กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ประกาศ!!! กฎ กติกา มารยาทในการใช้กระดานสนทนา > ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 31-03-2012, 18:52
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,549
ได้ให้อนุโมทนา: 134,439
ได้รับอนุโมทนา 674,400 ครั้ง ใน 9,552 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default บอกเล่าเก้าสิบ


หลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดท่าขนุน


ใครมีข่าวคราวอะไรก็มาแปะไว้ได้นะครับ แล้วจะมาลบให้เป็นระยะไป


ประกาศ...

ห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ทำวัตถุมงคลที่เป็นรูปพระอาจารย์โดยเด็ดขาด
นอกจากได้รับอนุญาตจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นครับ
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg 20190318_152348.jpg (334.7 KB, 3314 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 19-03-2019 เมื่อ 02:43
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 809 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 21-10-2014, 09:12
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,549
ได้ให้อนุโมทนา: 134,439
ได้รับอนุโมทนา 674,400 ครั้ง ใน 9,552 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

ท่านใดจะร่วมบุญกับทางวัดท่าขนุน ให้โอนปัจจัยเข้าบัญชีข้างล่างนี้นะครับ
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 23-01-2015 เมื่อ 11:49
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 572 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 01-01-2015, 17:19
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,549
ได้ให้อนุโมทนา: 134,439
ได้รับอนุโมทนา 674,400 ครั้ง ใน 9,552 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

พระอาจารย์ได้แต่งตั้งให้พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน แทนรูปเดิมที่สึกไปแล้ว เชิญติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๐-๙๐๕๙ ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 519 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 27-02-2016, 05:23
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,549
ได้ให้อนุโมทนา: 134,439
ได้รับอนุโมทนา 674,400 ครั้ง ใน 9,552 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

บัญชีดำบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของวัดท่าขนุน
คณะสงฆ์วัดท่าขนุนมีมติไม่รับเข้าพักและห้ามบวชให้อย่างเด็ดขาด


๑. พระวีระ..............โอปายิโก (ใจใหญ่)............ละเมิดพระวินัย (ดื่มสุรา)
๒. นายสิทธิศักดิ์.......รัตตกุล..........................เล่นพนันบอลทุกวัน เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว (เสียชีวิตแล้ว)
๓. นายพิชัย............อุทกภาชน์......................ขโมยเงินพระ (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๔. พระกฤชพงศ์........ปุณฺณวํโส (เฮ้งเจริญเลิศ).....หนีไปอยู่วัดอื่นขณะเป็นพระใหม่
๕. นายศักดิ์ศรี..........ศรีสกุลประเสริฐ................ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบวัด (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๖. สามเณรพิศณุกานต์ อัศวโชค........................ผิดระเบียบวัดเป็นอาจินต์ (สึกแล้ว เสียชีวิตแล้ว)
๗. พระศักรินทร์.........ปณีโต (ประภารัตน์)...........หนีไปอยู่วัดอื่นขณะเป็นพระใหม่ (เสียชีวิตแล้ว)
๘. พระณัฐศิษฏ์.........ถิรจิตฺโต (ชูปรีดา).............หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่
๙. พระนิธิวัฒน์..........อนงฺคโณ (เกตุโสภิต).........หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่
๑๐. อุบาสิกาวิชชุดาภรณ์ ผดุงชีพ.......................ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
๑๑. พระพิชัย............ฐิตเมโธ (อรุณทรัพย์).........ก่อการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น (สึกแล้ว)
๑๒. นายยศกาฬ.........ศรีติจารุวัตร์...................ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบวัด (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๑๓. พระเอกพล.........เอกายโน (อสุนี ณ อยุธยา)...หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่
๑๔. พระรุ่งโรจน์.........อาภากโร (รักศักดิ์สกุล).......ผิดระเบียบวัดเป็นอาจินต์
๑๕. นายอำนาจ.........ลิขิตกุล.........................เป็นโรคหวาดระแวง อยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้
๑๖. สามเณรนพรุจ......ทนุวงษ์.........................ผิดระเบียบวัดเป็นอาจินต์
๑๗. นายพิทยา..........เดชะนุกิจ......................ต้องอาบัติปาราชิก (อวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน)
๑๘. นายกมล...........เกษมจินดามัย..................ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบวัด (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๑๙. พระกวี..............กนโก...........................ดื้อด้าน ว่ายากสอนยาก สร้างปัญหาอยู่เสมอ (เสียชีวิตแล้ว)
๒๐. พระธราดุล.........นราสโภ (เอกอักษร)...........ลาสิกขาเองทางไลน์
๒๑. พระสุรชัยศักดิ์.....ฐิตปญฺโญ (พิเศษสุวรรณ).....ดื้อด้าน ว่ายากสอนยาก สร้างปัญหาอยู่เสมอ
(สึกแล้ว)
๒๒. สามเณรศักดา.....อ่องสาธร.......................คบหากับพวกเสพยาเสพติด (สึกแล้ว)
๒๓. พระพงค์พันธ์......ปญฺญาวุโธ (เรืองสว่าง).......ฝ่าฝืนระเบียบวัด เตือนแล้วไม่ฟัง
๒๔. พระพิษณุ.........ภูริปญฺโญ (สงวนหงษ์)........ใส่ชุดฆราวาสหนีออกจากวัดโดยไม่ได้สึก

๒๕. พระภูผา...........โสภโณ (พันธุมาตร์)..........คุกคามทางเพศเพื่อนพระภิกษุสามเณร - หนีออกจากวัด (โดนเจ้าคณะอำเภอแม่ทะจับสึกแล้ว)
๒๖. พระสงกรานต์.....ปญฺญาพโล (วรพงษ์).........หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 14-01-2019 เมื่อ 08:25
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 311 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 03-05-2016, 11:02
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,152
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,037 ครั้ง ใน 1,726 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

บัญชีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของเว็บวัดท่าขนุน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายณปภัช ตันติจริยางกูร ซึ่งใช้ชื่อผู้ใช้ในเว็บวัดท่าขนุนว่า "กนกวลี พึ่งบารมีพระธรรม" ได้ขอให้ผู้ดูแลเว็บลบชื่อผู้ใช้ของนายณปภัชออกจากสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอย่างถาวร ผู้ดูแลเว็บพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายณปภัชออกจากการเป็นสมาชิก และการให้ออกจากสมาชิกอย่างถาวรย่อมหมายความรวมถึงการไม่รับนายณปภัชเข้าเป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอีกต่อไป ไม่ว่านายณปภัชจะใช้ชื่อผู้ใช้ใดก็ตาม

ปรากฏว่าภายหลังนายณปภัชพยายามกลับมาสมัครสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอีกโดยใช้ชื่อต่าง ๆ เช่น “มุนินทร์ จงสวัสดิ์” และ “นพนภา อภิบาลบดินทร์” ทางทีมงานเว็บได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรคงมติเดิมไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

แต่บุคคลนี้ยังพยายามก่อกวนโดยตั้งชื่ออีเมล์ในการสมัครสมาชิกว่า tualekisdaughterofedokthong@gmail.com ซึ่งอ่านและแปลได้ว่า ตัวเล็กลูกอีดอกทอง เพื่อมาก่อกวนในระบบการยืนยันตัวตนของทางเว็บ ตามภาพแนบ


ผู้ดูแลเว็บจึงไม่อนุมัติการเป็นสมาชิกเว็บท่าขนุนให้แก่นายณปภัช พฤติการณ์ของนายณปภัชดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกาของเว็บ ในข้อต่าง ๆ ดังนี้
ข้อ ๒. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นการส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว และสร้างความแตกแยก
ข้อ ๔. ห้ามใช้ข้อความท้าทาย ชักชวน ยุยง ให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน และ
ข้อ ๖. ห้ามใช้ข้อความที่พาดพิง หรือเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชังจากสาธารณชน

ผู้ดูแลเว็บจึงมีมติยืนยันไม่รับนายณปภัช ตันติจริยางกูร เข้าเป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอีกต่อไปไม่ว่านายณปภัชจะใช้ชื่อผู้ใช้ใดก็ตาม

และตามข้อบังคับเว็บวัดท่าขนุน ข้อ ๙. การตัดสินของผู้ดูแลถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg register watthakhanun photo 1.jpg (92.5 KB, 55283 views)
ชนิดของไฟล์: jpg register watthakhanun photo 2.jpg (50.8 KB, 54787 views)
ชนิดของไฟล์: jpg register watthakhanun form.jpg (100.1 KB, 55268 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-05-2016 เมื่อ 21:26
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 275 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 13-07-2018, 12:43
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,549
ได้ให้อนุโมทนา: 134,439
ได้รับอนุโมทนา 674,400 ครั้ง ใน 9,552 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default


แจ้งให้ญาติโยมทุกท่านทราบ...

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ท่านใดต้องการอนุโมทนาบัตรจากวัดท่าขนุน ต้องบริจาคผ่านระบบ e-Donation โดยสแกน QR Code ทางด้านบนเท่านั้น และธนาคารจะเป็นผู้ออกอนุโมทนาบัตรให้ การบริจาคแบบอื่น ๆ ไม่สามารถขออนุโมทนาบัตรได้ครับ ( โปรดดูชื่อด้วยครับ ๕๕๕)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 181 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 25-07-2018, 09:25
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,365
ได้ให้อนุโมทนา: 110,033
ได้รับอนุโมทนา 372,852 ครั้ง ใน 16,013 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกด Like ให้เฟสบุ๊กของ

๑. ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
๒. ชุมชนคุณธรรมฯบ้านพุตะเคียน

ขอให้ช่วยกันไปกดถูกใจก่อนเป็นลำดับแรก แล้วช่วยกันโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือแชร์กิจกรรมให้ทั้งสองชุมชนด้วยค่ะ

ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน และขอให้ช่วยเชิญเพื่อนเฟซบุ๊กมากดถูกใจกันเยอะ ๆ ค่ะ เพราะกระทรวงจะเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๒ ชุมชน ใน ๒๐ ชุมชนสุดยอด จาก ๑๐๖๖ ชุมชนฯ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 191 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 07-01-2019, 13:35
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,549
ได้ให้อนุโมทนา: 134,439
ได้รับอนุโมทนา 674,400 ครั้ง ใน 9,552 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

รายชื่อผู้อุปสมบทหมู่ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒


ชุดที่ ๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายพิบูลย์เขต พัทธ์วรินชัย ฉายา อาทิจฺโจ
๒. นายพงศ์ชนิศ ลิ่มสกุล ฉายา วํสธมฺโม
๓. นายณัฐพล สุขวัฒนศิริ ฉายา กนฺตวีโร

ชุดที่ ๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายกำพร พิเชฐสกุล ฉายา สุชาโต
๒. นายณัฏฐกิตติ์ สวัสดิพฤกษา ฉายา สุธมฺโม
๓. นายศิร​สิทธิ์​ อภิ​ปุ​ญ​ญ​พัฒน์ ฉายา สุทนฺโต

ชุดที่ ๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายวรัญชิต รอดเจริญ ฉายา อุปสนฺโต
๒. นายวัชรวิชญ์ เจียรวรรณ์ ฉายา พลญาโณ
๓. นายชนินทร์ คงคืน ฉายา อคฺคธมฺโม

ชุดที่ ๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายยุทธภูมิ ริ้วสุนทร ฉายา กิตฺติปาโล
๒. นายกัมปนาจ เพียรเลิศ ฉายา สิริคุตฺโต
๓. นายวิสุทธิ์ชัย เสาธงชัย ฉายา ถิรจิตฺโต

ชุดที่ ๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายณัฏฐพัชร์ เมธิชัยวุฒิกุล ฉายา โชติโก
๒. นายอรรถพันธ์ จิราธนวงษ์ ฉายา อสโม
๓. นายปริญญา การีซอ ฉายา วชิโร

ชุดที่ ๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายพิรุฬห์พัชร์ รัคสิกรณ์ ฉายา มหาวีโร
๒. นายสรรพสิทธิ์ ธนาวัฒนพงศ์ ฉายา เตชธมฺโม
๓. พ.อ.อ.กิตติสัณห์ อุตตะมะ ฉายา กนฺตสีโล

ชุดที่ ๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายโฆษิต สุเมธาคุณ ฉายา อติธมฺโม
๒. นายปรเมษ แผนวงษ์ ฉายา ฐิตจิตฺโต
๓. นายพงศกร แสงไทร ฉายา โชติธมฺโม

ชุดที่ ๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายมนูรักษ์ เหลืองอร่ามฟ้า ฉายา ฐิตคุโณ
๒. นายญาณณิกร ทิพยทรัพย์ ฉายา อนุตฺตโร
๓. นายพัชสัณห์ สมตน ฉายา สญฺญจิตฺโต

ชุดที่ ๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายเอกกร เอกมงคลกิตติ ฉายา ปสาโท
๒. นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา ฉายา อชิโต
๓. นายธนาเดช โสมะบุตร ฉายา ชยนฺโต

ชุดที่ ๑๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายบัญชา เซ็นภักดี ฉายา ปภสฺสโร
๒. ม.ล. พิชวัฒน์ จักรพันธุ์ ฉายา ฐิตวณฺโณ
๓. นายชัยยุทธ พึ่งผล ฉายา ญาณวีโร

ชุดที่ ๑๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายชัยธนันท์ กงตาลพัฒนะพงศ์ ฉายา สิริวฑฺฒโน
๒. นายภาณุรุจ ถนอมศักดิ์ ฉายา พทฺธธมฺโม
๓. นายสาทิต พรมขุนทด ฉายา สมาหิโต

ชุดที่ ๑๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายกันตพัฒน์​ จิรดิษย์พงค์ ฉายา สุภาจาโร
๒. นายสุขสันต์ นิเวชพงศ์ศักดิ์ ฉายา สนฺตมโน
๓. นายสิทธา สุเดชะ ฉายา วรปญฺโญ

ชุดที่ ๑๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายสกลธร กิ่งทอง ฉายา คุณากโร
๒. นายกิตติภูมิ บุญส่งสมนุกูล ฉายา กิตฺติวุฑฺโฒ
๓. นายพลภัทร สายวงศ์ ฉายา จนฺทโชโต

ชุดที่ ๑๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายสุเมธ สมประดีกุล ฉายา ฉฬภิญฺโญ
๒. นายจิตติพัฒน์ เอี่ยมโอด ฉายา อินฺทปญฺโญ
๓. นายชลธี ธนาพิพัฒน์ไพบูลย์ ฉายา โชติปาโล

ชุดที่ ๑๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.)

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นาย โชติ ระย้าเพ็ชร ฉายา ปณฺฑิโต
๒. นายพรพงศ์ ลาภสุทธิกุล ฉายา วิสุทฺโธ
๓. นายนุกูล ดวงเงิน ฉายา นารโท

ชุดที่ ๑๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายสุรชัย หัตถพันธ์ไพบูลย์ ฉายา ฐานิสฺสโร
๒. นายพีระ อธิปธรรมวารี ฉายา พฺรหฺมโชโต
๓. นายญาณภัทร ขันเครือ ฉายา อนุตฺตโร

ชุดที่ ๑๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายนพรัตน์ กุลสัมพันธ์ชัย ฉายา ปฏิกาโร
๒. นายปัณณวิชญ์ อุดสาย ฉายา ปริปุณฺโณ
๓. นายชวาลภพ วิทูรสุนทร ฉายา ปญฺญาวโร

ชุดที่ ๑๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายณัฐวุฒิ มหาธรรมมงคล ฉายา ฐิตสุโภ
๒. นายฤทธิชัย ไกยแสง ฉายา ธมฺมรโต
๓. นายกันตภณ มุสิกพงศ์ ฉายา สิริธโร

ชุดที่ ๑๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายวีระ อังวัชรปราการ ฉายา โฆสธมฺโม
๒. นายอัครพงศ์ ธีระปัญญานนท์ ฉายา ปญฺญานนฺโท
๓. นายจิรายุ หมื่นรักษ์ ฉายา ชุติปญฺโญ

ชุดที่ ๒๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายศราวุธ อุดมสิน ฉายา วิมโล
๒. นายสุเธียร แก้วดี ฉายา เขมิโย
๓. นายคณิศร เพ็งพูน ฉายา ชวโน

ชุดที่ ๒๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายชาญชัย สมหมาย ฉายา ชินวํโส
๒. นายอรรถพล ธรรมรัตน์ ฉายา ธมฺมธโร
๓. นายธนบูรณ์ กอจิตตวนิจ ฉายา ฐานวโร

ชุดที่ ๒๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายไมตรี อมรวัชรพันธ์ ฉายา เมธิโก
๒. นายกฤตบุญ ปัญจรัตนากร ฉายา สุภทฺโท
๓. นายณัฐกิตติ์ พิพัฒน์คณาพร ฉายา สุจิตฺโต

ชุดที่ ๒๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายอภิทรัพย์ ผามัง ฉายา ตนฺติปาโล
๒. นายปานเทพ บุญญสิทธิ์ ฉายา ภูริญาโณ
๓. นายปกป้อง สุขได้พึ่ง ฉายา ฐิตญาโณ

ชุดที่ ๒๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายไตรยเศรษฐ์ นามราษฎร์ ฉายา ปรกฺกโม
๒. นายสมคิด เอี่ยมโอด ฉายา ธมฺมเตโช
๓. นายธวัฒ ใจแสน ฉายา ถิรจิตฺโต

ชุดที่ ๒๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายสรณ์กฤษณ์ ครุฑดำ ฉายา สุทฺธิโก
๒. นายณัฐพล รอดแสวง ฉายา อิสฺสโร
๓. นายคงชาญพิชญ์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์ ฉายา โสภิโต

ชุดที่ ๒๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายวรวิทย์ พันทวีศักดิ์ ฉายา ถามวโร
๒. นายวิทูล เตชะอมฤตาลัย ฉายา วีรยุทฺโธ
๓. นายวิษณุ หงษ์อุทน ฉายา ฐานจาโร

ชุดที่ ๒๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร
.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภัฎ วงค์กระโซ่ ฉายา สุกิตติโก
๒. นายกรชัย บันดาลศิริกุล ฉายา อนาลโย
๓. นายธนพล สุคโต ฉายา กตปุญฺโญ

ชุดที่ ๒๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายชญานนท์ ฟักสิทธิ์ ฉายา ชยานนฺโท
๒. นายธนะวัฒน์ แสนเรืองเดช ฉายา อตฺตสนฺโต
๓. นายศุภกร เดิมคลัง ฉายา ทนฺตจิตฺโต

ชุดที่ ๒๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายปิยะพงษ์ แซ่จาง ฉายา นาถปญฺโญ
๒. นายอริยะ ลี้สกุลธรรม ฉายา จิรปุญฺโญ
๓. นายธนัท สิงห์แก้ว ฉายา วรปญฺโญ

ชุดที่ ๓๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายอัครพงศ์ ยอดศรี ฉายา ปญฺญวนฺโต
๒. นายไพศาล ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ฉายา ปวฑฺฒโน
๓. นายธีรัตน์ บุญศรี ฉายา สุวฑฺฒโน

ชุดที่ ๓๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายชัชวาลย์ ลีลาสินเจริญ ฉายา ฐิตปญฺโญ
๒. นายชนาพัทธ์ ทรงพุฒิ ฉายา ธนวุฑฺโฒ
๓. นายรัตพล สุเมขะโส ฉายา กมฺมสุทฺโธ

ชุดที่ ๓๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายอานนท์ อัมพรชูกิจ ฉายา เทวธมฺโม
๒. นายศรีภูมิ พุงธิราช ฉายา ฉนฺทธมฺโม
๓. นายโรจน์ศักดิ์ อุทัยศรี ฉายา ฐิตกุสโล

ชุดที่ ๓๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. ส.ต.ท.อัภยุทธ์ แก้วถาวร ฉายา ทนฺตมโน
๒. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ ฉายา ปริชาโน
๓. นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ ฉายา อธิมุตฺโต

ชุดที่ ๓๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายติณณ์ณชัย ถิรชัยภวัฒน์กุล ฉายา ฐิตวิริโย
๒. นายวรงค์กร ปัญจะ ฉายา วรกาโร
๓. นายวชิรพัฒน์ อรุณลักษดำรง ฉายา วรุตฺตโม

ชุดที่ ๓๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายฐิติ ชลแสนเจริญ ฉายา สุธีโร
๒. น.อ. สมนึก บุญเรือง ฉายา สุภทฺโท
๓. นายปราบ นาวาเจริญ ฉายา พลปญฺโญ

ชุดที่ ๓๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายวิชิต คมศรโมกข์ ฉายา มารชิโน
๒. นายวันชัย พิทักษ์วงษ์ ฉายา ธีรธมฺโม
๓. นายณัฐวัฒน์ จิตทวีโรจน์ ฉายา กตสาโร

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 23-03-2019 เมื่อ 11:30
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 151 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 09-01-2019, 16:54
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,549
ได้ให้อนุโมทนา: 134,439
ได้รับอนุโมทนา 674,400 ครั้ง ใน 9,552 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default


สำหรับท่านที่โอนเข้าบัญชีพระอาจารย์ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 129 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 02-05-2019, 15:17
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 250
ได้ให้อนุโมทนา: 21,246
ได้รับอนุโมทนา 153,355 ครั้ง ใน 2,946 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

ขอเชิญผู้สมัครผู้อุปสมบทหมู่ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


เดินทางพร้อมกันโดยรถตู้บริการ "ฟรี"

จุดขึ้นรถ : สถานีน้ำมัน ปตท. สาขาสนามเป้า (รอหน้าเซเว่นฯ)

********************************************

สำหรับผู้ไม่เคยสมัครบวชมาก่อน หรือต้องการไปอยู่วัดล่วงหน้า ๗ วัน

เดินทางพร้อมกัน "ขาไป รอบที่ ๑"
ขาไป : คืนวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๐ น.

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจากวัดท่าขนุน ให้สามารถเข้าวัดภายหลังได้
(เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าวัดรอบ ๒ ได้เท่านั้นนะครับ


เดินทางพร้อมกัน "ขาไป รอบที่ ๒"
ขาไป : คืนวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๐ น.

********************************************

สำหรับการเดินทาง "ขากลับ" มีเพียงรอบเดียว คือ

ขากลับ : คืนวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๓๐ น.
(ถึงกรุงเทพฯ ประมาณเวลา ๐๑.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒)

*************************

สมาชิกเว็บวัดท่าขนุน :
กรุณาจองโดยส่งข้อความส่วนตัวถึง "ชยาคมน์"
รบกวนตั้งชื่อข้อความว่า "ทริปบวชฯ รุ่น ๖๐ ปี ขาไป รอบที่ ๑ หรือ ๒" ครับ


กรุณาตรวจสอบชุดที่บวชและลำดับการบวชได้ที่ในโพสต์นี้นะครับ
http://www.watthakhanun.com/webboard...87&postcount=8

ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้ง (กรุณากรอกให้ครบนะครับ) :

๑. ชุดที่บวช :
๒. ลำดับที่บวช : ลำดับที่ ๒ นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา ฉายา อชิโต
๓. เบอร์ต่อต่อ : ๐๘๘-๕๐๗๘๓๓๘
๔. ขอใช้รถตู้บริการสำหรับผู้สมัครบวชพระ
- ขาไป รอบที่ ๑ หรือ ๒ (เลือกเพียงรอบเดียว)
- ขากลับ รอบที่ ๑

ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะไปเพียงเฉพาะขาไป หรือทั้งไปและกลับ หรือเฉพาะขากลับได้ นะครับ
ทั้งนี้ ท่านที่จองรถตู้บริการแล้ว กรุณาเดินทางกลับพร้อมรถตู้นะครับ (ดังนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนจองรถครับ)

ท่านใดจองรถตู้แล้ว ไม่เดินทางพร้อมรถตู้
ผมขอปรับ "ติดหนี้สงฆ์" โดยท่านต้องชำระหนี้สงฆ์รอบละ ๕๐๐ บาทนะครับ โดยให้ท่านร่วมบุญกับวัดท่าขนุนเอง ผมจะไม่ตามทวงครับ

สำหรับพระภิกษุทุกรูปที่ทำการลาสิกขาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต
ได้จัดเตรียมทีมงานในการเก็บจีวรและเครื่องใช้ต่าง ๆ คืนวัด โดยขอให้แยกของใส่ตามถุงที่กำหนดไว้นะครับ

ทุกกิจกรรมตั้งใจทำให้ "ฟรี" โดยพี่ ๆ น้อง ๆ ได้ร่วมใจกันดูแลผู้สมัครบวชทุกคนนะครับ

โมทนา
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg 13461346_10209360157023740_1026286786_o.jpg (110.0 KB, 767 views)
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชยาคมน์ : 02-05-2019 เมื่อ 15:48
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 75 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 03-05-2019, 10:31
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 250
ได้ให้อนุโมทนา: 21,246
ได้รับอนุโมทนา 153,355 ครั้ง ใน 2,946 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

ขอเชิญร่วมทริปบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๕ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (๓ วัน)


ทริปนี้จะเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมของวัดท่าขนุน ตั้งแต่อุปสมบทพระภิกษุ ๑๐๘ รูป
พิธีสืบชะตาหลวง ๖๐ ปี หลวงพ่อเล็ก และงานฉลองสมเด็จองค์ปฐมทองคำครับ


ค่ารถคนละ ๙๐๐ บาท

จุดขึ้นรถ : สถานีน้ำมัน ปตท. สาขาสนามเป้า (รอหน้าเซเว่นฯ)

ขาไป : คืนวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น.

ขากลับ : วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. (ถึงกรุงเทพฯ ๒๑.๐๐ น.)

สมาชิกเว็บวัดท่าขนุน :
กรุณาจองโดยส่งข้อความส่วนตัวถึง "ชยาคมน์"
รบกวนตั้งชื่อข้อความว่า "เนกขัมมะ รุ่น ๕/๒๕๖๒" ครับ


รบกวนโอนค่าโดยสารมาที่ : บัญชีกองทุนค่าพาหนะผู้ปฏิบัติธรรม
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา
เลขที่ ๔๐๒-๒-๕๙๗๑๕-๐ (4022597150)


เนื่องด้วยการบวชเนกขัมมะรุ่นนี้มีงานสำคัญที่วัดท่าขนุน
ดังนั้นจะขอความร่วมมือจากทุกท่าน "ใส่ชุดไทย" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับ
ตั้งใจไว้ว่า ในชีวิตหนึ่งเราจะร่วมสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยถวายหลวงพ่อกันนะครับ


หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ คนป่วย หรือสุภาพสตรี กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน
มิฉะนั้น ท่านอาจจะได้นั่งหลังสุดของรถครับ

เนื่องด้วยผมสมัครบวชในรอบนี้ ดังนั้นจองทริปและการโอนเงินขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๖๒
ท่านใดจองไม่ทัน รบกวนหารถเดินทางไปวัดเองนะครับ

โมทนา
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชยาคมน์ : 03-05-2019 เมื่อ 10:50
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 64 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 03-05-2019, 10:47
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 250
ได้ให้อนุโมทนา: 21,246
ได้รับอนุโมทนา 153,355 ครั้ง ใน 2,946 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

ขอเชิญร่วมทริปพิธีสืบชะตาหลวง ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปีพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (๑ วัน)


ค่ารถคนละ ๕๕๐ บาท

จุดขึ้นรถ : สถานีน้ำมัน ปตท. สาขาสนามเป้า (รอหน้าเซเว่นฯ)

ขาไป : คืนวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น.

ขากลับ : วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น. (ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๗.๔๕ น.)


สมาชิกเว็บวัดท่าขนุน :
กรุณาจองโดยส่งข้อความส่วนตัวถึง "ชยาคมน์"
รบกวนตั้งชื่อข้อความว่า "ทริปพิธีสืบชะตาฯ" ครับ


รบกวนโอนค่าโดยสารมาที่ : บัญชีกองทุนค่าพาหนะผู้ปฏิบัติธรรม
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา
เลขที่ ๔๐๒-๒-๕๙๗๑๕-๐ (4022597150)


หมายเหตุ :
ผู้สูงอายุ คนป่วย หรือสุภาพสตรี กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน
มิฉะนั้น ท่านอาจจะได้นั่งหลังสุดของรถครับ

เนื่องด้วยผมสมัครบวชในรอบนี้ ดังนั้นจองทริปและการโอนเงินขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๖๒
ท่านใดจองไม่ทัน รบกวนหารถเดินทางไปวัดเองนะครับ

โมทนา
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg tmjle1519626584.jpg (119.3 KB, 684 views)
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 78 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:35ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว