กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=28)
-   -   รายชื่อผู้ที่ตั้งชื่อผิดกฎเว็บวัดท่าขนุน สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อได้ที่นี่ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=2236)

สุธรรม 22-07-2013 16:27

:4672615: อิษฎินทร์

สายท่าขนุน 26-07-2013 19:54

ฐานพัษณ์

สายท่าขนุน 28-07-2013 01:41

รญา

สายท่าขนุน 01-08-2013 14:30

กรีนนิคัส

สุธรรม 07-08-2013 13:59

:4672615: ใก้ลรุ่ง

สุธรรม 11-08-2013 17:24

:4672615: หมีพูห์

สุธรรม 19-08-2013 04:24

:4672615: รายชื่อต่อไปนี้ตั้งผิดกติกา แม้ว่าจะเป็นชื่อจริงก็ใช้ไม่ได้ ให้เจ้าของชื่อรีบแจ้งเปลี่ยนด่วนภายใน ๗ วันนะครับ ไม่เช่นนั้นจะลบออกจากระบบ

กีรตยา ควรเป็น กีรติยา

ใก้ลรุ่ง ควรเป็น ใกล้รุ่ง

ชเนนศวร์ ควรเป็น คเณศวร์

ชนันท์ธิพัฒน์ หาคำแปลไม่ได้ครับ

ฉัฐ ควรเป็น ฉัฏฐ หรือ ฉัฏฐี

ชุฎารัตน์ ควรเป็น ชฎารัตน์

นคณิศ หาคำแปลไม่ได้ครับ

นายนนทร์ ควรเป็น นายนนท์

นัฐภูมิ ควรเป็น ณัฐภูมิ

นุ๊กนิก

นิิพพานเป็นที่ตั้ง มีสระอิเกินมา ๑ ตัว

ปทิตตา หาคำแปลไม่ได้ครับ

ปรเมษ ควรเป็น ปรเมศวร์

ปรมิตรา ควรเป็น ปารมิตา

ปัทเม ควรเป็น ปัทมา

ปุ๊ยปันปัน หาคำแปลไม่ได้ครับ

พระบรรหาญ ปภากโร ควรเป็น พระบรรหาร ปภากโร

พัฐจักร ควรเป็น พัฏจักร

ภัสพร ควรเป็น ภัสรพร หรือ ผัสพร

มหัศฤทธิ์ หาคำแปลไม่ได้ครับ

ยะบางนกแขวก ยะไม่มีความหมายครับ ยกเว้นเป็นคำเมือง

รัชณีย์ ควรเป็น รัชนี

วรพจ ควรเป็น วรพจน์

วิศรุตช์ ควรเป็น วิศรุตม์

วิหกภูติ ควรเป็น วิหคภูต

เศรษฐวัฒน์ มาร์เก็ตติ้ง คำหลังเป็นภาษาอังกฤษ

สัมปะจิตฉามิ คำนี้ไม่มีในภาษาบาลี

สำฤทธิ์ ควรเป็น สัมฤทธิ์ หรือ สำริด

สิณฑ์ หาคำแปลไม่ได้ครับ

สุภินดา หาคำแปลไม่ได้ครับ

เสธ ถ้าจะใช้ควรจะเป็น เสธฯ

หงษ์หยก ควรจะเป็น หงส์หยก

อติโต ควรจะเป็น อตีโต

ไอโนเซ้น ๕๖ ไม่ใช่ภาษาที่อนุญาตให้ใช้ครับ

สุธรรม 22-08-2013 04:07

:4672615: ณ..นน

สุธรรม 23-08-2013 02:41

:4672615: ลูกนัท

สุธรรม 25-08-2013 17:55

:4672615: ธนาณัท ณัชชธิดา ณัฏฐ์ธเนศฉัน

สายท่าขนุน 31-08-2013 10:59

ปกาซีตราว

มัคคนายก 31-08-2013 23:22

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สายท่าขนุน (โพสต์ 110371)
คณพศ

:4672615: ได้รับแจ้งให้เปลี่ยนชื่อเป็น อรุณ และทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยแล้วครับ

สุธรรม 03-09-2013 02:33

:4672615: พูลทรัพย์ ที่ถูกต้องเป็น พูนทรัพย์

สายท่าขนุน 04-09-2013 21:28

สรัลทม

สุธรรม 12-09-2013 02:27

:4672615: อรรถซิ่ง ซิ่งเป็นคำแสลงเก่า มาจากเรซซิ่งซึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับ

สุธรรม 14-09-2013 14:06

:4672615: สรัลทม มาจากภาษาเขมร ใช้ไม่ได้ครับ

สุธรรม 16-09-2013 02:44

:4672615: ชนม์ณชาติ

สุธรรม 20-09-2013 20:15

:4672615: ณัชชธิดา ควรเป็น ณัฏฐธิดา หรือ ณัฐธิดา

สุธรรม 22-09-2013 12:32

:4672615: รีไซเคิล

สายท่าขนุน 22-09-2013 23:16

ศตนันท์
ควรเป็น ศตานันท์ หรือ ศตาภินันท์


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:56


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว