กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   อักขระและคาถาอาคม (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=9)
-   -   พระคาถาศัตรูสลายตัว และพระคาถารักษาโรค (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6778)

การแบ่งปัน 26-09-2019 23:19

พระคาถาศัตรูสลายตัว และพระคาถารักษาโรค
 
พระคาถานี้เป็นพระคาถาของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธกัสสป (พระพุทธเจ้าองค์ที่๓ ของกัปนี้)
การใช้พระคาถานี้ให้ระลึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธกัสสปและท่านท้าวเวสสุวรรณ (การงานเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธกัสสป ท่านท้าวเวสสุวรรณรับภาระอยู่)
หลวงพ่อวัดท่าซุงได้รับพระคาถานี้จาก ท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เวลาสี่นาฬิกา
การใหว้ครู มีดอกบัว ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก และเทียน ๑ เล่ม ก่อนใช้พระคาถานี้ต้องมีการไหว้ครูก่อน
บทที่๑ พระคาถาศัตรูสลายตัว ว่าดังนี้ พุทธังมัดจิต ธัมมังมัดใจ ศัตรูทั้งหลายวินาศสันติ พระคาถานี้ให้ใช้สวดมนต์ทุกคืน อธิฐานให้ ศัตรูของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย และของตนเองให้สลายตัว
บทที่๒ พระคาถารักษาโรค ว่าดังนี้ พุทธังมัดจิต ธัมมังมัดใจ โรคทั้งหลายจงวินาศสันติ พระคาถานี้ ถ้าใช้รักษาตัวเองให้สวดมนต์ทุกคืน ใช้เสกข้าวทาน การรักษาผู้อื่นต้องใช้ดอกบัว ๓ ดอกเท่านั้น ดอกไม้อื่นใช้ไม่ได้ ส่วนธูปเทียนไม่บังคับ ถ้าผู้ป่วยทานอาหารไม่ได้ให้ใช้มือลูบตัวแล้วว่าพระคาถา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ถ้าจำเป็นไม่ต้องมีดอกบัวก็ได้ การเสกสิ่งให้โทษจะไม่มีผล การรักษานอกจากโรคธรรมดา ยังรักษาโรคที่ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ โรคจากไสยศาตร์และโรคแปลก ๆ ถ้าสวดจนจิตเป็นสมาธิจะดีมาก

สุธรรม 27-09-2019 02:23

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ การแบ่งปัน (โพสต์ 247103)
พระคาถานี้เป็นพระคาถาของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธกัสสป (พระพุทธเจ้าองค์ที่๓ ของกัปนี้)
การใช้พระคาถานี้ให้ระลึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธกัสสปและท่านท้าวเวสสุวรรณ (การงานเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธกัสสป ท่านท้าวเวสสุวรรณรับภาระอยู่)
หลวงพ่อวัดท่าซุงได้รับพระคาถานี้จาก ท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เวลาสี่นาฬิกา
การใหว้ครู มีดอกบัว ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก และเทียน ๑ เล่ม ก่อนใช้พระคาถานี้ต้องมีการไหว้ครูก่อน
บทที่๑ พระคาถาศัตรูสลายตัว ว่าดังนี้ พุทธังมัดจิต ธัมมังมัดใจ ศัตรูทั้งหลายวินาศสันติ พระคาถานี้ให้ใช้สวดมนต์ทุกคืน อธิฐานให้ ศัตรูของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย และของตนเองให้สลายตัว
บทที่๒ พระคาถารักษาโรค ว่าดังนี้ พุทธังมัดจิต ธัมมังมัดใจ โรคทั้งหลายจงวินาศสันติ พระคาถานี้ ถ้าใช้รักษาตัวเองให้สวดมนต์ทุกคืน ใช้เสกข้าวทาน การรักษาผู้อื่นต้องใช้ดอกบัว ๓ ดอกเท่านั้น ดอกไม้อื่นใช้ไม่ได้ ส่วนธูปเทียนไม่บังคับ ถ้าผู้ป่วยทานอาหารไม่ได้ให้ใช้มือลูบตัวแล้วว่าพระคาถา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ถ้าจำเป็นไม่ต้องมีดอกบัวก็ได้ การเสกสิ่งให้โทษจะไม่มีผล การรักษานอกจากโรคธรรมดา ยังรักษาโรคที่ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ โรคจากไสยศาตร์และโรคแปลก ๆ ถ้าสวดจนจิตเป็นสมาธิจะดีมาก


:9bbc76d5:


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:57


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว