กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7334)

เถรี 05-12-2020 16:05

เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 
ถาม : วาระการสร้างสมเด็จองค์ปฐมมหาสะท้อนในครั้งนี้ หากหลวงพ่อจัดสร้างให้ด้านหลังขององค์เหรียญ มีทั้งองค์ยันต์มหาสะท้อน องค์ยันต์ทำน้ำมนต์ และยันต์พระคาถาเงินล้านล้อมอยู่ด้วย เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บูชาในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างนี้พอจะเป็นได้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ขอบคุณในคำแนะนำที่ดี แต่คุณมึงไม่ใช่พระ อาตมากูจะทำตามที่พระท่านสั่งเท่านั้น..!

ถาม : ผมเคยได้ข้อมูลมาว่า เมื่ออาราธนายาวาสนาจินดามณีติดตัว หากมียาสั่งปนในอาหารที่เรากำลังจะกิน ยาสั่งนั้นจะจืด ไม่เกิดผล ข้อนี้จริงเท็จประการใด ? และหลวงพ่อมีคำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้ยาวาสนาจินดามณีในแง่มุมอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ไปถาม "พี่กู" ก็จะได้คำตอบเอง

เถรี 05-12-2020 16:06

ถาม : ช่วงนี้มีโรคระบาดในเด็ก เช่น โรคไวรัส RSV หรือ โรคมือเท้าปาก ได้ระบาดกันอย่างหนัก ทำให้เด็กเล็ก ๆ ต้องหยุดเรียนกันเป็นประจำ ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำวัตถุมงคลของวัดท่าขนุน ที่ช่วยป้องกันโรคระบาดหรือคุ้มครองเด็กเล็ก ให้ไม่ต้องติดโรคระบาดเหล่านี้ด้วยครับ ?
ตอบ : ขอแนะนำว่า วัตถุมงคลที่ชื่อ "คุณหมอ" แนะนำให้ทำอย่างไร ถ้าทำตามนั้น จะติดโรคได้ยากมาก

เถรี 05-12-2020 16:06

ถาม : ในขณะที่เราอาราธนาวัตถุมงคล เราจะสามารถรับรู้ได้ถึงกระแสของวัตถุมงคลนั้น ๆ ถ้าหากว่าเราไม่ได้พกวัตถุมงคล เราสามารถนึกถึงกระแสเหล่านั้นได้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ได้..แต่คุณสามารถนึกแบบมีคุณภาพได้นานสักเท่าไรไม่ทราบ ?

เถรี 05-12-2020 16:08

ถาม : ในระหว่างที่ผมกำลังนั่งสมาธิ จะรู้สึกได้ว่าร่างกายผ่อนคลาย ถ้าไม่ฝืนเหมือนร่างกายจะไปตามแรงโน้มถ่วง แต่สติยังตามอยู่ตลอด แต่ถ้าพยายามฝืนให้ตัวตรง เหมือนการรับรู้ทางกายจะมีมากขึ้น สมาธิจะตกลง จนบางทีผมรู้สึกว่าถ้าผมนอนภาวนา จะทำสมาธิได้ดีกว่าตอนนั่ง อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับว่าควรทำอย่างไร ?
ตอบ : แบบไหนที่ทรงสมาธิได้ดีกว่า ก็ให้ทำแบบนั้น

เถรี 05-12-2020 16:09

ถาม : เนื่องจากกระผมบูชาแผ่นยันต์เกราะเพชรเนื้อเงินแผ่นใหญ่เข้ากรรมฐาน ๓ วันมา แล้วต้องการจะอาราธนาแขวนขึ้นคอโดยการม้วนใส่ในหลอดเหมือนตะกรุด จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ ? แล้วจะเป็นการปรามาสพระรัตนตรัยหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ก่อนที่จะถามอะไร เคยหาข้อมูลก่อนบ้างไหม ?

เถรี 05-12-2020 16:10

ถาม : ผมจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมในห้องของตัวเอง โดยมักจะมีเสียงรบกวนจากห้องข้าง ๆ เสมอ ได้ทำการเตือนไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่หยุด ทำให้ผมต้องปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางเสียงที่ไม่ชอบใจ อันเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์โกรธขึ้นภายในจิตใจ ผมจึงใช้วิธีนั่งดูจิต ดูลมหายใจไปเรื่อย ๆ จนความไม่พอใจในเสียงนั้นหายไป แต่ไม่สามารถทำให้หายได้โดยทันที ไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะแนะนำวิธีการในการปฏิบัติที่ต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ไปบอกเขาให้ช่วยรบกวนให้มากขึ้น แล้วเราก็มาแก้ไขอารมณ์โกรธของเราต่อไป ถ้าสติสมบูรณ์ขึ้น ก็จะระงับอารมณ์โกรธได้เร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ

เถรี 05-12-2020 16:10

ถาม : ข้อสอบปรนัยที่มีโจทย์ว่าถ้าเป็นท่าน (ผู้ทำข้อสอบ) จะทำอย่างไร ผมพอทราบว่าตอบอย่างไรจะได้คะแนนดี แต่ใจจริงผมอยากตอบอีกอย่างหนึ่ง ผมสามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมผมถึงตอบอย่างนั้น แต่ด้วยความที่ไม่ใช่ข้อสอบอัตนัย ไม่สามารถแสดงเหตุผลให้ผู้ตรวจข้อสอบยอมรับแล้วให้คะแนนได้ หากตอบข้อสอบที่ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองอยากตอบจะเข้าข่ายผิดศีลข้อ ๔ หรือไม่ครับ ?
ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าพอจะมี "วัว" ปนอยู่บ้างหรือเปล่า ? ถ้ามีก็ไม่ผิดศีล

เถรี 05-12-2020 16:11

ถาม : ครอบครัวประกอบอาชีพปศุสัตว์โคนมภายในบริเวณบ้าน การที่ผมบูชาวัตถุมงคลมีอำนาจมหาสะท้อน ควรพกหรือบูชาห่างจากโรงเลี้ยงมากเพียงใด ?
ตอบ : ติดตัวได้ตามปกติ นอกจากมีสัตว์เลี้ยงกำลังคลอดก็อย่าเข้าไปใกล้ ถ้าเอาแบบแน่ใจก็ต้องพ้นจากโรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์นั้นไปเลย

ถาม : มีวัตถุมงคลประเภทใดที่ช่วยให้คนหรือสัตว์คลอดลูกได้ง่ายขึ้นไหมครับ ?
ตอบ : น้ำมนต์ครรภ์รักษา หรือทำน้ำมนต์เองด้วยพระคาถา "โสตถิ คัพภัสสะ"

เถรี 05-12-2020 16:12

ถาม : วัตถุมงคลสามารถช่วยให้เข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่และอย่างไรขอรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลที่มิได้เป็นรูปพระขอรับ ?
ตอบ : ถ้าพิจารณาว่า วัตถุมงคลนั้นหรือว่าตัวเราเองก็ดี มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นปกติ ก้าวไปสู่ความเสื่อมสลายเป็นปกติ ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เป็นปกติ จนจิตถอนจากการยึดถือทั้งปวง ก็สามารถส่งผลให้เข้าถึงพระนิพพานได้

เถรี 05-12-2020 16:12

ถาม : การอาราธนาวัตถุมงคลให้ได้ผลเต็มที่ ต้องทรงสมาธิระดับใดในการอาราธนาครับ ?
ตอบ : สมาบัติ ๘

เถรี 05-12-2020 16:12

ถาม : การที่เราพิจารณาว่าทุก ๆ คนไม่ต่างกับอากาศธาตุ มีความว่างอยู่ในทุก ๆ คน ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน มีความเกี่ยวข้องกับอากาสกสิณหรือไม่ครับ ?
ตอบ : เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาที่มองเห็นตามความจริงเท่านั้น

เถรี 05-12-2020 16:44

ถาม : การที่จะมีศีลบริสุทธิ์ จำเป็นต้องอาศัยกำลังฌานหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ถ้ามีสติ รู้จักระมัดระวังเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยฌาน แต่บุคคลที่จะมีสติเพียงพอ ต้องมีฌานสมาบัติเข้ามาช่วยเสมอ

เถรี 05-12-2020 16:45

ถาม : การเช็ดหิ้งพระที่บ้าน โยมสามารถเหยียบหิ้งพระขึ้นไปเช็ดทำความสะอาดด้านบนได้ไหมเจ้าคะ ? โยมเป็นผู้หญิงเกรงว่าจะบาป เนื่องจากหิ้งพระที่บ้านโยมทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน มีขนาดใหญ่และสูง เอื้อมมือไปเช็ดก็ไม่ถึง ใช้บันไดก็ไม่ถึงเจ้าค่ะ ?
ตอบ : ได้..ทำแล้วให้กราบขอขมาพระรัตนตรัยทุกครั้ง

เถรี 05-12-2020 16:46

ถาม : มีคาถาลูกเบา ที่มีผลในด้านชาตรีไหมครับ ?
ตอบ : วิชาชาตรี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูกเบา..!

เถรี 05-12-2020 16:47

ถาม : อสุภกรรมฐานขันธ์ ๕ และทุกข์ เราจะพิจารณาอย่างไรให้สัมพันธ์กันครับ ?
ตอบ : ขันธ์ ๕ มีแต่ความทุกข์ ตายเมื่อไรก็เป็นอสุภ

ถาม : ในเรื่องของมโนมยิทธิ หลวงพ่อบอกว่า "ยายเจี๊ยบ" ขึ้นไปกราบพระแล้วพิจารณาจนกายใสเป็นแก้ว หลังจากกราบพระลงมาก็ประคองอารมณ์ใจไว้ อยากทราบว่า "ยายเจี๊ยบ" ท่านพิจารณาอะไรครับ ?
ตอบ : ไตรลักษณ์

เถรี 05-12-2020 16:47

ถาม : เมื่อทำพระคาถามหาสะท้อนขึ้นแล้ว หากเราเล่นกับสัตว์เลี้ยง แล้วสัตว์เลี้ยงโมโหกัดหรือข่วนเรา จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับสัตว์หรือไม่ขอรับ ?
ตอบ : เคยได้ยินไหม ? "คนทำมาสะท้อนตัวตาย สัตว์ทำมาสะท้อนสูญหาย ผีทำมาสะท้อนมลาย"

เถรี 05-12-2020 16:50

ถาม : หากให้ลูกห้อยพญาเต่ามังกรเปิดโลกพิมพ์จิ๋วเนื้อเงินมหาสะท้อน แต่พ่อยังต้องตีลูกอยู่ ต้องทำอย่างไรครับ ?
ตอบ : ตัวเองพกไว้ ๒ เหรียญ..!

ถาม : ขอความเมตตาวิธีใช้และวิธีอาราธนามีดลูกพราหมณ์ครับ ?
ตอบ : วิธีใช้คือ ตัด ฟัน แทง ตี ทุบ เชือด เฉือน ตามสถานการณ์ วิธีอาราธนาคือ ยกมีดขึ้นเหนือหัว ขออนุญาตพระท่านใช้งาน แล้วว่าพระคาถาเทพอาวุธ ๕ ประการ

เถรี 05-12-2020 16:51

ถาม : หลังจากที่เคยฝึกสมาธิจนจิตรวมเป็นหนึ่ง เหลือแค่สติเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนั้นเกิดกลัว เพราะหาร่างกายไม่เจอ มีแค่สติเท่านั้น นึกว่าตัวเองตายแล้วก็เลยเกิดกลัวขึ้นมา สักพักสมาธิก็ถอนออกมาเลยรู้ว่าตัวเองยังไม่ตาย ไม่นานจิตก็จะรวมอีกก็พยายามยั้งไว้ เพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าอาการแบบนี้คืออะไร

มาตอนหลังถึงได้รู้ว่านั้นคือสมาธิ ก็พยายามจะทำให้ได้แบบนั้นอีก แต่ก็ไม่สามารถรวมจิตให้เป็นหนึ่งแบบนั้นได้สักที ได้มากที่สุดก็คือ มีอารมณ์ทรงตัวได้ง่ายกว่าแต่ก่อน พอทำอะไรที่ชอบใจแล้วก็มักจะมีอารมณ์ที่มั่นคง มีอาการหน่วง ๆ ที่ใบหน้า บางครั้งก็สามารถรู้ลมได้เองโดยที่ไม่ต้องกำหนด แต่ก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนแต่ก่อน เลยไม่สามารถรวมจิตได้สักที

แต่หลังจากนั้น เท่าที่สังเกตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที่ชอบใจ จิตก็มักจะทรงตัวได้ง่ายมาก โดยที่ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจ เพราะเมื่ออารมณ์ทรงตัว ก็จะรู้ลมได้เอง

ผมเคยลองขับมอเตอร์ไซค์เร็ว ๆ เสียงดัง ๆ ก็รู้สึกสนุก แล้วอารมณ์ก็ทรงตัวได้เหมือนกัน มีอาการรู้ลมได้เองโดยที่ไม่ต้องกำหนด เหมือนกับการทำสมาธิแบบอื่น ๆ เพียงแต่พอเลิกขับรถแล้ว สักพักอารมณ์ทรงตัวนั้นก็หายไป ก็ต้องกลับไปขับรถเร็ว ๆ ใหม่ อารมณ์ก็จะกลับมาทรงตัวอีก

แบบนี้ก็แสดงว่า คนที่ชอบขับรถเร็ว ๆ แรง ๆ ก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวสำหรับชาตินี้ของเขาใช่หรือไม่ครับ ?
ตอบ : บางคนก็แค่ชอบความตื่นเต้นระทึกใจเท่านั้น

เถรี 05-12-2020 16:56

ถาม : วิธีหยุดคิดเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจได้ดีที่สุดที่ผมทำก็คือ การทำในสิ่งที่ชอบกับการอ่านหนังสือหรือฟังธรรมะ

โดยถ้าอ่านหนังสือธรรมะทั้งวัน ก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านน้อยลง โดยที่ไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นอีก แค่อ่านหนังสือหรือทำในสิ่งที่ชอบนั้น ๆ ก็สามารถทำให้ใจสงบได้ชั่วคราวแล้ว

และเท่าที่ศึกษามาผมเห็นว่ามีวิธีพิจารณาธรรมะอื่น ๆ อีกมาก ที่ผมยังไม่ได้ทำ เพราะรู้สึกว่าวิธีอื่น ๆ นั้น ยิ่งทำผมก็ยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม แต่การอ่านหนังสือธรรมะนั้น ผมรู้สึกว่าถนัด ทำแล้วใจสงบดี ไม่ทราบว่าผมต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ?
ตอบ : นี่ไม่มี "วัว" ปนอยู่เลยขนานแท้และดั้งเดิม ในเมื่อทำอย่างอื่นแล้วฟุ้งซ่าน ยังจะเพิ่มเติมความฟุ้งซ่านไปทำอะไรวะ ???


เถรี 05-12-2020 16:56

ถาม : ถ้าเราต้องการจะบูชาพระพุทธเรวัตตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสามารถบูชาพระพุทธรูปองค์ไหนมาก็ได้ แล้วนำมาบูชาบนหิ้งพระที่บ้าน โดยทำป้ายไว้ข้าง ๆ ว่า นี้คือ พระพุทธเรวัตตะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพอถึงเวลาบูชาท่าน ก็สวดคาถา "สัมปจิตฉามิ" ทุกครั้ง แบบนี้เป็นการทำที่ถูกต้องหรือไม่ครับ ?
ตอบ : นี่ก็เกือบจะไม่มี "วัว" ปนอยู่เลย เราแค่นึกถึงพระองค์ท่านก็จบแล้ว ต้องไปทำอะไรอื่นให้ยุ่งยากทำไม ?

เถรี 05-12-2020 16:59

ถาม : จากการที่ได้ลองสังเกตตัวเองมาเป็นปีแล้ว ถ้าผมได้ทำในสิ่งที่ชอบ อารมณ์ใจของผมจะทรงตัวได้ง่ายมาก แทบจะทรงตัวทันทีที่ได้ทำสิ่งนั้น ยิ่งได้ทำ ใจก็ยิ่งทรงตัว ยิ่งได้ทำ ใจก็ยิ่งรักในสิ่งนั้น เมื่อมีความรักในสิ่งนั้น ๆ มากขึ้น ก็จะเริ่มหาเหตุผลมารองรับว่าผมชอบสิ่งนั้นเพราะอะไร ซึ่งจะสามารถหาเหตุผลมากล่าวอ้างได้มากมาย เวลาที่ใครมาตำหนิในสิ่งที่ผมชอบ ผมก็มักจะหาเหตุผลมาอธิบายได้เสมอ

แต่สิ่งที่ผมชอบนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางโลก ผมว่าน่าจะนำวิธีนี้มาใช้กับทางธรรมได้ เพราะผมถนัดแบบนี้ ถ้าผมต้องการจะไปพระนิพพาน ผมจะต้องมีใจที่รักในพระนิพพานจริง ๆ ถ้าผมรักในพระนิพพานจริง ๆ ได้เมื่อไหร่ ทุกอย่างที่ผมทำก็จะเป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างเดียว โดยที่ผมไม่ต้องฝืนใจทำแต่อย่างใดอีก

แต่ปัญหาของผมตอนนี้ก็คือ ผมไม่รู้ว่าอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอย่างไร ที่พอจะนึกออกก็มีแค่ความสงบของสมาธิเวลาที่ทรงตัวเท่านั้น ผมลองพยายามพูดออกมาเสมอเวลาที่ไหว้พระเสร็จ ว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา พูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมโลกนี้ถึงไม่น่าอยู่ เพราะมีแต่ความทุกข์ มีแค่พระนิพพานเท่านั้นที่ไม่ทุกข์ ผมก็พยายามพูดทุกวัน เพราะถ้าพูดออกมาแล้วจะทำให้ผมเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่าการคิดอย่างเดียว แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีความเศร้าหมองปนอยู่ด้วย ว่าผมยังอยากจะอยู่ในโลกนี้ เพราะโลกนี้ยังมีความสุขอยู่บ้าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้ก็มีความทุกข์อยู่เยอะมากจริง ๆ ไปพระนิพพานเลยน่าจะดีกว่า ผมก็พยายามคิดแบบนี้ แต่ใจก็ยังไม่รักในพระนิพพานจริง ๆ

ในเมื่อผมไม่รู้ว่าอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอย่างไร ผมก็เลยไม่สามารถรักในพระนิพพานได้จากใจจริง ถ้าผมสามารถรักพระนิพพานได้จริง ๆ เมื่อไหร่ ผมคิดว่าผมก็น่าจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้บ้าง

ไม่ทราบว่าสำหรับคนกิเลสหนาอย่างผม จะพอมีวิธีทำอย่างไรให้จิตรักในพระนิพพานได้จริง ๆ บ้างครับ ?
ตอบ : ให้คิดอยู่เสมอว่าเราต้องตาย ถ้าตายไปแล้วคนชั่ว ๆ แบบเราต้องลงนรกแน่ ๆ มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดพ้นไปได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ใดเลยนอกจากพระนิพพาน เรานึกถึงพระองค์ท่าน เท่ากับเราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่าน เราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านก็คือเราอยู่กับพระนิพพาน แล้วรักษาอารมณ์สุดท้ายนี้เอาไว้ ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ พยายามทำบ่อย ๆ ทุกวัน ท้ายสุดก็จะรักพระนิพพานไปเอง

เถรี 05-12-2020 17:00

ถาม : เนื่องจากว่ามีวัตถุมงคลหลายชิ้นที่ติดตัว การอาราธนาวัตถุมงคลทั้งหมดที่เราต้องการ ควรจะทำแบบไหนจึงจะถือว่าอาราธนาวัตถุมงคลทั้งหมด

๑. ก่อนหรือระหว่างสวดมนต์อาราธนา นึกถึงภาพของวัตถุมงคลทั้งหมดที่ต้องการอาราธนา ไล่ไปทีละชิ้นจนครบ

๒. นึกแค่ว่าเราต้องการอาราธนาวัตถุมงคลกลุ่มนี้ โดยไม่ได้นึกถึงภาพวัตถุมงคลที่ต้องการจะอาราธนาทั้งหมด แล้วก็สวดมนต์อาราธนาไป

๓. ระหว่างสวดมนต์อาราธนานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าอย่างเดียว โดยไม่ได้นึกถึงภาพของวัตถุมงคลเลยแค่เจตนาว่าจะอาราธนาวัตถุมงคลกลุ่มที่เราต้องการเท่านั้น ?
ตอบ : ข้อ ๑

เถรี 05-12-2020 17:00

ถาม : สมเด็จองค์ปฐมเนื้อเขียวเหล็กไหล หากอยู่ในสภาวะจำเป็น เช่น มีเหตุฉุกเฉินกลางดึก หรือภัยอันตรายที่ต้องออกจากตรงนั้น เป็นต้น ไม่สามารถสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๓ จบ ถวายได้ มีพระคาถาสั้นเพื่ออาราธนาให้ตัวเองปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินหรือไม่ครับ ?
ตอบ : แสดงว่ามี "วัว" ปนอยู่น้อยมาก เขาให้สวดถวายตั้งแต่เช้ามืดโว้ย..! ถ้าฉุกเฉินขึ้นมา ก็อาศัย "พุทโธ" คำเดียวไปก่อน แต่ต้องนึกถึงพระด้วย

ถาม : การสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๓ จบถวายสมเด็จองค์ปฐม หากเกิดเรื่องด่วนเรื่องฉุกเฉินระหว่างที่ยังสวดไม่จบ เมื่อเสร็จธุระสามารถกลับมาสวดต่อได้หรือต้องสวดใหม่ให้ครบทั้งหมดครับ ?
ตอบ : เพื่อความมั่นใจของตนเอง ก็ควรที่จะสวดใหม่ให้ครบถ้วน

ถาม : พระเครื่องและวัตถุมงคลเข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วันที่มีพระคาถาพิเศษ เช่น พระขุนแผนเกราะเพชร , กำไลนวหรคุณ เป็นต้น ยังใช้พระคาถาเดิมหรือใช้พระคาถาอิทธิฤทธิ ฯ แทนครับ ?
ตอบ : เหลือแค่ อิติปิ โสฯ ๓ ห้อง ๓ จบก็พอแล้ว

เถรี 05-12-2020 17:04

ถาม : การสักยันต์นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธได้อย่างไร แล้วถ้าผมอยากจะสักยันต์บ้างควรจะสักยันต์อะไรดีและสักที่ไหน ?
ตอบ : เมื่อนำเอารูปพระพุทธ พระควัมบดี พระสงฆ์ และหัวใจพระคาถาต่าง ๆ ในพระไตรปิฎกมาสัก ทำให้มาเกี่ยวเนื่องกัน ถ้าอยากจะสักยันต์ ขอแนะนำให้สักธงมหาพิชัยสงคราม เพราะว่ามีรายละเอียดมาก ทำให้ต้องทนเจ็บนานขึ้น ควรสักที่ผิวหนัง ไม่ควรสักในลูกตา..!

เถรี 05-12-2020 17:08

ถาม : ตะกรุดในพระขุนแผนที่เป็นทอง, นาก, เงิน ได้รับการสงเคราะห์ให้เป็นมหาสะท้อนด้วยไหมครับ ?
ตอบ : เป็น

ถาม : ตะกรุดกำลังพระแม่ธรณีเนื้อทองคำ หลังจากพระท่านสงเคราะห์ให้เป็นมหาสะท้อนแล้ว อยากทราบว่าตะกรุดกำลังพระแม่ธรณีที่หนักไม่ถึงบาท จะมีอานุภาพในการสะท้อนรุนแรงและเข้มข้นเท่ากับตะกรุดมหาสะท้อนเนื้อทองคำที่น้ำหนักเต็มบาทหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ไม่เท่า

เถรี 05-12-2020 17:09

ถาม : หลวงพ่อได้เตือนลูกหลานที่อยู่อเมริกาหรือยุโรป ให้ย้ายกลับเมืองไทย ตัวผมและครอบครัวได้อาศัยอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก ไม่ไกลจากเมืองที่มีมิงค์หลายตัวติดโคโรน่าไวรัส และกำลังเป็นข่าวดังอยู่ ณ ตอนนี้ตัวผมอยากได้วิธีที่จะช่วยให้ตัวเองและครอบครัว รอดจากสถานการณ์ที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากตัวผมกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยกลับไม่ได้
ตอบ : ภาวนาว่า "ตายแน่..ตายแน่..!" เอาจิตเกาะพระนิพพานไว้ทุกวัน

ถาม : ปีที่แล้วก่อนที่โคโรน่าจะเกิดขึ้น ผมได้กลับไปเที่ยวเมืองไทย และได้ทำบุญและทำสมาธิกับหลวงพ่อที่บ้านเติมบุญ อยากทราบว่าบุญอานิสงส์ตอนนั้นพอจะช่วยให้ผมและครอบครัวรอดจากเหตุการณ์ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในยุโรปไหมครับ ?
ตอบ : ถึงตอนนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้ว

ถาม : ๗-๘ ปีก่อนผมเคยนั่งสมาธิและดันเข้าฌาน ๑ ได้ ตอนนี้ฌานเสื่อม แต่อย่างน้อยฌานสมาบัติ ทำให้ผมศรัทธาพระรัตนตรัย ๑๐๐ % ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า ถ้าผมเจริญ พุทธานุสติ สังฆานุสติ กับ มรณานุสติ ทุก ๆ วันตอนตื่นนอน ไม่ว่าอย่างไรผมก็ไม่ตายแน่ ๆ ถ้าไม่ถึงอายุขัยจริง ๆ ?
ตอบ : ถ้าไม่ถึงอายุขัย ไม่มีอุปฆาตกรรมมาแทรก ต่อให้นอนเฉย ๆ ไม่ทำความดีอะไรเลยก็ไม่ตาย

เถรี 05-12-2020 17:39

พระอาจารย์กล่าวว่า สองเดือนนี้บรรดานักเก็งกำไรมาบูชาวัตถุมงคลกันมาก แล้วก็ไม่อยากจะเว้นระยะกัน ถ้าใครติดไวรัสโควิด ๑๙ สักคนหนึ่ง ก็เวรกรรมกันทั้งหมด โดนคำสั่งปิดบ้าน ๑๔ วันก็ไม่เท่าไรหรอก แต่ถ้าโดนปิดทั้งเดือนนี่ก็ยุ่งเลย

ในเรื่องของความมีระเบียบของเรานี้ ขาดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว จนมีประโยคที่เขาพูดกันว่า "ทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้"

จะเห็นว่าความเจริญทางวัตถุ ยิ่งมีมากขึ้นเท่าไร ความไร้ระเบียบก็มากขึ้นเท่านั้น

จะบอกว่าคนฉลาดขึ้นหรือว่าโง่ลง ? ฉลาดขึ้น...เพราะว่าสามารถหาวัตถุใหม่ ๆ มาสนองความต้องการของตัวเองได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็โง่ลง...เพราะว่าทิ้งสิ่งที่เป็นกฎ เป็นระเบียบ ที่จะขัดเกลาตัวเราเองให้อยู่ในกรอบ อยู่ในแนว ที่จะเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นได้ง่ายขึ้น ในเมื่อทิ้งไปเสีย โอกาสที่จะไปถึงความหลุดพ้นก็ยากขึ้น

เถรี 05-12-2020 17:41

มารเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาหลอกล่อ ให้คนเห็นผิดเป็นชอบ ดิ้นรนหลุดออกจากกฎเกณฑ์ที่จะช่วยขัดเกลาเราในระดับต้น แล้วถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์หยาบ ๆ ที่จะช่วยขัดเกลาเราในระดับต้นได้ โอกาสที่จะเข้าถึงความละเอียดขั้นกลาง ขั้นปลาย ก็ไม่ต้องไปพูดถึง

มารนั้นเก่ง ใช้ทุกสิ่งรอบกายของเรา มาหลอกล่อให้เราหลงทาง คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งหมด

อย่างที่ม็อบคณะราษฎร ๒๕๖๓ ไปเย้ว ๆ กันอยู่นั้นก็เหมือนกัน ถ้ามัจจุมารแทรกพรวดเข้าไป ได้ตายกันเป็นพันเป็นหมื่น เพราะว่าโควิด ๑๙ จะระบาด ใครที่ไม่เกรงไม่กลัว คิดว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ก็ต้องพร้อมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

แต่โดยวิสัยของคนเรา มักจะให้อภัยตนเอง ด้วยการโทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่น

ดังนั้น...ก็จะโทษว่า เป็นเพราะรัฐบาลไม่ดี ทำให้เขาต้องไปชุมนุมกัน แล้วติดเชื้อไวรัสขึ้นมา ภาษาวัยรุ่นก็ต้องบอกว่า "เอาที่สบายใจเลย" เพราะว่าการที่มีอคติเข้าข้างตนเอง เขาเรียกว่า "ลำเอียงเพราะรัก" รักตัวเอง หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองได้เสมอ

รัฐบาลก็จะแก้ตัวว่า...ห้ามแล้ว ใช้มาตรการทุกอย่างแล้ว แต่คนก็ยังไปชุมนุมกัน ส่วนทางด้านม็อบก็จะแก้ตัวว่า...ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อความเจริญของบ้านเมือง เพื่อทำให้ประเทศชาติไปได้ดีกว่านี้ แม้แต่ชีวิตก็ยอมสละได้ เหมือนอย่างกับว่าการที่ติดไวรัสนั้น เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเพื่อให้งานสำเร็จ ถ้าพูดภาษาการ์ตูนก็ ขอให้เจริญ ๆ เถอะวะ..!

เถรี 05-12-2020 17:59

พระอาจารย์แนะนำว่า ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย อย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาท อย่างน้อยก็กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และอย่าไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนหนาแน่น จะได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศ อย่าลืมสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญกรรมฐาน อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาที่รักษาตัวเราทุกวัน อย่างน้อยถ้าไม่เกินวิสัย ท่านจะได้ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ ให้เราได้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนทั้งภัยอันตรายอื่น ๆ

ขอเอาใจช่วยทุกท่าน
ตลอดจนกระทั่งคนที่ท่านทั้งหลายรัก ให้มีความปลอดภัย อย่าได้ติดโรคติดภัยทั้งหลาย ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน

เถรี 05-12-2020 22:20

พระอาจารย์กล่าวว่า ช่วงนี้ภาคใต้ของเรากำลังลำบาก สองวันก่อนน้ำป่าท่วมคีรีวง ซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีก็โดนน้ำป่าและดินถล่มไปทีหนึ่งแล้ว ฟื้นกันขึ้นมา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คราวนี้น้ำป่ามาถึง ก็กวาดไปอีกหลายศพ..!

ทางด้านนครศรีธรรมราชนั้น ช่วงนี้จะมีมรสุมเข้าหนักมาก ถ้าหากว่าใครอายุมากหน่อยอาจจะยังจำได้ ที่ทะเลซุงถล่ม
หมู่บ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน คราวนี้มาเป็นอำเภอคีรีวง ซึ่งคีรีวงนั้นเคยโดนไปครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้มาโดนอีก ในข่าวบอกว่าหนักสุดในรอบ ๓๐ ปี

เรื่องของวัตถุมงคลวัดท่าขนุนนั้น ส่วนหนึ่งที่อาตมาขอพระท่านไว้เสมอก็คือ ถ้าหากว่ากฎของกรรม หรือวาระของกรรมเข้ามาถึง ขอให้รอดชีวิตไว้ ถึงทรัพย์สินจะเสียหายก็ไม่เป็นไร คือคนเราถ้าเอาตัวรอดได้ ทรัพย์สินอื่นก็หาใหม่ได้ แต่ถ้าหากว่าถึงแก่ชีวิตไป โอกาสที่จะแก้ตัวก็ไม่มี

เถรี 05-12-2020 22:22

โดยเฉพาะวัตถุมงคลรุ่นล่าสุด ที่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ท่านมาสงเคราะห์ ญาติโยมส่วนหนึ่งก็มัวแต่ไปหาที่เป็นเนื้อเงิน เนื้อนาก เนื้อทองคำ อันนั้นอาตมาถือว่าขาดปัญญาไปหน่อย เนื้อเงิน เนื้อนาก เนื้อทองคำ แม้ว่าจะมีส่วนของมหาสะท้อนอยู่ แต่ถ้าคุณใช้วัตถุมงคลเนื้ออื่นที่ราคาถูกกว่า แล้วภาวนาคาถามหาสะท้อน ก็มีผลเหมือนกันนั่นแหละ ตะเกียกตะกายไปหาแต่ของแพงกัน อาตมาเองสมัยก่อนไม่พกสักชิ้นหนึ่ง ภาวนาคาถามหาสะท้อนอย่างเดียวก็มีผลเหมือนกัน

ดังนั้น...เอาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ได้ เพราะว่าอาตมาเอาไปเข้าพิธีใหม่ทั้งหมดเลย เพียงแต่ว่าท่านที่ต้องการอานุภาพมหาสะท้อน ก็ไปเสาะหาแต่เนื้อแพง ๆ กัน

วัตถุมงคลชุดนี้ ที่ขอพระท่านไว้หลัก ๆ เลยคือ
ความคล่องตัวในการเป็นอยู่...จุดนี้ต้องใช้ประกอบกับพระคาถาเงินล้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...เหล่านี้ต้องประกอบกับ อิติปิ โสฯ ๓ ห้อง ๓ จบ
แล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคระบาด...ให้ภาวนาว่า ทุกขา ทุกขัง ปะติฏฐิตัง สัมปะฏิจฉามิ

ส่วนด้านอื่น ๆ ที่ท่านให้มาเยอะแยะไม่ต้องไปสนใจ เอาหลัก ๆ แค่นี้ไว้ก่อน

เถรี 05-12-2020 22:25

พระอาจารย์กล่าวว่า วัตถุมงคลเนื้อเงินส่วนใหญ่ถ้าหากว่าออกต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นี้แล้ว ก็น่าจะหมดแล้ว เพราะว่าที่วัดก็ไม่มีส่วนที่สำรองไว้ ดังนั้น...ในส่วนของเนื้อเงินหรือเนื้อทองคำ หมดแล้วก็คือหมดเลย ต้องไปหาของแพงที่เขาไปจำหน่ายกันในเว็บไซต์หรือว่าเฟซบุ๊กกันเอง

เถรี 05-12-2020 22:28

พระอาจารย์กล่าวว่า เหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านเปิดโลกพลิกชีวิตพิมพ์เล็ก ที่อาตมาเรียกว่าพิมพ์จิ๋ว ทางวัดไม่มีเหลือเลยนะ เพราะว่ายังไม่ทันจะออกเลย ท่านพระครูปฐมสาธุวัฒน์ วัดสี่แยกเจริญพร ขอเหมาไปทั้งหมด ท่านบอกว่า "เดี๋ยวคืนต้นทุนให้อาจารย์" เพื่อที่จะได้เอาไปหาทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

ก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่า ท่านใช้หนี้สิน ๖ ล้านกว่าบาทหมดแล้ว ถมที่สำหรับทำลานจอดรถไปอีก ๓ ล้านกว่าบาท แล้วยังมีทุนสำรองเข้าบัญชีวัดอีก ๑ ล้านบาท ท่านบอกว่า ท่านเป็นคนป่ามีปืนแล้ว ส่วนอาตมาไม่มีเหรียญเหลืออยู่เลย เพราะว่าพ่อเจ้าประคุณขอเหมาไปหมด

เถรี 05-12-2020 22:36

สรุปว่าตอนนี้ท่านพระครูเทพ หรือท่านพระครูปฐมสาธุวัฒน์ ท่านเป็นคนป่ามีปืน ใช้หนี้หมดแล้วก็มีเงินเหลือเก็บด้วย ท่านบอกว่า "หลวงพ่อพลิกชีวิตให้ผมจริง ๆ เลยครับ" แต่ว่าท่านออกวัตถุมงคลค่อนข้างจะโหดนะ อาตมาออกเหรียญพญาเต่ามังกรฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ๒ เหรียญราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ท่านเอาไปออกต่อในราคาสามแสนสามหมื่นบาท..! แล้วดันขายได้อีกด้วย

โยมอุปัฏฐากท่านหนึ่งก็บ่นว่าพิมพ์จิ๋วเล็กเกิน เมินหน้าไปหน่อยเดียว หันกลับมาหายไปแล้ว คนอื่นตะครุบไป ต้องบอกว่าสมน้ำหน้า..! ท่านอาจารย์เทพก็นั่งหัวเราะ บอกว่า "มึงอยากช้าเอง โทษใครไม่ได้"

ไปตำหนิว่าพระองค์เล็ก ต้องเจอแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำ โยมรับสมเด็จของขวัญวัดปากน้ำไป บอกว่า "องค์เล็กขนาดนี้จะคุ้มครองได้อย่างไร..?" ตอนกลางคืนหลับฝันเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา องค์ใหญ่เต็มจักรวาลเลย ตรัสถามว่า "องค์ใหญ่แค่นี้พอไหม ?"

เถรี 05-12-2020 22:44

ถาม : เรื่องน้ำกินน้ำใช้ในช่วงภาวะสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ ?
ตอบ : จะไปสนใจอะไรกับตรงนั้น ถ้ากระทั่งกินหรือใช้ ยังไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวอย่างไร ก็ไม่ต้องไปทำ แค่ใช้สามัญสำนึกก็รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร..!

เถรี 05-12-2020 22:47

พระอาจารย์กล่าวว่า เมื่อคืนใครที่เข้าเว็บวัดท่าขนุนไม่ได้ อาจจะตกใจ เขามีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพราะถ้าเอาเข้าระบบ Cloud แล้ว ราคาจะถูกลง ก็เลยมีการโยกย้ายข้อมูล ตอนนี้ยังไม่อยู่ตัวเลย ระบบยังเพี้ยน ๆ อยู่

เซิร์ฟเวอร์เก่ายังใช้งานได้ แต่รองรับจำนวนคนไม่ไหว เพราะว่าสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนมีเป็นหมื่นคนแล้ว สมัยนี้เข้าไปกดไลค์ดาราได้เป็นล้านคน แต่สมาชิกเว็บวัดท่าขนุนยังมีอยู่แค่หมื่นนิด ๆ แต่ว่าสมาชิกน้อยหน่อยก็ดี เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์บ่อย ๆ อย่างทางเว็บพลังจิตทั้งเปลี่ยนทั้งเพิ่มไป ๗ - ๘ ตัวแล้ว

เถรี 05-12-2020 22:49

พระอาจารย์กล่าวเตือนโยมท่านหนึ่งว่า "อะไรที่เป็นของต่ำ ของไสยศาสตร์ อย่าเล่นมากนัก โดยเฉพาะพวกทรงเจ้าเข้าผี เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนทีหลัง บางทีโยมก็ไม่รู้ว่าวัตถุมงคลของตัวเองเป็นของไสยศาสตร์ล้วน ๆ กินตัวเองอีกด้วย..! น่าสงสารเหมือนกัน"

เถรี 05-12-2020 22:50

ถาม : เราควรจะตั้งพระศรีอาริยเมตไตรยไว้ที่โต๊ะพระพุทธหรือว่าพระสงฆ์ครับ ?
ตอบ : ถ้ามีโต๊ะพระสงฆ์ต่างหาก ก็ตั้งไว้บนสุดเลย

ถาม : รูปภาพติดผนัง จำเป็นต้องหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าเป็นไปได้ก็หันให้ถูกทิศไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นเราเองนั่นแหละ จะมาเสียกำลังใจเองว่าหันไม่ถูกทิศ

เถรี 05-12-2020 22:51

พระอาจารย์กล่าวว่า "ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จะไปไหว้พระที่วัดท่าขนุน แต่ยังไม่แจ้งกำหนดการมา แสดงว่าหลวงพ่อทองคำ หลวงพ่อนาก หลวงพ่อเงิน วัดท่าขนุน ท่านโด่งดังใช้ได้เหมือนกัน"

เถรี 05-12-2020 22:53

ถาม : ก่อนที่จะพิจารณาทุกครั้ง จะต้องกำหนดลมหายใจก่อนทุกครั้ง ใช่ไหมคะ ?
ตอบ : ควรที่จะเป็นเช่นนั้น เพราะว่าถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบ พิจารณาไปก็ไม่ค่อยจะได้ผล จึงต้องเริ่มด้วยการจับลมหายใจเข้าออกให้สมาธิทรงตัวก่อน

ถาม : การปฏิบัติสำหรับคนที่โง่เขลา ปัญญามีน้อย ควรจะเริ่มจากอะไรดีคะ ?
ตอบ : ลมหายใจเข้าออก จะโง่หรือฉลาด ก็ทิ้งลมหายใจไม่ได้เลย ถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออก ความดีที่เราทำไว้จะไม่ทรงตัว เพราะฉะนั้น..นั่งดูลมไป..ทุกวัน..ทุกวัน


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:21


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว