐ พรรษา องค์สุลต่านของบรูไนทรงตรัสสุนทรพจน์ว่า พระองค์ท่านเป็นเกียรติเป็นศรีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต่าง ๆ ยังเป็นที่ยอมรับของคนทั่วทั้งโลก ก็ด้วยการที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยากเพื่อประชาชนชาวไทยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานด้วยพระเนตรข้างเดียว เป็นระยะเวลา ๕๐ ปีเศษ พระองค์ท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อไพร่ฟ้าประชากร

ในงานการฉลองการครองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี หรืองานกาญจนาภิเษก มีบทขับในการเห่เรือ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แสดงซึ่งพระคุณของพระองค์ท่านเอาไว้ในลักษณะรวบรัด กระชับ และสั้น อาตมาเองไม่แน่ใจว่าจะจดจำได้ถูกต้องหรือครบถ้วนหรือไม่ ท่านบอกว่า

พระเอย..พระผ่านภพ คุณขจบ ขจรขจาย ดุจฟ้า ดาราฉาย ดุจคืนผ่อง ด้วยเดือนเพ็ญ

หัตถ์ทิพย์ แห่งท่านไท้ กำจัดไข้ กำจัดเข็ญ ร้อนทุกข์ ขุกลำเค็ญ เย็นทั่วหน้า มาทุกฉนำ

แผ่นดิน ที่ทรงครอง แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม ขุกเข็ญ ทุกคราวความ ธ ดับเข็ญ ทุกคราวครัน

เหน็ดเหนื่อย นั้นหนักนัก ธ ทรงงาน อเนกอนันต์ จักพัก เพียงสักวัน ก็หายาก ลำบากเกิน

พิมานทิพย์ คือท้องทุ่ง ม่านราวรุ้ง คือเขาเขิน ร้อนหนาว ในราวเนิน มาลูบไล้ ต่างสุคนธ์

รอยพระบาท ที่ยาตรา แทบทั่วหล้า ฟ้าสกล พระเสโท ที่ถั่งท้น ถ้าไหลรวม คงท่วมไทย..ฯ


ตรงนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักเพียงไร เพื่อพวกเราชาวไทยทั้งปวงจะได้อยู่ดีกินดี

เถรี 21-04-2009 02:38

คงไม่มีคนไทยคนไหนที่จะเหยียบย่ำแผ่นดินไทยได้ทั่วทุกที่เหมือนพระองค์อีกแล้ว สถานที่ลำบากกันดารขนาดไหนก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปทุกที่ ทรงพลิกฟื้นผืนป่า สร้างเสริมงานอาชีพ ตลอดจนกระทั่งแนะนำโครงการหลวงต่าง ๆ ซึ่งออกดอกออกผลมา แม้กระทั่งบรรดาชาวเขาที่ปลูกแต่ฝิ่น ก็ยังต้องยอมเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อพ่อหลวงของเรา

พระองค์ท่านทรงงานจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าว่ากันตามภาษาชาวบ้านก็คือ ป่วยจนปางตาย ติดเชื้อไข้ป่า เชื้อไมโครพลาสมาในสะเมิง จนกระทั่งพระหทัย (หัวใจ)เต้นผิดปกติ ซึ่งถ้าหากคนทั่วไปร่างกายแข็งแรงก็ไม่เป็นไรนัก แต่ว่าพระองค์ท่านปีนี้ ๘๑ พรรษาแล้ว เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำไปนั้น ด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดีต่อประชาชนชาวไทยทั้งหกสิบกว่าล้านคน

ถ้าหากว่านับการมีครอบครัว ครอบครัวของเรามี ๑๐ คน ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ว่าครอบครัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มีคนในครอบครัว ๖๐ กว่าล้านคน ในครอบครัวของเราถ้าหากลูก ๆ ทะเลาะกัน คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงหาความสุขใจไม่ได้ แค่ครอบครัวเล็ก ๆ เรายังรู้สึกแย่ แล้วครอบครัวใหญ่ขนาด ๖๐ กว่าล้านคนนั้น เราต้องนึกถึงด้วยว่าพระองค์ท่านจะทรงรู้สึกอย่างไร

พระองค์ท่านเพิ่งจะสูญเสียองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีไม่นาน ก็มาสูญเสียสมเด็จพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเพิ่งจะทรงเสด็จพระราชทานเพลิงไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พระองค์ท่านทรงตรากตรำพระวรกาย พูดง่าย ๆ ว่าจนกระทั่งพระพลานามัยชำรุดทรุดโทรม แม้กระทั่งการออกมหาสมาคมในวันที่ ๔ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศ จดจ่ออยู่ว่าพระองค์ท่านจะตรัสเรื่องอะไร ทรงมีพระราชดำริหรือพระราชดำรัสต่าง ๆ เพื่อคนไทยเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติ แต่ว่าปีนี้พระองค์ท่านก็ไม่สามารถเสด็จลงพระมหาสมาคมได้

ถ้านับเป็นบุคคลทั่วไปผู้ที่อายุ ๘๑ ปี ก็ก้าวสู่เขตที่โบราณเขาบอกว่าอายุระหว่าง ๘๑-๙๐ ปี หลานดูนั่งร้องไห้ ถ้าอายุ ๙๑-๑๐๐ ปี ท่านบอกว่าไข้ก็ตาย บ่ไข้ก็ตายแล

เถรี 21-04-2009 02:43

การที่ผู้ชราจะมีกำลังใจอยากที่จะยืนหยัดอยู่เพื่อลูกเพื่อหลาน ก็ต่อเมื่อลูกหลานมีความประพฤติในทางที่ดี ตั้งใจปฏิบัติ อย่างที่พวกเราปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญาในปัจจุบัน เห็นลูกหลานมีความรักใคร่สามัคคี พร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กระทำแต่ในสิ่งที่ดี ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถ้าอย่างนั้นพระองค์ท่านก็คงมีพระกำลังที่จะดำรงขันธ์อยู่ต่อไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พวกเราตราบนานเท่านาน

แต่ถ้าหากว่าคนในครอบครัวใหญ่พระองค์ท่านแตกแยก มีแต่ไขว่คว้าเข้าหาตัวเอง ไม่ช่วยเพื่อส่วนรวมแล้วยังเป็นการซ้ำเติมอีก อกเขาอกเรา ถ้าเป็นตัวเรา เราก็คงไม่อยากอยู่แล้ว

ดังนั้น..วันนี้อยากให้ทุกท่านกำหนดถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนที่สุด แจ่มใสที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ครอบลงตรงพระวรกายขององค์ในหลวง จะเป็นภาพใดก็ได้ที่เรารักเราชอบหรือติดตามากที่สุด ให้มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครอบองค์ไว้ ถ้าหากว่าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่ง ก็ให้พระแท่นนั้นครอบองค์ในหลวง จนเปล่งพระรัศมีสว่างไสวครอบคลุมองค์ในหลวงของเรา ให้พระองค์ท่านสว่างไปด้วยฉัพพรรณรังสีขององค์สมเด็จพระมหามุนี

ตั้งใจว่าตัวเราทั้งหลายที่เป็นข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะตั้งใจทำความดีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาน ศีล ภาวนาก็ตาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชากรชาวไทยไปตราบชั่วนานเท่านาน

เราจะหายใจเข้าให้ภาพพระสว่างขึ้น...องค์ในหลวงสว่างขึ้นด้วย
หายใจออกให้ภาพพระสว่างขึ้น...องค์ในหลวงสว่างขึ้นด้วย
หายใจเข้าให้ภาพพระใหญ่ขึ้น....องค์ในหลวงขยายใหญ่ขึ้นด้วย
หายใจเข้าให้ภาพพระเล็กลง...ให้ในหลวงเล็กลงด้วย

อย่างไรก็ได้ให้จิตเราเป็นสมาธิ จดจ่ออยู่ตรงหน้า พร้อมด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่เป็นทั้งสัจจะบารมีและอธิษฐานบารมี ว่าความดีทั้งหมดที่เราทำขอถวายเป็นส่วนในพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชากรชาวไทยไปตราบนานเท่านาน ให้พวกเราทุกคนรักษาสภาพอารมณ์ใจของเราไว้ กำหนดภาพพระและองค์ในหลวงให้ชัดเจนแจ่มใส รักษาภาพนั้นเอาไว้จนกว่าจะบอกว่าเลิกได้


พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน ณ บ้านอนุสาวรีย์
วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:44


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว