กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=14)
-   -   งานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ประจำปี ๒๕๖๔ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=8018)

มะลิแก้ว 27-09-2021 00:06

งานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ประจำปี ๒๕๖๔
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำหน้าที่ประธานสงฆ์นำครูบาวิฑูรย์ ชินวโร
ประธานสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน ออกจากการเข้านิโรธกรรม ๙ วัน ๙ คืน ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน ถนนพหลโยธิน
ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


https://i.ibb.co/3M3XLyr/1.jpg

https://i.ibb.co/9yh8q9j/2.jpg

https://i.ibb.co/WBj6866/3.jpg

https://i.ibb.co/nsH9LMj/4.jpg

https://i.ibb.co/KLdmXRJ/5.jpg

https://i.ibb.co/DQCDkKM/6.jpg

https://i.ibb.co/5KNhbkB/7.jpg

https://i.ibb.co/8M5F9Tp/8.jpg

https://i.ibb.co/VxF3rwc/9.jpg

https://i.ibb.co/QFyJTtY/10.jpg

https://i.ibb.co/Zx3G7f9/11.jpg

https://i.ibb.co/b6SfDjx/12.jpg

https://i.ibb.co/Lh0Bjc9/13.jpg

มะลิแก้ว 27-09-2021 00:10

เวลา ๐๗.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ทำการบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเปิดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครูบาวิฑูรย์ ชินวโร
ประธานสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


https://i.ibb.co/B2JfKpJ/14.jpg

https://i.ibb.co/L1TCmfX/15.jpg

https://i.ibb.co/6YJcD0B/16.jpg

https://i.ibb.co/ZdYf5XH/17.jpg

https://i.ibb.co/h9PyDkw/18.jpg

https://i.ibb.co/cckRK77/19.jpg

https://i.ibb.co/DzvTZCr/20.jpg

https://i.ibb.co/4pQ8Vhz/21.jpg

https://i.ibb.co/tcC8M1J/22.jpg

https://i.ibb.co/fGRMgSf/23.jpg

https://i.ibb.co/LvyJ7HY/24.jpg

https://i.ibb.co/CHk0pxF/25.jpg

https://i.ibb.co/Mp1fLQY/26.jpg

https://i.ibb.co/BCnpKWD/27.jpg

มะลิแก้ว 27-09-2021 00:13

เวลา ๐๘.๐๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ประธานสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน
เข้าสู่พิธีสืบชะตาหลวง ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


https://i.ibb.co/3dMhDDT/28.jpg

https://i.ibb.co/pzM84wq/29.jpg

https://i.ibb.co/2SRg2Ry/30.jpg

https://i.ibb.co/xfLp5rj/31.jpg

https://i.ibb.co/gZ6RDjf/32.jpg

https://i.ibb.co/3rTVtxp/33.jpg

https://i.ibb.co/Ny6wJ5F/34.jpghttps://i.ibb.co/dcnV7kc/35.jpg

https://i.ibb.co/bmdrQJM/36.jpg

https://i.ibb.co/f8vHZGF/37.jpg

https://i.ibb.co/BPFWWZt/38.jpg

https://i.ibb.co/qFh0jp5/39.jpg

มะลิแก้ว 27-09-2021 00:14เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:46


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว