กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7334)

เถรี 25-12-2020 17:36

"แต่สมัยนี้ครูกลายเป็นเรือจ้าง ขึ้นฝั่งแล้วเขาก็ถีบหัวส่ง ขณะเดียวกันจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็นครูก็ลดน้อยถอยลง ไม่มีใครทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับลูกศิษย์เหมือนกับครูสมัยเก่าอีก ทั้ง ๆ ที่วิชาความรู้สูงขึ้นมาก

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิแทบจะอยู่สุดหล้าฟ้าเขียวในความรู้สึกของคนสมัยก่อน สมัยนี้มีครู ๓๔ คน จบครุศาสตรบัณฑิตทุกคน สมัยอาตมายังเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถม มีครู ๒ คน จบ ป.๔ เท่านั้น แล้วไปเรียนวิชาครูเพิ่มเติม ก็คือ ป.กศ. พ.ม. แล้วแต่ว่าของตนเองจะเรียนสายไหน แล้วอัตราของครูก็ไม่ได้เป็นซี ไม่ได้เป็นขั้นเงินเดือนเหมือนสมัยนี้ อัตราสมัยโน้นเป็นชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ถ้าจะเป็นครูใหญ่อย่างน้อยต้องเป็นชั้นโทถึงเป็นได้

แต่ว่าครูที่เรียนมาน้อย ต้องไปอบรมเพิ่มวุฒิ เพิ่มความถนัดในวิชาชีพของตน กลับมีใจให้กับลูกศิษย์อย่างชนิดที่รู้จักไปถึงพ่อแม่ ปู่ย่าตาทวดของลูกศิษย์ทุกคน ครูสมัยนี้จำชื่อนามสกุลลูกศิษย์ได้ ลูกศิษย์ก็คงดีใจตายชักแล้ว จึงกลายเป็นเรื่องแปลกที่ว่า ครูสมัยก่อนเรียนน้อย แต่จรรยาบรรณความเป็นครู ใจที่รักในวิชาชีพครูมีเกินร้อย สมัยนี้ครูเรียนสูง จบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แต่จรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ สู้ครูสมัยก่อนไม่ได้เลยแม้แต่ส่วนเสี้ยวเดียว"

เถรี 25-12-2020 17:37

"ส่วนนี้อาจจะเกิดจากความบิดเบี้ยวในแนวทางการศึกษาและค่านิยมในสังคมของบ้านเรา เพราะว่าเอาแค่รุ่นของอาตมาแล้วกัน จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ถ้าไม่เรียนต่อ ๔-๕ เพื่อที่จะไปเข้ามหาวิทยาลัย ก็จะเข้าวิทยาลัยครู ก็แปลว่าท่านใดที่ไม่ต่อสายตรง เอนทรานซ์ไม่ติดก็เรียนครู กลายเป็นว่าคนเก่งไปเรียนวิชาชีพอื่น ๆ เป็นหมอ เป็นวิศวกร ส่วนคนที่เหลือเลือกแล้วมาเป็นครู กลายเป็นว่าเอาสินค้าเกรด B เกรด C มาเป็นต้นแบบเพื่อผลิตพลเมืองของชาติ ก็เลยทำให้คุณภาพการศึกษาของบ้านเราตกต่ำไปเรื่อย

หลายท่านบอกว่าเรามีครูอุ๊ ถามว่ามีครูอุ๊กี่คน ? เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ด้วยความที่มีใจรักในวิชาชีพ

ก็กลายเป็นว่าพอเอาวัสดุเกรดต่ำไปผลิตสินค้าให้ได้เกรดสูง ก็เป็นไปไม่ได้ ฉะนั้น..คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนย่อมลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะในส่วนของการเอาโรงเรียนแยกออกจากวัด ทำให้พระซึ่งรับหน้าที่กล่อมเกลาบรรดาเด็ก ๆ ตั้งแต่ต้นหมดบทบาท เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการแยกวัดกับโรงเรียนออกจากกัน เดี๋ยวนี้เหลือแต่โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพลีลา ไม่มีโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ โรงเรียนวัดเทพลีลา เป็นต้น

แม้กระทั่งชื่อวัดติดอยู่ในโรงเรียนยังโดนรังเกียจ ต้องเอาคำว่าวัดออก เพราะฉะนั้น..เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กตกต่ำก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะว่าเกิดจากความบิดเบี้ยวของค่านิยมในสังคมของเราเอง อับอายขายหน้าที่จะเป็นเด็กวัด ก็ไม่รู้จะโทษว่าใครดี ต่างประเทศเขาเอาคนที่เก่งที่สุดไปเรียนอาชีพครู ส่วนบ้านเราคนที่สอบเข้าที่ไหนไม่ได้ไปเรียนอาชีพครู..!"

เถรี 25-12-2020 17:39

"กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดของประเทศเรา แต่ว่าตกเรี่ยเสียราดไปไม่ถึง ทำให้บรรดาครูต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีหนี้สิน การที่จะเตรียมการเรียนการสอนให้ดีจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะว่าห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่ทราบว่าเมื่อไรบรรดาผู้มีอำนาจในประเทศจะมองเห็นข้อบกพร่องตรงนี้ ถ้าเงินเดือนครูของเรา ๒-๓ แสนเหมือนอย่างเกาหลีใต้ มั่นใจว่าเขาเลิกเรียนหมอ เลิกเรียนวิศวะ จะวิ่งมาเรียนครูกันแทน

อาตมาจบโรงเรียนทหารได้ที่หนึ่ง ผบ.โรงเรียนขอตัวไว้ให้สอนรุ่นน้องต่อ แต่หน่วยงานอื่นเขาไม่ยอม เขาบอกว่าต้องบรรจุลงหน่วยงานอื่น ก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ว่าเอาแต่พวกไม่เอาไหนมาฝึกรุ่นน้องรุ่นต่อไป แล้วเมื่อไรถึงจะเก่ง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องของอาตมา เพราะว่าเราเองเป็นผู้น้อย ผู้ใหญ่มีนโยบายอย่างไรก็ต้องทำตามไป เราก็ได้แต่รับผิดชอบแก้ไขในส่วนที่มีอำนาจถึงเท่านั้น"

เถรี 27-12-2020 07:46

พระอาจารย์กล่าวหลังจากให้พร "บารมีพระท่านคลุมจากข้างบนลงมา เพราะฉะนั้น..จะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้รับเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าคนนั่งอยู่ตรงหน้าอาตมาแล้วจะได้รับเยอะกว่า คิดแบบนั้นคือเพี้ยน..! ...(หัวเราะ)..."

เถรี 27-12-2020 07:47

ถาม : กำลังนอนป่วยอยู่ เห็นแสงสีแดงเข้ามา ?
ตอบ : ถ้าเป็นหลวงพ่อวัดท่าซุง สีแดงของท่านแปลว่าป่วยหนัก ส่วนของเราก็ต้องสังเกตเองว่านิมิตนี้แปลว่าอะไร

เถรี 27-12-2020 07:52

พระอาจารย์กล่าวว่า "พวกเราส่วนใหญ่ติดนิสัยตั้งกล้องตรงเพื่อถ่ายรูป อาจจะส่วนหนึ่งว่าถ้าตั้งกล้องขึ้นจะทำให้ดูผอมลง แต่รูปที่ตั้งกล้องขึ้นแทบจะไม่เห็นทิวทัศน์อะไรด้านข้างเลย องค์ประกอบไม่มี มีแต่ตัว เป็นรูปประวัติศาสตร์ไม่ได้ บางทีเรื่องของการถ่ายรูปบางรูปเป็นภาพประวัติศาสตร์โดยไม่ได้ตั้งใจ ตะแคงกล้องถ่าย มุมกล้องกว้างขึ้น อาจจะติดสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างมา สมัยนี้เขามีแอพฯ หน้าเรียวใช่ไหม ? แอพฯ ฟรุ้งฟริ้ง ถ่ายรูปแล้วสวย หลอกได้ทุกคน แต่หลอกตัวเราเองไม่ได้..!

เรื่องของเทคโนโลยี สมัยอาตมาเด็ก ๆ โทรศัพท์ไม่มี มีแต่โทรเลข คราวนี้โทรเลขก็ต้องเข้าใจรหัสมอร์ส จะมีเคาะจังหวะยาว ยาว ยาว...สั้น ยาว สั้น...สั้น ยาว สั้น...ยาว สั้น ยาว... ไล่ท่องไปว่าตัวไหนแทนอะไร คนเคาะรหัสมอร์สเร็ว ๆ นี่ฟังไม่ทัน ...(หัวเราะ)... โทรเลขมีมาสมัยในหลวงรัชกาลที่ ๕ มาสิ้นสุดลงก่อนในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะสวรรคตไม่กี่ปี เพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์มีมาไล่ ๆ กับโทรเลข สมัยก่อนเขาก็เลยเรียกกรมไปรษณีย์โทรเลข ถึงเวลาจะส่งโทรเลขก็ต้องไปที่ไปรษณีย์ แล้วจะมีช่องให้ส่งโทรเลข ส่งข้อความ ส่วนใหญ่ก็สั้น ๆ จนบางทีอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง"


เถรี 27-12-2020 07:54

"วันหนึ่งที่บ้านนอกของอาตมา ผู้ใหญ่บ้านเอาโทรเลขวิ่งมาส่ง ข้อความว่า "น้องตัวตาย ให้ไปด่วน" ทุกคนอ่านแล้วก็งงหมดว่าคืออะไร ? แล้วส่งถึงใคร ส่งถึงพ่อ ส่งถึงแม่ หรือว่าส่งถึงพี่ ? เพราะว่าข้อความมีแค่นั้น กว่าจะรู้ว่าคนที่ตายก็คือน้า (น้องแม่) ก็เล่นเอาปวดหัวกันอยู่นาน เพราะว่าโทรศัพท์ก็หายากเย็นเข็ญใจมาก พูดง่าย ๆ ว่าแทบทั้งหมู่บ้านไม่มีใครมีโทรศัพท์

นอกจากข้อความโทรเลขต้องชัดเจนแล้ว ยังต้องสั้นกระชับด้วย พนักงานโทรเลขเก่ง ๆ หายาก อาตมาไปดูเขาเคาะป๊อก ๆ ๆ เขียนเป็นตัวหนังสือ โอ้โฮ...เร็วมาก พอเทคโนโลยีดีขึ้น รหัสมอร์สก็หายไป กลายเป็นระบบอนาล็อก ปัจจุบันเป็นดิจิตอล ก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อย ๆ ๒G ๓G ๔G ๕G ตอนนี้ ๕G บ้านเรายังมีแค่บางมุมเท่านั้น ประเทศจีนไป ๖G เรียบร้อยแล้ว

เทคโนโลยีเหล่านี้มีข้อเสีย ก็คือสร้างคลื่นในบรรยากาศเยอะมาก ส่วนที่ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ เป็นพวกสัตว์ อย่างเช่นว่าปลาวาฬ ปลาโลมา อาศัยพวกคลื่นในการนำทาง หลงทางมาเกยหาดตายเป็นร้อย ๆ ตัว เพราะว่าคลื่นเสียงบอกว่าไปทางนี้ ๆ ว่ายขึ้นไปก็เกยตื้นหมด เพราะฉะนั้น..ตรงไหนที่มีปลาวาฬ ปลาโลมา ถ้าไปเกยหาดมาก ๆ เอาพวกสถานีส่งสัญญาณออกให้หมดพวกเขาก็เลิกเกยหาดแล้ว

อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนก พวกนกอาศัยเส้นแรงแม่เหล็กโลกในการอพยพ พอโดนรบกวนด้วยบรรดาคลื่นต่าง ๆ ก็หลงทาง..น่าสงสาร บินชนตึกตายกันไม่ต้องนับ"

เถรี 27-12-2020 07:58

พระอาจารย์กล่าวว่า "เมื่อครู่นี้เพื่อนร่วมรุ่นทหารโทรมา ชื่อศิลปชัย เพื่อนเรียกว่า "ไอ้ยักษ์" เพราะว่าสูง ๒.๐๕ เมตร ...(หัวเราะ)... คือในรุ่นเขายืนหัวแถวสุด ส่วนนฤทธิ์ คงอยู่ นี่อยู่ท้ายสุด สูง ๑๕๒ ซม. ถามว่า "มึงผ่านมาได้อย่างไรวะ ? ทหารเขาเอา ๑๕๕ ซ.ม. ขึ้นไป" เขาบอกว่า "กูเขย่งเต็มที่เลย..ยืดอกซ้ำด้วย" ...(หัวเราะ)...

พรรคพวกเขาเกษียณกันแล้ว มีเวลาคิดถึง นี่บอกว่าสุมหัวกันอยู่ ๓๐ กว่าคน กำลังนัดวันกันว่าเดี๋ยวหาผ้าป่าไปทอดวัดท่าขนุนสักกองหนึ่ง ...(หัวเราะ)... วันก่อนพันเอกประสิทธิ์ พุฒตาล มาถึงก็ "หลวงพี่...ไปงานรวมรุ่นของพวกเราสักครั้งเถอะ" ถามว่า "จัดกี่โมงวะ ?" "๕ โมงเย็น" ตอบไปว่า "กูไม่ไปหรอก ไปดูพวกมึงกิน" ...(หัวเราะ)... จะนิมนต์พระไปงานหน่อย..แต่จัดเสีย ๕ โมงเย็น..!

เพื่อน ๆ เขาไม่คิดว่าอาตมาจะจำเขาได้ทุกคน ตอนบอกชื่ออาตมาก็เรียกฉายาเลย เจ้านี่ฉายาไอ้ยักษ์ นฤทธิ์นั่นฉายาไอ้ลูกทหาร ตัวเล็กนิดเดียว"


เถรี 27-12-2020 08:36

พระอาจารย์กล่าวว่า "ขยันภาวนาพระคาถาเงินล้านกันด้วยนะ เจอรัฐบาลทหารบริหารเศรษฐกิจไม่ค่อยเป็น หาตัวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ยากมาก จะไปหวังให้เศรษฐกิจดีขึ้นปุบปับคงเป็นไปไม่ได้ บ้านเราบุญมีแต่กรรมบัง โครงการคนละครึ่งกำลังทำเศรษฐกิจดี ๆ โควิดก็อาละวาดเฉยเลย ...(หัวเราะ)... เกิดจากความประมาทของคนแค่ไม่กี่คน ตัวเองตายไม่เป็นไรหรอก จะพาคนอื่นเขาตายไปด้วย ที่แน่ ๆ คือพาเศรษฐกิจพังบรรลัยไปด้วย

ตอนนี้มหากว้างอยู่ที่วัดท่าขนุน เพิ่งจะกลับจากพม่ามาเมื่อวันที่ ๑ ตอนเย็น เลยบอกว่า โน่นแหละ...วันที่ ๑๔ ค่อยออกจากวัด ...(หัวเราะ)... กักตัวไว้เลย ท่านจะมารับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ๓ ประโยค คราวนี้ถ้าตรงมาเข้าเมืองนครปฐมเลยเขาก็แตกตื่นกันทั้งเมือง จึงต้องกักตัวที่โน่นก่อน ๑๔ วัน ปลอดภัยดีแล้วค่อยปล่อยเดินทางต่อ ตอนนี้พระวัดท่าขนุนก็ขวัญหนีดีฝ่อ ใครเป็นหวัดนิดไอหน่อยก็ใจคอหายหมด ติดโควิดหรือเปล่า ? หลวงพี่กว้างเอามาแจกไหม ?!

โควิดนี่ไม่ใช่รางวัลที่ ๑ นะ...ถูกง่าย น่าจะประมาณหวยเถื่อนเลย..! หรือไม่ก็มะก่องกี่ของพม่า ออกวันละ ๗ งวด เริ่มขายตั้งแต่ตี ๓ ออกงวดแรกเที่ยงตรง งวดที่สองบ่ายโมง งวดที่สามบ่ายสอง ไล่ไปเรื่อย เพราะฉะนั้น..โควิดเหมือนกับหวยเถื่อน มีโอกาสถูกได้ทุกชั่วโมง ต้องระมัดระวังให้ดี"

เถรี 27-12-2020 08:39

"ไปนึกถึงผู้หญิงอังกฤษ มีข้อความเข้ามาในเฟซบุ๊กว่าถูกแจ็คพ็อต ๗ แสนปอนด์ ก็ลบทิ้ง แจ้งมาใหม่ก็ลบทิ้ง แจ้งอีกรำคาญขึ้นมาก็ปิดเฟซฯ ไปเลย..! ปรากฏว่าอีกสองวันไปรษณีย์เอาเอกสารมาแจ้งว่าถูกจริง ๆ ไม่ใช่หลอก โปรดช่วยไปรับเงินด้วย ...(หัวเราะ)... ส่วนใหญ่สมัยนี้เขาหลอกกันบ่อย

ของอาตมานี่ถูกล็อตโต้ ๒ ล้านดอลลาร์ เขาบอกว่าสุ่มจากเบอร์โทรของท่าน จนป่านนี้ยังไม่ได้ไปรับเลย เพราะว่าถ้าจะรับเดี๋ยวก็ต้องโอนค่าจัดการ ค่าภาษีอะไรต่อมิอะไรให้เขาอีก ๓-๔ แสนอะไรอย่างนั้น รับไปแล้วก็จะหายไปเลย นี่ถูกมา ๒ ครั้งแล้วนะ ครั้งแรก ๒ ล้าน ครั้งที่สอง ๑ ล้าน ได้ล็อตโต้มา ๓ ล้านดอลลาร์แล้ว..! เขาหลอกได้แต่คนโลภ คนไม่โลภเขาหลอกไม่ได้หรอก

วันหนึ่งมีโทรศัพท์มาถึง "หลวงพ่อวัดท่าขนุนใช่ไหมครับ ? ผมเป็นรองสังฆราชประเทศลาว กำลังมาธนาคารที่หนองคาย หลวงพ่อมีต้องการใช้เงินทำอะไรบ้างไหมครับ ? อยากจะทำบุญด้วย" ก็เลยบอกว่า "อ๋อ...วัดท่าขนุนเงินเหลือเฟือ มีแต่ให้คนอื่น ถ้าจะหลอกใครช่วยศึกษาประวัติด้วยนะ ประเทศลาวไม่มีสังฆราชครับ..!" ...(หัวเราะ)...

อีกรายหนึ่งก็ "ผมอายุ ๖๐ กว่าแล้ว ตอนนี้ป่วยหนัก ไตวาย จะเข้าห้องไอซียู มีทรัพย์สมบัติอยู่เป็นตู้ เป็นโต๊ะ เป็นเตียง มุกทั้งนั้นเลย หลายสิบชุด อยากจะถวายวัดพระคุณเจ้า แต่คราวนี้รถที่ใช้อยู่ หกล้อคันใหญ่ตอนนี้เครื่องเสีย ไปเข้าอู่ซ่อม เขาบอกว่าจะต้องใช้เงินประมาณ ๒ หมื่น ผมจะรีบเข้าโรงพยาบาล รบกวนหลวงพ่อโอนค่าซ่อมรถให้เขา ๒ หมื่นก่อน จะได้ขนของไปให้ที่วัด ผมออกจากโรงพยาบาลแล้วจะรีบไปถวายด้วยตัวเอง"

เลยบอกว่า "โยม...จากโยมมาถึงนี่ไกลมากเลย โยมเอาไปแปะไว้วัดไหนก็ได้ ไม่ต้องมาถึงวัดท่าขนุนหรอก" ไม่อย่างนั้นก็เสียค่าโง่ให้เขา ๒ หมื่น ชุดมุกหลายชุดนี่ราคาเป็นแสน ๆ นะ ถ้าไปอยากได้ก็โดน..!"

เถรี 27-12-2020 08:59

ถาม : อยากจะสร้างอพาร์ตเมนท์ ?
ตอบ : เราลองนึกว่าถ้าหากว่าเราสร้างตอนนี้แล้วจะเสร็จเมื่อไร ?

ถาม : น่าจะประมาณปีครึ่งครับ ?
ตอบ : แล้วในระหว่างปีครึ่งนี้ ถ้าหากว่าเงินกู้ไม่พอ เราจะมีส่วนไหนที่มาช่วยให้กิจการของเราสำเร็จ คือเรื่องของอพาร์ตเมนท์สำคัญตรงแหล่งที่อยู่ อย่างเช่นว่า ใกล้ที่มีบริษัทห้างร้านมาก ๆ เหล่าพนักงานจำเป็นต้องอาศัยที่พัก หรือไม่ก็ใกล้โรงงานอย่างนี้ ใกล้มหาวิทยาลัยก็พอได้ ถ้าหากว่าสถานที่ไม่อำนวย ลงทุนไปเดี๋ยวก็เจ็บตัวเปล่า ๆ

อย่าดูว่าคนอื่นทำแล้วดี แต่ให้ดูว่าตัวเราเองทำแล้ว บริเวณนั้นมีกฎกติกาอะไรที่จะช่วยให้ดีเหมือนเขาบ้าง สถานที่เหมาะสมหรือไม่ ? อยู่ในชุมชนที่คนต้องการที่พักอาศัยจำนวนมากหรือไม่ ? มีแหล่งเงินทุนพอหรือไม่ ? คือบางทีเรื่องที่พักอาศัยนี่ ถ้าหากว่าใกล้สถานที่อย่างพวกห้างใหญ่ ๆ ยิ่งดี แต่ก็จะกลายเป็นแพงมาก

และโดยเฉพาะท้ายสุด...โหดพอไหม ? เจอพวกงี่เง่ามาพัก ๓ เดือน ๖ เดือนไม่จ่ายเงินสักที ผัดผ่อนไปเรื่อย ถ้าความโหดไม่พอก็อย่าไปทำ ทำเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ต้องหน้าด้านแล้วก็ใจดำ เพราะว่าคนเราไม่กลัวความดี กลัวแต่คนที่ชั่วกว่า ไปบวกลบคูณหารเองแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ


เถรี 27-12-2020 09:18

พระอาจารย์กล่าวว่า "วันที่ ๕ ธันวาคมนี้เป็นวันพ่อ ก็ถือว่าเราเจริญกรรมฐาน อุทิศส่วนกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ พวกเราจำนวนมากก็ยังไม่เคยชินกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็เลยเรียกกันไม่ถูก เพราะว่าเรียกในหลวงรัชกาลที่ ๙ กันจนชิน

คราวนี้วันที่ ๕ ธันวาคม นอกจากยังเป็นวันพ่อแห่งชาติตามปกติ ก็ยังเป็นวันชาติด้วย แล้วก็เป็นวันดินโลกด้วย ก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญมาก โดยเฉพาะวันดินโลก ทั่วโลกเขาจะระลึกถึงว่า เกิดจากพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าพรุ ป่าชายเลน ดินเปรี้ยว มีกระทั่งโครงการแกล้งดิน ทำให้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก จนมีวันดินโลกขึ้นมา

แต่ว่าทุกวันนี้โลกของเราก็สูญเสียสมดุลอย่างรุนแรง ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดขึ้น ก็ต้องอาศัยกำลังของพวกเราที่มาทำความดีกัน เพื่อที่จะระงับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไปในระดับหนึ่ง

ประเทศศรีลังกามีความเชื่อมั่นว่า ตราบใดที่พระบรมธาตุเขี้ยวแก้วยังอยู่ที่ศรีลังกา ภัยพิบัติหนักหนาระดับประเทศชาติล่มสลายจะไม่เกิดขึ้น บ้านเราก็มีความเชื่อมั่น ความมั่นใจว่า ตราบใดที่มีพระแก้วมรกตอยู่ ประเทศของเราก็ไม่สูญเสียชาติเช่นกัน

ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นโอกาสทอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคมนี้ คือวันพรุ่งนี้วัดพระแก้วเปิดให้จนถึง ๓ ทุ่มครึ่ง ใครมีโอกาสก็ไปชมบรรยากาศยามค่ำคืน ไปวัดพระแก้วตอนค่ำคืนกันได้ ช่วงนี้พระแก้วก็ทรงเครื่องฤดูหนาวแล้ว"

เถรี 28-12-2020 23:56

พระอาจารย์เล่าว่า "ปากีสถานเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมาก ๆ แม้ว่าเป็นเมืองอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สะอาด อากาศดี ไปถึงนี่หายใจได้เต็มปอดเลย ไม่ว่าจะซอกเล็กซอกน้อย สะอาดเอี่ยมเรียบร้อย ถามว่าบ้านเมืองสะอาดขนาดนี้ ต้องใช้กฎหมายบังคับหรือเปล่า ? เขาบอกไม่ใช่ เป็นหลักของศาสนา

ศาสนาอิสลามห้ามสกปรก อาตมาก็ไปคิดว่าปากีสถานกับอินเดียอยู่ติด ๆ กัน น่าจะสภาพเดียวกัน แต่คนไปอินเดีย ถ้าไม่เหยียบขี้แขกก็เหยียบขี้วัว ไปปากีสถานนี่ไม่มีเลย เศษกระดาษสักชิ้นก็ไม่มี

แต่คนปากีสถานน่าสงสาร ป่วยเป็นโรคไตกันเยอะมาก กินแต่อาหารเนื้อ แพะ แกะ ไก่ ปลา แทบจะไม่มีผักเลย ไตพังหมด อาตมายังไปบริจาคเงินซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลมูลนิธิของเขา ตอนนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาเดินดูจนทั่วไปหมด เข้าไปเห็นแล้วก็ใจหาย เพราะว่าหนุ่ม ๆ สาว ๆ อายุ ๒๐ - ๓๐ ปีก็ฟอกไตแล้ว แล้วจะอยู่อย่างไรวะ ? เขาบอกว่าเพราะเหตุนี้แหละครับ ถึงต้องรบกวนท่านมาบริจาค"


เถรี 28-12-2020 23:57

"ไม่ว่าจะไปที่ไหน อาตมาไม่ได้ไปเปล่า ๆ มีโอกาสก็ทำบุญไปด้วย อย่างไปที่เนปาล ก็ไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่โฮปแค้มป์ ระบบการจัดการของเขาดีมาก ๆ เอาเด็กเป็นร้อย ๆ มาอยู่ร่วมกัน สะอาด ไม่มีสกปรกเลย แล้วเขาสอนหนังสือ เด็กพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันเป๊ะมากเลย"

เถรี 29-12-2020 00:04

พระอาจารย์กล่าวว่า "ตอนนี้ธงเขียวสลอนไปค่อนโลกเลย ธงเขียว-คน ธงแดง-สัตว์ ทั้งโรคระบาดคน ทั้งโรคระบาดสัตว์ ยุ่งไปหมด ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร จะไปถอนธงของเขาก็หมดสิทธิ์แล้ว"

เถรี 29-12-2020 00:07

พระอาจารย์กล่าวว่า "วันก่อนไปเจอรองผู้กำกับสถานีตำรวจสันกำแพง ยศยังอยู่แค่พันโท เขาถามว่า ทำไมผมไปช้านัก ? จึงบอกไปว่า "จำไว้..รู้อะไรแล้วอย่าพูด" เขาบอกว่า "น่าจะจริงครับหลวงพ่อ ผมเป็นคนตรงไปตรงมา"

ถ้ารู้แล้วพูด เจ้านายเขาจะเหม็นขี้หน้า เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของนาย ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลจัดการของคุณ คุณก็ว่าไปสิ แต่คราวนี้ถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ คุณมีหน้าที่รับรู้รับทราบ แล้วก็อย่าแหกปากไปก็พอ"


เถรี 29-12-2020 00:15

พระอาจารย์กล่าวว่า "ตอนนี้ข่าวที่ค่อนข้างแน่ชัด คือเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อที่จะเอาไปปล่อยทำลายประเทศอื่น แต่ไม่รู้ว่าทำหลุดท่าไหน ถึงได้เล่นจนเละไปทั้งโลกขนาดนั้น

เราจะสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ทำไม่รู้ไม่ชี้เรื่องไวรัส แล้วอีกอย่างหนึ่ง บริษัทที่ผลิตวัคซีนรายแรก ๆ เตรียมไว้แต่แรกแล้ว ถ้าหากว่าคนเขาถามหา ก็จะขายวัคซีนตัวนี้ แต่ปรากฏว่าวัคซีนเอาไม่อยู่ ก็ถือว่ากรรมสนอง ตอนนี้บางประเทศติดเชื้อมากกว่าใครเพื่อนเลย ส่วนประเทศที่เขาตั้งใจให้ทหารไปปล่อยเชื้อ ปรากฏว่าเขาป้องกันทัน ปิดเมืองเลย

เหตุที่รู้ว่าเป็นการตัดต่อพันธุกรรม เพราะว่ามีไวรัสเอดส์ปนอยู่ด้วย ก็คือไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกัน จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ นักการแพทย์ เขาพยายามสืบหา เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไวรัสจะพัฒนาตัวเองข้ามสายพันธุ์ได้ขนาดนั้น ท้ายสุดก็ไปได้ข้อมูลจากทหารหญิงคนแรกที่ป่วยด้วยเชื้อโควิด เจ้านั่นสารภาพ บอกว่าหลุดมาจากในห้องแล็บทางต้นสังกัดก็เงียบ ข่าวนี้กูไม่เถียง เถียงไปก็แพ้ เงียบเสียดีกว่า"

เถรี 29-12-2020 00:20

พระอาจารย์กล่าวว่า "ช่วงนี้ใครที่เข้าเว็บวัดท่าขนุนจะมีปัญหากวนใจเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่นว่ากระทู้ไหนอ่านแล้ว ก็ยังขึ้นสถานะยังไม่ได้อ่าน เราเองเป็นคนพิมพ์กระทู้นั้นแท้ ๆ ก็ขึ้นสถานะให้ว่ายังไม่ได้อ่าน หรือไม่ก็เวลาลงข้อมูล ก็มีตัวหนังสือประหลาด ๆ ปนมาเยอะแยะ

ให้ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังใช้ความพยายามในการไล่แก้ไขปัญหาอยู่ เพราะว่าบางอย่างเขาเลิกพัฒนาและเลิกใช้งานแล้ว แต่เว็บวัดท่าขนุนของเรายังล้าหลัง ยังใช้งานอยู่ พอถึงเวลาเอาของใหม่ใส่เข้าไป ไม่ตอบสนองกับของเก่า ก็เกิดลักษณะพิลึกพิลั่นขึ้นมา โดยเฉพาะการแก้ไข จะช้าก็ไม่ช้า จะเร็วก็ไม่เร็ว

อาตมาทำกองทุนรักษาพยาบาลจวนจะเสร็จก็ตัดฉึบ...! พอถึงเวลาส่งคืนมา กลายเป็นของเก่าหมด ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ก็ถือว่าเป็นความเฮงของอาตมา ไม่มีเวลาทำ ดันไปทำตอนที่เขาเปลี่ยนเซิฟเวอร์พอดี ยังไม่มีตัวเลขมาว่ารายจ่ายเท่าไร"

เถรี 29-12-2020 00:22

พระอาจารย์กล่าวว่า "ถ้าราคาทองคำตกลงมาประมาณ ๒๕,๒๐๐ บาท ก็ซื้อเก็บ ๆ ไว้บ้างนะ เดี๋ยวเอาไปแลกสมเด็จองค์ปฐมทองคำมหาสะท้อน ถ้าไม่ได้เนื้อทองคำก็เอาเนื้อเงิน ถ้าหากว่าสะสมทองคำพอ อาตมาก็จะหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทรงเครื่องจักรพรรดิ สูงเท่ากับพระพุทธลีลาประทานพรเนื้อทองคำอีกองค์หนึ่ง แต่ถ้าไม่พอก็ไม่สร้าง"

เถรี 30-12-2020 00:21

พระอาจารย์กล่าวว่า "เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานอภัยโทษและลดโทษให้กับนักโทษจำนวนมาก คุณสรยุทธก็ได้มีส่วนลดโทษไปด้วย

ถ้าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม เขาลดให้ครึ่งหนึ่งเลย ไม่เคยก่อปัญหา สร้างคุณประโยชน์ให้กับทางราชการด้วย เห็นคุณสรยุทธอยู่ในคุกก็ยังอุตส่าห์จัดรายการข่าวอีก ไม่สร้างปัญหา สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้ ช่วยเหลืองานราชการ เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ลดโทษครึ่งหนึ่ง สมมติว่าติดคุก ๑๐ ปีก็เหลือ ๕ ปี ติดคุก ๕ ปีเหลือ ๒ ปีครึ่ง ถ้าติด ๒ ปีก็เหลือ ๖ เดือนแค่นั้นเอง

คุณสรยุทธโดนคดีบริษัทไร่ส้มใช่ไหม ? เรื่องของภาษีนี่อย่าให้จับได้ไล่ทัน เท่ากับโกงเงินแผ่นดิน ก็คือเป็นเงินภาษีอากรที่ต้องเอาไปพัฒนาประเทศชาติ แต่การโกงเงินแผ่นดินลักษณะของการเลี่ยงภาษี ยังดีกว่าการโกงเงินแผ่นดินในลักษณะไปกินงบประมาณ พูดไปก็ "น้ำตาจิไหล...!"เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:38


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว