ใครตอบบ้าง?
ข้อความทั้งหมด: 10
User Name ข้อความ
เถรี 9
ชินเชาวน์ 1