กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=5322)

มัคคนายก 12-12-2016 15:06

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ
 
ขอเชิญร่วมบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ
เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าบำรุงรักษาอื่น ๆ ได้ที่

https://i.ibb.co/W6jxM7R/2.jpg
https://i.ibb.co/WBn2ZhW/3.jpg
https://i.ibb.co/5FTLxL1/Baantermboon-acct.jpg

ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญ สามารถโอนร่วมบุญได้ที่

ธนาคาร กสิกรไทย
บัญชี ออมทรัพย์
สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
เลขที่ ๐๕๖-๑๒๕-๗๒๘๐ (056-125-7280)
ชื่อบัญชี นายคงชาญพิชญ์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์


ชยาคมน์ 09-01-2017 06:16

2 Attachment(s)

แจ้งเพื่อทราบ :4672615:

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนมกราคม ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิน ๖๐,๔๔๐ บาท (รวมยอดให้บูชาแก้วเติมบุญ ๑๙,๐๐๐ บาทแล้วครับ)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1483955993
ฝากเงินเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายของบ้านฯ แล้วครับ

ชยาคมน์ 06-02-2017 04:04

แจ้งเพื่อทราบ :4672615:

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิน ๔๔,๔๗๔.๒๕บาท (รวมยอดให้บูชาแก้วเติมบุญ ๘,๐๐๐ บาทแล้วครับ)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 06-03-2017 10:19

แจ้งเพื่อทราบ :4672615:

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๑ บาท (รวมยอดให้บูชาแก้วเติมบุญ ๔,๐๐๐ บาทแล้วครับ)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 11-04-2017 11:22

แจ้งเพื่อทราบ :4672615:

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนเมษายน ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๒,๙๒๗ บาท (ไม่รวมยอดบูชาแก้วเติมบุญ ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งนำสมทบเพื่อทำบุญประจำปีบ้านเติมบุญครับ)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 19-04-2017 16:22

แจ้งสถานะการเงิน "บ้านเติมบุญ" ณ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ยอดเงินสดมัดจำสัญญา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา)
ยอดเงินสดในบัญชี (เงินสดที่มี) จำนวน ๖๗๙,๒๓๘.๔๙ บาท
ยอดค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เบิกจ่าย ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการเงินสดที่ใช้ได้จริง ประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบ้านเติมบุญทั้งหมด
จะชี้แจงให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ครับ


หมายเหตุ : ได้จ่ายค่าสถานที่ล่วงหน้าถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และจ่ายค่าน้ำค่าไฟในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ แล้ว

ชยาคมน์ 08-05-2017 16:48

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1494236724

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๔๑,๑๘๐ บาท (รวมยอดบูชาแก้วเติมบุญ ๑๗,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 05-06-2017 22:49

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1496677722

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๓,๕๗๗.๕๐ บาท

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 06-07-2017 13:05

1 Attachment(s)
http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1499321077

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๒๙,๗๕๐ บาท

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 06-09-2017 10:06

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1504667021

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๐,๗๒๔.๒๕ บาท

พอดีฝากเมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๐ แล้วลืมหยิบซองร่วมบูชาวัตถุมงคลที่คุณ "ตัวเล็ก" ฝากเข้าบัญชี
เลยนำมาฝากรอบสองในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ครับ

กราบขออภัยที่แจ้งล่าช้าครับ

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 06-09-2017 10:12

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1504667956

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนกันยายน ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๒,๕๐๐ บาท

ผมโพสต์สลิปจากแอพพลิเคชั่นในมือถือนะครับ เลขท้ายบัญชี ๘๑๐๔ ตรงตามบัญชีที่ฝากทุกเดือนครับ

**ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดบ้านเติมบุญในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ผมเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์จากตู้ที่บ้านเติมบุญไว้เป็นเงินสำรองครับ
ตอนนี้มีเงินสำรองในบัญชี ๓๗๕,๑๔๑.๙๖ บาทครับ**
(แม้จะยังไม่นำมาใช้ แต่ก็ถือว่าทุกท่านได้ร่วมบุญทุกอย่างกับบ้านเติมบุญนะครับ)


หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคารครับ

ชยาคมน์ 06-09-2017 11:35

1 Attachment(s)
สรุปภาพรวมการบริหารจัดการบ้านเติมบุญตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1504668284
ภาพขนาดใหญ่ https://www.mx7.com/i/12e/nUEgig.jpg

ค่าน้ำค่าไฟ ๘ เดือน : อยู่ในเกณฑ์ปกติ และถือว่ามีการใช้อย่างประหยัดมาก
สำหรับค่าน้ำที่สูงผิดปกติในบางเดือนมีการระบุปัญหาแล้ว
ส่วนค่าไฟที่สูงผิดปกติในเดือน พ.ค. ๖๐ เนื่องจากเป็นช่วงหน้าร้อน

สำหรับค่าอินเทอร์เน็ตของบ้าน : น้องคิง คุณโอรส (ทีมถ่ายทอดสด) และพี่เก๋ (ทีมถ่ายทอดสด) รับเป็นเจ้าภาพครับ

การบริหารจัดการบ้านเติมบุญในภาพรวม : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี
แม้จะมีปัญหาในบางจุด แต่เป็นปัญหาที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ครับ

สถานที่จอดรถ : มีสถานที่จอดรถเพียงพอ

การเดินทาง : การเดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์สาธารณะ
นอกจากนั้นรถไฟฟ้า MRT ได้มีการเชื่อมกับสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อแล้ว

สถานะเงินบ้านเติมบุญในภาพรวม : อยู่ในสถานะดี
โดยมีเงินสดหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญล่วงหน้าประมาณ ๘ เดือน

การมีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเติมบุญ : อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีการประสานและดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่หลักของบ้านเติมบุญ (ชั้น ๒ ชั้น ๓ และ ทีม อ.วิชชุ)
ร่วมกับทีมงานจิตอาสาที่ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานในบริเวณชั้น ๑ และห้องน้ำชั้น ๒

อุบัติเหตุภายในบ้านและบริเวณหน้าบ้าน : ไม่มีบาดเจ็บรุนแรง

การรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน : อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีช่องโหว่ในบางจุด ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงมาตรการป้องกัน

โมทนา


ชยาคมน์ 11-10-2017 09:02

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1510744084

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๒,๓๗๐ บาท (รวมยอดบูชาวัตถุมงคล ๔,๓๗๐ บาท)

ผมโพสต์สลิปจากแอพพลิเคชั่นในมือถือนะครับ เลขท้ายบัญชี ๘๑๐๔ ตรงตามบัญชีที่ฝากทุกเดือนครับ

ทั้งนี้ได้จ่ายค่าเช่าบ้านล่วงหน้า ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๖๐ แล้ว)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคาร "กลุ่มมดงาน" ครับ

ชยาคมน์ 15-11-2017 18:06

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1510743927

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๒,๑๒๕ บาท (รวมยอดบูชาวัตถุมงคลแล้ว)

ผมโพสต์สลิปจากแอพพลิเคชั่นในมือถือนะครับ เลขท้ายบัญชี ๘๑๐๔ ตรงตามบัญชีที่ฝากทุกเดือนครับ

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคาร "กลุ่มมดงาน" ครับ

ชยาคมน์ 06-12-2017 12:31

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1512538199

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ (จากตู้ทำบุญที่บ้าน) เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ยอดรวมทั้งสิ้น ๓๕,๒๙๕.๕๐ บาท (รวมยอดบูชาวัตถุมงคลแล้ว)

ผมโพสต์สลิปจากแอพพลิเคชั่นในมือถือนะครับ เลขท้ายบัญชี ๘๑๐๔ ตรงตามบัญชีที่ฝากทุกเดือนครับ

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคาร "กลุ่มมดงาน" ครับ

ชยาคมน์ 06-12-2017 13:01

สรุปข้อมูลเงินสดสำรองของบ้านเติมบุญ ณ สิ้นปี ๒๕๖๐
(นับเฉพาะยอดเงินทำบุญผ่านตู้บ้านเติมบุญและบูชาวัตถุมงคลที่บ้าน)

๑. ยอดปัจจัยทำบุญตลอดปี ๒๕๖๐ จากตู้ที่บ้านเติมบุญ รวมทั้งสิ้น ๔๓๕,๓๗๔.๕๐ บาท
๒. ยอดปัจจัยคงเหลือจากการปรับปรุงบ้าน ในปี ๒๕๕๙ รวม ๓๙,๕๕๗.๙๖ บาท

ยอดรวมเงินสดสำรองบ้านเติมบุญ ณ สิ้นปี ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๔๗๔,๙๓๒.๔๖ บาท

หมายเหตุ : ยังไม่รวมยอดเงินในบัญชีธนาคาร "กลุ่มมดงาน" ครับ

ชยาคมน์ 03-01-2018 22:53

1 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบครับ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1514994538

ผมได้นำปัจจัย ๒๐,๐๐๐ บาทจากบัญชีสำรองบ้านเติมบุญ
ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญที่ตู้ทำบุญ ณ บ้านเติมบุญ
โดยได้นำไปซื้อเม็ดเงินหนัก ๑ กิโลกรัม เพื่อร่วมหล่อหลวงพ่อนาก
สำหรับปัจจัยส่วนที่เหลือสบทบกับชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต
เพื่อซื้อเม็ดเงินรวมกัน ๑๐ กิโลกรัม

ทั้งนี้พระอาจารย์ธวัชชัย ชาครธมฺโม (พระอาจารย์นิล) จะเป็นผู้นำพวกเราทุกคน
กราบขอขมาพระรัตนตรัยและพระอาจารย์ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และจะเป็นผู้นำถวายเม็ดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐ กิโลกรัมเพื่อร่วมสร้างหลวงพ่อเงิน

โดยจะถวายในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บ้านเติมบุญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือว่าทุกท่านที่หยอดตู้ทำบุญที่บ้านเติมบุญ
เป็นเจ้าภาพร่วมในการหล่อหลวงพ่อนากวัดท่าขนุนนะครับ

โมทนา

ตัวเล็ก 08-01-2018 16:17

นำเงินสดร่วมบุญจากบ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๒,๓๘๐ บาท วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๘ น.

ชยาคมน์ 15-01-2018 16:54

2 Attachment(s)
แจ้งเพื่อทราบ

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1516007490
ผมนำปัจจัยจากตู้ทำบุญที่บ้านเติมบุญในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เข้าบัญชีบ้านเติมบุญ (บัญชีคณะมดงาน) ชั่วคราว
โดยวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๑ ได้นำเงินเข้าบัญชี ๓๕,๘๒๐ บาท แต่เนื่องจากธนาคารคิดค่านับเงินเหรียญในการฝากร้อยละ ๒
ผมจึงนำเงินเหรียญมานับและนำไปแลกที่ร้านเซเว่นฯ และนำเข้าบัญชีในวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๑๓๐ บาทครับ
ยอดรวมการฝาก ๒ ครั้ง ๓๗,๙๕๐ บาท

http://www.watthakhanun.com/webboard...1&d=1516007482
ในวันนี้ (๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑) ผมได้โอนเงินจากบัญชีบ้านเติมบุญ (คณะมดงาน) เข้าบัญชีเงินสำรองของบ้านแล้ว ๓๗,๙๕๐ บาท

ยอดเงินทำบุญค่าใช้จ่ายบ้านเติมบุญ จากตู้ทำบุญที่บ้าน (เข้าบัญชีเงินสำรอง) เดือนมกราคม ๒๕๖๑
ยอดรวมทั้งสิ้น ๔๐,๓๓๐ บาท (รวมยอดที่คุณตัวเล็กโอนเข้ามาแล้วครับ)

ทั้งนี้กราบขออภัยเป็นอย่างสูงที่แจ้งล่าช้าครับ แต่ปัจจัยทำบุญได้นำเข้าบัญชี
หลังจากวันสุดท้ายของการรับสังฆทานประจำเดือน ๑ - ๒ วันครับ

อย่างไรก็ดีเดือนหน้าจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับ

โมทนา


ตัวเล็ก 05-02-2018 13:07

นำเงินสดร่วมบุญจากบ้านเติมบุญ ฝากเข้าบัญชีแล้ว
จำนวน ๘๐๐ บาท วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๙ น.


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:02


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว