กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (https://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) (https://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=17)
-   -   เทพบุตรจะจุติ ๔ ประการ (https://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=714)

ชินเชาวน์ 18-07-2009 20:31

เทพบุตรจะจุติ ๔ ประการ
 
เทพบุตรจะจุติ ๔ ประการ

๑. เพราะหมดอายุ หมายถึงเทพบุตรที่ทำบุญไว้มาก เกิดในเทวโลก แล้วอยู่ได้พอประมาณก็จุติ ไปบังเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไป
๒. เพราะหมดบุญ หมายถึงเทพบุตรที่ทำบุญไว้น้อย อยู่ไม่เท่าไรก็หมดบุญ ทำกาละแล้ว เคลื่อนไปสู่ภพที่ต่ำกว่า เช่นมนุษย์ เป็นต้น
๓. เพราะหมดอาหาร หมายถึงเทพบุตรที่มัวหลงใหลบริโภคแต่กามคุณ ไม่ได้บริโภคอาหารจึงทำกาลกริยา
๔. เพราะความโกรธ หมายถึงเทพบุตรที่ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่น ริษยาเขา โกรธเขา จึงทำกาละ อย่างนี้เรียกจุติเพราะความโกรธ


คัดลอกจากหนังสืออนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑ ปี
พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:50


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว