กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=5322)

ตัวเล็ก 04-06-2019 12:28

https://www.watthakhanun.com/webboar...1559626057.jpg

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๕๒๐ บาท
วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๕ น.

หมายเหตุ นำฝากเข้าบัญชีใหม่ตามที่กรรมการบ้านแจ้งไว้นะคะ

ตัวเล็ก 01-07-2019 12:47

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑,๙๐๐ บาท วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๔ น. ค่ะ

ตัวเล็ก 05-08-2019 12:27

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๒๐๐ บาท
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น.

ตัวเล็ก 10-09-2019 13:49

นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๘๔๐ บาท
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๕ น.

ตัวเล็ก 07-10-2019 13:46

นำเงินสดร่วมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๘๑๖ บาท
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๒ น.

ตัวเล็ก 04-11-2019 13:34

นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๒๗๐ บาท
วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ น.

ตัวเล็ก 09-12-2019 13:07

นำเงินสดร่วมบุญจากบ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๖๐๐ บาท วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๑ น.

ตัวเล็ก 06-01-2020 19:44

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๕,๒๕๐ บาท วันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๒๗ น. ค่ะ

ตัวเล็ก 11-02-2020 11:46

โอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๓๐๐ บาท
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๔ น.
ป.ล. ธนาคารสาขาประจำ ปิดทำการชั่วคราว ขออภัยในความล่าช้าในการส่งยอดค่ะ

ตัวเล็ก 09-03-2020 13:21

โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๖,๒๐๐ บาท
วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๐ น.

ตัวเล็ก 27-06-2020 06:43

https://www.watthakhanun.com/webboar...1593214873.jpg

https://www.watthakhanun.com/webboar...1593214874.jpg

https://www.watthakhanun.com/webboar...1593214874.jpg

:4672615: ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด

หากมีผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม พระอาจารย์อาจจะพิจารณาปิดบ้านต่อไปนะคะ

อย่าทำให้ตนเองเป็นทุกขโทษเวรภัยต่อใครกันนะคะ

ตัวเล็ก 17-07-2020 14:12

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๔๕๐ บาท วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๒ น.

ตัวเล็ก 17-07-2020 14:13

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๕๒๐ บาท วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๓ น.

ตัวเล็ก 02-08-2020 14:32

โอนเงินบูชาแก้วเติมบุญ
๑. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๑ น.
๒. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๒ น.
๓. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๗ น.
๔. ยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๙ น.

รับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญแล้วนะคะ

ตัวเล็ก 04-08-2020 20:48

นำเงินสดร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๗,๐๐๐ บาท วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๒๓ น. ค่ะ

ตัวเล็ก 08-09-2020 14:55

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๒,๘๕๐ บาท วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๕๔ น.

ตัวเล็ก 16-10-2020 12:29

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๖๒๕ บาท
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๒๔ น.

ตัวเล็ก 10-11-2020 11:56

โอนเงินร่วมบุญจากบ้านเติมบุญเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๘ น. และ
จำนวน ๒๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๑ น.

ตัวเล็ก 05-12-2020 14:24

โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๙ น.

ตัวเล็ก 05-12-2020 15:22

โอนเงินร่วมบุญ ณ บ้านเติมบุญ เข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๗ น.


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:02


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว