กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > คู่มือการใช้

Notices

รูปสัญลักษณ์หน้ายิ้ม
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:87a4e689: 87a4e689 87a4e689
:9bbc76d5: 9bbc76d5 9bbc76d5
:4672615: A4672615-5.gif A4672615-5.gif
:54bd3bbb: 54bd3bbb 54bd3bbb
:onion_no: onion_no.gif onion_no.gif
:onion_sadd: onion_sadd.gif onion_sadd.gif
:860e2a45: 860e2a45 860e2a45
:a03cbf1e: A03cbf1e A03cbf1e
:onion_emoticons-17: onion_emoticons-17 onion_emoticons-17
:20f27c58: 20f27c58 20f27c58
:onion_smileys06: onion_smileys-06 onion_smileys-06
:f5f49335: F5f49335 F5f49335
:d582d79f: D582d79f D582d79f
:onion_you: onion_you.gif onion_you.gif
:8dcf9699: 8dcf9699 8dcf9699
:e111de78: E111de78 E111de78
:1025c640: 1025c640 1025c640
:45ed7b5f: 45ed7b5f 45ed7b5f
:6e45ec9e: 6e45ec9e 6e45ec9e
:msn_smilies-17: msn_smilies-17 msn_smilies-17
:onion_emoticons-23: onion_emoticons-23 onion_emoticons-23
:215ad82f: 215ad82f 215ad82f
:onion_wink: onion_wink.gif onion_wink.gif
:onion_love: onion_love1.gif onion_love1.gif
:6f428754: 6f428754 6f428754
:msn_smilies-11: msn_smilies-11 msn_smilies-11
:msn_smileys-16: msn_smileys-16 msn_smileys-16
:conion-05: cebollita_onion-05 cebollita_onion-05
:af48944b: Af48944b Af48944b
:cebollita_onion-09: cebollita_onion-09 cebollita_onion-09
:onion_emoticons-14: onion_emoticons-14 onion_emoticons-14
:onion_emoticons-13: onion_emoticons-13 onion_emoticons-13
:l43841274qn5: l43841274qn5.gif l43841274qn5.gif
:msn_smilies-22: msn_smilies-22 msn_smilies-22
:msn_smilies-15: msn_smilies-15 msn_smilies-15
:d16c4689: D16c4689 D16c4689
:da4c2d5e: Da4c2d5e Da4c2d5e
:onion_eiei: onion_eiei.gif onion_eiei.gif
:332f960b: 332f960b 332f960b
:cebollita_onion-17: cebollita_onion-17 cebollita_onion-17
:8f337f1c: 8f337f1c 8f337f1c
:f449b82c: F449b82c F449b82c
:70bff581: 70bff581 70bff581
:msn_smileys-07: msn_smileys-07 msn_smileys-07
:msn_smileys-15: msn_smileys-15 msn_smileys-15
:967339c1: 967339c1 967339c1
:b048a2d2: B048a2d2 B048a2d2
:c6a3ddb3: C6a3ddb3 C6a3ddb3
:msn_smileys-12: msn_smileys-12 msn_smileys-12
:onion_emoticons-18: onion_emoticons-18 onion_emoticons-18
:onion_beg: onion_beg.gif onion_beg.gif
:d1eef220: D1eef220 D1eef220
:l438412717dh8: l438412717dh8.gif l438412717dh8.gif
:4412144b: 4412144b 4412144b
:fea27916: Fea27916 Fea27916
:6df94e16: 6df94e16 6df94e16
:onion_emoticons-10: onion_emoticons-10 onion_emoticons-10
:a47173957fi0: a47173957fi0.gif a47173957fi0.gif
:msn_smilies-02: msn_smilies-02 msn_smilies-02
:33c4b951: 33c4b951 33c4b951
:cebollita_onion-21: cebollita_onion-21 cebollita_onion-21
:7f5341cc: 7f5341cc 7f5341cc
:d33561e9: D33561e9 D33561e9
:a471739513as2: a471739513as2.gif a471739513as2.gif
:4519626a: 4519626a 4519626a
:875328cc: 875328cc 875328cc
:b6b25dc6: B6b25dc6 B6b25dc6
:154218d4: 154218d4 154218d4
:85b7147e: 85b7147e 85b7147e
:conion-04: cebollita_animated_onion-04 cebollita_animated_onion-04
:msn_smileys-20: msn_smileys-20 msn_smileys-20
:msn_smileys-17: msn_smileys-17 msn_smileys-17
:onion_chew: onion_chew.gif onion_chew.gif
:msn_smilies-08: msn_smilies-08 msn_smilies-08
:onion078: onion078 onion078
:msn_smileys-13: msn_smileys-13 msn_smileys-13
:msn_smileys-09: msn_smileys-09 msn_smileys-09
:a47173954nr0: a47173954nr0.gif a47173954nr0.gif
:msn_smilies-20: msn_smilies-20 msn_smilies-20
:msn_smilies-04: msn_smilies-04 msn_smilies-04
:baa60776: Baa60776 Baa60776
:17f0f3b0: 17f0f3b0 17f0f3b0
:onion_emoticons-01: onion_emoticons-01 onion_emoticons-01
:cebollita_onion-08: cebollita_onion-08 cebollita_onion-08
:efb50fe2: Efb50fe2 Efb50fe2
:onion082: onion082 onion082
:msn_smilies-13: msn_smilies-13 msn_smilies-13
:1894c7a1: 1894c7a1 1894c7a1
:onion_yom: onion_yom.gif onion_yom.gif
:5e565bcb: 5e565bcb 5e565bcb
:96f0b971: 96f0b971 96f0b971
:5c745924: 5c745924 5c745924
:3070242c: 3070242c 3070242c
:onion_emoticons-22: onion_emoticons-22 onion_emoticons-22
:ac0d5cff: Ac0d5cff Ac0d5cff
:55318906: 55318906 55318906
:onion_emoticons-24: onion_emoticons-24 onion_emoticons-24
:onion_emoticons-26: onion_emoticons-26 onion_emoticons-26
:9a9e6a59: 9a9e6a59 9a9e6a59
:b210e58c: B210e58c B210e58c
penguin
What to Type Resulting Graphic Meaning
:pg_1: Pg 1 Pg 1
:pg_2: Pg 2 Pg 2
:pg_3: Pg 3 Pg 3
:pg_4: Pg 4 Pg 4
:pg_5: Pg 5 Pg 5
:pg_6: Pg 6 Pg 6
:pg_7: Pg 7 Pg 7
:pg_8: Pg 8 Pg 8
:pg_9: Pg 9 Pg 9
:pg_10: Pg 10 Pg 10
:pg_11: Pg 11 Pg 11
:pg_12: Pg 12 Pg 12
:pg_13: Pg 13 Pg 13
:pg_14: Pg 14 Pg 14
:pg_15: Pg 15 Pg 15
:pg_16: Pg 16 Pg 16
:pg_17: Pg 17 Pg 17
:pg_18: Pg 18 Pg 18
:pg_19: Pg 19 Pg 19
:pg_20: Pg 20 Pg 20
:pg_21: Pg 21 Pg 21
:pg_22: Pg 22 Pg 22
:pg_23: Pg 23 Pg 23
:pg_24: Pg 24 Pg 24
:pg_25: Pg 25 Pg 25
:pg_26: Pg 26 Pg 26
:pg_27: Pg 27 Pg 27
:pg_28: Pg 28 Pg 28
:pg_29: Pg 29 Pg 29
:pg_30: Pg 30 Pg 30
:pg_31: Pg 31 Pg 31
:pg_32: Pg 32 Pg 32
:pg_33: Pg 33 Pg 33
:pg_34: Pg 34 Pg 34
:pg_35: Pg 35 Pg 35
:pg_36: Pg 36 Pg 36
:pg_37: Pg 37 Pg 37
:pg_38: Pg 38 Pg 38
:pg_39: Pg 39 Pg 39
:pg_40: Pg 40 Pg 40
:pg_41: Pg 41 Pg 41
:pg_42: Pg 42 Pg 42
:pg_43: Pg 43 Pg 43
:pg_44: Pg 44 Pg 44
:pg_45: Pg 45 Pg 45
:pg_46: Pg 46 Pg 46
:pg_47: Pg 47 Pg 47
:pg_48: Pg 48 Pg 48
:pg_49: Pg 49 Pg 49
:pg_50: Pg 50 Pg 50
:pg_51: Pg 51 Pg 51
:pg_52: Pg 52 Pg 52
:pg_53: Pg 53 Pg 53
:pg_54: Pg 54 Pg 54
:pg_55: Pg 55 Pg 55
:pg_56: Pg 56 Pg 56
:pg_57: Pg 57 Pg 57
:pg_58: Pg 58 Pg 58

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:51ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว