กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=7334)

เถรี 05-12-2020 16:59

ถาม : จากการที่ได้ลองสังเกตตัวเองมาเป็นปีแล้ว ถ้าผมได้ทำในสิ่งที่ชอบ อารมณ์ใจของผมจะทรงตัวได้ง่ายมาก แทบจะทรงตัวทันทีที่ได้ทำสิ่งนั้น ยิ่งได้ทำ ใจก็ยิ่งทรงตัว ยิ่งได้ทำ ใจก็ยิ่งรักในสิ่งนั้น เมื่อมีความรักในสิ่งนั้น ๆ มากขึ้น ก็จะเริ่มหาเหตุผลมารองรับว่าผมชอบสิ่งนั้นเพราะอะไร ซึ่งจะสามารถหาเหตุผลมากล่าวอ้างได้มากมาย เวลาที่ใครมาตำหนิในสิ่งที่ผมชอบ ผมก็มักจะหาเหตุผลมาอธิบายได้เสมอ

แต่สิ่งที่ผมชอบนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางโลก ผมว่าน่าจะนำวิธีนี้มาใช้กับทางธรรมได้ เพราะผมถนัดแบบนี้ ถ้าผมต้องการจะไปพระนิพพาน ผมจะต้องมีใจที่รักในพระนิพพานจริง ๆ ถ้าผมรักในพระนิพพานจริง ๆ ได้เมื่อไหร่ ทุกอย่างที่ผมทำก็จะเป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างเดียว โดยที่ผมไม่ต้องฝืนใจทำแต่อย่างใดอีก

แต่ปัญหาของผมตอนนี้ก็คือ ผมไม่รู้ว่าอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอย่างไร ที่พอจะนึกออกก็มีแค่ความสงบของสมาธิเวลาที่ทรงตัวเท่านั้น ผมลองพยายามพูดออกมาเสมอเวลาที่ไหว้พระเสร็จ ว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา พูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมโลกนี้ถึงไม่น่าอยู่ เพราะมีแต่ความทุกข์ มีแค่พระนิพพานเท่านั้นที่ไม่ทุกข์ ผมก็พยายามพูดทุกวัน เพราะถ้าพูดออกมาแล้วจะทำให้ผมเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่าการคิดอย่างเดียว แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีความเศร้าหมองปนอยู่ด้วย ว่าผมยังอยากจะอยู่ในโลกนี้ เพราะโลกนี้ยังมีความสุขอยู่บ้าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้ก็มีความทุกข์อยู่เยอะมากจริง ๆ ไปพระนิพพานเลยน่าจะดีกว่า ผมก็พยายามคิดแบบนี้ แต่ใจก็ยังไม่รักในพระนิพพานจริง ๆ

ในเมื่อผมไม่รู้ว่าอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอย่างไร ผมก็เลยไม่สามารถรักในพระนิพพานได้จากใจจริง ถ้าผมสามารถรักพระนิพพานได้จริง ๆ เมื่อไหร่ ผมคิดว่าผมก็น่าจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้บ้าง

ไม่ทราบว่าสำหรับคนกิเลสหนาอย่างผม จะพอมีวิธีทำอย่างไรให้จิตรักในพระนิพพานได้จริง ๆ บ้างครับ ?
ตอบ : ให้คิดอยู่เสมอว่าเราต้องตาย ถ้าตายไปแล้วคนชั่ว ๆ แบบเราต้องลงนรกแน่ ๆ มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดพ้นไปได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ใดเลยนอกจากพระนิพพาน เรานึกถึงพระองค์ท่าน เท่ากับเราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่าน เราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านก็คือเราอยู่กับพระนิพพาน แล้วรักษาอารมณ์สุดท้ายนี้เอาไว้ ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ พยายามทำบ่อย ๆ ทุกวัน ท้ายสุดก็จะรักพระนิพพานไปเอง

เถรี 05-12-2020 17:00

ถาม : เนื่องจากว่ามีวัตถุมงคลหลายชิ้นที่ติดตัว การอาราธนาวัตถุมงคลทั้งหมดที่เราต้องการ ควรจะทำแบบไหนจึงจะถือว่าอาราธนาวัตถุมงคลทั้งหมด

๑. ก่อนหรือระหว่างสวดมนต์อาราธนา นึกถึงภาพของวัตถุมงคลทั้งหมดที่ต้องการอาราธนา ไล่ไปทีละชิ้นจนครบ

๒. นึกแค่ว่าเราต้องการอาราธนาวัตถุมงคลกลุ่มนี้ โดยไม่ได้นึกถึงภาพวัตถุมงคลที่ต้องการจะอาราธนาทั้งหมด แล้วก็สวดมนต์อาราธนาไป

๓. ระหว่างสวดมนต์อาราธนานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าอย่างเดียว โดยไม่ได้นึกถึงภาพของวัตถุมงคลเลยแค่เจตนาว่าจะอาราธนาวัตถุมงคลกลุ่มที่เราต้องการเท่านั้น ?
ตอบ : ข้อ ๑

เถรี 05-12-2020 17:00

ถาม : สมเด็จองค์ปฐมเนื้อเขียวเหล็กไหล หากอยู่ในสภาวะจำเป็น เช่น มีเหตุฉุกเฉินกลางดึก หรือภัยอันตรายที่ต้องออกจากตรงนั้น เป็นต้น ไม่สามารถสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๓ จบ ถวายได้ มีพระคาถาสั้นเพื่ออาราธนาให้ตัวเองปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินหรือไม่ครับ ?
ตอบ : แสดงว่ามี "วัว" ปนอยู่น้อยมาก เขาให้สวดถวายตั้งแต่เช้ามืดโว้ย..! ถ้าฉุกเฉินขึ้นมา ก็อาศัย "พุทโธ" คำเดียวไปก่อน แต่ต้องนึกถึงพระด้วย

ถาม : การสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๓ จบถวายสมเด็จองค์ปฐม หากเกิดเรื่องด่วนเรื่องฉุกเฉินระหว่างที่ยังสวดไม่จบ เมื่อเสร็จธุระสามารถกลับมาสวดต่อได้หรือต้องสวดใหม่ให้ครบทั้งหมดครับ ?
ตอบ : เพื่อความมั่นใจของตนเอง ก็ควรที่จะสวดใหม่ให้ครบถ้วน

ถาม : พระเครื่องและวัตถุมงคลเข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วันที่มีพระคาถาพิเศษ เช่น พระขุนแผนเกราะเพชร , กำไลนวหรคุณ เป็นต้น ยังใช้พระคาถาเดิมหรือใช้พระคาถาอิทธิฤทธิ ฯ แทนครับ ?
ตอบ : เหลือแค่ อิติปิ โสฯ ๓ ห้อง ๓ จบก็พอแล้ว

เถรี 05-12-2020 17:04

ถาม : การสักยันต์นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธได้อย่างไร แล้วถ้าผมอยากจะสักยันต์บ้างควรจะสักยันต์อะไรดีและสักที่ไหน ?
ตอบ : เมื่อนำเอารูปพระพุทธ พระควัมบดี พระสงฆ์ และหัวใจพระคาถาต่าง ๆ ในพระไตรปิฎกมาสัก ทำให้มาเกี่ยวเนื่องกัน ถ้าอยากจะสักยันต์ ขอแนะนำให้สักธงมหาพิชัยสงคราม เพราะว่ามีรายละเอียดมาก ทำให้ต้องทนเจ็บนานขึ้น ควรสักที่ผิวหนัง ไม่ควรสักในลูกตา..!

เถรี 05-12-2020 17:08

ถาม : ตะกรุดในพระขุนแผนที่เป็นทอง, นาก, เงิน ได้รับการสงเคราะห์ให้เป็นมหาสะท้อนด้วยไหมครับ ?
ตอบ : เป็น

ถาม : ตะกรุดกำลังพระแม่ธรณีเนื้อทองคำ หลังจากพระท่านสงเคราะห์ให้เป็นมหาสะท้อนแล้ว อยากทราบว่าตะกรุดกำลังพระแม่ธรณีที่หนักไม่ถึงบาท จะมีอานุภาพในการสะท้อนรุนแรงและเข้มข้นเท่ากับตะกรุดมหาสะท้อนเนื้อทองคำที่น้ำหนักเต็มบาทหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ไม่เท่า

เถรี 05-12-2020 17:09

ถาม : หลวงพ่อได้เตือนลูกหลานที่อยู่อเมริกาหรือยุโรป ให้ย้ายกลับเมืองไทย ตัวผมและครอบครัวได้อาศัยอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก ไม่ไกลจากเมืองที่มีมิงค์หลายตัวติดโคโรน่าไวรัส และกำลังเป็นข่าวดังอยู่ ณ ตอนนี้ตัวผมอยากได้วิธีที่จะช่วยให้ตัวเองและครอบครัว รอดจากสถานการณ์ที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากตัวผมกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยกลับไม่ได้
ตอบ : ภาวนาว่า "ตายแน่..ตายแน่..!" เอาจิตเกาะพระนิพพานไว้ทุกวัน

ถาม : ปีที่แล้วก่อนที่โคโรน่าจะเกิดขึ้น ผมได้กลับไปเที่ยวเมืองไทย และได้ทำบุญและทำสมาธิกับหลวงพ่อที่บ้านเติมบุญ อยากทราบว่าบุญอานิสงส์ตอนนั้นพอจะช่วยให้ผมและครอบครัวรอดจากเหตุการณ์ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในยุโรปไหมครับ ?
ตอบ : ถึงตอนนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้ว

ถาม : ๗-๘ ปีก่อนผมเคยนั่งสมาธิและดันเข้าฌาน ๑ ได้ ตอนนี้ฌานเสื่อม แต่อย่างน้อยฌานสมาบัติ ทำให้ผมศรัทธาพระรัตนตรัย ๑๐๐ % ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า ถ้าผมเจริญ พุทธานุสติ สังฆานุสติ กับ มรณานุสติ ทุก ๆ วันตอนตื่นนอน ไม่ว่าอย่างไรผมก็ไม่ตายแน่ ๆ ถ้าไม่ถึงอายุขัยจริง ๆ ?
ตอบ : ถ้าไม่ถึงอายุขัย ไม่มีอุปฆาตกรรมมาแทรก ต่อให้นอนเฉย ๆ ไม่ทำความดีอะไรเลยก็ไม่ตาย

เถรี 05-12-2020 17:39

พระอาจารย์กล่าวว่า สองเดือนนี้บรรดานักเก็งกำไรมาบูชาวัตถุมงคลกันมาก แล้วก็ไม่อยากจะเว้นระยะกัน ถ้าใครติดไวรัสโควิด ๑๙ สักคนหนึ่ง ก็เวรกรรมกันทั้งหมด โดนคำสั่งปิดบ้าน ๑๔ วันก็ไม่เท่าไรหรอก แต่ถ้าโดนปิดทั้งเดือนนี่ก็ยุ่งเลย

ในเรื่องของความมีระเบียบของเรานี้ ขาดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว จนมีประโยคที่เขาพูดกันว่า "ทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้"

จะเห็นว่าความเจริญทางวัตถุ ยิ่งมีมากขึ้นเท่าไร ความไร้ระเบียบก็มากขึ้นเท่านั้น

จะบอกว่าคนฉลาดขึ้นหรือว่าโง่ลง ? ฉลาดขึ้น...เพราะว่าสามารถหาวัตถุใหม่ ๆ มาสนองความต้องการของตัวเองได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็โง่ลง...เพราะว่าทิ้งสิ่งที่เป็นกฎ เป็นระเบียบ ที่จะขัดเกลาตัวเราเองให้อยู่ในกรอบ อยู่ในแนว ที่จะเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นได้ง่ายขึ้น ในเมื่อทิ้งไปเสีย โอกาสที่จะไปถึงความหลุดพ้นก็ยากขึ้น

เถรี 05-12-2020 17:41

มารเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาหลอกล่อ ให้คนเห็นผิดเป็นชอบ ดิ้นรนหลุดออกจากกฎเกณฑ์ที่จะช่วยขัดเกลาเราในระดับต้น แล้วถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์หยาบ ๆ ที่จะช่วยขัดเกลาเราในระดับต้นได้ โอกาสที่จะเข้าถึงความละเอียดขั้นกลาง ขั้นปลาย ก็ไม่ต้องไปพูดถึง

มารนั้นเก่ง ใช้ทุกสิ่งรอบกายของเรา มาหลอกล่อให้เราหลงทาง คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งหมด

อย่างที่ม็อบคณะราษฎร ๒๕๖๓ ไปเย้ว ๆ กันอยู่นั้นก็เหมือนกัน ถ้ามัจจุมารแทรกพรวดเข้าไป ได้ตายกันเป็นพันเป็นหมื่น เพราะว่าโควิด ๑๙ จะระบาด ใครที่ไม่เกรงไม่กลัว คิดว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ก็ต้องพร้อมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

แต่โดยวิสัยของคนเรา มักจะให้อภัยตนเอง ด้วยการโทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่น

ดังนั้น...ก็จะโทษว่า เป็นเพราะรัฐบาลไม่ดี ทำให้เขาต้องไปชุมนุมกัน แล้วติดเชื้อไวรัสขึ้นมา ภาษาวัยรุ่นก็ต้องบอกว่า "เอาที่สบายใจเลย" เพราะว่าการที่มีอคติเข้าข้างตนเอง เขาเรียกว่า "ลำเอียงเพราะรัก" รักตัวเอง หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองได้เสมอ

รัฐบาลก็จะแก้ตัวว่า...ห้ามแล้ว ใช้มาตรการทุกอย่างแล้ว แต่คนก็ยังไปชุมนุมกัน ส่วนทางด้านม็อบก็จะแก้ตัวว่า...ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อความเจริญของบ้านเมือง เพื่อทำให้ประเทศชาติไปได้ดีกว่านี้ แม้แต่ชีวิตก็ยอมสละได้ เหมือนอย่างกับว่าการที่ติดไวรัสนั้น เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเพื่อให้งานสำเร็จ ถ้าพูดภาษาการ์ตูนก็ ขอให้เจริญ ๆ เถอะวะ..!

เถรี 05-12-2020 17:59

พระอาจารย์แนะนำว่า ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย อย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาท อย่างน้อยก็กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และอย่าไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนหนาแน่น จะได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศ อย่าลืมสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญกรรมฐาน อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาที่รักษาตัวเราทุกวัน อย่างน้อยถ้าไม่เกินวิสัย ท่านจะได้ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ ให้เราได้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนทั้งภัยอันตรายอื่น ๆ

ขอเอาใจช่วยทุกท่าน
ตลอดจนกระทั่งคนที่ท่านทั้งหลายรัก ให้มีความปลอดภัย อย่าได้ติดโรคติดภัยทั้งหลาย ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน

เถรี 05-12-2020 22:20

พระอาจารย์กล่าวว่า ช่วงนี้ภาคใต้ของเรากำลังลำบาก สองวันก่อนน้ำป่าท่วมคีรีวง ซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีก็โดนน้ำป่าและดินถล่มไปทีหนึ่งแล้ว ฟื้นกันขึ้นมา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คราวนี้น้ำป่ามาถึง ก็กวาดไปอีกหลายศพ..!

ทางด้านนครศรีธรรมราชนั้น ช่วงนี้จะมีมรสุมเข้าหนักมาก ถ้าหากว่าใครอายุมากหน่อยอาจจะยังจำได้ ที่ทะเลซุงถล่ม
หมู่บ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน คราวนี้มาเป็นอำเภอคีรีวง ซึ่งคีรีวงนั้นเคยโดนไปครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้มาโดนอีก ในข่าวบอกว่าหนักสุดในรอบ ๓๐ ปี

เรื่องของวัตถุมงคลวัดท่าขนุนนั้น ส่วนหนึ่งที่อาตมาขอพระท่านไว้เสมอก็คือ ถ้าหากว่ากฎของกรรม หรือวาระของกรรมเข้ามาถึง ขอให้รอดชีวิตไว้ ถึงทรัพย์สินจะเสียหายก็ไม่เป็นไร คือคนเราถ้าเอาตัวรอดได้ ทรัพย์สินอื่นก็หาใหม่ได้ แต่ถ้าหากว่าถึงแก่ชีวิตไป โอกาสที่จะแก้ตัวก็ไม่มี

เถรี 05-12-2020 22:22

โดยเฉพาะวัตถุมงคลรุ่นล่าสุด ที่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ท่านมาสงเคราะห์ ญาติโยมส่วนหนึ่งก็มัวแต่ไปหาที่เป็นเนื้อเงิน เนื้อนาก เนื้อทองคำ อันนั้นอาตมาถือว่าขาดปัญญาไปหน่อย เนื้อเงิน เนื้อนาก เนื้อทองคำ แม้ว่าจะมีส่วนของมหาสะท้อนอยู่ แต่ถ้าคุณใช้วัตถุมงคลเนื้ออื่นที่ราคาถูกกว่า แล้วภาวนาคาถามหาสะท้อน ก็มีผลเหมือนกันนั่นแหละ ตะเกียกตะกายไปหาแต่ของแพงกัน อาตมาเองสมัยก่อนไม่พกสักชิ้นหนึ่ง ภาวนาคาถามหาสะท้อนอย่างเดียวก็มีผลเหมือนกัน

ดังนั้น...เอาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ได้ เพราะว่าอาตมาเอาไปเข้าพิธีใหม่ทั้งหมดเลย เพียงแต่ว่าท่านที่ต้องการอานุภาพมหาสะท้อน ก็ไปเสาะหาแต่เนื้อแพง ๆ กัน

วัตถุมงคลชุดนี้ ที่ขอพระท่านไว้หลัก ๆ เลยคือ
ความคล่องตัวในการเป็นอยู่...จุดนี้ต้องใช้ประกอบกับพระคาถาเงินล้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...เหล่านี้ต้องประกอบกับ อิติปิ โสฯ ๓ ห้อง ๓ จบ
แล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคระบาด...ให้ภาวนาว่า ทุกขา ทุกขัง ปะติฏฐิตัง สัมปะฏิจฉามิ

ส่วนด้านอื่น ๆ ที่ท่านให้มาเยอะแยะไม่ต้องไปสนใจ เอาหลัก ๆ แค่นี้ไว้ก่อน

เถรี 05-12-2020 22:25

พระอาจารย์กล่าวว่า วัตถุมงคลเนื้อเงินส่วนใหญ่ถ้าหากว่าออกต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นี้แล้ว ก็น่าจะหมดแล้ว เพราะว่าที่วัดก็ไม่มีส่วนที่สำรองไว้ ดังนั้น...ในส่วนของเนื้อเงินหรือเนื้อทองคำ หมดแล้วก็คือหมดเลย ต้องไปหาของแพงที่เขาไปจำหน่ายกันในเว็บไซต์หรือว่าเฟซบุ๊กกันเอง

เถรี 05-12-2020 22:28

พระอาจารย์กล่าวว่า เหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านเปิดโลกพลิกชีวิตพิมพ์เล็ก ที่อาตมาเรียกว่าพิมพ์จิ๋ว ทางวัดไม่มีเหลือเลยนะ เพราะว่ายังไม่ทันจะออกเลย ท่านพระครูปฐมสาธุวัฒน์ วัดสี่แยกเจริญพร ขอเหมาไปทั้งหมด ท่านบอกว่า "เดี๋ยวคืนต้นทุนให้อาจารย์" เพื่อที่จะได้เอาไปหาทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

ก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่า ท่านใช้หนี้สิน ๖ ล้านกว่าบาทหมดแล้ว ถมที่สำหรับทำลานจอดรถไปอีก ๓ ล้านกว่าบาท แล้วยังมีทุนสำรองเข้าบัญชีวัดอีก ๑ ล้านบาท ท่านบอกว่า ท่านเป็นคนป่ามีปืนแล้ว ส่วนอาตมาไม่มีเหรียญเหลืออยู่เลย เพราะว่าพ่อเจ้าประคุณขอเหมาไปหมด

เถรี 05-12-2020 22:36

สรุปว่าตอนนี้ท่านพระครูเทพ หรือท่านพระครูปฐมสาธุวัฒน์ ท่านเป็นคนป่ามีปืน ใช้หนี้หมดแล้วก็มีเงินเหลือเก็บด้วย ท่านบอกว่า "หลวงพ่อพลิกชีวิตให้ผมจริง ๆ เลยครับ" แต่ว่าท่านออกวัตถุมงคลค่อนข้างจะโหดนะ อาตมาออกเหรียญพญาเต่ามังกรฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ๒ เหรียญราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ท่านเอาไปออกต่อในราคาสามแสนสามหมื่นบาท..! แล้วดันขายได้อีกด้วย

โยมอุปัฏฐากท่านหนึ่งก็บ่นว่าพิมพ์จิ๋วเล็กเกิน เมินหน้าไปหน่อยเดียว หันกลับมาหายไปแล้ว คนอื่นตะครุบไป ต้องบอกว่าสมน้ำหน้า..! ท่านอาจารย์เทพก็นั่งหัวเราะ บอกว่า "มึงอยากช้าเอง โทษใครไม่ได้"

ไปตำหนิว่าพระองค์เล็ก ต้องเจอแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำ โยมรับสมเด็จของขวัญวัดปากน้ำไป บอกว่า "องค์เล็กขนาดนี้จะคุ้มครองได้อย่างไร..?" ตอนกลางคืนหลับฝันเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา องค์ใหญ่เต็มจักรวาลเลย ตรัสถามว่า "องค์ใหญ่แค่นี้พอไหม ?"

เถรี 05-12-2020 22:44

ถาม : เรื่องน้ำกินน้ำใช้ในช่วงภาวะสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ ?
ตอบ : จะไปสนใจอะไรกับตรงนั้น ถ้ากระทั่งกินหรือใช้ ยังไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวอย่างไร ก็ไม่ต้องไปทำ แค่ใช้สามัญสำนึกก็รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร..!

เถรี 05-12-2020 22:47

พระอาจารย์กล่าวว่า เมื่อคืนใครที่เข้าเว็บวัดท่าขนุนไม่ได้ อาจจะตกใจ เขามีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพราะถ้าเอาเข้าระบบ Cloud แล้ว ราคาจะถูกลง ก็เลยมีการโยกย้ายข้อมูล ตอนนี้ยังไม่อยู่ตัวเลย ระบบยังเพี้ยน ๆ อยู่

เซิร์ฟเวอร์เก่ายังใช้งานได้ แต่รองรับจำนวนคนไม่ไหว เพราะว่าสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนมีเป็นหมื่นคนแล้ว สมัยนี้เข้าไปกดไลค์ดาราได้เป็นล้านคน แต่สมาชิกเว็บวัดท่าขนุนยังมีอยู่แค่หมื่นนิด ๆ แต่ว่าสมาชิกน้อยหน่อยก็ดี เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์บ่อย ๆ อย่างทางเว็บพลังจิตทั้งเปลี่ยนทั้งเพิ่มไป ๗ - ๘ ตัวแล้ว

เถรี 05-12-2020 22:49

พระอาจารย์กล่าวเตือนโยมท่านหนึ่งว่า "อะไรที่เป็นของต่ำ ของไสยศาสตร์ อย่าเล่นมากนัก โดยเฉพาะพวกทรงเจ้าเข้าผี เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนทีหลัง บางทีโยมก็ไม่รู้ว่าวัตถุมงคลของตัวเองเป็นของไสยศาสตร์ล้วน ๆ กินตัวเองอีกด้วย..! น่าสงสารเหมือนกัน"

เถรี 05-12-2020 22:50

ถาม : เราควรจะตั้งพระศรีอาริยเมตไตรยไว้ที่โต๊ะพระพุทธหรือว่าพระสงฆ์ครับ ?
ตอบ : ถ้ามีโต๊ะพระสงฆ์ต่างหาก ก็ตั้งไว้บนสุดเลย

ถาม : รูปภาพติดผนัง จำเป็นต้องหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าเป็นไปได้ก็หันให้ถูกทิศไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นเราเองนั่นแหละ จะมาเสียกำลังใจเองว่าหันไม่ถูกทิศ

เถรี 05-12-2020 22:51

พระอาจารย์กล่าวว่า "ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จะไปไหว้พระที่วัดท่าขนุน แต่ยังไม่แจ้งกำหนดการมา แสดงว่าหลวงพ่อทองคำ หลวงพ่อนาก หลวงพ่อเงิน วัดท่าขนุน ท่านโด่งดังใช้ได้เหมือนกัน"

เถรี 05-12-2020 22:53

ถาม : ก่อนที่จะพิจารณาทุกครั้ง จะต้องกำหนดลมหายใจก่อนทุกครั้ง ใช่ไหมคะ ?
ตอบ : ควรที่จะเป็นเช่นนั้น เพราะว่าถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบ พิจารณาไปก็ไม่ค่อยจะได้ผล จึงต้องเริ่มด้วยการจับลมหายใจเข้าออกให้สมาธิทรงตัวก่อน

ถาม : การปฏิบัติสำหรับคนที่โง่เขลา ปัญญามีน้อย ควรจะเริ่มจากอะไรดีคะ ?
ตอบ : ลมหายใจเข้าออก จะโง่หรือฉลาด ก็ทิ้งลมหายใจไม่ได้เลย ถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออก ความดีที่เราทำไว้จะไม่ทรงตัว เพราะฉะนั้น..นั่งดูลมไป..ทุกวัน..ทุกวัน


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:16


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว