กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6480)

เถรี 04-02-2019 07:32

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
ถาม : ถ้าสมมติว่าคนที่มีพ่อแม่ป่วยหนัก ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งผลตรวจออกมาอย่างไรก็ไม่มีทางรอด และหมอให้เลือกทางรักษา เช่น รักษาแบบประคับประคองโดยไม่ต้องผ่าตัด กับใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ถ้าคนที่จำเป็นต้องเลือกวิธีการรักษา ทั้งที่รู้ว่าพ่อแม่ไม่รอดทั้ง ๒ วิธี จะมีโทษอนันตริยกรรมหรือไม่ และควรทำอย่างไรครับ ?
ตอบ : ถ้าคิดฆ่าพ่อแม่ก็มีโทษอนันตริยกรรม ถ้าไม่คิดฆ่า รักษาหรือไม่รักษาก็อยู่ที่เรา ถ้าเป็นอาตมาก็ไม่ต้องรักษา เพราะอย่างไรท่านก็ตาย เสียเงินเปล่า ๆ..!

เถรี 04-02-2019 07:32

ถาม : อาจารย์ให้โจทย์ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องสีทากันเพรียงสำหรับกองทัพเรือที่สัตหีบมาค่ะ อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ และควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นบาปคะ ?
ตอบ : สีทากันเพรียง ไม่ได้ทาฆ่าเพรียง ก็ทำไปสิวะ..!

เถรี 04-02-2019 07:33

ถาม : มีข้อสงสัยในระหว่างที่ถือศีล ๘ นั้น ในการดูวีดิโอหรือคลิปที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการนั้น ทำให้ศีลด่างพร้อยหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ถ้าหากว่านับแล้ว ด่างพร้อยทั้งหมด

ถาม : การจับมือถือแขนของคู่สามีภรรยาในระหว่างที่ถือศีลนั้น ทำให้ศีลด่างพร้อยหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ขาดเลย ถือว่าตั้งใจละเมิดพรหมจรรย์

เถรี 04-02-2019 07:41

ถาม : บทสวดมนต์และพระสูตรต่าง ๆ ถ้าผู้สวดเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไป จะได้รับหรือทำให้เกิดอานิสงส์มากกว่าคนธรรมดาหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ถ้าหากว่าผู้บริสุทธิ์มากกว่า แล้วตั้งใจสร้างความดี อานิสงส์ก็ย่อมมีมากกว่า

ถาม : บทสวดโพชฌงค์ ไม่ว่าจะสวดเองหรือฟัง ทำอย่างไรจึงจะสดชื่น หายจากอาการเจ็บป่วยได้นาน ๆ ดังที่ปรากฏตามบทสวด ไม่ใช่เพียงแค่เวลาขณะหนึ่งที่ไม่นานนักครับ ?
ตอบ : เข้าสมาธิสักระดับฌาน ๔ หรือสมาบัติ ๘ แล้วไม่ถอนออกมา จะเอานานแค่ไหนก็ได้

เถรี 04-02-2019 07:41

ถาม : นอกจากการทรงฌานแล้ว ผู้หญิงควรจะทำเช่นไร จึงจะลดหรือกำจัดอาการคิดมาก คิดเล็กคิดน้อย คิดไปเรื่อย และลดการกระทบกระทั่งทางใจ ซึ่งมาจากจิตใจที่ละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย ?
ตอบ : ไปอยู่คนเดียว เพราะอยู่หลายคนแล้วคิดมาก..! ถ้าอยู่คนเดียว คิดคนเดียวก็คิดไม่มาก

เถรี 04-02-2019 07:43

ถาม : คาถามหาประสาน สามารถใช้ใบตองที่ยังสดมีสีเขียวอยู่ เช่น ที่ขายในตลาดหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไหมครับ ?
ตอบ : อย่างไรก็ได้ ให้เป็นใบตองสดก็แล้วกัน

เถรี 04-02-2019 07:45

ถาม : ได้นำลูกประคำมือ ไม้โพธิ์ที่มียันต์นะโมตาบอด คล้องไว้มือพระพุทธรูปปางอภัย โดยนำลูกประคำที่มียันต์นะโมอยู่บนสุดตั้งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าขึ้นลงบ้านจากผู้ไม่มีรูปร่างอีกเลย จะเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ต้องลองเอาออกดู ถ้าเอาออกแล้วได้ยินอีกก็ใช่

เถรี 04-02-2019 07:52

ถาม : อัตตาหิ อัตตโน นาโถ แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แปลว่า ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ผมอยากทราบว่า ทำไมประโยคแรกมีอัตตาที่แปลว่าตัวตน แต่ประโยคที่สองบอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา ซึ่งมีความย้อนแย้งกันและทำให้ผมสับสน ขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายทีครับ ?
ตอบ : ก็เพราะว่ามึงโง่..! อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ท่านให้พึ่งตนเองก็พึ่งแค่ชาตินี้ พอหมดจากชาตินี้แล้วเหลืออะไรให้พึ่งเล่า ? และสำคัญที่สุดก็คือ ถ้าไม่พึ่งตัวเองตะเกียกตะกายให้เต็มที่ แล้วจะหลุดพ้นไปได้อย่างไร ?

เถรี 04-02-2019 07:53

ถาม : ผมสงสัยว่านักปฏิบัติเจริญวิปัสสนา จำเป็นต้องพิจารณาปฏิจจสมุปบาทไหมครับ ? เพื่อจะได้รู้เหตุรู้ผล และตัดเหตุของความทุกข์ได้ครับ ?
ตอบ : ก็รู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นสาเหตุ ตัดร่างกายก็จบแล้ว จะไปพิจารณาอะไรให้มากมาย ?

เถรี 04-02-2019 07:56

ถาม : การที่หลวงพ่อวัดท่าซุงสอนให้เห็นทุกข์ของการเกิดเป็นมนุษย์ และทุกข์ของการเกิดเป็นพรหม เทวดา เพราะยังไม่เที่ยง หมดบุญเมื่อไรก็อาจจะตกนรกก็ได้ ถ้าไม่มีความดีรองรับไว้ และให้ตั้งใจว่าชาตินี้เราจะไปแดนพระนิพพานอย่างเดียว เป็นการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ก็ให้ดูว่ามีเหตุมีผลเนื่องกันไหม ? ในเมื่อรู้ว่าเหตุคือความทุกข์ เราพยายามจะหนีทุกข์ ก็ต้องใช่อยู่แล้ว

เถรี 04-02-2019 07:57

ถาม : อยากทราบว่าเวลาเรารู้ตัวว่ากำลังคิดชั่ว และหยุดความคิดได้ด้วยมรณานุสติ จัดว่าเป็นสังขารุเปกขาญาณหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : จัดเป็นมรณานุสติ สังขารุเปกขาญาณนั้นปล่อยวางการปรุงแต่ง คือความนึกคิดต่าง ๆ ของใจ ไม่ใช่หยุดความคิด

เถรี 04-02-2019 07:57

ถาม : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมทรงมีมหาปุริสลักษณะ อนุพยัญชนะ พระญาณต่าง ๆ มากกว่าหรือเหนือกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นหรือไม่ครับ ?
ตอบ : เหมือนกันเพียงแต่รวยกว่า คำว่ารวยกว่าก็คือสร้างบารมีมานานกว่า

เถรี 04-02-2019 07:58

ถาม : ถ้าพุทธภูมิชาติก่อนเคยได้ปฐมฌาน ชาตินี้จะต้องผ่านปีติทั้ง ๕ อีกรอบหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ส่วนใหญ่แล้วต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด เพียงแต่ได้เร็วกว่าคนที่ไม่เคยผ่านมาก่อน

เถรี 04-02-2019 07:59

ถาม : เมื่อหลายปีก่อนผมเคยนั่งสมาธิแบบพองยุบ รู้สึกว่ามีสมาธิกับการพองยุบบ้าง แล้วก็ไม่มีบ้าง ปะปนกัน แต่ไม่รับรู้ภายนอก พอเลิกได้มานอนเล่น ทันทีที่นอนเล่นกลับเกิดความรู้สึกหวิวสะท้านในอก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอยู่ในตัว ผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิต สักประมาณนาทีสองนาที เกิดความสงสัยว่านั่นคือขุททกาปีติ ปีติอื่น หรือสุขในองค์ฌานหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ก็ต้องพิจารณาดูว่าตอนนั้นอารมณ์ใจของเราเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าตัวเรายังบอกไม่ได้ คนอื่นก็บอกไม่ได้เหมือนกัน

ถาม : ทำไมความรู้สึกนั้นถึงมาหลังจากผมไม่ได้ภาวนาตั้งสมาธิใด ๆ เลยครับ ?
ตอบ : ตอนแรกตั้งใจมากจนเกินไป เมื่อเลิกความตั้งใจนั้นกำลังใจก็ลงช่องพอดี

ถาม : คนที่พบปีติทั้งครบห้าประการ เช่น พุทธภูมิหรือผู้ฝึกอภิญญา ปีติจะมาปรากฏแบบเรียงลำดับตามตำรา หรืออาจจะสลับไปมาแต่ครบทั้งห้าครับ ?
ตอบ : สลับไปสลับมา ไม่จำเป็นต้องไปตามลำดับ

เถรี 04-02-2019 08:00

ถาม : การทำบุญวันเกิด มีถวายสังฆทาน และพระท่านอาจจะสวดมนต์ให้พรมากกว่าปกติบ้าง ถ้าตรงกับเสาร์ ๕ จะมีผลร้ายหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ทำความดีวันไหนก็ทำได้ ทำเมื่อไรก็ดีเมื่อนั้น

เถรี 04-02-2019 08:06

ถาม : โดยปกติผมจะชินกับการจับลมหายใจพร้อมกับคำภาวนาพุทโธ แต่พอผมมาภาวนาพระคาถาเงินล้าน ควบคู่กับการจับลมหายใจ ช่วงที่หายใจเข้าออก คำภาวนาพุทโธโผล่เข้ามาด้วยพร้อมกับการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ผมควรจะปล่อยให้เป็นตามนี้หรือต้องปฏิบัติแบบไหนครับ ?
ตอบ : ถ้าอยากได้ผลของพระคาถาเงินล้าน ก็ต้องทิ้งพุทโธไปก่อน ว่าคาถาเงินล้านจบเมื่อไรแล้วค่อยกลับมาพุทโธใหม่

เถรี 04-02-2019 08:06

ถาม : โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตวัด หรือโรงเรียนวัด ได้ปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เอาไว้ใช้กินใช้สอยในโรงเรียน หากครูและนักเรียนนำมารับประทานหรือนำกลับบ้าน จะติดหนี้สงฆ์หรือไม่ครับ ?
ตอบ : โรงเรียนไม่ใช่วัด ถ้าหากว่าคนปลูกไม่ใช่พระก็หมดปัญหาไป แม้ว่าจะอยู่ในเขตวัดก็ตาม เพราะว่าวัดตั้งใจให้ส่วนนั้นเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไปแล้ว แต่ถ้าหากว่าพ้นจากการเป็นโรงเรียนเมื่อไร พื้นที่นั้นกลับเป็นของวัด ทุกอย่างถือเป็นของสงฆ์เหมือนเดิม

เถรี 04-02-2019 08:07

ถาม : ถ้าเราคิดอยากจะสร้างวิหารพระพุทธรูปบนเนื้อที่ที่บ้านของตนเองเพื่อเป็นพุทธบูชา กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า สามารถสร้างได้หรือไม่ครับ ผิดอะไรไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าสร้างหลังเล็กจะผิดมาก ต้องสร้างหลังใหญ่ ๆ..!

เถรี 04-02-2019 08:08

ถาม : ผมเคยติดค้างเงินเพื่อนไว้ประมาณสามพันกว่าบาท ผมจะใช้คืนเพื่อน เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องให้คืน เเล้วผมบอกกับเพื่อนว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะนำเงินของเพื่อนไปทำบุญให้ ทำบุญอะไรเเล้วเเต่ผม เเละผมจะเเจ้งให้ทราบ เเต่เวลาผ่านมานานประมาณสามปีแล้ว ตอนนี้ผมตั้งใจจะนำเงินไปทำบุญ อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า ผมต้องนำเงินไปทำบุญเท่าจำนวนที่ค้างเพื่อนไว้ หรือผมจะต้องทำเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เพราะเวลาผ่านมาหลายปีแล้วครับ ?
ตอบ : ให้ดูว่าสามพันบาทช่วงนั้นซื้อทองได้เท่าไร แล้วเอาทองจำนวนนั้นคูณด้วยราคาทองในปัจจุบัน ก็จะเป็นจำนวนยอดเงินที่เราต้องเอาไปทำบุญให้เขา

เถรี 04-02-2019 08:08

ถาม : พระปางเปิดโลกมีอานุภาพด้านใดครับ ?
ตอบ : ตั้งใจบูชาก็ พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต การบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชมีอำนาจมาก แต่บางคนเชื่อว่า บูชาพระปางเปิดโลกแล้วช่วยให้เส้นทางชีวิตสะดวกสบายกว่าปางอื่น ก็แล้วแต่เขาจะเชื่อถือกัน


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:57


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว