กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7334)

ทะเล 22-12-2020 00:45

พระอาจารย์กล่าวว่า "เป็นเรื่องธรรมดา ร่างกายของเราก้าวเข้าไปหาความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา ไฟธาตุมีทั้งกระตุ้นร่างกายให้เจริญเติบโต และเผาผลาญร่างกายให้ทรุดโทรมลง ฝรั่งเขาเพิ่งจะค้นเจอไม่นานนี้เอง ว่าออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป ไปเผาผลาญทำลายเซลล์ไปส่วนหนึ่ง แต่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้สองพันกว่าปีมาแล้ว..!

ยิ่งศึกษาไปจะยิ่งเห็นอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน คราวนี้อัจฉริยภาพตรงนั้นส่วนหนึ่งก็คือ สิ่งที่เป็นเรื่องของโลกที่พระองค์ท่านไม่สอน เพียงแต่ว่ามีปะปนอยู่ในหลักธรรมของพระองค์ท่าน ถ้าเราอ่านเจอแล้วจะทึ่งมาก

อย่างในอินทกสูตร กล่าวถึงการกำเนิดชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่เป็นจุดปฏิสนธิ์เล็ก ๆ ในท้องแม่ ท่านบอกว่าเล็กเท่าปลายขนจามรีจุ่มน้ำมันแล้วดีด ๑๖ ครั้ง จากนั้นจิ้มลงบนผ้าขาว จุดใหญ่แค่ไหนก็แค่นั้นแหละ แล้วหลังจากนั้น...พอโดนไฟธาตุของแม่เคี่ยวเข้าก็ค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้น ตอนแรกก็ขยายเซลล์กลายเป็นกลละ เป็นอัพพุทะ เป็นเปสิ เป็นฆนะ ก็คือมีลักษณะเป็นก้อนเลือด แล้วก็มีปัญจสาขา หนึ่งศีรษะ สองขา สองแขน แต่ละ ๗ วันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง พระองค์ท่านบอกไว้หมด เพราะว่ามียักษ์อยู่ตนหนึ่งชื่ออินทกะ น่าจะเป็นบริวารของท่านท้าวเวสสุวรรณ ไปสอบถาม พระองค์ท่านจึงตรัสให้ฟัง

ทุกวันนี้เขาก็งงว่าสมัยโน้นเอากล้องที่ไหนมาส่อง เขาลืมไปว่าพระพุทธเจ้านอกจากมีทิพจักขุญาณแล้ว ยังมีสมันตจักษุ คือดวงตาแห่งปัญญาอันรู้รอบไปทุกสิ่ง เพียงแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านนำมาสอนเรานั้นคือใบไม้ในกำมือ ใบไม้ทั้งป่าทำให้คนเข้าถึงธรรมช้า ต้องเวียนว่ายตายเกิดนาน พระองค์ท่านจึงไม่สอน

มาระยะหลัง ท่านทั้งหลายที่มีวิสัยพระโพธิสัตว์ มาสอนในเรื่องของพระโพธิสัตว์ จึงกลายเป็นสายมหายานขึ้นมา ซึ่งแต่แรกแล้วพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้ ก็เพราะว่าสายพระโพธิสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิด เพื่อสร้างบารมีนับกัปไม่ถ้วน พระองค์ท่านไม่ปรารถนาให้ทุกคนต้องข้องอยู่กับธรรมอันเนิ่นช้า คำว่าข้องก็คือติดอยู่ ในเมื่อไปติดอยู่ก็ทำให้ช้า ยิ่งไปถึงพระนิพพานช้าเท่าไร ก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้น เพราะว่าต้องเกิดต้องทุกข์ไปเรื่อย

แต่พอคนที่มีวิสัยของพระโพธิญาณมา ได้ศึกษาความเป็นพระโพธิสัตว์ แล้วนำเอาหลักธรรมคำสอนนี้มาบอกกล่าว จนปรากฏชัดเจนในสมัยของท่านนาคารชุน ทำให้สายมหายานเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา"

ทะเล 22-12-2020 11:46

พระอาจารย์กล่าวว่า "ท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าของท้าวมหาราชทั้ง ๔ พระองค์ พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเจตจำนงของท่านว่าอย่างไร อีก ๓ องค์ก็จะตามด้วย ถ้าอีก ๓ องค์ตามด้วยก็แปลว่า บริวารทั้งหมดของท่านที่มากมายจนนับได้ไม่ถ้วนก็ตามอีก คราวนี้ท่านมีเจตจำนงว่า บุคคลใดก็ตาม ถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน ท่านจะตามคุ้มครองตลอดชีวิต แต่ต้องตั้งใจทำจริง ๆ นะ ไม่ใช่ประเภทว่าตั้งใจเล่น ๆ !

ตอนสร้างเหรียญรอยพระพุทธบาทวัดท่าขนุน ได้เอารูปของท่านลงไว้ด้านหลังของเหรียญ ท่านก็มาเสกให้เอง แล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เสกวัตถุมงคลอีกหลายรุ่นที่เป็นรูปของท่าน โดยเฉพาะรุ่นของวัดพังตรุ ที่มีเสกมีดลูกพราหมณ์และเหรียญอาร์ม งานนั้นท่านไปยืนรอเพราะว่าอาตมาไปช้า อาตมาไปถึงจะเข้าโบสถ์ ปรากฏว่าท่านไปยืนรออยู่ก่อนแล้ว ท่านตั้งใจจะสงเคราะห์เต็มที่ ดังนั้น..ถ้าหากว่าเหรียญหลังท้าวเวสสุวรรณของวัดท่าขนุนหมด ก็ไปเอาของวัดพังตรุได้ ความจริงอาตมาก็ได้มาหลายเหรียญ แต่ว่ายังเก็บเอาไว้ ไม่ได้เอาออกมาให้บูชากัน

โดยปกติแล้ว ในการปลุกเสกแต่ละงาน ส่วนใหญ่เจ้าของงานก็จะแบ่งปันวัตถุมงคลมาให้บางส่วน บางรายใจถึงหน่อยก็ยกให้เป็นกล่องไปเลย ๑๐๐ องค์ บางรายก็มอบให้ ๙ - ๑๐ องค์ แล้วแต่จะเห็นสมควร อาตมาเองก็พกติดย่ามไปเรื่อย มีพิธีที่ไหนก็เข้าไปเรื่อย ไป ๆ มา ๆ ย่ามหนักจนจะแบกไม่ไหว ก็ต้องขนเอามาออกเว็บให้เขาจำหน่ายบ้าง"

ทะเล 22-12-2020 11:47

พระอาจารย์กล่าวว่า "ถ้าวัตถุมงคลเนื้อเงินหมดเราบูชาอย่างอื่นไปก็ได้ แล้วภาวนา เมสัมมุกขา สัพพาหะระติ เตสัมมุกขา ก็จะมีอานุภาพมหาสะท้อนเหมือนกัน อย่าเที่ยวไปบูชาแต่ของแพงอย่างเนื้อทองเนื้อเงิน อย่างอื่นก็ใช้ได้..เพียงแต่ใช้ให้เป็นเท่านั้น"

ทะเล 22-12-2020 11:47

พระอาจารย์กล่าวว่า "ของอาตมาก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสไปกว่าโยมหรอก พกเหรียญสมเด็จองค์ปฐมเขียวเหล็กไหลเหมือนกัน คือพระสั่งอย่างไรก็ทำอย่างนั้น แต่เนื้อเขียวเหล็กไหลของอาตมาไม่เขียว อาตมาเป็นคนดื้อ อะไรที่ดื้อ ๆ นี่จะชอบมาก ชุบไม่ขึ้นใช่ไหม..? แสดงว่าดื้อได้ที่...มาเลย ไม่เขียวอาตมาก็ใช้เอง..!"

ถาม : เหรียญสมเด็จองค์ปฐมเนื้อเขียวเหล็กไหล ถ้าไม่ได้เข้าพิธีช่วงหลัง ๆ นี้ อานุภาพจะเท่ากันไหมครับ ?
ตอบ : ตั้งใจนึกถึงพระท่านสงเคราะห์ก็เหมือนกันแหละ เพียงแต่ว่ากำลังใจของเราต้องยึดมั่นในพระองค์ท่านจริง ๆ ถ้ายึดมั่นจริง ๆ ถึงไม่มีวัตถุมงคลพระองค์ท่านก็คุ้มครองได้ เพียงแต่พวกเราส่วนใหญ่แล้วเผลอ สมาธิไม่ค่อยจะทรงตัว ก็เลยต้องมีวัตถุมงคลเอาไว้

ทะเล 22-12-2020 11:47

พระอาจารย์กล่าวว่า "ตอนนี้อาตมาเป็นหนูทดลองยาของพระที่วัด พระท่านจะทำประคำด้วยไม้แต่ละชนิด แล้วให้อาตมาใช้งาน ท่านจะพิสูจน์ความก้าวหน้าว่า ใช้งานนานเท่าไรถึงจะสวยเท่าที่หลวงพ่อใช้

เรื่องของประคำเราต้องขยัน ถ้าหากว่าไม่ขยัน พุทโธ ๆ นานไปก็ด้าน ไม่สวย ถ้าขยันนับขยันภาวนา พลังที่เราสะสมไว้ในจิตในกายของเราแผ่ลงไปด้วย ก็จะดูสวยงามเป็นพิเศษ"

ทะเล 22-12-2020 11:47

ถาม : ปกติจะแบ่งจิตในการภาวนา ๓ ส่วน ทำงานปกติ ๑ ส่วน แล้วก็นับจำนวน ๑ ส่วน ทีนี้ไปอ่านเจอว่า หลวงพ่อบอกว่าให้มีภาพพระคลุมร่างกายเราไว้ คราวนี้ที่เราแบ่งจิตไปไว้ที่ลมหายใจ ๑ ส่วน เราจะเลือกที่ลมหายใจหรือเลือกภาพพระคลุมกายเจ้าคะ ?
ตอบ : แล้วทำไมทำพร้อมกันไม่ได้ ? หายใจเข้าภาพพระก็ปรากฏอยู่ หายใจออกภาพพระก็ปรากฏอยู่ ไม่ได้ยากอะไรนี่นา

ทะเล 22-12-2020 11:47

พระอาจารย์เตือนว่า "อย่าประมาทกันนะ ไวรัสอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ตอนนี้ทั่วโลกมีธงเขียวปักสลอนไปหมด แถมยังมีธงแดงแทรกอยู่เป็นระยะ ๆ ทั้งโรคระบาดคน โรคระบาดสัตว์ ยุ่งไปหมด !"

ทะเล 22-12-2020 11:47

ถาม : หนูอ่านธรรมะแต่กลัวจะพูดแล้วไม่มีน้ำหนัก ก็เลยส่งธรรมะในเว็บบอร์ดไปให้คุณพ่อคุณแม่ทางไลน์ หนูก็เลยอยากจะมาขอโทษและขออนุญาตต่อไปล่วงหน้าด้วยค่ะ ?
ตอบ : ไม่เป็นไรหรอก เอาไปเถอะ แต่ถ้าหากว่าเอาไปลงในเพจของตัวเองหรือในเฟซบุ๊ก ก็ช่วยอ้างอิงไปหน่อยว่าเอามาจากที่ไหน

ถาม : ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ปฏิบัติตามด้วยเจ้าค่ะ ?
ตอบ : ดีแล้วจ้ะ โมทนาด้วย

ทะเล 22-12-2020 11:47

ถาม : คนเรามักจะกลัวความตายกัน แต่ว่าท้ายที่สุดถ้าเราทำความดีถึงพร้อม เราก็จะไปพระนิพพานกันเกือบหมดทุกคนใช่ไหมเจ้าคะ ? แล้วเราก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่นั่นใช่ไหมคะ ?
ตอบ : ถ้ายังอยากเจอก็จะไปไม่ได้ ต้องตัดภาระผูกพันทั้งหมดออก ปล่อยวางภาระทั้งปวง ยอมรับสภาพความเป็นจริง ตอนนี้ไม่เป็นไร เกาะความดีไปก่อน เดี๋ยวพอทำถึงก็จะปล่อยเอง ถ้าพ่อแม่ทำถึงด้วยก็ไปเจอกันที่นั่นเองแหละ

ทะเล 23-12-2020 03:05

พระอาจารย์กล่าวว่า "เมื่อเช้าวันที่ ๖ ธันวาคม อากาศที่ทองผาภูมิวัดได้ ๑๕ องศาเซลเซียส ถ้าหากว่าเป็นรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะวัดได้ ๑๖ องศาเซลเซียส เหตุที่ต่างกันเพราะว่าอุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยา ทำการวัดในเรือนเทอร์โมมิเตอร์ หรือตู้สกรีน แล้วก็จะวัดในตอนช่วง ๗ โมงเช้า ส่วนอุณหภูมิที่ชาวบ้านเขาดู เขาดูจากเครื่องวัดหน้ากรมอุตุฯ ซึ่งส่วนใหญ่ไปดูกันตอนตี ๕ หรือ ๖ โมงเช้า อุณหภูมิก็เลยต่างกันเป็นองศาเซลเซียส แต่ว่าจะ ๑๕ หรือ ๑๖ องศาเซลเซียส ถ้าหากว่าคนทางด้านกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลไป ก็หนาวแย่พอกัน แต่คนทองผาภูมิบอกว่ากำลังดีเลย..!"

ทะเล 23-12-2020 03:05

ถาม : สมาทานพระกรรมฐาน แล้วนั่งสมาธิไป ๑ ชั่วโมงครึ่ง แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาด คือมีวิญญาณผู้หญิงเข้ามากอด วันนั้นหนูใส่พระคำข้าวนะคะ แต่เขาก็ยังเข้ามากอดหนู จะมาขอบุญ เขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ ๆ หนูก็เลยสวดพระคาถาชินบัญชร สวดคาถาและขอพุทธานุภาพของสมเด็จองค์ปฐม แต่เขาก็ยังไม่ยอมไปเจ้าค่ะ เขาเหมือนจะเป็นแขก จะทำอย่างไรดีเจ้าคะ ?
ตอบ : เราพ้นออกจากตรงนั้นมาก็จบแล้วไม่ใช่หรือ ? รู้ว่าเขามาขอบุญ ก็อุทิศให้เขาไปก็จบแล้ว

ถาม : เขามากอดไม่ยอมไปเลยค่ะ ?
ตอบ : ก็เรื่องของเขา ต่างคนต่างอยู่ ถึงเวลาไปไหนก็ให้ช่วยดูแลเราด้วย..!

ถาม : เจอผีบ่อยเจ้าค่ะ ไปต่างประเทศก็จะเป็นผีต่างศาสนา ไม่กลัวพระเลย ขนาดยกพระคำข้าวให้เขาดู ขอบารมีพระพุทธเจ้าก็แล้ว หรือว่าบารมีพระพุทธเจ้าท่านเมตตา สัมภเวสีเลยไม่กลัวคะ ?
ตอบ : ไม่ใช่...คือเราไปเข้าใจเองว่าเป็นสัมภเวสี บางทีอาจจะเป็นเทวดาชั้นสูงก็ได้ วัตถุมงคลส่วนใหญ่เทวดาท่านดูแล เขาเป็นเทวดาเหมือนกันก็เลยไม่กลัว

ถาม : หนูถามเขาว่าทำไมแผ่เมตตาแล้วถึงไม่ไป ? เขาก็บอกชื่อมา
ตอบ : อย่างนั้นก็อุทิศให้เขาโดยเฉพาะ ออกชื่อเขาไปสิ

ถาม : ถ้าหนูห้อยท้าวเวสสุวรรณจะช่วยได้ไหมเจ้าคะ ?
ตอบ : ต้องอาราธนาทุกวันด้วย ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วค่อยไปอาราธนาก็ไม่ทันแล้ว เขามาถึงตัวแล้ว เราต้องกันเอาไว้ก่อน

ทะเล 23-12-2020 03:05

ถาม : ถ้าสวดมนต์กันไฟ สวด ๒ รอบ ตอน ๖ โมงเช้ากับ ๖ โมงเย็น เพียงพอไหมคะ ?
ตอบ : เยอะเกิน กันไปกันมาเดี๋ยวไฟดับ ไม่มีไฟฟ้าใช้อีก..!

ทะเล 23-12-2020 03:05

ถาม : อยากจะขอพรหรือโอวาทเรื่องความรักค่ะ ?
ตอบ : ไม่มีอะไรมากหรอก แค่อย่าลืมฆราวาสธรรม ๔ ของพระพุทธเจ้าท่าน

อันดับแรกต้องมีสัจจะ จริงใจต่อกัน ตัวนี้รวมทั้งคำว่าไม่นอกใจกัน

ทมะ มีความข่มกลั้น เจออารมณ์อะไรที่ไม่ชอบใจก็ต้องรู้จักอดทนอดกลั้น ไม่ไประเบิดใส่คนอื่นเขา

ขันติ ชีวิตการครองคู่ยากลำบากแค่ไหนก็มุ่งหน้าฝ่าฟันไปอย่าท้อถอย

จาคะ เสียสละความสุขของเราเพื่อเขาด้วย ไม่อย่างนั้นแล้วจะไปไม่รอด

ทะเล 24-12-2020 10:27

พระอาจารย์กล่าวว่า "วันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โบสถ์วัดพระแก้วเปิดให้สักการะจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. ถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้พระแก้วกลางค่ำกลางคืน ดูแสงดูสีบ้าง คาดว่าไปกลางคืนคงไม่มีม็อบ..! ส่วนอาตมานั้นไม่มีเวลาไป เพราะว่ากว่าจะเลิกเจริญกรรมฐานออกอากาศก็ประมาณ ๑ ทุ่มกว่าไปแล้ว กว่าจะจัดการกับบัญชีเสร็จก็ ๒ ทุ่มกว่า ก็เป็นอันว่าไปไม่ทันแน่ อยากจะเห็นวัดพระแก้วกลางคืนกับเขาสักครั้งเหมือนกัน"

เถรี 25-12-2020 17:19

พระอาจารย์กล่าวว่า "อย่างไรก็ระวังโควิดไว้ด้วย โรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อใคร ถ้าเคยสร้างกรรมเอาไว้ จะช้าจะเร็วก็ต้องมา เรื่องนี้อาตมาพูดได้เต็มปาก เพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็เกลียดเข็มฉีดยาสุด ๆ เพราะว่าหมอที่มารักษาตอนเด็กเป็นหมอเสนารักษ์ ก็คือหมอที่รักษาทหาร เขาฉีดยาด้วยการทิ่มพรวดลงไป แล้วกดทีเดียวจบเลย ก้นก็จะบวมเป็นก้อน เดินตูดปัดไปเป็นอาทิตย์..!

อาตมาเป็นคนป่วยบ่อย จนกระทั่งหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านช่วยเฉลยว่าเป็นทหารมาทุกชาติ ฆ่าเขาเอาไว้มาก อายุสั้นพลันตาย เศษกรรมก็ทำให้ป่วยบ่อย ดูย้อนหลังไปแค่สมัยรัตนโกสินทร์ อายุยืนที่สุดไม่เกิน ๔๓ ปี...(หัวเราะ)... มาชาตินี้อยู่ถึง ๖๐ นี่แปลกมากแล้ว ถ้าไม่ระมัดระวังให้ดี ถึงเวลาเผลอเมื่อไรโรคภัยไข้เจ็บกระโดดใส่ คราวนี้ถึงรักษาได้ก็ไม่ดีเหมือนเดิม เนื่องเพราะว่าเจ้าเชื้อโรคตัวนี้ทำลายปอด หายแล้วก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่หายก็ตายไปเลย

ป่านนี้บรรดาท่านที่ไปเที่ยวแพร่เชื้อให้ชาวบ้านคงจะรู้แล้ว ว่าความประมาทของตัวเองคนเดียวนั้นสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นเขาขนาดไหน ไปนึกถึงเมืองเวสาลี หลายคนเรียกว่า ไพสาลี ความจริง เวสาลี ตัวนี้ไม่ใช่ภาษาไทย แปลตรง ๆ ว่า นาข้าวสาลี ก็แปลว่าปลูกข้าวมาก เมืองเวสาลีเกิดโรคระบาด พระพุทธเจ้าต้องบอกรัตนสูตรให้กับพระอานนท์ไปทำน้ำมนต์พรม เพื่อไล่บรรดาอมนุษย์ คำว่า อมนุษย์ คือผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์"

เถรี 25-12-2020 17:21

"เมื่อพรมน้ำมนต์ พวกอมนุษย์ก็หนีกันเตลิดเปิดเปิง คงเหมือนผู้ก่อการร้ายเอาปืนไล่ยิง ก็ต้องวิ่งหนีไว้ก่อน เบียดเอากำแพงเมืองเวสาลีถล่มไปทั้งแถบ คราวนี้ฝนตั้งเค้าและตก น้ำท่วมหนักพอ ๆ กับนครศรีธรรมราช สายน้ำซัดเอาพวกซากศพที่ตายทับตายถมไหลไปกับน้ำหมด โรคภัยไข้เจ็บก็บรรเทาลง เพราะว่าโรคระบาดส่วนใหญ่เกิดจากการตายมาก ๆ แล้วสะสมเชื้อโรคเอาไว้ ก็ทำให้โรคภัยระงับลงไปได้ด้วยอำนาจพุทธบารมี

เพราะฉะนั้น..บางคนบอกว่า บรรดาพระทั้งหลายที่เสกน้ำมนต์ พ่นน้ำหมาก เป็นเรื่องนอกพระพุทธศาสนา เป็นเดรัจฉานวิชา แสดงว่าหลับหูหลับตาพูดโดยที่ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเลย แม้กระทั่งการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุก็ต้องอ่านเรื่องอายุวัฒนกุมาร พระพุทธเจ้าเป็นต้นตำรับสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ อายุวัฒนกุมารจะตายภายใน ๗ วัน ต่ออายุมาจนอยู่ถึง ๑๒๐ ปี จึงได้ชื่อว่าอายุวัฒนะ ผู้เจริญด้วยอายุ เพราะว่าอยู่ได้ถึง ๑๒๐ ปี

แต่คราวนี้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะว่าไปแล้ว ถ้าหากว่าไม่แบ่งปันเวลาให้ดี ญาติโยมรบกวนไม่เลิก เวลาปฏิบัติเพื่อตัวเองก็จะหมดไป ก็เลยสำคัญอยู่ที่ว่า พระของเราจะต้องแบ่งเวลาให้ถูก ไม่ใช่โยมมาเวลาไหนก็สงเคราะห์เสียร่ำไป ก็ต้องมีเวลาที่เหมาะสมด้วย พระจะต้องสวดมนต์ ทำวัตร บิณฑบาต แต่โยมจะให้รดน้ำมนต์..อย่างนี้ก็เกินไป ต้องรอให้งานของพระเสร็จก่อน"

เถรี 25-12-2020 17:24

"สมัยก่อนอาตมาเป็นหมอดูอยู่พักหนึ่ง พอคนมาหามากเข้า ๆ มาแบบไม่ดูเวล่ำเวลา จะเอาแต่เรื่องตัวเอง ไม่สนใจเรื่องของพระ อาตมาก็เลยต้องทิ้งไปโดยปริยาย มาตอนหลังท่านอาจารย์มหาเอดูหมอสืบต่อไป ดูไปดูมาสู้คนไม่ไหว ก็เลยวิ่งไปหาอาตมา บอกว่า "ขอบวชเลยครับอาจารย์"

ปัจจุบันก็เหลือท่านอาจารย์เอกลักษณ์ ซึ่งตอนนี้ก็สร้างวัดพุทธพรหมยานอยู่ มีเวลาดูหมอให้เท่าไรก็ไม่รู้ ถ้าใครต้องการดูก็ไปที่นั่นแล้วกัน อาตมาเลิกแล้ว ท่านอาจารย์มหาเอก็เลิกแล้ว เห็นท่านอาจารย์เอกลักษณ์บ่น ๆ อยู่ว่าจะเลิกเหมือนกัน ...(หัวเราะ)... คือไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย

อาตมาศึกษาเรื่องหมอดู ไม่ใช่เพราะว่าชอบ แต่ศึกษาเพราะว่าครูบาอาจารย์ คือหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านยืนยัน ว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เป็นของจริง ก็ไม่นึกว่าศึกษาไปศึกษามาจะกลายเป็นขลัง กลายเป็นดูแม่นไปได้ แต่ว่าสำคัญอยู่ตรงที่ว่าต้องดูบ่อย ๆ ยิ่งดูมากเท่าไร ประสบการณ์มากก็สามารถอ่านดวงได้ละเอียดมากตามไปด้วย"

เถรี 25-12-2020 17:26

พระอาจารย์กล่าวกับโยมเมื่อหมดเวลาทำบุญ "จำไว้ว่าอย่าตั้งเวลา เอาสติตั้งแทน ถึงเวลาสติจะบอกว่าได้เวลาหรือยัง"

เถรี 25-12-2020 17:28

พระอาจารย์กล่าวว่า "เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ท่านอาจารย์ฌอน ชยสาโร เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเทพพัชรญาณมุนี แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสงฆ์ เพราะว่าท่านเป็นพระต่างชาติที่บวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้รับความศรัทธาเลื่อมใส ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานตั้งให้เป็นเจ้าคุณ แล้วก็ยังได้ถวายการรับใช้สนองพระเดชพระคุณ ด้วยการแสดงธรรมในวันพ่อแห่งชาติ

เรื่องพวกนี้หลายอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อย่างเช่นว่า สมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้คณะสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกาย ทำพิธีกงเต๊กในพระบรมมหาราชวัง มาตอนนี้เราก็จะเห็นว่า หลวงพ่อเจ้าคุณฌอนท่านเป็นพระฝรั่ง แต่ได้แสดงพระธรรมเทศนาถวาย เป็นเรื่องที่หาได้ยาก

จะว่าไปแล้วพระพุทธศาสนาของบ้านเรา ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากองค์ในหลวงที่เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงประกาศชัดเจนว่าเป็นพุทธมามกะ เมื่อวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเมื่อเป็นพุทธมามกะ เป็นที่ชัดเจนว่าพระองค์ท่านให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ เพียงแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ บุคคลที่จะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยพระราชทานสมณศักดิ์ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเกียรติยศทั้งส่วนตนและทั้งของพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่าพระองค์ท่านคัดเลือกบุคคลที่มีการกระทำ มีแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนกระทั่งความรู้ความสามารถอย่างชัดเจนจริง ๆ เพราะว่าจะเป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาต่อไป"

เถรี 25-12-2020 17:34

พระอาจารย์กล่าวว่า "สมัยที่อาตมายังเด็กอยู่ สิ่งแวดล้อมรอบข้างเป็นไปตามศีลตามธรรม เรื่องที่จะแหกคอกแหวกประเพณีนั้นไม่มี จำได้ว่าสมัยที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งเขาเรียกตัวย่อว่า ม.ศ.๒ มีรุ่นพี่ผู้หญิงที่อยู่ชั้น ม.ศ.๓ ท้องในวัยเรียน ต้องย้ายหนีลงปักษ์ใต้ไปเลย เพราะว่าสมัยก่อนนั้นสังคมควบคุมความประพฤติของคน การทำแบบนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ไปไหนก็มีแต่คนตำหนิติเตียน ก็เลยทำให้อยู่ไม่ได้ ไม่ใช่แค่อยู่ตำบลนั้น อำเภอนั้นไม่ได้ กลายเป็นว่ากระทั่งอยู่ภาคนั้นก็ไม่ได้ ต้องย้ายหนีข้ามภาคไปเลย

แต่มาสมัยนี้ เรื่องพวกนี้สังคมของเราหย่อนยานลงไปมาก ก็เลยทำให้เรื่องราวไม่ดีไม่งามต่าง ๆ เกิดขึ้นมาก สมัยอาตมาเด็ก ๆ ครูแทบจะเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าตีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยันรุ่นลูก ถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วกลับมาฟ้องพ่อแม่ว่าโดนครูตีนี่ พ่อแม่ตีก่อนเลย...ตีซ้ำ เพราะมั่นใจว่าที่ครูตี ลูกตัวเองต้องผิดแน่นอน"


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:26


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว