กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6451)

นายกระรอก 06-01-2019 14:05

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒
 
หลังกล่าวคำขอขมา “ถ้าใช้ “อิมินา” ต้องลง “ปูเชมะ” ถ้าเป็น “อิมัง” ถึงจะลง “ปูเชมิ” ของพวกเราไม่ใช่เซียนบาลี เรื่องผิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว”

นายกระรอก 06-01-2019 14:09


หลังจากถวายผ้าป่า “ภาษาบาลีพวกเราไม่ถนัด บางทีก็เอาความเข้าใจของเราใส่เข้าไป บาลีใช้ ป.ปลา “ปังสุกูละจีวะรานิ” แปลว่า จีวรอันมาจากผ้าเปื้อนฝุ่น แต่พอแปลงเป็นไทยเขาเปลี่ยนเป็น บ.ใบไม้ เราจะออกเสียงว่า “บังสุกุล” ไม่ใช่ “บังสกุล” นะ ดังนั้น..ของพวกนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะว่าผิด ๆ ไปเรื่อย หลายท่านก็ “บังสุกูละจีวะรานิ” กลายเป็นบาลีปนไทย ซึ่งผิด

แล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่บางทีไปไกลเลย “คิกขุสังโฆ” ต้อง “ภิกขุสังโฆ” พระภิกษุอันเป็นหมู่สงฆ์ ไม่ใช่ภิกษุผู้น่ารัก..! ไปกันไกลมาก เพราะฉะนั้น..อะไรที่เราเป็นชาวพุทธพยายามทำให้ถูก ทำให้ดีไว้ แบบเดียวกับ “พุทธะปูชา” อย่าลืมว่าบาลีเขาใช้ ป.ปลา พอมาเป็นภาษาไทยถึงเป็น “พุทธบูชา” ดังนั้น..ถ้าเขา “พุทธะปูชา มหาเตชะวันโต” เราก็ ปูชา ตามเขา “ปูเชมิ” เราก็ ปู ตามเขาไป ไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นผิด โดยเฉพาะบางส่วนผิดแล้วความหมายเพี้ยนไปเลย จะทำให้คนที่รับช่วงต่อ ๆ ไป ผิดไปด้วย”

นายกระรอก 06-01-2019 14:12

“ในช่วงปีใหม่พวกเราตั้งใจมาทำสามีจิกรรม คือ กระทำสิ่งที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง เป็นธรรมเนียมประเพณีแต่เดิม ๆ มา ได้แก่ การขอขมาพระรัตนตรัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะว่าการที่เราทั้งหลายได้คิด พูด ทำ ก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างในขณะที่สภาพจิตของเรายังหยาบอยู่ มีการล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยโดยรู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี เราก็มาขอขมากัน ซึ่งความจริงพระท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไร เพียงแต่ว่าการแสดงออกด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจของเรา ก็คือเรารู้ว่าผิด เราขอขมา ถ้าหากว่าเป็นเด็กกระทำต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เห็นก็ให้ความเอ็นดู ให้ความเมตตา ก็ให้อภัย ก็เท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่ความดีงามเหมือนเดิม

ส่วนในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลรับปีใหม่ เช่นการถวายผ้าป่า ก็ถือว่าเป็นการสร้างเสริมบุญกุศลรับศักราชใหม่ เอาสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้โดยตลอด สิ่งชั่วทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ชีวิตของเราได้ เพราะว่าความดีความชั่วนั้น สภาพจิตของเรารับได้อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีใครสามารถที่จะทำชั่วทำดีพร้อม ๆ กันได้ ถ้าหากว่าความดี อาศัยอยู่ในใจของเราที่เหมือนเก้าอี้ตัวเดียว ความชั่วก็เข้าไม่ได้ แต่ถ้าความชั่วเข้ามาก่อน ความดีก็เข้าไม่ได้เช่นกัน

นายกระรอก 06-01-2019 14:14

“ดังนั้น..ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้จะเห็นว่า เรามีการขอขมาพระรัตนตรัย รับศีล ถวายทาน ในส่วนนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจทำก็เป็นส่วนของทาน ของศีล คราวนี้การที่ตั้งใจฟังโอวาท ก็คือตัวสมาธิภาวนา แปลว่าเราทั้งหลายได้ทำบุญกุศลในส่วนของไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โดยสมบูรณ์พร้อมในช่วงปีใหม่นี้แล้ว

อาตมภาพในฐานะพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ ๆ กันมา มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง หลวงปู่สาย วัดท่าขนุน เป็นที่สุด

ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความปรารถนาที่สมหวังทุกประการ สิ่งหนึ่งประการใดที่ท่านตั้งความปรารถนาแล้ว ถ้าไม่เกินวิสัยในผลบุญที่ได้สะสมมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ก็ขอให้ความปรารถนาของท่านทั้งหลาย จงสำเร็จสัมฤทธิ์ผล สมดังมโนรถปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ”

เถรี 06-01-2019 20:52

ถาม : ฟังเทปหลวงพ่อวัดท่าซุงแล้วมีกำลังใจทำอานาปานสติ ช่วงนอนหลับอยู่มีเงาดำนั่งทับ เขางอแขน กดแขนทั้งสองข้างของผม ผมเกิดอาการกลัวจึงหลับตาข่มจิต แม้จะหลับตาก็เห็นชัดว่าแขนของเขายืดตรงยาว ทำท่าจะลุกออก สุดท้ายผมจึงกลัว แล้วลุกขึ้นวิ่ง เปิดประตูหนีออกไปหายายแต่ก็ถูกดึงกลับ แบบนี้หลายครั้งจึงปล่อย เงาดำตนนั้นเป็นผู้ใดครับ ? และเขาต้องการอะไรครับ ?
ตอบ : ก็ถามเขาเองสิวะ..! อยู่ตรงนั้นไม่ถามก็ช่วยไม่ได้..! โดนครั้งเดียวทำเป็นขวัญหนีดีฝ่อ อาตมาโดนอยู่สามปีเต็ม ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน

เถรี 06-01-2019 21:26

ถาม : ความรู้สึกตึง ๆ ระหว่างคิ้วและส่วนอื่น ๆ บริเวณศีรษะ เช่น ที่ศีรษะ ขมับกับใบหูสองข้าง ช่วงกระหม่อม กระโหลกด้านหลังใกล้กับท้ายทอย บางครั้งเป็นทั้งศีรษะไปถึงบ่าสองข้าง ไม่เคยเป็นส่วนลงต่ำกว่าบ่า ไม่มีอาการเวทนา คืออะไร ? ตอนหลังไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็เป็น เพียงแต่จะมีอาการแรงมากหรือแรงน้อย
ตอบ : เป็นอาการที่สมาธิเริ่มทรงตัวในระดับหนึ่ง

เถรี 06-01-2019 21:57

ถาม : การตั้งจิตอุทิศบุญกุศลในระหว่างพระสวดให้พร ผลจะแตกต่างจากการอุทิศบุญเองอย่างไร ?
ตอบ : เหมือนกัน เพราะว่าต้องอุทิศเองทั้งคู่ ไม่ได้มีความต่างกันตรงไหน ยกเว้นว่าเวลาพระให้พร แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตารับ กลับมัวแต่ไปอุทิศส่วนกุศลอยู่ ผลก็เลยได้น้อยไปหน่อย

เถรี 06-01-2019 21:59

ถาม : การปิดวาจา จะช่วยเสริมด้านการปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้นหรือไม่ ?
ตอบ : ต้องฟังคำพูดของหลวงปู่บุดดา ท่านว่า “ถ้าไม่พูดแล้วมันคิดไหมเล่า ?”

เถรี 06-01-2019 22:09

ถาม : เรื่องเปรตคนเป็น คือเป็นเปรตก่อนทั้งที่ยังไม่ตาย ตอนกลางคืนเวลาหลับ จิตเป็นเปรตออกมาเดินหิวโหยที่วัด ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แสดงว่าเมื่อตายแล้วไม่พ้นจากการเป็นเปรตแน่นอนใช่หรือไม่ ?
ตอบ : เขาเรียกว่ามนุสสเปโต ถ้าหากไม่มีบุญอื่นมาช่วย ตายแล้วต้องไปเป็นเปรตอย่างแน่นอน

ถาม : จะมีวิธีแก้ไขหรือช่วยเหลือได้อย่างไร ?
ตอบ : บอกให้เขาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเข้าไว้ โดยเฉพาะการทำสมาธิภาวนาให้อารมณ์ใจทรงตัว ถ้ายอมทำก็ยังพอมีโอกาสรอดได้บ้าง

เถรี 06-01-2019 22:30

ถาม : การให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินเราโดยเก็บดอกเบี้ยแพง ๆ เช่น ร้อยละสิบ สิบห้า ยี่สิบต่อเดือนนี้ แม้เป็นการยินยอมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ จะถือว่าเป็นบาปต่อเจ้าหนี้ไหมคะ และผลกรรมนี้จะส่งผลอย่างไรคะ ?
ตอบ : ถ้าตัดกำลังใจได้ก็ไม่มีผลอะไรเลย เพราะว่าลูกหนี้ทะลึ่งมากู้เอง คนกู้ต้องรู้อยู่แล้วว่าดอกเท่าไร แต่ถ้าตัดกำลังใจไม่ได้ คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราทำให้เขาลำบาก เราทำให้เขาเดือดร้อน เราไปเก็บเขาแพง ๆ ก็หาเรื่องลงนรก เพราะว่าใจของเราเศร้าหมอง

ถาม : การให้ผู้อื่นยืมเงินโดยไม่เก็บดอกเบี้ย โดยหวังผลแค่ว่าต้องการช่วยเหลือเขานี้ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งไหมคะ ?
ตอบ : ก็ให้เขาไปเลย อย่าไปให้ยืม

ถาม : การที่ลูกหนี้เบี้ยวหนี้เรานี้ เหตุเป็นเพราะกรรมเราของเราหรือไม่คะ เราควรจะวางใจอย่างไร หรือแก้ไขอย่างไรดีคะ ?
ตอบ : มีทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่า ต้องทำใจแบบอาตมา คือ เงินที่ให้เขายืมถือว่าตกน้ำ ถ้าได้คืนมาก็กำไร ไม่ได้คืนมาก็เท่าทุน

เถรี 06-01-2019 22:37

ถาม : ในสังสารวัฏนี้ เราอยู่ภายใต้กฎอื่นนอกเหนือจากกฎแห่งกรรมไหมคะ ? อย่างเช่นว่า ถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยมีความสุข เราจะบอกว่าเป็นเพราะวิบากกรรมของเราอย่างเดียวหรือคะ เป็นเพราะสาเหตุอื่นด้วยไหมคะ ?
ตอบ : เห็นเขาบอกว่ามีกฎพลังงานของไอน์สไตน์ด้วยนะ เคยได้ยินไหม ...(หัวเราะ)... จำไว้ว่ากฎหรือทฤษฎีของคนอื่นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครคัดค้าน ถ้าเขาคัดค้านได้ขึ้นมากฎเกณฑ์หรือทฤษฎีนั้นก็จะตกไป แต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทฤษฎี แต่เป็นอริยสัจคือความเป็นจริงแท้ จะเป็นได้อย่างเดียวคือทฤษฎีสัมบูรณ์ ทฤษฎีที่ไม่มีใครคัดค้านได้ เพราะฉะนั้น..นอกจากกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงซึ่งครอบคลุมทุกสิ่ง ถ้ายังอยากทะลึ่งมีมากกว่านั้นอีกก็จะเก่งเกินพระพุทธเจ้าไปแล้ว...!

เถรี 07-01-2019 18:51

ถาม : ถ้าเราไม่ถวายสังฆทาน แต่ไปทำทานในรูปแบบวิหารทาน หรือให้เงินพ่อแม่ ถึงแม้จะไม่เยอะ บวกกับภาวนาคาถาเงินล้านทุกวัน วันละ ๑๐๐ จบ ขึ้นไป ถ้าอยากทราบว่าให้เงินพ่อแม่มีอานิสงส์มากมายแค่ไหน ?
ตอบ : ก็เป็นแค่ทาน ถ้าเป็นแค่ทาน อานิสงส์ก็ไม่เกินสังฆทานและวิหารทาน อย่างไรการให้พ่อแม่ก็ไม่ใช่สังฆทานอยู่แล้ว

เถรี 07-01-2019 18:56

ถาม : เวลาที่อ่านหนังสือ จิตใจไม่จดจ่อกับหนังสือเลยครับ อ่านไปแล้วจำเนื้อความในหนังสือไม่ได้ รู้สึกเหมือนมึนหัวตลอดเวลา บางครั้งคิดจะเขียนอีกอย่างหนึ่ง แต่กลับเขียนลงในกระดาษอีกอย่างหนึ่ง เวลาตรวจทานสิ่งที่เขียนลงไป ก็ไม่พบสิ่งที่เขียนผิด เหมือนมีอะไรมาบังตาไว้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร หรือเป็นเพราะกรรมอะไร ลูกควรแก้ไขอย่างไร ?
ตอบ : ขาดสติอย่างมาก มีทางเดียวก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าออกให้มาก ๆ ไว้ ก็แปลว่าแก้ได้ด้วยอานาปานสติ ภาวนาจับลมหายใจอย่างเดียว

เถรี 07-01-2019 18:59

ถาม : เมื่อเรียน ๒ อย่างพร้อมกัน คือ เรียนภาษาบาลีและเรียนปริญญาตรี จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลดีทั้งสองทาง ?
ตอบ : ต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นอย่างน้อย ๕ เท่า โดยเฉพาะภาษาบาลี

เถรี 07-01-2019 19:01

ถาม : ผมขออนุญาตปรึกษาครับ ผมจะแต่งงาน ผมสามารถแจกพระเครื่องเป็นของชำร่วยในงานแต่งได้ไหมครับ ?
ตอบ : แจกได้ โดยเฉพาะพระเครื่องแพง ๆ อย่างสมเด็จวัดระฆัง...! อะไรประมาณนี้

เถรี 07-01-2019 19:04

ถาม : ทำไมพอเรานั่งสมาธิไปแล้วสักครู่หนึ่ง รู้สึกว่าตัวอุ่นขึ้นจนหายหนาวไปเลยครับ ทั้ง ๆ ที่อากาศเย็นมาก เกิดจากอะไรครับ ?
ตอบ : เกิดจากสองสาเหตุด้วยกัน สาเหตุประการแรกก็คือ สภาพจิตพอเริ่มทรงตัวจะไม่สนใจอาการภายนอก ก็แปลว่าพอสมาธิทรงตัวแล้วจิตกับประสาทเริ่มแยกออกจากกัน จึงไม่รับรู้อาการภายนอก ประการที่สองก็คือ พอสมาธิทรงตัว ลมละเอียดมากขึ้น การสันดาปเผาผลาญในร่างกายมีมากขึ้น ความอุ่นก็เลยมากขึ้น บางคนถึงขนาดนั่งเหงื่อแตกเลยก็มี

เถรี 07-01-2019 19:10

ถาม : ทราบมาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่มีพระสัพพัญญุตญาณ ท่านมี "อสาธารณญาณ" อีก ๕ ข้อที่เหลือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรือไม่ครับ ?
ตอบ : มีหมดทุกอย่าง ยกเว้นสัพพัญญุตญาณเท่านั้น

เถรี 07-01-2019 19:13

ถาม : การนึกถึงภาพวัด เช่น วัดพระแก้ว จัดเป็นอนุสติด้านใดบ้างครับ ?
ตอบ : ถ้าหากนึกว่าวัดนั้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาก็จัดเป็นพุทธานุสติ ถ้านึกว่าเราเคยไปฟังเทศน์ที่นั่นก็เป็นธัมมานุสติ ถ้านึกว่าในหลวงเคยไปบวชที่นั่นก็เป็นสังฆานุสติ อยู่ที่ว่าเราจะนึกถึงส่วนประกอบอะไร แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงวัด เราก็มักจะนึกถึงพระพุทธรูป ก็จัดเป็นพุทธานุสติ

เถรี 07-01-2019 19:14

ถาม : วัตถุมงคลของวัดที่มีคาถาอาราธนาเฉพาะ เช่น พระขุนแผนเกราะเพชร กำไลนวหรคุณ หรือตะกรุดมหาสะท้อน ต้องอาราธนาด้วยคาถา อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ฯ ด้วยหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ถ้าอย่างไหนมีคาถาเฉพาะก็ไม่ต้องใช้

เถรี 07-01-2019 19:16

ถาม : หากโรงแรมหรือคอนโดตั้งศาลพระภูมิในทิศตะวันตก ผู้พักอาศัยอื่น ๆ นอกจากเจ้าของอาคารจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ และแก้ไขอย่างไรครับ ?
ตอบ : เดือดร้อนแค่คนตั้งเท่านั้น วิธีแก้ไขก็คือบอกเขาให้ตั้งให้ถูกต้อง แต่เขาก็คงไม่ฟังเราหรอก


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:44


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว