กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6451)

เถรี 07-01-2019 19:17

ถาม : มีปริวาสวัดหนึ่งจัดแต่องค์สวดมีสองรูป ต่างรูปต่างสวดให้พร้อมกัน พระมาขออยู่ปริวาสก็มาชุดละสองรูป รูปที่เป็นองค์สวดก็สวดคนละฉายา สวดพร้อมกัน เป็นโมฆะไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าไม่สับสนในชีวิตก็ไม่เป็นไร ถ้าสวดผิดก็มีปัญหา

เถรี 07-01-2019 19:21

ถาม : การสร้างบ้านเพื่อเลี้ยงนกนางแอ่น แล้วเก็บรังขายอย่างที่เขาเลี้ยงกัน เป็นบาปหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ก็เท่ากับขโมยรังนก ถ้าขโมยของเขาก็ย่อมบาปอยู่แล้ว

เถรี 07-01-2019 20:36

ถาม : ผมได้อ่านเรื่องค้างคาวฟังธรรม ที่ในอดีตกาลค้างคาวได้ฟังอภิธรรม ไม่เข้าใจอภิธรรม แต่ชอบใจในเสียง พอค้างคาวตายแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ และกลับมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ได้ฟังอภิธรรมบทเดิม และบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด ผมสงสัยว่าถ้าคนเปิดเทปอภิธรรมฟังจาก internet หรือที่อื่น ๆ แต่ไม่เข้าใจเนื้อหาของอภิธรรม ถ้าเขาเกิดอีกทีในยุคของพระพุทธเจ้าในอนาคต คนเหล่านี้ฟังอภิธรรมอีกที แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์แบบในเรื่องค้างคาวหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ต้องดูว่าสภาพจิตเขาจดจ่ออยู่กับพระอภิธรรมนั้นหรือเปล่า ? ถ้าจดจ่ออยู่จนกระทั่งไปเกิดในสุคติแท้แน่นอนแบบเดียวกับค้างคาวทั้ง ๕๐๐ ตัวนั้น โอกาสที่จะได้ฟังรอบใหม่แล้วบรรลุก็มี แต่ถ้าฟังแล้วใจไม่เกาะ ดันไปลงทุคติเสียก่อน พระพุทธเจ้าผ่านไปหลายองค์ยังไม่ได้ขึ้นมาเลย

เถรี 07-01-2019 20:38

ถาม : ผมอ่านเกี่ยวกับเทวดา ที่มีบริวารเป็นนางฟ้า ๕๐๐ องค์เป็นอย่างต่ำ ผมสงสัยว่าถ้าอยากมีนางฟ้าเยอะ ๆ ต้องทำบุญเป็นประเภทไหนดีครับ ?
ตอบ : สร้างบุญกุศลอะไรก็ได้ ยิ่งบุญใหญ่มากเท่าไรก็ดีเท่านั้น เพราะว่าเรายิ่งสร้างกุศลบารมีมากเท่าไร บริวารก็จะมากเท่านั้น จะสร้างโบสถ์สัก ๗-๘ หลังก็ได้

เถรี 07-01-2019 21:00

ถาม : ผมอ่านเกี่ยวกับพระพรหม พระพรหมท่านเสวยสุขจากฌานสมาบัติ และมีวิมานอยู่คนเดียว ผมสงสัยว่าพระพรหมบุญเยอะกว่าเทวดา ทำไมพระพรหมถึงไม่มีบริวารให้รับใช้ครับ ?
ตอบ : ทำไมต้องมีบริวารรับใช้ วัน ๆ ได้แต่นั่งเข้าฌานเงียบอยู่ จะไปใช้ใคร ?

เถรี 07-01-2019 21:01

ถาม : อีกไม่นานจะมีการเลือกตั้ง ผมสงสัยว่า สมมติมีพรรคการเมืองซื้อเสียงด้วยการแจกเงิน จะเป็นอกุศลกรรมหรือไม่ครับ เพราะไม่มีศีลข้อไหนห้ามซื้อเสียง ?
ตอบ : ไปถาม กกต...! ถ้าเจตนาทุจริต ใจของตนเองรู้ว่ากระทำทุจริต ก็ต้องเศร้าหมอง จัดเป็นอกุศลกรรมอยู่แล้ว

เถรี 07-01-2019 21:09

ถาม : รัฐบาลปัจจุบันได้แจกเงิน ๕๐๐ บาทให้แก่คนจน และเงินเหล่านี้ก็มาจากภาษี ผมสงสัยว่าคนที่เสียภาษีและรัฐบาลจะได้บุญหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ต้องดูว่าเราเสียภาษีแล้วตั้งใจให้ไปแจกคนจนหรือเปล่า ? ถ้าเสียภาษีตามหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ได้บุญอะไร แต่ถ้าตั้งใจว่าภาษีของเราจะให้รัฐบาลเอาไปแจกคนจน ส่วนบุญก็เป็นของเราด้วย

เถรี 07-01-2019 21:14

ถาม : ก่อนที่หลวงพ่อจะเรียนจบปริญญาเอก หลวงพ่อก็มีภาระหน้าที่มากมาย อยากถามว่าหลวงพ่อมีเทคนิคอย่างไรให้เรียนเก่ง ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะมีงานมากที่ต้องดูแล ?
ตอบ : ไม่มีเทคนิคอะไรหรอก อาจารย์สอนอะไรก็จำให้หมดแค่นั้นเอง

เถรี 07-01-2019 22:01

ถาม : บุคคลที่ทรงฌานได้ ญาณก็จะเกิดเพราะอาศัยฌาน บุคคลเหล่านี้สามารถเอากำลังญาณมาตัดกิเลสได้ง่าย ๆ เลยได้ใช่ไหมครับ ?
ตอบ : ยังไม่มีกำลังญาณตัวไหนที่ใช้ตัดกิเลสได้..! สิ่งที่ตัดกิเลสได้คือกำลังของฌานเท่านั้น ญาณเป็นเพียงเครื่องรู้เพื่อให้เราตระหนักอย่างแท้จริงว่า การเวียนว่ายตายเกิดนับกัปไม่ถ้วนเช่นนี้ เรายังปรารถนาอีกหรือไม่ ? และต้องตัดสินใจเอง การตัดสินใจนั้นใช้กำลังของฌาน

บางคนอาจจะสงสัยว่าอาสวักขยญาณ (เครื่องรู้ว่ากิเลสสิ้นไปแล้ว) มีไว้เพื่ออะไร ? ก็มีไว้รู้ว่าเรียนจบแล้วแค่นั้นเอง


ถาม : ญาณในอุปกิเลส ๑๐ แตกต่างกับญาณที่จะตัดกิเลสอย่างไรครับ ?
ตอบ : ส่วนใหญ่ญาณในอุปกิเลสนั้น “รู้...แต่ไม่ช่วยในการตัดกิเลส” ก็คือจะคิดอะไรก็ตาม ก็จะมีเหตุมีผลกว้างไกล เข้าใจไปทุกเรื่อง แต่ถ้ารู้จักพิจารณาจะเห็นว่า ไม่มีเรื่องไหนช่วยในการตัดกิเลสเลยแม้แต่เรื่องเดียว

เถรี 07-01-2019 22:07

ถาม : ในศีลของพระภิกษุ การฉันขมิ้นชันและกระเทียมเพื่อรักษาโรค การฉันน้ำมะนาวเพื่อช่วยให้ขับถ่าย จะถือว่าเป็นเภสัช สามารถบริโภคได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องประเคนตลอดชีวิตได้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ขมิ้นชัน
และกระเทียม จัดเป็นมูลเภสัชคือมีรากเป็นยา มะนาวจัดเป็นผลเภสัช มีผลเป็นยา ถ้าคิดว่าเก็บเอาไว้ได้โดยไม่เสีย และเราไม่เอาไปปะปนกับของอื่นเพื่อฉัน ประเคนครั้งเดียวก็ฉันได้ตลอดชีวิต

เถรี 07-01-2019 22:19

ถาม : ยาแก้หิวของครูบาคำมูล ที่บอกว่าให้นำส่วนผสมทุกอย่างมาป่นแล้วปั้นเป็นลูกกลอน เราสามารถนำส่วนประกอบของยาทุกอย่างมาปั่นโดยนำเข้าเครื่องปั่นผลไม้ แล้วนำมาปั้นเป็นลูกกลอนได้ไหมครับ ?
ตอบ : คิดว่าถ้าปั่นแล้วสามารถปั้นได้ก็เชิญ

ถาม : ส่วนกล้วยน้ำว้า ต้องเอาสุกงอมขนาดไหน ?
ตอบ : ส่วนใหญ่ต้องการแค่ห่าม ๆ เท่านั้น แล้วต้องตากแห้งด้วย

ถาม : เมื่อปั้นเป็นลูกกลอนแล้วสามารถเก็บได้ในระยะเวลาขนาดไหนครับ ?
ตอบ : ลองดูก็แล้วกัน ถ้ารักษาดีอาจจะอยู่ได้เป็นเดือน รักษาไม่ดี อาจจะขึ้นราภายใน ๓ วัน

เถรี 07-01-2019 22:24

ถาม : เหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณ สามารถช่วยกันเชื้อโรคหรือโรคระบาดที่เกิดจากเทวดาที่ทำหน้าที่ให้ทุกข์ให้โทษในส่วนนี้ได้ไหมครับ ?
ตอบ : ไปลองดู ถ้าไม่มีกฎของกรรมสนองอยู่ก็น่าจะกันได้ แต่ถ้ามีเมื่อไร ต่อให้พกเป็นร้อยเหรียญก็ไม่มีประโยชน์

เถรี 07-01-2019 22:33

ถาม : ในคำสอนของหลวงพ่อวัดท่าซุง ท่านบอกว่า ถ้ากำลังใจตก ให้เอาอิทธิบาท ๔ เข้าช่วย ตัวของผมเองเวลากำลังใจตก เมื่อนำคำสอนที่เป็นหนังสือและเสียงเทศน์ของครูบาอาจารย์มาอ่านมาฟัง จะทำให้สามารถมีกำลังใจกลับขึ้นมาได้ หรือไม่ก็ไปหาครูบาอาจารย์เพื่อได้พูดได้คุยกับท่าน เพื่อให้มีกำลังใจกลับคืนมา ตรงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวฉันทะ นอกจากวิธีนี้ หลวงพ่อพอมีวิธีใดบ้างครับที่จะทำให้เกิดฉันทะในการปฏิบัติธรรมขึ้นมาอยู่เสมอ ?
ตอบ : ตั้งใจมองว่านรกรอเราอยู่ข้างหน้า ถ้ากำลังใจเอ็งยังตกอยู่ก็ลงนรกแน่ ๆ..!

เถรี 07-01-2019 22:34

ถาม : ตะกรุดแม่พระธรณีของหลวงปู่เนป่อง ในส่วนของวัสดุที่นำมาทำตะกรุดสามารถใช้โลหะอะไรก็ได้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ไม่ได้จำกัด ขอให้เป็นโลหะเท่านั้น

ถาม : ส่วนวิธีการทำตะกรุด สมมติว่าผมอ่านรายละเอียดเจอในเว็บวัดท่าขนุนแล้ว สามารถถวายพานบูชาครูตามที่กล่าวมาแล้วทำได้เลยไหมครับ ?
ตอบ : ได้เลย

เถรี 07-01-2019 22:45

ถาม : เคยอ่านเจอที่พระอาจารย์กล่าวว่า ยางที่มาจากต้นยางนา ถ้านำมากินจะช่วยรักษาโรค หรือปรับสภาพข้อเข่าต่าง ๆ ตามร่างกาย แต่จะมีข้อเสียคือกลิ่นตัวจะเหม็นไปสองปี หากผมและเพื่อน ๆ จะนำมากิน ต้องจัดเตรียมและเอามากินอย่างไรบ้างครับ
ตอบ : ไปศึกษาตำราเอาเอง อย่าเสียเวลามาถาม สมัยนี้ขืนไปเผายางเจาะน้ำมัน ป่าไม้ก็ลากไปเข้าคุกเท่านั้นเอง

เถรี 07-01-2019 22:53

สมัยก่อนเขาเผาต้นยางเพื่อเอาน้ำมันกันเป็นปกติ เหมือนอย่างกับเวลาเราโดนไฟไหม้แล้วพองเป็นตุ่มน้ำ พอความร้อนเกิดขึ้น ยางก็จะส่งน้ำไปตรงจุดนั้นเพื่อที่จะรักษาตัวเอง ก็กลายเป็นน้ำมันยาง น้ำมันยางจะมีลักษณะเหนียวข้นมาก ไม่ซึมลงดิน ถึงเวลาเขาขุดหลุมดินใหญ่ ๆ เอาใบไม้รอง แล้วก็เทน้ำมันลงไป เมื่อรวบรวมได้จำนวนมากพอ ถึงเวลาก็ค่อยไปหาครุ หาถังมาใส่ แล้วหาบออกจากป่าไปขาย

ลองไปค้นหาดู มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านยางห้าหลุม ยางห้าหลุมหมายถึงบนต้นยางที่เราเผาเพื่อเอาน้ำมัน โดยปกติต้นยางทั่วไปโตประมาณโอบกว่าหรือสองโอบ อย่างเก่งก็ได้แค่สองหลุมคือหน้าหลังอย่างละหลุม ยางต้นหนึ่งสามารถเผาเอาน้ำมันยางได้ถึงห้าหลุม ถ้าล้มนอนลงมาคาดว่ายังสูงเลยหัวของเรา

เถรี 09-01-2019 20:50

สมัยนี้ไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันยางกันแล้ว อันดับแรกเราไม่ได้สัญจรทางน้ำ ก็เลยไม่ได้ใช้น้ำมันมาคลุกกับชันเพื่อที่จะยาเรือ ไม่เช่นนั้นหน้านี้ก็ต้องเอาเรือขึ้นคาน ขึ้นคาน แปลว่า ไม่ได้ใช้งาน เพราะฉะนั้นสาวคนไหนขึ้นคานแปลว่าไม่ได้ใช้งาน แต่สมัยนี้มักจะไม่ค่อยได้ขึ้นคาน เพราะว่าเลยไปถึงหลังคาแล้ว...!

เมื่อใกล้จะถึงหน้าน้ำก็จัดการตอกหมันยาเรือ หมันก็คือเปลือกต้นหมัน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเส้น ๆ สามารถทุบแผ่ออกมาเป็นแผ่นได้ ถ้าท้องเรือถ่างกว้างมากช่วงหน้าแล้ง ก็เอาเส้นหมันยัดเข้าไปตอกอัด เสร็จแล้วก็ยาด้วยชันผสมน้ำมันยาง พูดง่าย ๆ ก็คือได้เรือใหม่เอี่ยมเลย หลังจากคว่ำทิ้งไว้ให้แห้ง พอน้ำมาก็เอาลงจากคานไปใช้งาน

เถรี 09-01-2019 20:51

แต่สาว ๆ สมัยนี้ขึ้นแล้วไม่ค่อยลงจากคาน สาเหตุหลัก ๆ เลยก็คือ สมัยนี้ผู้หญิงทำงาน สมัยก่อนที่ต้องแต่งงานเพราะว่าต้องอาศัยครอบครัวผู้ชายเลี้ยง สมัยนี้ไม่ต้องอาศัยผู้ชายเลี้ยงก็อยู่ได้ จึงเป็นโสดกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

กลับมาจากทำงานเหนื่อยจะตายชัก ดันมีเจ้านายนั่งอยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่ง แถมยังเอาแต่ใจตัวเองด้วย เลยอยู่คนเดียวดีกว่า..ประมาณนั้น

เรื่องพวกนี้เลยกลายเป็นว่า ประเทศไหนยิ่งเจริญมาก การที่ผู้หญิงอยู่เป็นโสดก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ทำงานเลี้ยงตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชาย ถ้าไม่เจอคนที่ถูกใจจริง ๆ สมัยนี้เขาไม่แต่งงานให้เสียเวลาหรอก ไม่อยากได้เจ้านายเพิ่มขึ้นมาในชีวิต

เถรี 09-01-2019 20:54

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้หญิงมีทุกข์มากกว่าผู้ชาย ๕ อย่าง ก็คือต้องมีระดู ต้องปรนนิบัติสามี ต้องตั้งครรภ์ ต้องเลี้ยงดูบุตร ต้องดูแลญาติสามี มีแต่เรื่องเหนื่อย

โดยเฉพาะสมัยนี้ใครไปเป็นสะใภ้คนจีนก็ตายแน่ ๆ เพราะว่าคนจีนสมัยนี้อยู่ในยุคลูกเทวดา ตอนนี้เริ่มผ่อนผันว่ามีลูกคนที่ ๒ คนที่ ๓ ต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลเท่าไร แต่ลูกคนแรก ๆ ก็ยังเป็นลูกเทวดาอยู่ดี พ่อแม่เอาใจ ปู่ย่าเอาใจ ตายายเอาใจ

ฉะนั้น..ถ้าใครไปแต่งงานกับคนจีนก็นรกชัด ๆ จะเห็นว่าสมัยนี้เขาก็ควานหากัน ไม่ว่าจะสาวไทย สาวเวียดนาม เพื่อไปแต่งงานกับหนุ่มจีน ใครคิดว่ามองนรกเห็นไม่ชัดก็ลองดู...!

นอกจากคุณสามีที่เอาแต่ใจตัวเองอย่างกับลูกเทวดาแล้ว ไหนจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีก ทุกคนก็จะมาจิกหัวใช้เราเพื่อให้บริการลูกเขาให้ได้ดั่งใจ บริการหลานเขาให้ได้ดั่งใจ แค่คิดดูก็สยดสยองแล้ว

มีบางคนเขาบอกว่า "ตั้งแต่มีเมีย ชีวิตกูเปลี่ยนมากเลย เดี๋ยวนี้ใส่เสื้อรีดกลีบโง้งทุกวัน" เพื่อนก็บอกว่า "ดีนี่...เมียดูแลดี" "ดูแลดีกับผีสิ มันใช้กูรีดเอง...!"

เถรี 09-01-2019 20:58

สรุปว่าจะปีใหม่ปีเก่า ความทุกข์ของคนมีอยู่เท่าเดิม อายุยิ่งมากขึ้นก็ทุกข์มากกว่าเดิม เหตุที่ทุกข์มากขึ้นเพราะว่าร่างกายทำอะไรไม่ได้อย่างใจ แต่ความทุกข์เท่าเดิม ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับทุกข์มากขึ้น มีใครรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเหลือเกิน อยากจะเกิดอีกบ้าง ?


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:31


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว