กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=14)
-   -   งานวันบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๔ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7990)

มะลิแก้ว 14-09-2021 21:33

งานวันบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๔
 
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ มอบรางวัลคนคู่คุณธรรมประจำปี ๒๕๖๔
ให้แก่สมาชิกเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุนทั้ง ๒๖ แห่ง ประกอบด้วยเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินสดรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


https://i.ibb.co/yX1fZym/DSC-3766.jpg

https://i.ibb.co/wcfxWz9/DSC-3798.jpg

https://i.ibb.co/3hc8Vg5/DSC-3809.jpg

https://i.ibb.co/L9LHKzx/DSC-3813.jpg

https://i.ibb.co/qnCNLRq/DSC-3843.jpg

https://i.ibb.co/0ZDtz3F/DSC-3851.jpg

มะลิแก้ว 14-09-2021 21:46

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร และแสดงพระธรรมเทศนาโดยสามเณรมอเอ (ไม่มีนามสกุล) เนื่องในวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐


https://i.ibb.co/CQCGcMF/7.jpg

https://i.ibb.co/4Mkxj3z/8.jpg

https://i.ibb.co/GvqJjMY/9.jpg

https://i.ibb.co/nzfkyrT/11.jpg

https://i.ibb.co/DL82wbh/12.jpg

https://i.ibb.co/vc5yDKc/13.jpg

มะลิแก้ว 14-09-2021 21:52

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ จัดงานทำบุญถวายบูรพาจารย์วัดท่าขนุนประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย


https://i.ibb.co/7jtTLHP/14.jpg

https://i.ibb.co/nBmqv6M/15.jpg

https://i.ibb.co/tm0RCXr/16.jpg

https://i.ibb.co/4RMF99H/17.jpg

https://i.ibb.co/r2QzbNh/18.jpg

https://i.ibb.co/m5g3r49/19.jpg

https://i.ibb.co/p16zL6H/20.jpg

https://i.ibb.co/1v6Xw0Z/21.jpg

https://i.ibb.co/ZJvrR69/22.jpg

https://i.ibb.co/Yt6tgzV/23.jpg

https://i.ibb.co/ScBBwYB/24.jpg

https://i.ibb.co/HXWKQqQ/25.jpg

มะลิแก้ว 14-09-2021 22:02


https://i.ibb.co/ZhgLXRm/26.jpg

https://i.ibb.co/cDvPWKd/27.jpg

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
จัดงานภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ถวายบูรพาจารย์วัดท่าขนุน ณ ศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุนhttps://i.ibb.co/MkXc3d1/28.jpg

https://i.ibb.co/hHL8Fqk/29.jpg

https://i.ibb.co/tKQCYmv/30.jpg

https://i.ibb.co/W5j2292/31.jpg

https://i.ibb.co/VjrK21x/32.jpg

https://i.ibb.co/2MBv5VX/33.jpg

https://i.ibb.co/P6K8tQ3/34.jpg

https://i.ibb.co/yVQFdG5/35.jpg

https://i.ibb.co/VS9Nn43/36.jpg

https://i.ibb.co/8sSHqTV/37.jpg

https://i.ibb.co/yY2dTxw/38.jpg

https://i.ibb.co/FmgsRYX/39.jpg

https://i.ibb.co/c2tYYyr/DSC-4127.jpg


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:11


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว