กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ห้องบูรพาจารย์ > ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน

Notices

ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน รวมประวัติ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์อันเป็นที่เคารพจากทั่วเมืองไทย

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #81  
เก่า 16-12-2009, 11:20
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ขอแสดงความขอบคุณ ท่านพระเถระ ผู้นำทางศาสนา และชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ที่ได้มีน้ำใจไมตรีรับเชิญจากรัฐบาลไทย ให้มาร่วมในงานวันสำคัญสากลของสหประชาชาติในประเทศไทยในครั้งนี้ เบื้องต้นจะได้มีโอกาสที่สำคัญก็คือ จะได้สังสรรค์สนทนาปราศรัยระหว่างกันและกัน ทั้งที่เป็นการสังสรรค์ระหว่างแต่ละองค์ และเป็นการสังสรรค์ร่วมกัน

ท่านทั้งหลายเป็นผู้นำทางพระพุทธศาสนา ย่อมเห็นความสำคัญชัดเจนว่า เราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนา จะต้องร่วมมือกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้เป็นประโยชน์แก่โลกตามพระพุทธประสงค์

ความรู้สึกที่เป็นอย่างเดียวกันนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการทำงานร่วมกัน และการติดต่อประสานงานที่มีลักษณะของการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน เป็นต้น

เมื่อพระพุทธศาสนามีความแข็งแรงด้วยการร่วมมือกันแล้ว ก็จะเป็นส่วนช่วยให้โลกนี้มีความอบอุ่น แม้จะไม่มาก แต่ก็เป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่โลก แทนความรุ่มร้อนได้
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 16-12-2009 เมื่อ 16:34
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #82  
เก่า 17-12-2009, 08:52
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ในนามคณะสงฆ์ไทย จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านพระเถระประมุขสงฆ์ ผู้นำพระพุทธศาสนา และชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ได้มีโอกาสมาร่วมกันประชุมในครั้งนี้ และขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งต่อรัฐบาลไทย ที่ได้เห็นความสำคัญของวันสากลของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประกาศให้เห็นชัดเจนว่า

รัฐบาลไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงปฏิบัติพระองค์ต่อพระพุทธศาสนา

ทั้งการจัดงานวันสำคัญครั้งนี้ มาสอดคล้องกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแห่งประเทศไทย ท่านทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลในวันมหามงคลดังกล่าวนี้ด้วย

ขอแสดงความขอบคุณ แสดงความยินดีไว้เป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ และขอเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป ขอแสดงความยินดี
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 17-12-2009 เมื่อ 16:19
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #83  
เก่า 18-12-2009, 07:41
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default พระพุทธศาสนา เป็นดวงประทีปแห่งโลก

ท่านผู้นำศาสนาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งฝ่ายเถรวาท และมหายาน ตลอดถึงท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอแสดงความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ได้แสดงความเป็นพี่เป็นน้องกัน

ความเป็นญาติกัน เป็นมิตรที่ดีต่อกัน โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ การจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้เป็นศาสนาที่สามารถนำพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ประกาศแก่ชาวโลกให้กว้างออกไป เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ ความสงบสุขของชาวโลก

การที่ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยประการต่าง ๆ จนกระทั่งได้มีแถลงการณ์ร่วมกัน เป็นการยืนยันความเป็นญาติต่อกันและกัน และเป็นการยืนยันความเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกัน ทำให้เราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนา เกิดความมั่นใจว่า พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสามารถแผ่ขยายออกไปช่วยชาวโลก นั่นก็คือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลกที่กำลังรุ่มร้อนรุนแรง และร่วมกันสร้างสันติภาพ ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้ อย่างเต็มความสามารถ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 18-12-2009 เมื่อ 07:48
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #84  
เก่า 18-12-2009, 23:48
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

เราทั้งหลายมีจุดมุ่งหมายเป็นอันเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ต่างก็เป็นพุทธศาสนาด้วยกัน แล้วเราก็แบ่งภาระหน้าที่ช่วยกันทำ เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ดังที่กล่าวแล้ว

เวลานี้เราอยู่ร่วมกันในที่นี้ ในลักษณะเป็นชาวพุทธด้วยกัน ไม่มีอะไรขีดคั่น เป็นชาวพุทธที่เป็นญาติเป็นมิตรกัน เมื่อท่านทั้งหลายได้ประชุมร่วมกัน โดยใช้เวลาในการประชุมเฉพาะการประชุมที่นี่ ๒ วัน เป็นการประกาศให้ทุกท่านได้มีความภูมิใจว่า ทุกท่านได้แสดงเมตตาธรรมต่อกันและกัน รักกันช่วยเหลือกัน เป็นพี่เป็นน้องกัน ด้วยความมีความอดทนอย่างสูงยิ่ง เพราะใช้เวลาในการประชุมยาวนาน

แต่ท่านทั้งหลายที่มาจากประเทศต่าง ๆ ก็ได้ร่วมประชุมกันด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นพี่เป็นน้องกัน แม้บางท่านจะสูงอายุแล้ว แต่ก็สามารถทนได้ เช่น ท่านผู้นำสงฆ์จากประเทศจีน ซึ่งมีพรรษายุกาลมากแล้ว ที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายนี้ ท่านก็ยังแสดงความอดทน ที่จะมาประชุมอยู่ร่วมกับท่านทั้งหลาย อย่างน่าชื่นใจ ท่านอื่นที่มีพรรษายุกาลมาก อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป ก็มานั่งร่วมฟังการแสดงความคิดเห็นในการประชุม เหมือนกับคนหนุ่มที่ไม่ใช่อายุ ๘๐ ปี น่าชื่นใจเหลือเกิน
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 19-12-2009 เมื่อ 03:42
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #85  
เก่า 19-12-2009, 20:52
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่ประชุมนี้ ยังไม่ได้เห็นภาพรวมจากสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น จากทีวี เป็นต้น อาจจะมีความรู้สึกว่า การประชุมครั้งนี้เป็นกลุ่มไม่สำคัญ หรือเป็นกลุ่มเล็ก แต่ถ้าไปดูตามข่าวสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น ทีวี เป็นต้น ก็จะมีความรู้สึกว่า ชาวพุทธเรานี้ไม่ใช่น้อย และมีน้ำใจที่เข้มแข็ง

ในน้ำใจที่มีความเข้มแข็งนั้น ก็มีแต่ความรักกัน ไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นเลย นอกจากรู้สึกว่า เราเป็นพี่เป็นน้องกัน จะเป็นเถรวาทหรือมหายานก็ตาม เราก็เป็นพี่น้องกัน

เมื่อมีความรู้สึกเช่นนี้ ก็มั่นใจได้ว่า ตามแถลงการณ์ที่ตกลงกัน ๗ ประการ เราทั้งหลายจะช่วยกันประคับประคองให้เป็นไปได้ เพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของโลกนั่นเอง ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 20-12-2009 เมื่อ 03:10
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #86  
เก่า 21-12-2009, 07:53
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

การประชุมครั้งนี้กล่าวได้ว่า เกิดผลสำเร็จเกินกว่าความคาดหมายของประเทศไทย

ดังนั้น ในนามคณะสงฆ์ไทย และรัฐบาลไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย และประชาชนชาวไทย ขอแสดงน้ำใจที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมต่อท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับความรู้สึกที่ลึกซึ้งดีงามต่อท่าน ด้วยไมตรีจิตจากประชาชนชาวไทยทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์

การประชุมครั้งนี้ ที่สามารถดำเนินมาได้โดยลำดับ จนกระทั่งสำเร็จอยู่ขณะนี้ ก็เพราะรัฐบาลไทย โดย ฯพณฯ ท่าน ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความปรารถนาอย่างสูงยิ่ง ที่จะให้ผู้นำศาสนาจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมประชุมกันในประเทศไทย และประกอบพิธีวิสาขบูชาร่วมกัน
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 21-12-2009 เมื่อ 08:22
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #87  
เก่า 22-12-2009, 10:16
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

รัฐบาลไทยได้ตั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้มอบหมายให้ผู้แทนของรัฐบาลโดยตรง มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด คือ ท่านจาตุรนต์ ฉายแสง ในฐานะเป็นประธานอำนวยการ

คณะกรรมการที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลและรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนในทุกประการ เพื่อให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ด้วยความรักกัน ด้วยความอบอุ่นใจต่อกัน

ขอให้ท่านทั้งหลายรับทราบว่า ที่รัฐบาลไทยโดยการนำของ ฯพณฯ ท่าน ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นั้น ได้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับพระศาสนาไปได้อย่างดีงาม ก็เพราะยึดหลักปฏิบัติที่มีมาแต่เดิม

สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ คือ ทรงนับถือพระพุทธศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยกับศาสนาอื่น ๆ ทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ทรงอุปถัมภ์โดยประการต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลนี้สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ติดขัดอะไรเลย
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 22-12-2009 เมื่อ 15:37
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #88  
เก่า 23-12-2009, 06:38
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

โดยเฉพาะในด้านพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างเดียวว่า จะทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาที่ชาวไทยทะนุถนอมรักษามาเป็นเวลานานเหมือนกับชาวพุทธทั่วทั้งโลก ได้ยืนยงคงทนถาวรอยู่ในโลก และอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่และความสุข สร้างความอบอุ่นให้แก่ชาวโลกให้ดีที่สุด

การประชุมของท่านทั้งหลายในครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยดีดังที่ปรากฏแล้ว กล่าวได้ว่า น่าจะเป็นความสมปรารถนาของรัฐบาลไทย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมกับความรู้สึกของประชาชนชาวไทยทั้งปวงผู้นับถือพระพุทธศาสนา
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 23-12-2009 เมื่อ 10:32
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 27 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #89  
เก่า 24-12-2009, 18:04
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดของประเทศ แม้แต่จังหวัดที่ห่างไกลออกไป ต่างก็คอยฟังข่าวแห่งการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติที่มีความสำคัญ และต้องเพิ่มคำว่า มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนา

ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้ร่วมกันปฏิบัติตามแถลงการณ์ข้อตกลง ๗ ประการ และขอให้เราทั้งหลาย ได้มีโอกาสจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นดวงประทีปแห่งโลก ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารถนาไว้

ขอให้ท่านทั้งหลาย ซึ่งมีความตั้งใจดีแล้วนี้ พลอยได้รับผลแห่งความตั้งใจดีของท่านทั้งหลาย และขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดแจ้งแก่ชาวพุทธในประเทศของท่าน ถึงการประชุมครั้งนี้ ให้เห็นถึงน้ำใจของชาวไทย ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ที่ต้องการจะให้เราทั้งหลาย ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ขอให้โอกาสข้างหน้า เป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งสำหรับเราทั้งหลาย ที่จะช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยกันดับทุกข์ร้อนและปัญหาที่รุนแรงของโลก

ขอให้เราทั้งหลาย ได้มีพลังทุกส่วน ในการที่จะนำพระพุทธศาสนา ขึ้นไปสู่ความเป็นดวงประทีปแห่งโลก และสามารถดับทุกข์ร้อน ปัญหาต่าง ๆ ของชาวโลกได้
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 24-12-2009 เมื่อ 20:02
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #90  
เก่า 25-12-2009, 08:32
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ขอให้ท่านทั้งหลายได้กลับไปยังประเทศของท่านด้วยความสวัสดี และด้วยความชื่นใจว่า ที่ประเทศไทยนี้เอง ท่านทั้งหลายได้มีพี่น้องเกิดขึ้นแล้ว จากประเทศต่าง ๆ ถึง ๑๔๐ ประเทศ

ขอให้ท่านทั้งหลายมีความภูมิใจในพระศาสนาของเรา และภูมิใจในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป ไม่มีที่สิ้นสุด

ขอพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดประทานพร ให้ความตั้งใจดีของเราทั้งหลาย ที่ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ได้ประสพความสำเร็จ และขอให้แต่ละผู้นำของแต่ละประเทศ ได้มีสุขภาพพลานามัยดี สามารถที่จะเดินทางมาร่วมประชุมอีกในโอกาสข้างหน้า และทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้

ขอให้ความเป็นพี่เป็นน้องของเราทั้งหลาย ซึ่งเกิดจากการประชุมครั้งนี้ ได้กลายเป็นมิตรภาพอันยั่งยืนมั่นคงถาวร อย่างที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ จะให้ผู้นับถือพระศาสนาของพระองค์ มีความเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดกาล ขอชื่นชมยินดีในความปรารถนาดีของท่านทั้งหลาย ไว้ในโอกาสนี้ เป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความยินดีฯ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 27 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #91  
เก่า 26-12-2009, 03:09
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการทำความดี

ขอแสดงไมตรีจิตต่อท่านผู้นำศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานทั่วโลก และท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

คณะสงฆ์ไทย โดยมหาเถรสมาคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้มาพบกันในประเทศไทย เนื่องในวันวิสาขบูชา เท่ากับมาร่วมกันประกาศในวันวิสาขบูชาว่า พระพุทธศาสนาของเราทั้งหลาย เป็นศาสนาแห่งการทำความดี

ในประเทศไทยได้มีการประกอบพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยองค์พระมหากษัตริย์ทรงนำปฏิบัติในพิธีวิสาขบูชา หากนับเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ ๘๐๐ กว่าปีมาแล้ว

ในปัจจุบัน ขณะนี้ก็ยังคงเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยประการต่าง ๆ เช่น ทรงกำหนดให้มีพระราชพิธีขึ้นที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ทรงจัดให้มีเทศน์ ให้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทรงประกอบพิธีวิสาขบูชา ทรงเวียนเทียน
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 26-12-2009 เมื่อ 03:37
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #92  
เก่า 28-12-2009, 14:48
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จไปทรงปฏิบัติที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ประชาชนชาวไทยทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล และทุกหมู่บ้าน ก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศสามหมื่นกว่าวัด เช่น วัดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 28-12-2009 เมื่อ 18:38
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 27 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #93  
เก่า 29-12-2009, 05:17
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ในปีนี้ เป็นปีเริ่มต้นที่พิธีวิสาขบูชามีความสำคัญยิ่งขึ้น จึงได้ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขึ้นมาคอยดูแลรับผิดชอบงานส่วนต่าง ๆ มีท่านจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอำนวยการ

การที่เป็นเช่นนี้ ทำให้เห็นสอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติ ได้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความอบอุ่นแก่ชาวโลก ทรงประสงค์ที่จะให้ชาวโลกมีความร่มเย็นเป็นสุข

เราทั้งหลาย ผู้นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกัน ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน เห็นความสำคัญอย่างยิ่งสืบต่อกันมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน จึงต่างก็มีความปีติปลื้มใจ ที่องค์การสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนั้น ได้ร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชา
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 29-12-2009 เมื่อ 12:43
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #94  
เก่า 30-12-2009, 09:33
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ในประเทศไทยจึงได้ดำเนินการให้สอดคล้อง ดังที่ท่านเจ้าคุณพระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รายงานให้ท่านผู้นำศาสนาและพุทธศาสนิกชน ในที่ประชุมนี้ได้รับทราบร่วมกันแล้ว

จึงนับว่า เป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง ที่รัฐบาลไทยได้เห็นความสำคัญของความร่มเย็นเป็นสุข และความอบอุ่นของชาวโลก ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ปฏิบัติให้ไปตามแนวที่องค์พระมหากษัตริย์ของไทย ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย

ขอให้ท่านผู้นำศาสนา และ ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้รับทราบร่วมกันว่า พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงนับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันกับท่านทั้งหลาย และทรงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงส่งยิ่งในทุก ๆ กรณี ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่ง
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 30-12-2009 เมื่อ 09:51
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #95  
เก่า 31-12-2009, 09:40
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงตั้งมั่นและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ทั่วทั้งประเทศมีวัดอยู่ทั่วทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ชาวไทยต่างก็มีความปลื้มใจ ที่มีพระพุทธศาสนาปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความอบอุ่นโดยทั่วกัน

ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทย ขอให้ทุกท่านนึกว่า เราร่วมศาสนาเดียวกัน เราจะร่วมกันจรรโลงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมากที่สุด โลกกำลังมีปัญหารุ่มร้อนโดยประการต่าง ๆ เราทั้งหลายมีความมั่นใจอย่างมากว่า พระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันจรรโลงอยู่นี้ จะช่วยบรรเทาความรุ่มร้อน และปัญหาต่าง ๆ ของโลกได้ ไม่มากก็น้อย

ขอให้เราทั้งหลายมีความภูมิใจ ที่จะประกอบพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทย แม้จะไปประกอบพิธีวิสาขบูชาในที่ใด ที่มีความพร้อมทั้งทางส่วนของรัฐบาล ประเทศชาติบ้านเมือง และผู้นำประเทศ ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนามีประโยชน์แก่ชาวโลก ตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ ในพระฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นพุทธมามกะ จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้อธิษฐานใจถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นหลักชัยของชาวโลก และขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อมีประกาศปฏิญาณร่วมกันด้วยความรู้สึกว่า เราเป็นญาติกัน เราเป็นพี่น้องกัน ในฐานะที่เรานับถือพระพุทธศาสนาร่วมกัน ย่อมไม่มีจุดหมายอย่างอื่น นอกจากเราจะร่วมกันเพื่อสร้างความสุขความร่มเย็น และความอบอุ่นแก่ชาวโลก ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนท่านทั้งหลาย ร่วมกันประกอบพิธีวิสาขบูชา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ณ บัดนี้

ขอแสดงความยินดีฯ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 01-01-2010 เมื่อ 03:40
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 24 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #96  
เก่า 01-01-2010, 07:36
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก

ขออนุโมทนาชื่นชมยินดี ที่ท่านทั้งหลายได้จัดให้มีการประชุมสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติขึ้นตามที่ได้มีมติไว้ก่อนแล้ว ท่านทั้งหลายทราบดีว่า สมาคมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นสำคัญสากลแห่งสหประชาชาติ

หลังจากองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลแห่งสหประชาชาติ ท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมประชุมกัน ทำให้ชาวพุทธทั่วโลกทุกฝ่าย มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเถรวาท มหายาน วัชรยาน เป็นต้น

เมื่อได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน ก็เป็นเหตุให้เกิดความคิดร่วมกัน ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนา อันจะเป็นประโยชน์แก่โลกและแก่ประเทศต่าง ๆ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ตัวเล็ก : 14-01-2010 เมื่อ 22:24
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #97  
เก่า 03-01-2010, 23:07
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ความเกิดขึ้นแห่งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จึงกล่าวได้ว่า เป็นการเกิดขึ้นจากความคิดของผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยตรง

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลก เพื่ออำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดขึ้นแก่โลก อย่างที่ท่านทั้งหลายทราบดีแล้ว และท่านทั้งหลายต่างก็มีความภูมิใจ ในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกัน เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้น เป็นประโยชน์แก่โลกจริง ๆ สมกับที่เป็นศาสนาประจำโลก

การเกิดขึ้นของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจึงเป็นผลงานอย่างสำคัญ อันสืบเนื่องมาจากวันวิสาขโลกที่ประหนึ่งวันสำคัญสากลแห่งโลก เพราะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ที่มีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น การสัมมนาร่วมกัน เป็นต้น ทำให้เกิดผลประโยชน์เบื้องต้น คือ ท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกัน ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ ให้เราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนา มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกร่วมกัน
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #98  
เก่า 04-01-2010, 07:54
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเวลานานสองพันกว่าปีแล้ว ความจริงก็ปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบดีว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานั้น มีความสำคัญต่อชาวโลกอย่างไร

ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนร่วมกันเบื้องต้น ทำให้เกิดสมาคมนี้ขึ้น เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งก็ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งต่างก็มีความชื่นชมยินดีกันทุกฝ่าย

ประเทศไทยในฐานะที่มีคณะสงฆ์ มีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้ว ได้มีโอกาสทำหน้าที่ รับใช้สมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้มีโอกาสมารับใช้มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จึงเป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน

พระพุทธศาสนาของเราจักเป็นประโยชน์แก่โลกเพิ่มมากขึ้นก็เพราะเหตุนี้เอง
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #99  
เก่า 05-01-2010, 05:23
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

เมื่อชาวพุทธทั่วโลกสามารถที่จะรวมเป็นกลุ่มก้อน ก็จะดับความรุ่มร้อนของชาวโลกได้ ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ เราทั้งหลายอยู่กันคนละประเทศ แต่ว่าเราทั้งหลายนับถือพระพุทธศาสนาร่วมกัน มีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพระศาสนา จึงเป็นเชือกประสานให้เราทั้งหลาย เหมือนกับว่าเป็นประเทศเดียวกันในโลก ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธศาสนา

เราทั้งหลายจึงภูมิใจทั่วกันว่า เรารวมกันเป็นประเทศเดียวกันในโลก เพื่อพระพุทธศาสนา

เบื้องต้น ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกันและกัน อันจะแผ่ไปเป็นการให้รับทราบขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ระหว่างกันและกัน แล้วก็ร่วมกันด้วยความผาสุกใจด้วยความร่มเย็นใจ

การไปมาหาสู่ระหว่างชาวพุทธด้วยกัน ก็จะมีมากขึ้น การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ก็จะมีมากขึ้น ซึ่งอยู่ในลักษณะว่าเป็นประเทศเดียวกันในโลก จึงเป็นที่น่ายินดีสำหรับท่านทั้งหลายเอง ว่าท่านทั้งหลายได้มีสมาคมนี้ขึ้น และเป็นที่น่าภูมิใจของท่านทั้งหลายเอง ว่าท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประชุม ในเชิงวิชาการ เป็นการสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนา เป็นครั้งแรก ในประเทศไทย และกล่าวได้ว่า เป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนา ในโลกอีกด้วย
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ตัวเล็ก : 05-01-2010 เมื่อ 10:21
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 24 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #100  
เก่า 06-01-2010, 08:28
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,735
ได้ให้อนุโมทนา: 140,602
ได้รับอนุโมทนา 438,792 ครั้ง ใน 18,544 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

เพราะแต่ก่อน ไม่เคยได้มีการประชุมกันในลักษณะนี้

การประชุมนี้ ก็สร้างหัวข้อเรื่องไว้ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสำคัญ วิทยาศาสตร์ซึ่งมีความหมายกว้างขวางที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่า เมื่อเราร่วมกันประชุมในลักษณะนี้แล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ ๒ ประการ
ประการแรก ก็จะได้มีโอกาสศึกษาให้ลึกซึ้งลงไป เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของเราทั้งหลายร่วมกัน

ประการที่สอง ก็จะสามารถนำสิ่งที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งนั้นแผ่กว้างออกไป ให้เป็นประโยชน์แก่โลก ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ

Tags
เย็นหิมะในรอยธรรม, วัดสระเกศ, สมเด็จพุฒาจารย์


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:52ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว