กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   อักขระและคาถาอาคม (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ยันต์จักรพัตราธิราช (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=2321)

หยาดฝน 13-12-2010 00:34

ยันต์จักรพัตราธิราช
 
2 Attachment(s)
เห็นกระทู้ "พุทธคุณ ๕๖ ห้อง" ที่พี่วาโยรัตนะตั้งไว้ หยาดฝนเลยนึกถึงยันต์จักรพัตราธิราชขึ้นมา จึงกราบขออาราธนาบารมีพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ และท่านเทวดาทั้งหลาย ขออนุญาตแกะลำดับการลงยันต์ในตัวยันต์จักรพัตราธิราช(เนื่องจากลำดับเลขในตำราไม่ชัดเจน และเอกสารอ้างอิงก็ไม่ได้กล่าวถึงลำดับการลงยันต์ไว้) และนำมาลงไว้ที่เว็บวัดท่าขนุน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ บุพการี พรหมและเทวดาทั้งหลาย

ความดีอันใดที่เกิดจากการเผยแพร่ตำรานี้ หยาดฝนขอน้อมถวายแด่สมเด็จองค์ปฐม พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ พระอริยบุคคล ครูบาอาจารย์ บุพการี พรหม และเทวดาทั้งหลาย หากก่อให้เกิดโทษแต่อย่างใด หยาดฝนกราบขออภัยและขออโหสิกรรมค่ะ


"ยันต์จักรพัตราธิราช"

"ยันต์จักรพัตราธิราช" หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "พระยันต์ตำรับวัดประดู่โรงธรรม" (ในเอกสารบางฉบับใช้อ้างอิงว่า "วัดประดู่ทรงธรรม") ที่หยาดฝนได้รับต่อมาเป็นเอกสารที่อ้างอิงจากตำราของอาจารย์เทพ สาริกบุตร (ชื่ออาจารย์สะกดตามเอกสารต้นฉบับค่ะ) อีกตำราหนึ่งที่หยาดฝนใช้อ้างอิง ณ ที่นี้คือ "ตำราพระเวทพิสดาร ภาค ๒" โดยอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร

เนื่องจากภาพยันต์ต้นฉบับทั้งตำราและเอกสารนั้นไม่ค่อยชัดเจนนัก หยาดฝนจึงคัดลอกใหม่เพื่อความชัดเจน เผื่อว่าท่านใดปรารถนาจะศึกษา จะได้ง่ายขึ้นในการฝึกเขียน

ภาพยันต์ค่ะ


ตำราได้กล่าวถึงพิธีการลงยันต์ไว้ด้วย หยาดฝนจะนำมาลงไว้ให้ในโอกาสต่อไปนะคะ ในครั้งนี้หยาดฝนขอกล่าวคร่าว ๆ เกี่ยวกับยันต์จักรพัตราธิราชก่อนค่ะ

ยันต์นี้ใช้บทอิติปิโสรัตนมาลาเป็นบทหลักในการลงยันต์ การชักยันต์อาจจะซับซ้อนสักหน่อย แต่ไม่ยากค่ะ เขียนบ่อย ๆ เดี๋ยวก็ไม่รู้สึกซับซ้อนแล้วค่ะ ตำราระบุไว้ว่าลงยันต์ตามตารางหมากรุก พอถึงข้างในให้ถอดแบบตรีนิสิงเห โดยส่วนตัวแล้วเล่นหมากรุกไม่เป็น จึงไม่มั่นใจว่าท่านที่เล่นหมากรุกจะเห็นว่าง่ายหรือเปล่าค่ะ

ตัวยันต์ประกอบด้วย ๑๐๘ อักขระ โดยแต่ละอักขระคือ ๑ พระคาถา ซึ่งแจกแจงได้ดังนี้ค่ะ พระพุทธคุณ ๕๖ พระคาถา พระธรรมคุณ ๓๘ พระคาถา และพระสังฆคุณ ๑๔ พระคาถา รวมเป็น ๑๐๘ พระคาถา

ภาพยันต์พร้อมลำดับการลงอักขระค่ะ
สีแดง - พระพุทธคุณ ๕๖ อักขระ / พระคาถา
สีส้ม - พระธรรมคุณ ๓๘ อักขระ / พระคาถา
สีน้ำเงิน - พระสังฆคุณ ๑๔ อักขระ / พระคาถาคำแนะนำส่วนตัวในการลงยันต์จักรพัตราธิราชคือ
เนื่องจากลำดับในการลงอาจจะซับซ้อนหน่อย ดังนั้น..ความกังวลในการลงยันต์อาจเกิดขึ้นได้ง่าย คำแนะนำคือไม่ต้องกังวลว่าต้องลงที่ไหนก่อน หรือลงอักขระไหนก่อน สิ่งที่ต้องทำก็แค่ตั้งใจท่องพระคาถาไปเรื่อย ๆ มือก็เขียนไปเรื่อย ๆ ที่สำคัญก็คือจับภาพพระให้ชัดเจน และตั้งจิตให้นิ่ง เดี๋ยวมือก็เขียนไปตามลำดับเองค่ะ ถ้ายังกังวลอยู่และตัดไม่ได้ ก็ฝึกเขียนไปเรื่อย ๆ ฝึกพร่ำบ่นคาถาไปเรื่อย ๆ ค่ะ จับภาพพระไปเรื่อย ๆ นี่เป็นคำแนะนำส่วนตัวจริง ๆ ค่ะ เพราะไม่ทราบว่าท่านอื่นจะสะดวกเหมือนกันหรือไม่

แต่ถ้ากล่าวโดยทั่วไปแล้ว ท่านก็ทำในสิ่งที่ทำให้สมาธิท่านทรงอยู่ได้ แล้วก็เขียนยันต์ไปเรื่อย ๆ พยายามตัดความกังวลต่าง ๆ เสียให้หมด รวมถึงความกังวลในการลงยันต์ด้วย การที่เราใคร่ครวญว่าต้องลงอักขระใดต่อไป คาถาใดต่อไป หรือต้องท่องพระคาถาไหนนั้น ควรจะดำรงสติและสมาธิไว้ในระดับที่พอดี กล่าวคือความใคร่ครวญจะอยู่ในระดับธรรมดา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความกังวลแก่จิตใจค่ะ ถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นความรู้สึกกังวล กลายเป็นนิวรณ์ไป และไม่สามารถที่จะตั้งสมาธิไว้ได้ กลายเป็นว่าเราเหมือนจะฝืน ๆ และต้องบังคับให้ตัวเองจำว่าต้องลงยันต์ไหนต่อไป จะรู้สึกหนัก กังวล มืด และมึนค่ะ ให้ฝึกไปเรื่อย ๆ ปรับอารมณ์ไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็ไม่กังวลค่ะ


วันนี้ขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อน จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปค่ะ

หยาดฝน 15-12-2010 23:21

พิธีการลงยันต์

ดังที่ได้เรียนไปแล้วข้างต้นว่า หยาดฝนอ้างอิงจากสองตำรา คือเอกสารที่ไม่ได้ระบุที่มาและตำราพระเวทพิสดาร ตำราทั้งสองกล่าวถึงพิธีสองแบบค่ะ คือพิธีโดยย่อ (หรือพิธีย่อ) และพิธีใหญ่ พิธีการนี้มีจุดประสงค์เพื่อบูชาท่านทิศาปาโมกข์ (ท่านผู้ผูกหรือสร้างแบบยันต์) และบูชาพระรัตนตรัย

พิธีโดยย่อ
ฤกษ์
เอกสารที่ไม่ได้ระบุที่มากล่าวไว้ว่า ต้องเป็นวันพฤหัสบดีข้างขึ้น ๔ ค่ำ ๗ ค่ำ และ ๙ ค่ำ หรือที่ทางโหราศาตร์เรียกว่า วันสิทธิโชค มหาสิทธิโชค และอมฤตโชค
ตำราพระเวทพิสดารกล่าวไว้แค่ว่า ต้องเป็นวันพฤหัสบดีข้างขึ้น ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นข้างขึ้นที่เท่าใด

เครื่องบูชา
เอกสารไม่ระบุที่มาระบุว่า ให้ปูผ้าขาวไว้หน้าพระประธานในโบสถ์ เครื่องบูชาต้องมีหัวหมู บายศรีซ้ายขวา แจกันดอกไมู้คู่ เชิงเทียนคู่ เทียนเงินคู่ เทียนทองคู่ กระถางธูป พร้อมทั้งจุดธูปปักเครื่องบูชาดังกล่าวเพื่อบูชาท่านทิศาปาโมกข์ และเครื่องขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘ บูชาคุณพระรัตนตรัย

ตำราพระเวทพิสดารระบุว่า ต้องมีหัวหมู บายศรีซ้ายขวา และธูป-เทียนอย่างละ ๑๐๘ (ธูป-เทียนอย่างละ ๕๖ บูชาท่านทิศาปาโมกข์ผู้ร้อยกรองพระพุทธคุณทั้ง ๕๖ ห้อง ธูป-เทียนอย่างละ ๓๘ บูชาพระธรรม และ ธูป-เทียนอย่างละ ๑๔ บูชาพระสงฆ์) ทั้งหมดนี้สำหรับบูชาท่านทิศาปาโมกข์ แล้วบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘

บูชากันเสร็จสรรพแล้วก็ลงยันต์ได้เลยค่ะ ในการลงแต่ละยันต์ก็ท่องบทอิติปิโสรัตนมาลาไปด้วยค่ะ เป็นต้นว่าเขียน "อิ" ก็ท่องบท "อิฎโฐ สัพพัญญุตะญาณัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง อิฎฐัง ธัมมัง อนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง" แล้วก็ว่าเรื่อยไปจนครบ ๑๐๘ ค่ะ


พิธีใหญ่
เอกสารไม่ระบุที่มาระบุว่านิมนต์พระเถราจารย์ให้ได้ ๑๐๘ องค์

ตำราพระเวทพิสดารกล่าวไว้ว่า ควรชุมนุมพระเถราจารย์ให้ได้ ๑๐๘ องค์ โดยสมมุติให้พระเถราจารย์ ๘๐ องค์ เท่ากับพระอสีติมหาสาวกทั้ง ๘๐ องค์ พระเถราจารย์อีก ๒๘ องค์นั้น เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์

ฤกษ์
ทั้งสองตำรากล่าวตรงกันว่า ต้องเป็นวันพฤหัสบดีข้างขึ้น ๔ ค่ำ ๗ ค่ำ และ ๙ ค่ำ หรือที่ทางโหราศาตร์เรียกว่าวันสิทธิโชค มหาสิทธิโชค และ อมฤตโชค

สถานที่
มีเพียงแต่เอกสารไม่ระบุที่มาที่กล่าวถึงสถานที่ว่า ต้องเป็นพระวิหารหรือโบสถ์ค่ะ แต่ว่าตำราพระเวทพิสดารบอกแค่ว่าโรงพิธี ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงว่าต้องเป็นพระวิหารหรือโบสถ์แต่อย่างใดค่ะ

ส่วนในเรื่องของการตกแต่งสถานที่นั้น ตำราทั้งสองระบุไว้ดังนี้ค่ะ
เอกสารไม่ระบุที่มาระบุว่า ต้องจัดตั้งราชวัตรฉัตรธงทั้ง ๔ ทิศ พร้อมทั้งต้นกล้วย ต้นอ้อย และต้นมะพร้าวทั้ง ๔ ทิศ ในโรงพิธี (ส่วนที่ทำพิธีการ) ปูด้วยผ้าขาวบริสุทธิ์ตลอดโรงพิธี และใช้ผ้าขาวดาดทำเป็นเพดาน ใต้เพดานผ้าขาวให้จัดเดินสายสิญจน์เป็นรูปแบบเดียวกับเส้นยันต์มหาจักรพัตราธิราช แล้วจึงนิมนต์พระเถราจารย์-พระคณาจารย์ทั้ง ๑๐๘ องค์เข้าร่วมในพิธี

ตำราพระเวทพิสดารบอกว่า ควรจะสร้างโรงพิธีประกอบด้วยราชวัตรฉัตรธง ต้นกล้วย ต้นอ้อย ปูลาดด้วยผ้าขาวบริสุทธิ์ตลอดโรงพิธี แล้วนำผ้าขาวบริสุทธิ์มาดาดทำเป็นเพดาน

เครื่องบูชา
เอกสารไม่ระบุที่มากล่าวไว้ว่าเครื่องบูชาต้องประกอบไปด้วย โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป แจกันดอกไม้ เชิงเทียนคู่ เทียนเงินคู่ เทียนทองคู่ กระถางธูป ตู้เทียนชัย เทียนชัยหนัก ๑๐๘ บาท ไส้ ๑๐๘ เส้น ส่วนสูงของเทียนเท่ากับตัวประธานในพิธี เทียนมงคลพร้อมขันหรือโอ่งน้ำมนต์ (เทียนมงคลหนัก ๓๒ บาท) ความสูงเท่ากับรอบศีรษะประธาน และจัดศาลเพียงตา ๑ ที่ พร้อมกับเครื่องสังเวย เครื่องกระยาบวช บูชาเทพยดาทั้ง ๘ ทิศ บูชาฤกษ์ บูชาครูอาจารย์ เจ้ากรุงพาลี และเจ้าที่เจ้าทาง

ตำราพระเวทพิสดารระบุว่า ให้ตั้งพิธีโดยมีเทียนชัย เทียนมงคล ตั้งเครื่องกระยาบวชบูชาเทพยดา ครูบาอาจารย์

การลงยันต์
เอกสารไม่ระบุที่มาบอกว่า คัดเอาพระเถราจารย์-พระคณาจารย์องค์ที่ท่านลงยันต์นี้ได้ หรือองค์ที่ท่านปฏิบัติทางธรรมได้ห้องธรรมสูง ได้กสิณฌานด้วยก็จะยิ่งดี ให้องค์นี้นั่งตรงกลางซึ่งตรงกับกึ่งกลางของยันต์ในโรงพิธี แวดล้อมด้วยองค์อื่น ๆ พระเถราจารย์ที่นั่งตรงกลางองค์นี้จะทำหน้าที่ลงยันต์

ตำราพระเวทพิสดารกล่าวว่า เมื่อจะเริ่มลงยันต์นั้น ต้องให้พระเถราจารย์องค์ใดองค์หนึ่งใน ๑๐๘ องค์นั่งตรงกลาง แวดล้อมด้วยหมู่สงฆ์ พระเถราจารย์ผู้ที่นั่งตรงกลางเป็นผู้ลงยันต์

ลำดับการลงยันต์มีดังนี้ค่ะ
๑. สวดมนต์ ชุมนุมเทวดา แล้วสวดพระพุทธมนต์จนจบบทมงคลสูตร
๒. เริ่มสวดพระคาถารัตนมาลาและเริ่มลงอักระในยันต์ (ยันต์นี้ต้องตีเส้นมาก่อนพิธีการลงยันต์ค่ะ) สวดตั้งแต่บท "อิ" จนถึงบท "โล" รวม ๒๗ พระคาถา
๓. ขั้นด้วยสวดพระปริตร บทโมรปริตร วัฏฏกปริตร อภยปริตร และกรณียเมตตาสูตร
๔. สวดพระคาถารัตนมาลาและลงอักขระต่อ ตั้งแต่บท "กะ" จนถึงบท "คะ" รวม ๒๗ พระคาถา
๕. ขั้นด้วยสวดขันธปริตร ฉัททันตปริตร องคุลิมาลปริตร โพชฌังคปริตร และรตนสูตร
๖. สวดพระคาถารัตนมาลาและลงอักขระต่อ ตั้งแต่บท "วา" จนถึงบท "นะ" รวม ๒๗ พระคาถา
๗. ขั้นด้วยสวดอาฏานาฏิยปริตร ธชัคคสูตร และชัยปริตร
๘. สวดพระคาถารัตนมาลาและลงอักขระต่อ ตั้งแต่บท "ยิ" จนถึงบท "โฆ" รวม ๒๗ พระคาถา
๙. จบด้วยการสวดคาถามงคลจักรวาลใหญ่ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร คาุถาพระอสีติมหาสาวก และมงคลจักรวาลน้อย

สำเร็จจบ ๑๐๘ พระคาถาค่ะ
เกี่ยวกับอานุภาพของยันต์ตามที่ตำราได้กล่าวไว้ หยาดฝนขอลงในโอกาสต่อไปนะคะ

หยาดฝน 09-01-2011 22:07

อานุภาพของยันต์จักรพัตราธิราช

ขออภัยที่นำมาลงช้าค่ะ หยาดฝนขออนุญาตคัดลอกมาจากตำราพระเวทพิสดารเลยนะคะ เอกสารที่ไม่ได้ระบุที่มาไม่ได้กล่าวถึงอานุภาพใด ๆ ไว้มากนัก และตำราพระเวทพิสดารได้กล่าวไว้ครอบคลุมแล้วค่ะ

"อนึ่งถ้ากุลบุตรผู้ใดจะใคร่ปรารถนาลาภยศ ให้ลงมหายันต์นี้ใส่แผ่นหินก็ได้ แผ่นทองคำ แผ่นทองแดง แผ่นเงิน หรือแผ่นตะกั่วก็ได้ เอาแช่น้ำบูชาไว้ ยิ่งแช่ในขันสัมฤทธิ์ยิ่งดีนัก เอาน้ำนั้นกินบ้าง ใส่ศีรษะบ้าง ลูบหน้าบ้าง บำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและทั้งอายุก็ยืนยาว บังเกิดลาภยศตามแต่จะพึงปรารถนา อธิษฐานเอาเถิดจะ สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้เอาพระยันต์นี้ลงทำเป็นตะกรุดผูกเอวไว้ ให้รูดตะกรุดไว้ข้างหน้า ใครเห็นใครกลัว ใครเห็นใครรักแล ถ้าจะเล่นการพนันให้รูดตะกรุดนี้ไว้ข้างหน้า อธิษฐานว่าจะเอาเท่าไรพึงเอาเท่านั้นเถิด พึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ ได้ดังความปรารถนา ไม่แพ้แก่การพนันแล

อนึ่งถ้าจะให้คนมาเกี่ยวข้าวในนาของเรา หรือจะทำการค้าขายให้ขายสินค้าได้คล่อง ๆ ให้เอามหายันต์นี้ลงใส่ผ้าขาว ทำเป็นธงปักไว้ ลมพัดไปทางไหน ผู้คนหลั่งไหลมาทางทิศนั้นแล หรือจะทำเป็นตะกรุดแช่น้ำมนต์ เอาน้ำมนต์ประพรมสินค้าก็ได้ ซื้อง่ายขายคล่อง แลถึงแม้ว่าผีเข้าอยู่ ให้เอาน้ำมนต์นี้ประพรม ผีก็หนีออกไปสิ้น

ถ้าจะประจัญด้วยข้าศึก ให้ลงพระมหายันต์นี้ทำเป็นธงใส่ในผืนผ้าขาว แล้วอธิษฐานยกธงโบกขึ้นไปทางทิศไหน ข้าศึกแตกหนีไปทางนั้น ธงนี้เอาบูชาไว้กับบ้านเรือนใด กันเสนียดจัญไร กันฟ้าและกันไฟก็ได้แล

ถ้าจะกันโจรผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราได้ ให้เอากรวดและทรายมา เอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนั้นประพรมกรวดทรายเข้า แล้วเอากรวดทรายนั้นหว่านล้อมให้รอบบริเวณบ้านเรา อธิษฐานขอบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย บรรดาคนที่คิดร้ายต่อเราเข้ามาเหยียบถูกกรวดถูกทรายที่เราหว่านโปรยไว้ จะต้องบังเกิดมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาแล อุปเท่ห์มหายันต์นี้มีมากมายเหลือจะคณานับ ใช้ได้ทุกประการ"

จบด้วยประการฉะนี้ค่ะ

น้อมกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าของยันต์ ที่เมตตาสงเคราะห์และชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องยันต์จักรพัตราธิราชนี้ค่ะ

หยาดฝน 30-10-2021 05:40

เผื่อท่านใดอยากฝึกเขียน จะได้เหมือนมีเพื่อนฝึกเขียนไปด้วยค่ะ
รับชมการเขียนได้ที่ https://youtu.be/u5WzeCfFI5Uหรือรีบ..อยากดูไว ๆ รับชมแบบความเร็ว ๓ เท่า ได้ที่ https://youtu.be/gHkK7TjPcFQ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:49


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว