กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7205)

เถรี 05-09-2020 09:26

เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓
 
ถาม : รูปฌานที่ ๕ นั้น หากไม่ปรารถนาพุทธภูมิ และต้องการทำให้ได้ เพื่อจะได้พิจารณาได้ชัดเจน ทำอย่างไรจึงจะแยกตัวเอกัคคตารมณ์กับตัวอุเบกขาออกจากกันได้ ?
ตอบ : ถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจนบารมีระดับอุปบารมีขั้นปลาย ต่อให้อยากขนาดไหนก็จะแยกสมาธิช่วงนี้ไม่ออก เพราะว่าไม่ใช่วิสัยสำหรับบุคคลทั่วไป

ถาม : ตามพระอภิธัมมัตถสังคหะ ในเรื่องของการเจริญอานาปานสติ หมวดที่ ๓ ก. กำหนดให้แจ้งในจิต ในเวลาหายใจออกและเข้า คือให้รู้จิตที่เป็นไปด้วยรูปฌานทั้ง ๕

คำว่า รูปฌานทั้ง ๕ มีความหมายถึง รูปฌาน ๔ ที่จัดแบ่งปฐมฌานออกเป็น ๒ ทีนี้หากจะปฏิบัติตรงนี้ผ่านได้ จำเป็นต้องทำรูปฌานทั้ง ๕ แต่ละรูปฌานได้ด้วย ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ?
ตอบ : ฌาน ๔ ไปยุ่งอะไรกับปฐมฌาน ? รูปฌานที่ ๕ เกิดจากการแยกเอกัคตารมณ์ออกจากอุเบกขาในฌาน ๔

เถรี 05-09-2020 09:27

ถาม : วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาที่วัดท่าขนุน ในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งสะท้านไตรภพ ลูกขอถามว่าพระเบื้องบนองค์ใดเสด็จมาประทานพร และมีอานุภาพด้านใดเป็นพิเศษอย่างไรบ้างครับ ?
ตอบ : ลูกอยากรู้ ลูกก็ดูเอาเองเลยครับ..!

ถาม : ผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้านนอก และที่อยู่บ้านจะได้รับอานุภาพที่พระท่านสงเคราะห์ในการพุทธาภิเษกครั้งนี้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : เป็นการสงเคราะห์เฉพาะที่ เฉพาะเรื่อง คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้รับ

ถาม : ลูกดูพิธีถ่ายทอดสดแล้วสวดมนต์ นั่งสมาธิไปด้วยมีความรู้สึกว่ามีพลังงานมากมายเป็นพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ในพิธีครั้งนี้มีพระที่เมืองพระนิพพาน และที่ลูกรู้สึกคือมีสายพระโพธิญาณมามากเป็นพิเศษครับ ?
ตอบ : ขอบคุณมากที่ช่วยบอกให้ทราบนะครับ

เถรี 05-09-2020 09:28

ถาม : ตะกรุดมหาสะท้อนที่มีข้อห้ามว่าอย่าอยู่ใกล้คนที่จะคลอด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาราธนาตะกรุดก็ห้ามอยู่ใกล้ใช่หรือไม่ครับ ? ถ้าใช่ แล้วเหรียญพุทธบารมีที่มียันต์มหาสะท้อน ถ้ายังไม่ได้อาราธนาต้องห้ามเข้าใกล้คนที่จะคลอดด้วยหรือไม่ครับ ?
ตอบ : อะไรที่อานุภาพเหมือนกัน ย่อมมีข้อห้ามแบบเดียวกัน

เถรี 05-09-2020 09:29

ถาม : ในอดีตถ้ามีคนทำไม่ดีกับเราและการกระทำนั้นส่งผลให้เราเสียใจหรือเสียหาย ต่อมาเวลาก็ได้ผ่านมานานร่วมหลายปีแล้ว ในปัจจุบันผู้ถูกทำร้ายพอมาคิดย้อนถึงเรื่องดังกล่าว ก็ยังทำให้รู้สึกเสียใจและไม่ดีทุกครั้งที่นึกถึง คำถามคือตะกรุดมหาสะท้อนจะยังส่งผลสะท้อนไปยังผู้ที่กระทำไม่ดีกับเราหรือไม่ ถ้าเวลาได้ผ่านมานานเช่นนี้แล้ว แต่ผู้กระทำยังคงเสียใจอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องไม่ดีดังกล่าว ?
ตอบ : ครั้งแรกคนอื่นทำเรา ผลไม่ดีย่อมเกิดกับคนอื่นเขา ครั้งหลังเท่ากับเราทำร้ายตัวเอง ผลไม่ดีย่อมเกิดกับตัวเราเอง..!

เถรี 05-09-2020 09:29

ถาม : ผมได้พระกริ่งสะท้านไตรภพเนื้อเงินของหลวงพ่อมา และมีความมั่นใจเหลือเกินว่าสามารถใช้แทนพระกริ่งหลวงปู่หลวงพ่อที่ดัง ๆ ในอดีตได้ จึงทำการพิสูจน์ขอ โดยการขอเงิน ๑ แสนภายใน ๗ วัน พร้อมสวดพระคาถาเงินล้านถวายด้วยความเคารพ

ปรากฏว่าถูกหวยได้เงินมาเเสนกว่าบาท จึงกราบเรียนถามว่า ทำไมผมแขวนพระหลวงพ่อรุ่นอื่น ๆ ขออะไรกลับเงียบ แต่พอตั้งเเต่ได้พระกริ่งมารู้สึกว่าขออะไรจะได้ตลอด รุ่นนี้มีอะไรที่พิเศษหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ในวาระที่สร้างเหตุยังไม่เพียงพอ ผลย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อสร้างเหตุได้เพียงพอผลย่อมเกิดขึ้น

เถรี 05-09-2020 09:30

ถาม : วิธีอาราธนาพระเครื่องหรือวัตถุมงคล คือ ให้เรานึกถึงพระเครื่องหรือวัตถุมงคล แล้วภาวนาคาถาไปเรื่อย ๆ จนจิตเป็นสมาธิใช่ไหมครับ ?
ตอบ : นึกถึงคุณพระรัตนตรัย โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่สร้างวัตถุมงคลนั้น ถ้ามีคาถากำกับก็ภาวนาคาถาไปด้วย ถ้าไม่มีคาถากำกับ นึกแค่นั้นก็พอแล้ว

เถรี 05-09-2020 09:31

ถาม : เนื่องจากว่าประคำที่ผ่านพิธีสะท้านไตรภพมีขนาดใหญ่กว่าข้อมือ หากจะร้อยใหม่หรือเอาเม็ดประคำออกบางส่วน เพื่อจะได้กระชับข้อมือขึ้นไม่หลุดหาย ประคำจะยังมีอานุภาพเท่าเดิมหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ตามสายของหลวงพ่อฤๅษีฯ ท่านบอกว่าวัตถุมงคล ๑ ชิ้นมีเทวดารักษา ๑ องค์ ไปเอาออกก็ย่อมลดน้อยถอยลง

ถาม : การภาวนาคาถาเงินล้านในใจ ถ้าภาวนาแล้วรู้สึกไม่ชัดเป็นบางคำ หรือภาวนาแล้วบางคำกลายเป็นอีกคำที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะพยายามภาวนาคำนั้นแก้ให้ถูกอย่างไรใจก็จะไปคิดคำนั้นเสมอ ถือว่าเราพยายามแล้ว จิตดื้อด้านนอกเหนือการควบคุมของเราภาวนาต่อได้เลย เข้าใจถูกหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ทำแบบผิด ๆ ผลรับก็ย่อมได้แบบผิด ๆ..!

เถรี 05-09-2020 09:31

ถาม : เม็ดเงินนอกหลายร้านมีหลายระดับ เช่น ๙๒.๕ % , ๙๙.๐ % , ๙๙.๙๙ % เป็นต้น ที่นำไปถวายตามกติกาคือ ๙๙.๙๙ % ใช่หรือไม่ครับ ?
ตอบ : เอาสูงที่สุดเท่าที่หามาได้

ถาม : ถ้าอยากร่วมบุญนี้ แต่ไม่สะดวกนำเม็ดเงินไปทำบุญ จะสามารถบริจาคปัจจัยร่วมโครงการได้ทางใดบ้างครับ ?
ตอบ : ตามกระทู้ของเว็บวัดท่าขนุนที่เปิดไว้ให้ร่วมบุญ

เถรี 05-09-2020 09:32

ถาม : หากอเมริกาเกิดภาวะสงคราม ประเทศที่ติดกับอเมริกาคือแคนาดา จะได้รับผลกระทบเหมือนกับอเมริกาหรือไม่คะ ?
ตอบ : ถ้าเกิดสงครามย่อมกระทบไปทั้งโลก..!

ถาม : ตอนนี้หนูอยู่อเมริกาค่ะ หนูควรจะเตรียมตัวย้ายกลับประเทศไทยภายในเวลากี่ปีนี้ ถึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม ?
ตอบ : ตัดสินใจเองเลย

เถรี 05-09-2020 09:33

ถาม : ถ้าเราไม่มีเหรียญทำน้ำมนต์ เราใช้น้ำมนต์ที่นำมาจากวัดท่าซุง น้ำมนต์จากวัดท่าขนุน มาใส่โอ่งน้ำที่บ้าน น้ำในโอ่งที่เราใช้ จะมีอานุภาพเหมือนเราใช้เหรียญทำน้ำมนต์หรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ถ้ากำลังใจของคุณห่วยแตก น้ำมนต์จากวัดน่าจะมีอานุภาพมากกว่า..!

เถรี 05-09-2020 09:34

ถาม : การที่เราให้ท่านอื่นบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลเขียนข้อความว่า พระยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผิดหรือไม่ครับ ? เป็นการปรามาสหรือไม่ครับ ? จะมีกรรมหนักอะไรไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าเขียนไว้ที่อื่นก็ไม่เป็นไร ถ้าเขียนที่องค์พระเลยก็เป็นทุกเรื่อง..!

ถาม : การที่เราขีดเขียนอะไรหรือข้อความทับลงบนรูปพระพุทธเจ้า รูปพระเครื่องหรือรูปวัตถุมงคล เป็นการปรามาสหรือไม่ครับ ? ผิดหรือไม่ครับ ? จะมีกรรมอะไรไหมครับ ? จะแก้กรรมอย่างไรครับ ?
ตอบ : ถ้าแค่นี้ก็ยังไม่รู้แสดงว่าจิตหยาบมาก น่าจะแก้กรรมไม่ไหว..!

เถรี 05-09-2020 09:34

ถาม : ผมมีน้องชายอายุประมาณ ๑๖ ปี แล้วน้องชายติดยาครับ โดยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ ไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะช่วยแนะนำแนวทางวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ได้หรือไม่ครับ ว่าควรจะทำอย่างไรกับน้องคนนี้ครับ ?
ตอบ : เรื่องแบบนี้อย่าถามคนอื่น กำลังใจคนเราไม่เท่ากัน คนที่กำลังใจสูงกว่า มีความเด็ดขาดมากกว่า บอกวิธีไปคุณก็ทำไม่ได้..!

เถรี 05-09-2020 09:35

ถาม : อายุ ๔๓ เป็นความดันต่ำ ๙๐/๕๐ หัวใจก็เต้น ๕๐-๖๐ ครั้ง อยากถามหลวงพ่อว่ามีวิธีให้ร่างกายปกติและต้องกินอะไรเพื่อบำรุงร่างกายถึงจะปรับให้ดีขึ้น ?
ตอบ : ไปถามหมอจะดีที่สุด ระหว่างนี้ก็ออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว ๆ สลับกับช้าสักเช้า - เย็นละ ๓๐ นาที ส่วนอาหารนั้น ก่อนอาหารเช้าอย่างน้อย ๓๐ นาที ให้กินน้ำข้าว ๑ แก้วกับถั่วลิสงคั่ว ๖ เม็ด ทุกวันไปจนกว่าความดันจะดีขึ้น

เถรี 05-09-2020 09:36

ถาม : เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนกระผมภาวนากำลังใจทรงตัวดีมากและมั่นใจว่าเป็นฌาน ปรากฏว่าก็รู้สึกเหมือนจิตโดนบีบและโดนกระชาก ผมภาวนาสู้กันอยู่พักใหญ่พยายามไม่ให้กำลังใจเคลื่อนจนกระทั่งเหตุการณ์สงบลง

กราบเรียนขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ด้วยครับ แล้วผลจะเกิดกับผู้กระทำมากน้อยเพียงใดครับเพราะผมพกมีดหมอเพชราวุธและตะกรุดมหาสะท้อนขณะเกิดเหตุ ?
ตอบ : ฝากมาก็ส่งต่อให้แล้วครับ..!

เถรี 05-09-2020 09:37

ถาม : ถ้าเราปลูกไม้ป่า ไม้ยืนต้น จำนวนมาก ๆ หลายชนิด เช่น สัก มะฮอกกานี ประดู่ ตะเคียน พะยอม พะยูง ยางนา ชิงชัน ไม้แดง มะค่า เป็นร้อยต้นพันต้นสำหรับขาย เมื่อปลูกแล้วจะมีรุกขเทวดา หรือผีสางนางไม้ มาอาศัยอยู่ไหมครับ แล้วถ้ามาอยู่ เวลาเราจะตัดไม้ขาย ควรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรดีครับ ?
ตอบ : ถ้าเป็นต้นไม้มีแก่น สูงได้ ๑ คืบขึ้นไป รุกขเทวดามีสิทธิ์ที่จะมาอาศัย ถึงเวลาต้องสร้างศาลเพียงตา แล้วตัดกิ่งไม้ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปท่อนหนึ่ง ไปตั้งในศาลให้ด้านปลายชี้ขึ้น แล้วจุดธูปอัญเชิญเขาไปอยู่ในศาลนั้นแทน ถ้าตัดมากจนศาลเดียวไม่พอให้วางกิ่งไม้ ก็ต้องสร้างศาลให้เพียงพอกับจำนวนต้นไม้ที่เราตัด

เถรี 05-09-2020 09:37

ถาม : หากเราเป็นโรคกระดูกต้นคอเสื่อม ควรบริหารตนเองแบบไหน กินอะไรเพื่อเป็นยา และควรจะระวังตัวอย่างไรบ้าง ?
ตอบ : ให้ไปถามหมอหรือนักกายภาพบำบัด

เถรี 05-09-2020 09:38

ถาม : พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดินเนื้อชุบทองพ่นทรายที่ห้อยคออยู่ร้อนขึ้นมาตอนกลางคืนขณะหลับอยู่ รู้สึกประหลาดใจเลยจับพระคำข้าวที่ห้อยอยู่อีกองค์หนึ่งก็ปกติ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ ?
ตอบ : เกิดจากพระร้อนขึ้นมา..! อะไรที่ผิดปกติให้รีบระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาไว้ก่อน มัวแต่สงสัยอยู่อาจจะโดน "สอย" เดี้ยงไปก่อนก็ได้..!

เถรี 05-09-2020 09:38

ถาม : ถ้าโดนสุนัขไล่กัดบ่อย หลวงพ่อพอจะมีคาถาหรือวัตถุมงคลที่ช่วยด้านนี้บ้างหรือไม่ครับ ?
ตอบ : "นะ อ้ายจอ หางมึงงอดังข้าวฟ่าง โปรดเอ็นดูกูบ้าง นะ อ้ายจอ"

เถรี 05-09-2020 09:39

ถาม : ผมเห็นบางคนที่เป็นสะพานบุญ​ แล้วชีวิตพบเจอแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตเรื่อย​ ๆ​ หรือบางคนก็จะเจ็บป่วยด้วยโรคแบบแปลก​ ๆ​ ซึ่งตัวผมคิดว่า​น่าจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร​ของคนที่เขาช่วยเป็นสะพานบุญให้ กลับมาเล่นงานกับตัวของสะพานบุญคนนั้นนะครับ​ ดังนั้น​ จึงขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อช่วยสอนวิธีแก้ไขปัญหา​นี้ให้ด้วยครับ ?
ตอบ : ถ้ามั่นใจว่าเป็นเพราะเหตุนี้แน่ ๆ ก็แค่เลิกทำ..! แล้วคุณไป "เสือก" อะไรกับชีวิตคนอื่น ?

เถรี 05-09-2020 09:40

ถาม : พระสมเด็จองค์ปฐมเนื้อเขียวเหล็กไหลป้องกันนิวเคลียร์ได้ไหมครับ ?

พระกริ่งสะท้านไตรภพ พระกริ่งนเรศวรสะท้านไตรภพ พระพุทธลีลาประทานพร พิธีในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วัดท่าขนุน ป้องกันนิวเคลียร์ได้ไหมครับ ?

พิธีพุทธาภิเษกในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วัดท่าขนุน พระท่านสงเคราะห์ด้านใดบ้างครับ ?

ตอบ : ถามอะไรให้เกรงใจ สคบ.เขาบ้าง ..!


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:58


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว