กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7334)

เถรี 05-12-2020 16:05

เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 
ถาม : วาระการสร้างสมเด็จองค์ปฐมมหาสะท้อนในครั้งนี้ หากหลวงพ่อจัดสร้างให้ด้านหลังขององค์เหรียญ มีทั้งองค์ยันต์มหาสะท้อน องค์ยันต์ทำน้ำมนต์ และยันต์พระคาถาเงินล้านล้อมอยู่ด้วย เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บูชาในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างนี้พอจะเป็นได้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ขอบคุณในคำแนะนำที่ดี แต่คุณมึงไม่ใช่พระ อาตมากูจะทำตามที่พระท่านสั่งเท่านั้น..!

ถาม : ผมเคยได้ข้อมูลมาว่า เมื่ออาราธนายาวาสนาจินดามณีติดตัว หากมียาสั่งปนในอาหารที่เรากำลังจะกิน ยาสั่งนั้นจะจืด ไม่เกิดผล ข้อนี้จริงเท็จประการใด ? และหลวงพ่อมีคำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้ยาวาสนาจินดามณีในแง่มุมอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ไปถาม "พี่กู" ก็จะได้คำตอบเอง

เถรี 05-12-2020 16:06

ถาม : ช่วงนี้มีโรคระบาดในเด็ก เช่น โรคไวรัส RSV หรือ โรคมือเท้าปาก ได้ระบาดกันอย่างหนัก ทำให้เด็กเล็ก ๆ ต้องหยุดเรียนกันเป็นประจำ ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำวัตถุมงคลของวัดท่าขนุน ที่ช่วยป้องกันโรคระบาดหรือคุ้มครองเด็กเล็ก ให้ไม่ต้องติดโรคระบาดเหล่านี้ด้วยครับ ?
ตอบ : ขอแนะนำว่า วัตถุมงคลที่ชื่อ "คุณหมอ" แนะนำให้ทำอย่างไร ถ้าทำตามนั้น จะติดโรคได้ยากมาก

เถรี 05-12-2020 16:06

ถาม : ในขณะที่เราอาราธนาวัตถุมงคล เราจะสามารถรับรู้ได้ถึงกระแสของวัตถุมงคลนั้น ๆ ถ้าหากว่าเราไม่ได้พกวัตถุมงคล เราสามารถนึกถึงกระแสเหล่านั้นได้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ได้..แต่คุณสามารถนึกแบบมีคุณภาพได้นานสักเท่าไรไม่ทราบ ?

เถรี 05-12-2020 16:08

ถาม : ในระหว่างที่ผมกำลังนั่งสมาธิ จะรู้สึกได้ว่าร่างกายผ่อนคลาย ถ้าไม่ฝืนเหมือนร่างกายจะไปตามแรงโน้มถ่วง แต่สติยังตามอยู่ตลอด แต่ถ้าพยายามฝืนให้ตัวตรง เหมือนการรับรู้ทางกายจะมีมากขึ้น สมาธิจะตกลง จนบางทีผมรู้สึกว่าถ้าผมนอนภาวนา จะทำสมาธิได้ดีกว่าตอนนั่ง อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับว่าควรทำอย่างไร ?
ตอบ : แบบไหนที่ทรงสมาธิได้ดีกว่า ก็ให้ทำแบบนั้น

เถรี 05-12-2020 16:09

ถาม : เนื่องจากกระผมบูชาแผ่นยันต์เกราะเพชรเนื้อเงินแผ่นใหญ่เข้ากรรมฐาน ๓ วันมา แล้วต้องการจะอาราธนาแขวนขึ้นคอโดยการม้วนใส่ในหลอดเหมือนตะกรุด จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ ? แล้วจะเป็นการปรามาสพระรัตนตรัยหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ก่อนที่จะถามอะไร เคยหาข้อมูลก่อนบ้างไหม ?

เถรี 05-12-2020 16:10

ถาม : ผมจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมในห้องของตัวเอง โดยมักจะมีเสียงรบกวนจากห้องข้าง ๆ เสมอ ได้ทำการเตือนไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่หยุด ทำให้ผมต้องปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางเสียงที่ไม่ชอบใจ อันเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์โกรธขึ้นภายในจิตใจ ผมจึงใช้วิธีนั่งดูจิต ดูลมหายใจไปเรื่อย ๆ จนความไม่พอใจในเสียงนั้นหายไป แต่ไม่สามารถทำให้หายได้โดยทันที ไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะแนะนำวิธีการในการปฏิบัติที่ต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ไปบอกเขาให้ช่วยรบกวนให้มากขึ้น แล้วเราก็มาแก้ไขอารมณ์โกรธของเราต่อไป ถ้าสติสมบูรณ์ขึ้น ก็จะระงับอารมณ์โกรธได้เร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ

เถรี 05-12-2020 16:10

ถาม : ข้อสอบปรนัยที่มีโจทย์ว่าถ้าเป็นท่าน (ผู้ทำข้อสอบ) จะทำอย่างไร ผมพอทราบว่าตอบอย่างไรจะได้คะแนนดี แต่ใจจริงผมอยากตอบอีกอย่างหนึ่ง ผมสามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมผมถึงตอบอย่างนั้น แต่ด้วยความที่ไม่ใช่ข้อสอบอัตนัย ไม่สามารถแสดงเหตุผลให้ผู้ตรวจข้อสอบยอมรับแล้วให้คะแนนได้ หากตอบข้อสอบที่ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองอยากตอบจะเข้าข่ายผิดศีลข้อ ๔ หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าพอจะมี "วัว" ปนอยู่บ้างหรือเปล่า ? ถ้ามีก็ไม่ผิดศีล

เถรี 05-12-2020 16:11

ถาม : ครอบครัวประกอบอาชีพปศุสัตว์โคนมภายในบริเวณบ้าน การที่ผมบูชาวัตถุมงคลมีอำนาจมหาสะท้อน ควรพกหรือบูชาห่างจากโรงเลี้ยงมากเพียงใด ?
ตอบ : ติดตัวได้ตามปกติ นอกจากมีสัตว์เลี้ยงกำลังคลอดก็อย่าเข้าไปใกล้ ถ้าเอาแบบแน่ใจก็ต้องพ้นจากโรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์นั้นไปเลย

ถาม : มีวัตถุมงคลประเภทใดที่ช่วยให้คนหรือสัตว์คลอดลูกได้ง่ายขึ้นไหมครับ ?
ตอบ : น้ำมนต์ครรภ์รักษา หรือทำน้ำมนต์เองด้วยพระคาถา "โสตถิ คัพภัสสะ"

เถรี 05-12-2020 16:12

ถาม : วัตถุมงคลสามารถช่วยให้เข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่และอย่างไรขอรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลที่มิได้เป็นรูปพระขอรับ ?
ตอบ : ถ้าพิจารณาว่า วัตถุมงคลนั้นหรือว่าตัวเราเองก็ดี มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นปกติ ก้าวไปสู่ความเสื่อมสลายเป็นปกติ ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เป็นปกติ จนจิตถอนจากการยึดถือทั้งปวง ก็สามารถส่งผลให้เข้าถึงพระนิพพานได้

เถรี 05-12-2020 16:12

ถาม : การอาราธนาวัตถุมงคลให้ได้ผลเต็มที่ ต้องทรงสมาธิระดับใดในการอาราธนาครับ ?
ตอบ : สมาบัติ ๘

เถรี 05-12-2020 16:12

ถาม : การที่เราพิจารณาว่าทุก ๆ คนไม่ต่างกับอากาศธาตุ มีความว่างอยู่ในทุก ๆ คน ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน มีความเกี่ยวข้องกับอากาสกสิณหรือไม่ครับ ?
ตอบ : เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาที่มองเห็นตามความจริงเท่านั้น

เถรี 05-12-2020 16:44

ถาม : การที่จะมีศีลบริสุทธิ์ จำเป็นต้องอาศัยกำลังฌานหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ถ้ามีสติ รู้จักระมัดระวังเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยฌาน แต่บุคคลที่จะมีสติเพียงพอ ต้องมีฌานสมาบัติเข้ามาช่วยเสมอ

เถรี 05-12-2020 16:45

ถาม : การเช็ดหิ้งพระที่บ้าน โยมสามารถเหยียบหิ้งพระขึ้นไปเช็ดทำความสะอาดด้านบนได้ไหมเจ้าคะ ? โยมเป็นผู้หญิงเกรงว่าจะบาป เนื่องจากหิ้งพระที่บ้านโยมทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน มีขนาดใหญ่และสูง เอื้อมมือไปเช็ดก็ไม่ถึง ใช้บันไดก็ไม่ถึงเจ้าค่ะ ?
ตอบ : ได้..ทำแล้วให้กราบขอขมาพระรัตนตรัยทุกครั้ง

เถรี 05-12-2020 16:46

ถาม : มีคาถาลูกเบา ที่มีผลในด้านชาตรีไหมครับ ?
ตอบ : วิชาชาตรี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูกเบา..!

เถรี 05-12-2020 16:47

ถาม : อสุภกรรมฐานขันธ์ ๕ และทุกข์ เราจะพิจารณาอย่างไรให้สัมพันธ์กันครับ ?
ตอบ : ขันธ์ ๕ มีแต่ความทุกข์ ตายเมื่อไรก็เป็นอสุภ

ถาม : ในเรื่องของมโนมยิทธิ หลวงพ่อบอกว่า "ยายเจี๊ยบ" ขึ้นไปกราบพระแล้วพิจารณาจนกายใสเป็นแก้ว หลังจากกราบพระลงมาก็ประคองอารมณ์ใจไว้ อยากทราบว่า "ยายเจี๊ยบ" ท่านพิจารณาอะไรครับ ?
ตอบ : ไตรลักษณ์

เถรี 05-12-2020 16:47

ถาม : เมื่อทำพระคาถามหาสะท้อนขึ้นแล้ว หากเราเล่นกับสัตว์เลี้ยง แล้วสัตว์เลี้ยงโมโหกัดหรือข่วนเรา จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับสัตว์หรือไม่ขอรับ ?
ตอบ : เคยได้ยินไหม ? "คนทำมาสะท้อนตัวตาย สัตว์ทำมาสะท้อนสูญหาย ผีทำมาสะท้อนมลาย"

เถรี 05-12-2020 16:50

ถาม : หากให้ลูกห้อยพญาเต่ามังกรเปิดโลกพิมพ์จิ๋วเนื้อเงินมหาสะท้อน แต่พ่อยังต้องตีลูกอยู่ ต้องทำอย่างไรครับ ?
ตอบ : ตัวเองพกไว้ ๒ เหรียญ..!

ถาม : ขอความเมตตาวิธีใช้และวิธีอาราธนามีดลูกพราหมณ์ครับ ?
ตอบ : วิธีใช้คือ ตัด ฟัน แทง ตี ทุบ เชือด เฉือน ตามสถานการณ์ วิธีอาราธนาคือ ยกมีดขึ้นเหนือหัว ขออนุญาตพระท่านใช้งาน แล้วว่าพระคาถาเทพอาวุธ ๕ ประการ

เถรี 05-12-2020 16:51

ถาม : หลังจากที่เคยฝึกสมาธิจนจิตรวมเป็นหนึ่ง เหลือแค่สติเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนั้นเกิดกลัว เพราะหาร่างกายไม่เจอ มีแค่สติเท่านั้น นึกว่าตัวเองตายแล้วก็เลยเกิดกลัวขึ้นมา สักพักสมาธิก็ถอนออกมาเลยรู้ว่าตัวเองยังไม่ตาย ไม่นานจิตก็จะรวมอีกก็พยายามยั้งไว้ เพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าอาการแบบนี้คืออะไร

มาตอนหลังถึงได้รู้ว่านั้นคือสมาธิ ก็พยายามจะทำให้ได้แบบนั้นอีก แต่ก็ไม่สามารถรวมจิตให้เป็นหนึ่งแบบนั้นได้สักที ได้มากที่สุดก็คือ มีอารมณ์ทรงตัวได้ง่ายกว่าแต่ก่อน พอทำอะไรที่ชอบใจแล้วก็มักจะมีอารมณ์ที่มั่นคง มีอาการหน่วง ๆ ที่ใบหน้า บางครั้งก็สามารถรู้ลมได้เองโดยที่ไม่ต้องกำหนด แต่ก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนแต่ก่อน เลยไม่สามารถรวมจิตได้สักที

แต่หลังจากนั้น เท่าที่สังเกตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที่ชอบใจ จิตก็มักจะทรงตัวได้ง่ายมาก โดยที่ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจ เพราะเมื่ออารมณ์ทรงตัว ก็จะรู้ลมได้เอง

ผมเคยลองขับมอเตอร์ไซค์เร็ว ๆ เสียงดัง ๆ ก็รู้สึกสนุก แล้วอารมณ์ก็ทรงตัวได้เหมือนกัน มีอาการรู้ลมได้เองโดยที่ไม่ต้องกำหนด เหมือนกับการทำสมาธิแบบอื่น ๆ เพียงแต่พอเลิกขับรถแล้ว สักพักอารมณ์ทรงตัวนั้นก็หายไป ก็ต้องกลับไปขับรถเร็ว ๆ ใหม่ อารมณ์ก็จะกลับมาทรงตัวอีก

แบบนี้ก็แสดงว่า คนที่ชอบขับรถเร็ว ๆ แรง ๆ ก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวสำหรับชาตินี้ของเขาใช่หรือไม่ครับ ?
ตอบ : บางคนก็แค่ชอบความตื่นเต้นระทึกใจเท่านั้น

เถรี 05-12-2020 16:56

ถาม : วิธีหยุดคิดเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจได้ดีที่สุดที่ผมทำก็คือ การทำในสิ่งที่ชอบกับการอ่านหนังสือหรือฟังธรรมะ

โดยถ้าอ่านหนังสือธรรมะทั้งวัน ก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านน้อยลง โดยที่ไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นอีก แค่อ่านหนังสือหรือทำในสิ่งที่ชอบนั้น ๆ ก็สามารถทำให้ใจสงบได้ชั่วคราวแล้ว

และเท่าที่ศึกษามาผมเห็นว่ามีวิธีพิจารณาธรรมะอื่น ๆ อีกมาก ที่ผมยังไม่ได้ทำ เพราะรู้สึกว่าวิธีอื่น ๆ นั้น ยิ่งทำผมก็ยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม แต่การอ่านหนังสือธรรมะนั้น ผมรู้สึกว่าถนัด ทำแล้วใจสงบดี ไม่ทราบว่าผมต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ?
ตอบ : นี่ไม่มี "วัว" ปนอยู่เลยขนานแท้และดั้งเดิม ในเมื่อทำอย่างอื่นแล้วฟุ้งซ่าน ยังจะเพิ่มเติมความฟุ้งซ่านไปทำอะไรวะ ???


เถรี 05-12-2020 16:56

ถาม : ถ้าเราต้องการจะบูชาพระพุทธเรวัตตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสามารถบูชาพระพุทธรูปองค์ไหนมาก็ได้ แล้วนำมาบูชาบนหิ้งพระที่บ้าน โดยทำป้ายไว้ข้าง ๆ ว่า นี้คือ พระพุทธเรวัตตะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพอถึงเวลาบูชาท่าน ก็สวดคาถา "สัมปจิตฉามิ" ทุกครั้ง แบบนี้เป็นการทำที่ถูกต้องหรือไม่ครับ ?
ตอบ : นี่ก็เกือบจะไม่มี "วัว" ปนอยู่เลย เราแค่นึกถึงพระองค์ท่านก็จบแล้ว ต้องไปทำอะไรอื่นให้ยุ่งยากทำไม ?


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:04


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว