กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6607)

เถรี 29-05-2019 07:59

"เพลงประเภทรุ่นเก่า ๆ "ตะวันส่องใสแดดฉายลงมา ทาบทาทิวทุ่ง" เห็นภาพเลย รุ่นใหม่ ๆ เพลงอะไรก็ไม่รู้ “เต่างอย....เต่างอย” ฟังไม่รู้ เต่างอยก็คือเต่าที่ยืดคอรอคอย

เพลงรุ่นใหม่ ๆ ที่ฟังแล้วเห็นภาพก็หลายปีแล้ว อะไร ? "ขอนไม้กับเรือ" เนื้อเพลงเขาว่า "โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพลอยมาไกลฯ " ใครที่สามารถแต่งเพลงให้คนเห็นภาพได้ ดังทุกเพลง

ตอนขอนไม้กับเรือดังนี่ อาตมายังอยู่ที่บ้านอนุสาวรีย์ชัยฯ คืนหนึ่งฟังน่าจะไม่หนี ๔๐ - ๕๐ จบ เขาหยอดตู้แข่งกัน ไม่ฟังก็ไม่ได้ เพราะว่าอาตมาดันนอนอยู่บนตู้เพลงพอดี ตู้เพลงอยู่ชั้นล่าง อาตมานอนอยู่ชั้นลอย พื้นกั้นก็มีไม้กระดานแค่บาง ๆ ๒ แผ่น ฟังไปเถอะ เดี๋ยวก็ขอนไม้ลอยมาอีกแล้ว ฟังจนกระทั่งขึ้นใจไปเลย แต่ว่าเพลงเขาสวย มองเห็นภาพ เพลงบอกว่าเขาเองอาศัยเกาะได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าจะไปถึงฝั่งฝันก็ต้องไปกับเรือ"

เถรี 29-05-2019 08:08

ถาม : พระสยามเทวาธิราช ?
ตอบ : มีเป็นร้อย ๆ องค์

ถาม : ที่เป็นรูปปั้น สีทองตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าคะ ?
ตอบ : ก็สีแบบนั้นแหละ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ มาแล้ว พระสยามเทวาธิราชคืออดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตลอดจนกระทั่งผู้ทำคุณประโยชน์กับประเทศไทย ถึงเวลาเสด็จสวรรคตบ้าง ถึงแก่ทิวงคตบ้าง ตายบ้าง ก็ยังไม่ลืมประเทศชาติ จึงมาช่วยกันดูแลรักษา เพราะฉะนั้น..พระสยามเทวาธิราชท่านมีเป็นร้อย ๆ องค์

ถาม : มีเป็นร้อย ปฏิบัติงานพร้อมกัน ?
ตอบ : ก็ยังไม่พออยู่ดี เพราะว่าประเทศใหญ่

ถาม : แต่รูปปั้นมีองค์เดียว ?
ตอบ : นั่นเป็นแค่สัญลักษณ์เอาไว้เคารพกราบไหว้ เรานึกถึงท่านตรงไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีรูปปั้น

เถรี 29-05-2019 08:10

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกงวดนี้ พระสำคัญก็ได้เห็น พระแสงราชศาสตราทุกเล่มก็ได้เห็น บรรดาเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มหาสังข์ พระเต้า สารพัดเครื่องราชูปโภค

ทำไมใช้พระสัปตปฎลเศวตฉัตรก่อน ก็เพราะว่าอยู่ในระหว่างพิธี พอได้รับน้ำอภิเษกแล้วจึงใช้นพปฎลมหาเศวตฉัตรได้ ก็แค่ย้ายพระราชอาสน์เท่านั้นเอง คือเปลี่ยนที่นั่ง

เถรี 29-05-2019 08:17

พระอาจารย์กล่าวว่า "คนที่มีทิพจักขุญาณเขาก็เห็นเหมือน ๆ กันนะ ของเราเห็นพระอินทร์ ของจีนเขาก็ว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ ของทางด้านกรีกก็ซุส ของโรมันก็จูปิเตอร์ คนเดียวกัน แล้วเขาทำไมถึงรู้ว่านี่คือเทพเจ้าสูงสุด ผู้ถือสายฟ้าเป็นอาวุธ แสดงว่าเขาต้องรู้เหมือนกัน"

เถรี 29-05-2019 08:22

ถาม : ที่บอกว่าพระอินทร์เป็นเทพเจ้าสูงสุด ท่านอยู่แค่ดาวดึงส์ไม่ใช่หรือคะ ?
ตอบ : ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่ชั้นไหน

ถาม : สวรรค์ไม่ได้แบ่งเป็นระดับหรือคะ ?
ตอบ : ไม่หรอก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม อย่างคนกรุงเทพ ฯ ทำไมอยู่ภาคกลาง ไม่ไปอยู่เชียงรายซึ่งอยู่เหนือกว่าภาคอื่น

จาตุมหาราชก็วุ่นวายอยู่กับการดูแลโลกมนุษย์ ดูแลขุมทรัพย์ ดูแลบุคคลสำคัญ ดูแลสถานที่สำคัญ

ยามาก็เอาแต่สวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัติธรรมของตัวเอง

ดุสิตก็บำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นิมมานนรตีมัวแต่สนุกสนานอยู่กับอารมณ์ เขาเรียกว่าได้อภิญญาแล้วคัน

ปรนิมมิตวสวัตดีก็มัวแต่เสวยสุขจากผลบุญตัวเอง ก็เหลือแค่ดาวดึงส์เท่านั้น

ฉะนั้น...บุคคลที่เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่ว่าจะอยู่ชั้นสูงสุด ต้อง Put the right man on the right job

เถรี 29-05-2019 08:41

พระอาจารย์กล่าวว่า "ตอนนี้กำลังให้ท่านอาจารย์เทพติดต่อโรงงานเขาว่าขอแทรกคิวได้ไหม โรงงานนี้เขาทำเนื้อเขียวเหล็กไหลได้ ว่าจะขอทำเหรียญสมเด็จองค์ปฐมสักรุ่นหนึ่ง มีหลายโรงงานพยายามที่จะเลียนแบบ ปั๊มเสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำ สนิมขึ้นหมดเลย ต้องเป็นน้ำบ่อนั้นของโรงงานนั้นเท่านั้น ไม่ว่ารู้มีสารเคมีอะไร

เหรียญทองแดงธรรมดา ๆ เอาไปแช่ไว้ ๔๘ ชั่วโมง ออกมาเป็นสีเขียวปีกแมลงทับเลย เปลี่ยนสีได้เอง ตอนแรกเขาก็ไม่รู้ ของท่านอาจารย์เทพพอปั๊มเสร็จ เอาลงไปล้างน้ำ ทำความสะอาดเพื่อเตรียมที่จะเอาขึ้นมาบรรจุซองแล้วส่งให้ทางวัด ปรากฏหายไป ๒ เหรียญ วิ่งลงไปดูก็แช่น้ำไป ๒ วันแล้ว กลายเป็นเหรียญเขียวปี๋เป็นปีกแมลงทับเลย เขาก็แปลกใจ เอาเหรียญที่เหลือไปแช่ใหม่ เฮ้ย...เขียวจริง ๆ คาดว่าน่าจะมีสารพวกกำมะถันอยู่ แต่ความเป็นกรดต้องแรงมาก เพราะว่าถ้าไม่แรงก็ไม่กัดผิวขนาดนั้น

น้ำตรงนั้นน่าจะผ่านพวกลาวาใต้ดินมา สวยมาก นึกถึงแมลงทับ ปีกสวยอย่างไร เหรียญก็หน้าตาอย่างนั้นเลย"

เถรี 29-05-2019 08:46

"เจ้าของโรงงานปิดบ่อเลย ถึงได้บอกว่าช่วยทำให้หน่อย ถ้าเป็นไปได้ช่วยแทรกคิวให้สักหมื่นเหรียญ เอารูปสมเด็จองค์ปฐมนี่แหละ ให้เขาเอาไปซ้อน สมัยนี้แกะด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งนั้น ด้านหลังก็เป็นยันต์เกราะเพชรฉลอง ๖๐ ปีพระครูวิลาศกาญจนธรรม

ท่านอาจารย์เทพไปจำหน่าย ๓,๕๐๐ บาท ราคาโหดร้ายมาก เดี๋ยวของเราดูว่าต้นทุนเท่าไร จะพยายามลดให้ต่ำสุด ของเขาจำเป็นต้องเอาเงินไปสร้างวัด เขาก็เลยต้องปล่อยราคาแพง แล้วพวกเซียนไปนอนรอเป็นร้อยเลย อาตมาไปถึงก็..วัดเขามีงานหรืออย่างไร ? คนเยอะขนาดนี้ เปล่าหรอก...พวกเซียนที่จะไปจองพระ ไปนอนรอที่วัดเลย ถึงเวลาก็แย่งใบจองกัน

เดี๋ยวนี้เอาชื่อพระอาจารย์เล็กขึ้น ขายได้หมด เพราะว่าของวัดท่าขนุนไม่เคยหลุดออกไปถึงตลาดพระ ต้องเอาวัดใกล้เคียงที่ไปเสกให้ วันก่อนพระครูปุญญพัฒน์ เจ้าคณะตำบลเดิมบาง ไปประชุมด้วยกัน วิ่งมากราบ "ขอบคุณมากเลยครับพระอาจารย์..ขายดีจริง ๆ เลยครับ" สรุปเอาพระอาจารย์เล็กไปเพื่อขาย"

เถรี 29-05-2019 08:46

:cebollita_onion-17::cebollita_onion-17: เก็บตกเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ หมดแล้วค่ะ :cebollita_onion-17::cebollita_onion-17:
ถอดจากเสียงเป็นอักษร โดย ทาริกา คะน้า เถรี เผือกน้อย และนายกระรอก


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:47


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว