กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=77)
-   -   ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6990)

มัคคนายก 22-04-2020 20:52

ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
https://www.watthakhanun.com/webboar...1587556483.jpg

ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

วิสัยทัศน์ของชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน

"นำศีลธรรมมาเป็นภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน"


#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

เผือกน้อย 04-05-2020 13:44

4 Attachment(s)
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล ณ วัดบึงลาดสวาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588574689

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588574689

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588574689

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588574689

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:02

3 Attachment(s)
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ นำพระภิกษุสามเณรและประชาชนในชุมชน จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588586586

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588586586

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588586586

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:04

1 Attachment(s)
วันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บรรยายถวายความรู้แก่พระนิสิตปริญญาตรี และ นิสิตประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588586711

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:23

3 Attachment(s)
วันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี และ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เดินทางไปตรวจดูพื้นที่สร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587814

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587814

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587814

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:25

6 Attachment(s)
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานองค์กรพระอุปัชฌาย์รุ่นที่ ๕๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เข้าร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพพระมหาสันติ โชติกโร ป.ธ.๙ อดีตรองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสถิตย์ ปิโย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะขาม ผู้ช่วยกนิษฐา ผิวเผือก และกลุ่มฌาปนกิจหมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะขาม นำชาวบ้านมาเป็นเจ้าภาพในคืนนี้

ในการนี้ พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบ
+ ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม ให้แก่พระครูกาญจนาปริยัติคุณ
+ ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส ให้แก่พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร และ
+ ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะเคียนงามลัคณานุกูล แก่พระชุติกานต์ อภินนฺโท
เพื่อให้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสสืบไป

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587955

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587955

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587955

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587955

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587955

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588587955

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:28

6 Attachment(s)
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค ๑๔ และ ภาค ๑๕ ณ อาคารพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายถวายความรู้

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588130

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588130

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588130

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588130

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588130

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588130

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:31

4 Attachment(s)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน มอบหมายให้พระชุติกานต์ อภินนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะเคียนงาม เป็นตัวแทนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ อาคารพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588308

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588308

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588308

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588308

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:33

4 Attachment(s)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ และคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. ได้มอบเกียรติบัตรแต่งตั้งนายเกรียงไกร ทองศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588428

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588428

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588428

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588428

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:35

4 Attachment(s)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานองค์กรพระอุปัชฌาย์รุ่นที่ ๕๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เข้าร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพพระมหาสันติ โชติกโร ป.ธ.๙ อดีตรองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
๑. พระเดชพระคุณพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดกาญจนบุรี
๒. ผอ. สุนทร หงษ์ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านยาง และกลุ่ม อสม.บ้านท่ามะขาม
๓. ท่านอาจารย์ประเวศ สมประสงค์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพในคืนนี้

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588556

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588556

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588556

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588556

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:43

6 Attachment(s)
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ ไปร่วมงานปิดการปฏิบัติธรรมของเจ้าอาวาสใหม่ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติธรรมมหาโพธิญาณวิชชาลัย พุทธมณฑล โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรแก่เจ้าอาวาสใหม่ที่ผ่านการปฏิบัติธรรม พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588976

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588976

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588976

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588976

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588976

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588588976

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:54

7 Attachment(s)
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระกริ่งจินดามณี ซึ่งครูเฒ่า (นายสมจิตต์ เทียนจันท์) รับดำริมาจากหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม สร้างขึ้นเพื่อส่งเคราะห์ต่อศิษยานุศิษย์ ณ โรงหล่อบ้านเรือนทอง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589681

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589681

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589681

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589681

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589681

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589681

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589681

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 17:56

2 Attachment(s)
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รับฎีกานิมนต์จากพระครูวิมลชยาทร เจ้าคณะอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท นั่งปรกอธิษฐานจิตเสกเหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาบารมี ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม (ดอนกะพี้) เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589838

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588589838

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 18:12

4 Attachment(s)
วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นั่งปรกอธิษฐานจิต ปลุกเสกวัตถุมงคล ดับเทียนชัย และหล่อพระประธาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบฟักทอง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590786

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590786

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590786

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590786

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 18:18

10 Attachment(s)
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานองค์กรพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เป็นประธานในการประชุมองค์กรพระอุปัชฌาย์รุ่นที่ ๕๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) เทศบาลเมืองระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้เพื่อน ๆ พระอุปัชฌาย์ได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะ ที่ประธานรุ่นได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588590993

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 18:21

1 Attachment(s)
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บรรยายถวายความรู้แก่พระนิสิตปริญญาตรี และ นิสิตประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591299

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun


เผือกน้อย 04-05-2020 18:23

4 Attachment(s)
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานองค์กรพระอุปัชฌาย์รุ่นที่ ๕๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เข้าร่วมในงานบำเพ็ญกุศลสวดกงเต็กถวายพระมหาสันติ โชติกโร ป.ธ.๙ อดีตรองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม ซึ่งองสรภาณมธุรสและคณะสงฆ์อนัมนิกายจากวัดถาวรวราราม ร่วมกันจัดถวาย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (มหานิกาย) พร้อมด้วยพระเถรานุเถระหลายรูป ช่วยกันมอบข้าวสารอาหารแห้งในช่วงทิ้งกระจาด ให้กับประชาชนที่มารอรับหลายร้อยคน

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591402

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591402

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591402

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591402

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 18:25

2 Attachment(s)
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะเตรียมงานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม หลังที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเขาแหลม ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนวชิราลงกรณ เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (๑) เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกันพิจารณากิจกรรมการประกวดและการแสดงในงานวันผลไม้ของดีทองผาภูมิและสืบสานระเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคมนี้

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591562

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591562

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 18:27

2 Attachment(s)
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน จัดเตรียมสถานที่รอรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีพระครูสุทธิสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๑ พระครูกาญจนธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น เลขานุการเจ้าคณะตำบลพระแท่น พระปลัดธวัช สุทฺธจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง เจ้าคณะตำบลห้วยกระเจา นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นายธีระเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591680

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591680

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 04-05-2020 18:29

2 Attachment(s)
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน) ต้อนรับคณะของนายประหยัด แดงบรรจง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ซึ่งนำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดทองผาภูมิ จำนวน ๒๐ คน มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญสมาธิภาวนา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการอำนวยความยุติธรรมของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591769

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588591769

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:20


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว