กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=76)
-   -   ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6984)

มัคคนายก 22-04-2020 20:48

ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
https://www.watthakhanun.com/webboar...1587556483.jpg

ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิสัยทัศน์ของชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน

"นำศีลธรรมมาเป็นภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน"


#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

เผือกน้อย 28-04-2020 00:22

7 Attachment(s)
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จัดโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำพระภิกษุสามเณรและประชาชนในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดวัดและคัดแยกขยะ เพื่อเป็นตัวอย่างให้บุคคลในชุมชนนำไปปฏิบัติตาม

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588008058

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588008058

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588008058

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588008058

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588008058

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588008058

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588008058

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 17:44

4 Attachment(s)
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน เป็นประธานรับการถวายผ้าป่า
จากชมรมโมทนาบุญเว็บพลังจิต และคณะคุณณญาดา ศราภัยวานิช เพื่อร่วมกันสร้าง "ถนนพุทธบริษัท ๕ ธันวา"
ณ วัดพุทธบริษัท หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070695

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070695

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070695

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070695

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 17:48

4 Attachment(s)
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวังท่าขนุน
ชุมชนคุณธรรมริมฝั่งแควน้อย และชุมชนคุณธรรมพัฒนาทองผาภูมิ จัดสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
มีประชาชนในชุมชนร่วมกันสวดมนต์ครั้งนี้ประมาณ ๑๐๐ รูป/คน

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070897

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070897

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070897

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588070897#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 17:51

6 Attachment(s)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ ตรวจการบูรณะบ้านกักกันเชลยศึกในชุมชนวังท่าขนุน
เพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชุมชน การบูรณะก้าวหน้าไปด้วยดี ช่างรับรองว่าจะเสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นปี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071092

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071092

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071092

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071211

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071211

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071211

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 17:59

6 Attachment(s)
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รับฎีกานิมนต์จากพระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร
ให้เป็นประธานจุดเทียนชัย และนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล
ร่วมกับพระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม พระครูวิมลชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อล้อม) วัดไผ่รื่นรมย์
พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (หลวงพ่อวิโรจน์) วัดสระพัง พระครูสุวรรณกิตติธาดา (หลวงพ่อปิยะพงศ์) วัดเขาตะเภาทอง
ณ มณฑลพิธีวัดสี่แยกเจริญพร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071542

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071542

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071542

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071542

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071542

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071542

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:01

4 Attachment(s)
วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รับถวายพระวิสุทธิเทพองค์ใหญ่
จากคณะพระอาจารย์วินัย วิสุทฺธจิตฺโต วัดป่าภะคะวะโต บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อพิจารณามอบให้แก่วัดที่สมควรต่อไป

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071714

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071714

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071714

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071714

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:05

8 Attachment(s)
วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
สวดศราทธพรตคาถา รับการแสดงพระธรรมเทศนาของพระธรรมพุทธิมงคล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูจริยาภิรัต อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดดงสัก
ณ เมรุชั่วคราว วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588071901

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:06

1 Attachment(s)
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์งานปฏิบัติธรรมประจำปีพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม ตามการขอความอนุเคราะห์ของผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072042

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:08

1 Attachment(s)
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
มอบพระพุทธรูปปางพระวิสุทธิเทพองค์ใหญ่ ให้แก่พระสมุห์ฐิติ ฐิติโก เจ้าสำนักสงฆ์สุธรรมาราม ตำบลหนองหญ้าขาว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชนและพระพุทธศาสนาสืบไป

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072111

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:10

4 Attachment(s)
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
ร่วมรดน้ำศพพระครูพิศาลวิริยกิจ (หลวงพ่อเสงี่ยม สุธมฺโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านทวน
ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
มีคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมรดน้ำศพเป็นจำนวนมาก

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072262

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072262

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072262

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072262

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:12

4 Attachment(s)
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์พิเศษโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมประจำปีของนิสิต
โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนฯ เป็นประธานในพิธี
ในการนี้พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.ได้มอบปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาทถ้วน

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072385

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072385

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072385

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072385

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:16

6 Attachment(s)
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
ตรวจโครงการสร้างเรือนกะเหรี่ยงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชนเผ่า ณ วัดไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และได้โอนเงินสนับสนุนโครงการฯ งวดแรก ให้แก่พระครูสิทธิกาญจนาภรณ์ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดไร่ป้า จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาทถ้วน
เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072594

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072594

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072594

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072594

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072594

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588072594

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:39

2 Attachment(s)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
เข้าร่วมประชุมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ เป็นประธานในการประชุม

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588073983

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588073983

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:41

2 Attachment(s)
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
จัดงานทำบุญถวายพระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อดีตเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ ทุกวันที่ ๑๔ ของเดือน
มีประชาชนในชุมชนร่วมทำบุญด้วยประมาณ ๕๐ คน

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074120

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074120

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:44

4 Attachment(s)
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลทองผาภูมิ
เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลทองผาภูมิ
โดยคณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข จะทราบผลการตรวจประเมิน ในช่วงสิ้นเดือนนี้
ถ้าผ่านการตรวจก็สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ทันที

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074253

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074253

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074253

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074253

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:47

3 Attachment(s)
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำคณะสงฆ์วัดท่าขนุน
ร่วมในการทำบุญให้กับนายฉลอง กลีบทอง อดีตมัคคนายกวัดท่าขนุน
ณ บ้านพักหน้าโรงพยาบาลทองผาภูมิ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074457

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074457

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074457

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:51

6 Attachment(s)
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
ได้ตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์บ้านกักกันเชลยศึก ในชุมชนคุณธรรมวังท่าขนุน
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชุมชน การบูรณะก้าวหน้าไปด้วยดี ช่างรับรองว่างานจะเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074651

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074651

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074651

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074651

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074651

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074651

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:53

3 Attachment(s)
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ ในงานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๑ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่ ๒ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074802

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074802

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588074802

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun

เผือกน้อย 28-04-2020 18:57

4 Attachment(s)
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน)
ทำหน้าที่รองประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ ในงานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๑ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่ ๒ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ พระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติธรรม ให้ข้อคิดและโอวาทแก่นิสิตทุกรูป/คน

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588075025

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588075025

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588075025

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1588075025

#ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
#ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
#พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม
#พระครูวิลาศกาญจนธรรมดร #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
#watthakhanun #wat.thakhanun


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:56


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว