กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=21)
-   -   หลวงตาเล่าเรื่องในบ้านใหญ่ (ตอนที่ ๖) (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=1298)

ทาริกา 12-11-2009 07:48

หลวงตาเล่าเรื่องในบ้านใหญ่ (ตอนที่ ๖)
 
ก่อนจะเล่าเรื่องผลสรุปมติการ "เป่ายันต์เกราะเพชร" ของบรรดาลูก ๆ พระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์พระคุณพ่อ..หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุงต่อไป.. ก็ขอแจ้งให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ทราบว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ ๑๖ ปี ผ่านมาแล้ว คือก่อนพระคุณพ่อจะทิ้งสังขารหนึ่งปี บรรดาลูก ๆ พระภิกษุในสมัยนั้นต่างก็ถูกกาลเวลาและกฎธรรมดาบังคับให้แก่บ้าง.. ตายไปแล้วบ้าง.. สึกไปแล้วบ้าง

ที่ยังเหลืออยู่จนบัดนี้ ที่นึกได้จำได้ก็มี พระคุณอาจารย์อนันต์, พระอาจารย์โอ(พิชิต), หลวงพี่ทีป, หลวงพี่สุรจิต, หลวงพี่ชัยวัฒ์, หลวงพี่ละออง, หลวงพี่ดุ่ย, หลวงน้าสัมฤทธิ์, หลวงน้าสุนทร ขออภัยที่จำได้แต่นึกไม่ออกอีกหลายองค์ที่ยังทรงชีวิตพระอยู่ได้ถึงปัจจุบันวันนี้..

และที่ลืมไม่ลงเลยก็มี อาจารย์เล็ก อาจารย์สมปอง และหลวงตาวัชรชัย.. ผู้เขียนนี่แหละ เอ้า! ฟังกัน.. อ่านกันต่อ...

ทาริกา 12-11-2009 07:59

วันนั้น.. เมื่อพระทั้งสิ้นกราบศพพ่อเสร็จแล้ว ก็เข้าห้องประชุมที่ศาลา ๑๒ ไร่ ใกล้ ๆ ศพพ่อตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่นั้นแหละ พระอาจารย์อนันต์ ตอนนั้นได้รับตราตั้งเจ้าอาวาสจากเจ้าพระคุณสมเด็จวัดสามพระยา เจ้าคณะใหญ่หนกลางเรียบร้อยแล้ว ก็กล่าวเปิดประเด็นปรารภเรื่องที่สมเด็จฯ อยากให้จัดเป่ายันต์เกราะเพชรทุกวันเสาร์ห้า ..ท่านใดจะมีความเห็นอย่างไรบ้าง

ก็มีการแสดงความเห็นนำขึ้นองค์หนึ่ง (ตอนนี้สึกไปแล้ว) ว่าควรจัดอย่างยิ่ง เพราะหลวงปู่ปานและพระคุณพ่อฤๅษีฯ ได้ทำ นำตั้งแบบแผนไว้มั่นคงดีแล้ว.. ลูกศิษย์ทั่วโลกก็ยอมรับนับถือว่าการเป่ายันต์เกราะเพชรเป็นเรื่องของมงคลชีวิตสูงสุดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะคุ้มภัยให้ร่างกายคนรับยันต์ได้อย่างวิเศษสุด จิตใจก็จะมั่นคงในสรณธรรมกรรมฐานมากยิ่งขึ้น

เรียกจัดเป่ายันต์ครั้งไร มีคนเข้ารับยันต์เต็มแน่นศาลา ๑๒ ไร่ และต้องจัดถึง ๒ รอบ เป็นการรวมศิษย์เก่า เรียกศิษย์ใหม่ได้โดยชอบธรรม.. ต้องเป่าครับ.. ต้องจัดครับ

..และที่สำคัญหลวงปู่วัดสามพระยาสนับสนุนให้จัดเป่าอีกด้วย ไม่เป่าไม่ได้หรอกครับ..

ยกมือกันมาก...เกือบหมดแหละ !

ทาริกา 16-11-2009 21:04

พระอาจารย์ก็บอก..ดี..ดี..มีเหตุผล ผมไม่ค้านเลย แต่ผมลืมเล่าให้ทุกท่านฟังอยู่เรื่องหนึ่ง.. คือก่อนหลวงพ่อท่านจะมรณภาพสัก ๑ เดือน หลวงพ่อเรียกผมเข้าไปหา.. พูดเรื่องยันต์เกราะเพชรว่า

"เออ..นันต์ จำไว้ไปบอกกันด้วย หลวงปู่ปานเคยบอกว่า คนที่จะเป็นอาจารย์เป่ายันต์เกราะเพชรให้ศิษยานุศิษย์ได้นั้น จะต้องมีความสามารถเป็นพิเศษ ที่จะรู้กฎของกรรมเฉพาะหน้าของศิษย์ทั้งหลายจะได้บอกให้จิต ทำอารมณ์ให้ตรงกับที่ท่านผู้เป็นใหญ่ผู้มีทิพยอำนาจผู้ประสาทพิธีลงมา เพราะฉะนั้นต้องมีใจเป็นทิพย์มั่นคงไม่ถอยหลังแล้วคือ ...

ต้องเป็นพระอรหันต์วิชชา ๓ เป็นอย่างน้อย
หรือต้องเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มแล้วอย่างหลวงปู่ปาน เป็นต้น

จึงจะรับคำสั่งจากท่านเบื้องบน มีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธาน.. แล้วประสาทบอกอารมณ์ควบคุมอารมณ์ศิษย์ที่เข้าพิธีได้

แล้วพระอาจารย์อนันต์ก็พูดต่อว่า ผมพร้อมที่จะจัดพิธีเป่ายันต์ให้ แต่ผมเป่าไม่ได้ เพราะผมไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนหลวงพ่อ.. และก็ไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มแล้วเหมือนหลวงปู่ปาน..

เอ้า !... ใครเป็นพระอรหันต์วิชชาสามเป็นอย่างน้อย หรือเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มแล้วบ้าง.. ยกมือขึ้นนะครับ... ผมจะน้อมจัดพิธีเป่ายันต์ถวาย มีไหมครับ?...

ในขณะบัดนั้นก็เงียบสนิท ไม่มีมือยกรับรองตัวเอง..

แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่า เมื่อยังไม่มีผมก็ยังไม่กล้าจัดเป่ายันต์เพราะจะขัดคำครูบาอาจารย์ พวกเรามาเร่งความเพียรกัน ใครเป็นพระอรหันต์เมื่อไร เป็นพระโพธิสัตว์พร้อมจะตรัสรู้เมื่อไรบอกผมด้วย จะได้จัดพิธีถวาย

ตั้งแต่วันนั้นมา ในวัดท่าซุงก็ไม่พูดถึงเรื่องจัดเป่ายันต์เกราะเพชรอีกเลย...

ทาริกา 17-11-2009 15:37

มีถ้อยความที่ผู้เขียนต้องกล่าว ไม่กล่าวจะเสียหาย ๒ ประการ เพราะลูกหลาน พี่น้อง ศิษยานุศิษย์ร่วมครูอาจารย์ คือ หลวงพ่อฤๅษีฯ และพระคุณอาจารย์อนันต์มาถาม มาซักไซ้ผู้เขียนถึงเรื่องสำคัญ ๒ กระแส

คือ.. เรื่องอาจารย์เล็กวัดท่าขนุน ศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อฤๅษีฯ จัดเป่ายันต์เกราะเพชร

..มาถาม มาเล่าให้ฟังทุกครั้งที่อาจารย์เล็กเป่ายันต์ในวันเสาร์ห้า ทำนองว่าได้ผลไหม หลวงตาคิดว่าอย่างไร ..เพราะหลวงพี่เล็กก็นั่งอยู่ในที่ประชุมวันนั้น หลวงพี่นันต์ว่าอย่างไรบ้าง???...

ก็ต้องเขียนบอกความเห็นของหลวงตาผู้เขียน ตามที่ได้ตอบผู้มาถามทุกครั้งนั้นว่า อาจารย์เล็ก (หลวงพี่เล็ก) ท่านก็เข้าพิธีครอบครูเป่ายันต์พร้อมกันด้วย... ท่านได้เข้าประชุมวันนั้นด้วย... ทราบคำแถลงของพระอาจารย์อนันต์ด้วยกัน การที่ท่านออกจากวัดท่าซุง ก็ออกมาโดยชอบเหมือนหลวงตา เมื่อท่านตั้งหลักได้ มีลูกศิษย์ลูกหาตามเคารพ ท่านจัดเป่ายันต์เกราะเพชรได้ก็ต้องมีความมั่นใจถึง ๓ ประการ

๑. หลวงพ่อประทานครอบครูเป่ายันต์เหมือนพี่น้องทุกองค์
๒. จัดเป่ายันต์ในวันเสาร์ห้าตามแบบฉบับครูบาอาจารย์
๓. เรื่องเป็นพระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์ หลวงตาผู้เขียนไม่รู้
แต่ก็ไม่กล้าบอกว่าท่านไม่ใช่.. อาจารย์เล็กคนเดียวที่รู้ตัวท่านเอง

ทาริกา 18-11-2009 12:36

นี่เขียนไม่ได้ให้คุณ..ให้โทษแก่อาจารย์เล็ก แต่ต้องเขียน ขี้เกียจพูดตอบคำถาม.. ความมั่นใจ.. สบายใจ.. คือคำตอบสำหรับทุกคน

เรื่องที่ถูกถามมากอีกกระแสหนึ่งก็คือ

หลวงพี่นันต์จะเป่ายันต์เกราะเพชรไหม...
ทำไมหลวงพ่อนันต์ไม่เป่ายันต์วันเสาร์ห้า...
หรือว่า ต่อไปวัดท่าซุงจะจัดเป่ายันต์เกราะเพชรไหม?


คำตอบก็ต้องอยู่ที่พระอาจารย์อนันต์แล้วลูกหลานเอย... ท่านได้บอกไว้แล้วตามที่เล่าให้ฟังมา ส่วนว่าถึงกาลอันควรที่จะเป่านั้น.. กาลนั้นจะมีได้ไหม??... ลูกหลาน ผู้อ่านทั้งหลายเอย... เอากาลเวลาปัจจุบันเถิด..

ถ้าปรารถนาจะได้ยันต์เป็นมิ่งขวัญกำลังใจจริง ๆ แล้ว.. พอท่านอาจารย์จัดสะเดาะเคราะห์ในวันเสาร์ห้าใด กาลนั้นแหละจงเข้าไปร่วมพิธี เข้าไปอธิษฐานเอาเองตามปรารถนา เพราะพระอาจารย์อนันต์จะตั้งพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดา พาอาราธนากรรมฐาน อาราธนาครูบาอาจารย์ ตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดลงมาถึงพระบรมโพธิสัตว์ครูใหญ่ คือหลวงปู่ปานต้นตำรับเป่ายันต์เกราะเพชร.. มาจนถึงพระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ องค์เอกอรหันต์ ผู้เป็นทั้งพ่อและครูของเราทั้งหลาย.. ก็จงตั้งใจอธิษฐาน ขอให้อานุภาพยันต์เกราะเพชรจงมาสถิตย์ในกาย ในใจของเรา ณ กาลบัดนี้เถิด...

เท่านั้นแหละ ! ลูกหลานเอย... แม้พระคุณอาจารย์อนันต์จะไม่ได้เอ่ยปากบอกเป่ายันต์ แต่พระปรมาจารย์เบื้องบนจะเมตตาประสาทยันต์แก่ผู้มีศรัทธาจริง ๆ นั้น ได้อยู่...

ทาริกา 19-11-2009 14:29

เรื่องที่ ๓ สุดท้าย .. ไม่มีความสำคัญอะไร แต่ก็ต้องตอบไว้.. เพราะถามทำนองว่าจะมานั่งสมาธิรับยันต์เกราะเพชรในวันเสาร์ห้าที่วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ได้ไหม???

ก็ตอบว่า.. ไม่ใช่เรื่องของหลวงตาแล้วคราวนี้ เพราะวันที่พระคุณพ่อครอบครูเป่ายันต์..หลวงตาอธิษฐานไม่ขอเป็นครูเป่ายันต์เกราะเพชร แต่ขอเพียงเมื่ออัญเชิญกระแสพระธรรมผ่านใจมาเพื่อจะตอบคำถามหรืออธิบายความอันใดแล้ว ขอให้ได้รับพรจากสมเด็จพระประทีปแก้วและพระคุณครูบาอาจารย์ โปรดประทานความมั่นใจ ความผ่องใสของปัญญา เพื่อพูดจาอธิบายเป่าปัดความสงสัยให้สิ้นไปจากใจผู้ฟังด้วยเถิด

เป่ามาตั้งหลายปี จนจะหมดแรงแก่ตายอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่ามีผลเป็นอย่างไร ไม่เห็นมีใครมาบอก.

................จบตอนที่ ๖......................


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:17


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว