กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7425)

เถรี 06-02-2021 09:45

เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
ถาม : การที่เราโดนกลั่นแกล้ง โดยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมบ่อย ๆ เข้า ทำให้เห็นและเข้าใจได้ว่า การอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์อย่างไร ความทุกข์เป็นแบบนี้เอง

พอได้อ่านคำสอนของหลวงพ่อวัดท่าซุง ที่ท่านบอกว่าคนที่โดนขโมยของบ่อย ๆ แล้วเขียนคำถามมาถามท่านนั้น เขาเข้าถึงอริยสัจ คือตัว "ทุกข์" ซึ่งผมก็คิดว่า ทุกข์ที่ผมเห็นนั้นก็น่าจะเป็นแบบเดียวกัน

ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า ความทุกข์ของการอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างไร ไม่ทราบว่า จากนี้ผมควรจะคิดอย่างไรต่อไปครับ ?

ตอบ : คิดว่าเราควรที่จะเกิดอีกนาน ๆ เพื่อที่จะได้รู้จักทุกข์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น..!

เถรี 06-02-2021 09:46

ถาม : ดอกไม้บูชาพระที่บ้าน เมื่อเปลี่ยนใหม่แล้ว อันเก่านั้นเราจะนำไปไว้ที่ใต้โคนไม้ที่บ้าน แล้วปล่อยให้ย่อยสลายไปเอง แทนการเผาไฟหรือลอยน้ำ ได้ไหมครับ ?

ตอบ : ได้

เถรี 06-02-2021 09:47

ถาม : ใช้น้ำมนต์ที่ทำจากเหรียญพุทธบารมีสุริยันทรงกลด มาชงชากาแฟดื่มทุกวัน ก่อนดื่มจะอาราธนาพระก่อนทุกครั้ง การนำน้ำมนต์มาทำแบบนี้จะถือเป็นการปรามาสพระรัตนตรัยหรือไม่ครับ ?

ตอบ : ไม่เป็น..นี่แค่ดื่ม ถ้าเป็นการปรามาสพระรัตนตรัย ที่อาบแบบราดไปทั้งตัวก็คงจะบาปสาหัสไปเลย..!

เถรี 06-02-2021 09:47

ถาม : แหวนพลอยสีต่าง ๆ ที่ผ่านการพุทธาภิเษกเป็นวัตถุมงคลแล้ว เช่น แหวนพลอยสีแดงของสมเด็จองค์ปฐม แหวนพลอยเขียวพระพุทธกัสสป แหวนจักรพรรดิแหวนยันต์ ตามวัดต่าง ๆ เวลาใส่นิ้วแล้วลูกจะผิดศีล ๘ หรือไม่เจ้าคะ ? หรือถ้าอยากจะใส่วัตถุมงคลที่เป็นแหวนต้องวางกำลังใจอย่างไรถึงไม่ผิดศีล ๘ เจ้าคะ ?

ตอบ : ถ้าตั้งใจใส่เป็นเครื่องประดับก็ศีลขาด

เถรี 06-02-2021 09:48

ถาม : ถ้าลูกบอกแม่เรื่องบุญชำระหนี้สงฆ์ แม่ตกลงใจทำบุญ โดยแม่จะทำบุญ ๑๐๐ บาทแล้วบอกว่าให้ลูกมาเป็นเจ้าของเงินนี้เพื่อทำร่วมกัน อยากทราบว่าแม่และลูกจะได้อานิสงส์ชำระหนี้สงฆ์คนละ ๑๐๐ บาท หรือจะได้คนละ ๕๐ บาทครับ
ตอบ : ได้อานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์เท่ากัน แต่แม่ได้เมตตาบารมีเพิ่มขึ้น

ถาม : ถ้ามีคนออกเงินชำระหนี้สงฆ์ให้อีกคนหนึ่งโดยที่คนนั้นไม่รู้มาก่อน ต่อมาได้บอกให้โมทนาเรียบร้อย อยากทราบว่า คนที่ออกเงินแต่ต้นจะได้อานิสงส์ชำระหนี้สงฆ์ด้วยหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ถ้าเฉพาะส่วนนี้เท่านั้น ผู้ออกเงินต้องมีใจยินดีด้วยถึงจะได้อานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์ แต่การที่ถึงขนาดช่วยออกเงินชำระหนี้สงฆ์ให้กับคนอื่นก่อน ตัวเองก็
น่าจะทำและโกยอานิสงส์ไปก่อนแล้ว

ถาม : สมมติคนที่มีหนี้สงฆ์ติดตัว ๕๐ บาท นำเงินใส่ซองทำบุญ ๑๐๐ บาท โดยเขียนที่ซองว่า ถวายชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน เงิน ๑๐๐ บาทจำนวนดังกล่าวจะหักหนี้สงฆ์ ๕๐ บาทอัตโนมัติหรือต้องระบุชัดเจนว่า ชำระหนี้สงฆ์จำนวน ๕๐ บาทต่างหากด้วยครับ ?
ตอบ : ถ้าจำนวนเกินกว่าหนี้สงฆ์ที่มีอยู่ และตั้งใจชำระหนี้สงฆ์ด้วย ย่อมเป็นการชำระหนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

เถรี 06-02-2021 09:49

ถาม : อยากทราบวิธีฝันบ่อย ๆ ครับ ?

ตอบ : กินให้มากเข้าไว้ แล้วพยายามคิดฟุ้งซ่านให้ได้ทั้งวัน..!

เถรี 06-02-2021 09:50

ถาม : ผมปรารถนาพระโพธิญาณ แต่ผมไม่ได้เร่งความเพียรเพื่อจะทรงฌานและอภิญญา เพราะพอใจกับความดีที่มีอยู่ตอนนี้ และรู้สึกว่าเวลายังมีอีกเยอะ แปลว่าผมไม่ได้มาสายพุทธภูมิใช่หรือเปล่าครับ ?
ตอบ : แปลว่าบารมีอ่อนมากจนถึงอ่อนที่สุด..!

ถาม : เท่าที่ผมสังเกต พระโพธิสัตว์ท่านจะเกิดมา ท่านต้องมีภารกิจอะไรสักอย่าง ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุด คือหลวงปู่ปาน กับหลวงพ่อวัดท่าซุง ท่านเกิดมาเพื่อมาบำเพ็ญด้านเนกขัมมะ ผมสงสัยว่าพระโพธิสัตว์จะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเกิดมาเพื่อภารกิจอะไร หรือว่าตัวเราเองที่เป็นคนกำหนดทั้งหมดครับ ?
ตอบ : ตอนแรกก็ทำเปะปะไปเรื่อย เมื่อบารมีเข้มข้นถึงระดับก็จะทราบชัดว่าตนเองมาเพื่อภารกิจอะไร

ถาม : หลวงพ่อเล่าเรื่องที่หลวงพ่อโดนมารที่เป็นเทวดาแกล้ง ทำให้ผมนึกถึงสมัยพุทธกาล แม้แต่พระอรหันต์รุ่นใหญ่ ๆ ยังโดนมารแกล้ง ผมอยากทราบจริง ๆ ครับว่า ที่มารมาแกล้งได้ มารไม่กลัวบาปหรือครับ เพราะผมเข้าใจว่ามารส่วนใหญ่ไม่น่าจะโง่ มารน่าจะรู้ผลลัพธ์ที่ตามมา
ตอบ : เพราะว่ามารฉลาดกว่าคุณ จึงไม่เสียเวลามาคิดตรงนี้..!

ถาม : ผมได้อธิบายว่ากรรมคืออะไรให้กับเพื่อนฝรั่งฟัง ผมอธิบายว่ากรรมก็คือพลังงาน ถ้าทำดีพลังงานที่ดีก็กลับมาหาเรา ในทางตรงกันข้ามถ้าทำเลว พลังงานเลวก็จะกลับมาหาเราเหมือนกัน คำถามคือผมเข้าใจถูกไหมครับ ?
ตอบ : ไม่ถูก เพราะว่าพลังงานเป็นผลที่เกิดมาจากการกระทำ

ถาม : ถ้าเราทำไม่ดีกับอีกคน แต่อีกคนได้ให้อภัยเรา กรรมไม่ดีจะกลับมาหาเราอีกหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ถ้าเป็นคนละคนกัน กรรมก็ยังคงสนองคุณอยู่ดี..!

เถรี 06-02-2021 09:52

ถาม : เวลาบุคคลที่เข้าฌานได้ เวลาจะคิดอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลไปหมด เชื่อมโยงได้ทุกอย่าง เหมือนกับว่าสมองตัวเองได้ถูก upgrade และผมอ่านไปเจอมันคือ ๑ ในอุปกิเลส ๑๐ ที่เรียกว่าญาณ คำถามคืออย่างตัวผมปรารถนาพุทธภูมิ และเคยเจอแบบนี้มาสมัยทรงฌานได้ แต่สงสัยว่าความสามารถระดับคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลไปหมด จะมีโทษหรือเปล่าครับ ? เพราะสามารถนำไปพลิกแพลงใช้ทำอะไรได้หลายอย่างจริง ๆ

ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าคิดในเรื่องอะไร ถ้าคิดวางแผนปล้นธนาคาร ฯลฯ ก็เป็นโทษ

ถาม : พระโพธิสัตว์ตอนบารมีสูง ๆ ที่ท่านชอบทรงฌาน นอกเหนือจากการเป็นการกดกิเลสเอาไว้ ไม่ให้นิวรณ์เกิด ฌานนั้นทำให้ญาณเกิด ทำกำลังใจหนักแน่น เป็นคนมีความกล้า และไม่กลัวอะไร เพราะเหตุนั้นเวลาพระโพธิสัตว์ต้องตัดสินใจอะไรยาก ๆ เช่นตัดหัว ตัดแขน เลยทำได้แบบไม่หนักใจใช่หรือเปล่าครับ ?
ตอบ : เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

ถาม : ตัวผมมีแค่ฌานโลกีย์ และฌานได้เสื่อมไปแล้ว แต่เวลาทำสมาธิตัวนิวรณ์อื่น ๆ ไม่ค่อยเจอ ส่วนใหญ่จะเจอตัวฟุ้งซ่านและรำคาญใจตลอด มันจะมาในรูปแบบ อยากยัดความคิดที่ไม่ดีเข้ามาในหัว หรือ พยายามเอาความรู้สึกเลว ๆ เข้ามา เช่น ปรามาสพระ คิดจะทำร้ายคนอื่น หรือนึกถึงเสียงเพลงที่เคยฟัง เลยทำให้บางครั้งผมเสียศูนย์ไปเลย คือผมไม่กล้าที่จะใช้สมองคิด เพราะระแวงว่าความคิดไม่ดี และความรู้สึกไม่ดีจะเข้ามา บางครั้งผมก็โยนความผิดให้เทวดามาร เพราะว่ามารอาจจะมาดลใจแน่ ๆ เลยทำให้เบาใจได้ลง เลยอยากทราบว่าที่เล่ามาหลวงพ่อมีวิธีแก้ไหมครับ เพราะเห็นหลายคนเป็นเหมือนกันและเลิกทำสมาธิไปเลยก็มี เพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนบาปหนา
ตอบ : แค่เลิกคิดเท่านั้น

ถาม : คนที่มีกำลังใจสูง และไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า และมีความสามารถที่จะสามารถเข้าฌานดับนิวรณ์ตามใจนึกได้ อยากทราบว่าบุคคลที่จะสามารถทำได้ขนาดนี้ ต้องขยันฝึกซ้อมอย่างเดียวหรือว่าต้องทำอย่างอื่นอีก เช่น รับขันธ์ ?
ตอบ : ถ้ารับขันธ์แล้วช่วยได้ ขันน่าจะขายดีมาก..!

ถาม : อยากทราบว่าคนที่เกิดมาและมีของเก่าติดตัว เช่น ตาทิพย์ หูทิพย์ และกสิณมาจากในอดีต ถ้าอยากได้ความสามารถทุกอย่างคืนมา ถ้าทำอานาปานสติ อย่างเดียวจนถึงฌาน ๔ ของเก่าจะกลับมาหมดหรือไม่ครับ หรือว่าต้องเริ่มต้นใหม่ หรือต้องท่องคาถารวมอภิญญาที่หลวงพ่อวัดท่าซุงให้ไว้หรือครับ ?
ตอบ : แค่เลิกฟุ้งซ่านด้วยคำถาม แล้วไปนั่งภาวนาก็มีโอกาสได้คืนแล้ว..!

ถาม : ผมอ่านมาว่าหลวงพ่อเคยโดนทำของใส่ แต่หลวงพ่อเก่งกว่าและสะท้อนของกลับไปหาหมอผี ตัวผมเข้าใจว่า หมอผีคนนั้นมีความสามารถเข้าฌานสูงถึงขนาดทำของใส่หลวงพ่อได้ ถ้าคน ๆ นั้นมาท่องคาถาเงินล้าน ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรหรือครับ ?
ตอบ : หลวงพ่อก็จะสบายดี..!

ถาม : เป็นเรื่องปกติหรือไม่ครับที่นักปฎิบัติ เวลาใช้ชีวิตปกติ มักจะเจออารมณ์ที่พยายามยัดเยียดความคิดต่าง ๆ มาให้เราคิด มาให้ปรุงแต่งต่อไป ยกตัวอย่าง ผมกำลังทำอาหารอยู่ และจู่ ๆ ก็เหมือนอยากคิดเรื่องไร้สาระ พอรู้ตัวทัน ผมก็ไม่เอาความคิดนั่นมาคิด หรือบางทีรู้ตัวช้าก็หยุดคิด หรือหยุดปรุงแต่งต่อไป ผมอยากทราบว่าอาการที่เล่ามาคือ รู้ตัวว่าความคิดกำลังจะเข้ามา แต่ตัวเราไหวตัวทันและก็สลัดความคิดทิ้ง อาการแบบนี้เป็นปกติที่คนทำสมาธิต้องเจอหรือไม่ครับ ?
ตอบ : เป็นอาการที่ทุกคนต้องเจอ เพียงแต่ใครจะรู้เท่าทันและหยุดได้เท่านั้น

ถาม : ในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการดิ้นรน ทำงานหาเงิน เลี้ยงตัวเอง ซึ่งผมเหนื่อยเหมือนกัน ผมเลยคิดว่าชาติที่แล้วเราน่าจะเกิดเป็นพรหม เป็นเทวดา บุญเราก็มี ฌานก็เคยได้ เราน่าจะมีกัลยาณมิตร ที่เป็นพรหม เทวดา ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะขอให้เขาช่วยเอาทรัพย์สมบัติสมัยที่เราเป็นพรหม เทวดามาให้หน่อยได้ไหมครับ ? ผมจะได้เอาไปขาย และผมจะได้เอาเงินส่วนหนึ่งมาให้หลวงพ่อทำบุญช่วยพระศาสนา
ตอบ : แค่ลองไปขอดูก็รู้แล้ว

เถรี 06-02-2021 09:53

ถาม : ลูกอยากทราบเคล็ดลับ​ การสร้างอารมณ์แบบต่าง ๆ​ ​เช่น​ อารมณ์​แข็งกระด้าง​ เหี้ยมเกรียม​ การสร้างอารมณ์​เมตตา​ เยือกเย็น​ การสร้างอารมณ์​ให้ห้าวหาญ​ เจ้าค่ะ​ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง​ ขอขอบพระคุณ​หลวงพ่อล่วงหน้าด้วยเจ้าค่ะ ?
ตอบ : คิดซิ..คิดซิ..คิดซิ..ช่วยใช้ "หมอง" หน่อยซี..!

เถรี 06-02-2021 09:53

ถาม : มีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวว่า

[๓๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ และมานะ ๓ ควรละ
ตัณหา ๓ เป็นไฉน คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ตัณหา ๓ นี้ควรละ
มานะ ๓ เป็นไฉน คือ ความถือตัวว่าเสมอเขา ๑ ความถือตัวว่าเลวกว่าเขา ๑ ความถือตัวว่าดีกว่าเขา ๑ มานะ ๓ นี้ควรละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ตัณหา ๓ และมานะ ๓ นี้ย่อมเป็นธรรมชาติ อันภิกษุละได้แล้ว
เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ได้ตัดตัณหา ขาดแล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว
ได้กระทำที่สุดทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบ ฯ

โยมสงสัยว่าตัณหาและมานะมีความเกี่ยวพันกันเช่นไรคะ และจากพระสูตรนี้หากแค่ละตัณหากับมานะสองอย่างนี้ได้คือการกระทำสิ้นสุดแห่งทุกข์หรือคะ ?
และขอความเมตตาอธิบายตัวมานะค่ะ
ตอบ : ตัณหาคือความอยาก มานะคือตัวกู ถ้าไม่มีตัวกูและความอยาก ทุกอย่างก็จบ


เถรี 06-02-2021 09:53

ถาม : ผมเห็นหลายคนที่เวลาร้องไห้แล้วสาปแช่งใคร ส่วนใหญ่ก็มักจะมีผลตามนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเวลาเราร้องไห้แล้วสวดพระคาถาเงินล้านไปด้วย แบบนี้จะได้ไหมครับ ?
ตอบ : ต้องสวดได้อย่างแน่นอน เพียงแต่สวดแล้วจะได้อะไร ?

เถรี 06-02-2021 09:54

ถาม : การที่เราอ่านหนังสือธรรมะ บางทีก็ขยับเขยื้อนร่างกาย บางทีก็เดินไปห้องน้ำบ้าง กินข้าวบ้าง แต่มีบางช่วงที่อ่านแล้วซึ้งจนน้ำตาไหล ร้องไห้ ขณะเดียวกันก็มีอาการตึง ๆ ที่บริเวณใบหน้าไปด้วย ไม่ค่อยอยากจะขยับปากเท่าไรในระหว่างที่น้ำตาไหล

กับการที่เรานั่งสมาธินิ่ง ๆ แล้วไม่มีอาการน้ำตาไหล รู้สึกเฉย ๆ คิดไปเรื่อยเปื่อย แต่บางครั้งถ้านึกถึงเรื่องที่เราชอบใจ หรือเรื่องธรรมะที่เราชอบขึ้นมาได้เมื่อไร ก็จะมีอาการตึงบริเวณที่ใบหน้าบ้าง แต่ก็เป็น ๆ หาย ๆ เป็นไม่นานเหมือนกับตอนที่อ่านหนังสือ

แบบหนึ่งมีการขยับร่างกาย อีกแบบต้องนั่งนิ่ง ๆ ไม่ทราบว่าอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับ ?
ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนที่จิตของเราคิด รัก โลภ โกรธ หลง น้อยกว่ากัน

เถรี 06-02-2021 09:55

ถาม : ผมชอบฟังเรื่องผี บ่อยครั้งที่เปิดเรื่องเล่าผีฟังไปเรื่อย ๆ จนนอนหลับไป มีครั้งหนึ่งที่ฟังเรื่องผีแล้วหลับไป รู้สึกตัวอีกที มีอาการคล้ายครึ่งหลับครึ่งตื่น แล้วรู้สึกว่ามีคนมาเป่าลมใส่ข้าง ๆ ใบหู ผมก็พยายามจะใช้มือปัดไปที่คน ๆ นั้น แต่พยายามอย่างไรก็ขยับร่างกายไม่ได้ ต้องตั้งใจมาก ๆ จึงใช้มือปัดได้ แล้วร่างกายก็ขยับได้ตามปกติ อาการครึ่งหลับครึ่งตื่นก็หายไป กลายเป็นตื่นเต็มที่ อาการที่มีคนมาเป่าหูก็หายไป ในห้องก็มีผมอยู่คนเดียว

อยากทราบว่าการที่เราฟังเรื่องผีบ่อย ๆ จะสามารถทำให้เราเจอผีได้จริง ๆ ด้วยหรือครับ ?
ตอบ : แล้วที่เจอใช่ผีไหม ?

ถาม : การที่เราอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่น แล้วขยับร่างกายไม่ได้ในช่วงนั้น เป็นเพราะเหตุใดครับ ?
ตอบ : จิตกับประสาทร่างกายแยกออกจากกัน

เถรี 06-02-2021 09:55

ถาม : การสร้างสะพาน หรือ บันได เพื่อให้คนลงไปปล่อยปลาที่แม่น้ำได้สะดวกขึ้น จะมีอานิสงส์เป็นอย่างไรบ้างครับ ?

ตอบ : ชาติต่อไปทำอะไรก็จะสะดวก สบายขึ้น อาจจะมีเพศตรงข้ามมา "ทอดสะพาน" ให้ด้วย..!

เถรี 06-02-2021 09:57

ถาม : คำว่า "กำลังใจ" หมายถึง อารมณ์ใจที่มั่นคงในขณะนั้น
คำว่า "รูป" หมายถึง วัตถุ เช่น ร่างกายคน หรือ สิ่งของต่าง ๆ
คำว่า "การเห็นด้วยใจ" หมายถึง อาการเดียวกันกับเวลาที่เราคิดถึงคนที่เรารัก ที่แม้มองไม่เห็นแต่ก็รู้สึกได้
คำว่า "ภาวนา" หมายถึง การที่ใจเราจดจ่อในสิ่งที่เป็นบุญกุศล เช่น ชอบสวดมนต์ ชอบอ่านหนังสือธรรมะ หรือชอบคิดไปในเรื่องความไม่แน่นอนของร่างกาย
คำว่า "การรักษาศีล" หมายถึง ตั้งใจว่าจะรักษา หลังจากนั้นก็ลืมไป แต่เวลาที่มีโอกาส ละเมิดศีล แล้วเรานึกได้ จึงอดใจไม่ทำ แบบนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ?


ตอบ : กำลังใจ คือ ความเข้มแข็งของใจที่ผ่านการสั่งสมมามากน้อยต่างกัน

รูป : คือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะุ
การเห็นด้วยใจ คือ การที่รู้สึกถึงสิ่งนั้นอย่างชัดเจนในห้วงนึก
การภาวนา คือ การกระทำใด ๆ ที่ทำให้เราเจริญขึ้นด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ
การรักษาศีล คือ การตั้งสติประคับประคอง ไม่ให้ศีลของเราขาดหรือบกพร่อง

คุณคิดว่าคุณเข้าใจถูกไหม ?

เถรี 06-02-2021 09:58

ถาม : คนที่เป็นใบ้ หรือพูดไม่ได้ ถ้าอยากจะสวดคาถาเงินล้านบ้าง จะใช้วิธีนึกคาถาในใจ หรือเขียนคาถาลงในกระดาษตามจำนวนที่ต้องการ เช่น เขียน ๕ จบ หรือ ๙ จบ เป็นต้น แบบนี้คาถาจะมีผลเหมือนกับสวดออกเสียงดัง ๆ ไหมครับ ?

ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นสมาธิมากน้อยเท่าไร ?

เถรี 06-02-2021 09:59

ถาม : ถ้าเราเคยสร้างพระพุทธรูป หรือถวายพระพุทธรูป ทำให้เราในชาติต่อ ๆ ไปมีอำนาจมาก เป็นไปได้ไหมครับ ที่เราอาจจะหลงผิดใช้อำนาจนั้นไปทำร้ายคนดี หรือผู้ทรงศีล หรืออาจจะไปทำร้ายพระอรหันต์เข้า เพราะความหลงผิดของตัวเอง
ตอบ : เป็นไปได้แน่นอน

ถาม : เวลาผมทำบุญ ถ้าผมจะอธิษฐานว่า "ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ไปล่วงเกินบิดามารดา พระสงฆ์ทั่วไป และพระอริยเจ้าเลย ตราบจนข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพาน แบบนี้จะเป็นการป้องกันได้ไหมครับ ?
ตอบ : ขึ้นอยู่กับสติ ความระลึกได้ สมาธิ ตัวหักห้าม กาย วาจา ใจ และ ปัญญา การเห็นทุกข์เห็นโทษของการกระทำนั้น ๆ ถ้ามีมากพอก็ป้องกันได้

เถรี 06-02-2021 09:59

ถาม : การที่เราอ่านหนังสือธรรมะ แล้วรู้สึกว่าได้ข้อคิดดี จึงชอบอ่านหนังสือธรรมะต่าง ๆ จนกระทั่ง แม้จะมีคนมาพูดคุยกันอยู่ใกล้ ๆ ก็รู้สึกไม่ค่อยรำคาญนัก รู้สึกสนุกในการอ่านหนังสือธรรมะมากกว่า สามารถอ่านไปได้เรื่อย ๆ ท่ามกลางเสียงต่าง ๆ แบบนี้ถือว่าเป็นครุกรรมฝ่ายบุญหรือไม่ครับ ?

ตอบ : ครุกรรมฝ่ายกุศล มีการสร้างฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นแก่ตน หรือ การที่ได้ทำบุญกับผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ การอ่านหนังสือท่ามกลางเสียงต่าง ๆ ได้ แค่อุปจารสมาธิขั้นปลายก็ทำได้แล้ว

เถรี 06-02-2021 10:00

ถาม : ถ้าจะให้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตกายของตัวเองให้ใหญ่โตกว่าภูเขา จะต้องฝึกกสิณอะไรครับ ?

ตอบ : ต้องคล่องตัวในกสิณ ๑๐ โดยมีปฐวีกสิณเป็นบาทฐาน

เถรี 06-02-2021 10:00

ถาม : อานิสงส์ถวายธรรมาสน์ มีอย่างไรบ้างครับ ?

ตอบ : ๑. ได้เสียเงินซื้อ ๒. ได้เหนื่อยตอนขนไปถวายที่วัด ๓. ถ้ารักษาอารมณ์ใจไม่ได้ เกิดขุ่นมัวขึ้นมา ตายไปจะเกิดเป็นจอมอสูร..!


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:09


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว