กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=51)
-   -   เรื่องกรรม (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=8580)

นักเดินทางสังสารวัฏ 13-05-2022 20:24

เรื่องกรรม
 
๑.ผมได้อ่านเรื่องพระโกกาลิกะที่ท่านเป็นเพื่อนพระเทวทัต และท่านก็ได้ตกนรกเพราะว่าท่านด่าพระสารีบุตร กับพระโมคคัลลานะ
แต่ก่อนที่ท่านจะตกนรก พระพุทธเจ้าท่านก็ห้าม และตักเตือนให้พระโกกาลิกะมีจิตเลื่อมใสต่อพระอัครสาวก และก็มีพระพรหมมาห้ามและตักเตือนด้วย แต่พระโกกาลิกะก็ไม่ฟัง และก็ตายแล้วก็ตกนรก

สมัยนี้คนประเภทนี้ก็มีอยู่

คำถามคือบางคนทำกรรมประเภทไหนถึงไม่มีจิตเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้า หรือ พระอริยสงฆ์ ถึงขนาดพระพุทธเจ้า พระพรหมอยู่ต่อหน้า และตักเตือนแล้วแต่ก็ไม่ฟัง?

สุธรรม 28-06-2022 04:43

ถาม : ผมได้อ่านเรื่องพระโกกาลิกะที่ท่านเป็นเพื่อนพระเทวทัต และท่านก็ได้ตกนรกเพราะว่าท่านด่าพระสารีบุตร กับพระโมคคัลลานะ แต่ก่อนที่ท่านจะตกนรก พระพุทธเจ้าท่านก็ห้าม และตักเตือนให้พระโกกาลิกะมีจิตเลื่อมใสต่อพระอัครสาวก และก็มีพระพรหมมาห้ามและตักเตือนด้วย แต่พระโกกาลิกะก็ไม่ฟัง และก็ตายแล้วก็ตกนรก สมัยนี้คนประเภทนี้ก็มีอยู่ คำถามคือบางคนทำกรรมประเภทไหนถึงไม่มีจิตเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้า หรือ พระอริยสงฆ์ ถึงขนาดพระพุทธเจ้า พระพรหมอยู่ต่อหน้า และตักเตือนแล้วแต่ก็ไม่ฟัง ?
ตอบ : ความเป็นมิจฉาทิฏฐิ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:13


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว