ดูแบบคำตอบเดียว
  #11  
เก่า 12-03-2018, 16:21
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,211
ได้ให้อนุโมทนา: 107,410
ได้รับอนุโมทนา 365,436 ครั้ง ใน 15,629 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศล ณ วัดท่าขนุนแห่งนี้ มีทั้งท่านที่นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญใส่บาตร นำเอาเครื่องสังฆทานมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนา มีทั้งท่านที่สละปัจจัยไทยธรรมมาร่วมกองบุญการกุศลต่าง ๆ ของวัดท่าขนุน สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำนี้ ไม่ว่าจะเป็น ความดีในเบื้องต้น คือการให้ทาน ความดีในเบื้องกลาง คือรักษาศีล ความดีในเบื้องปลาย คือการใช้ปัญญาพิจารณา เลือกเฟ้นหลักธรรมที่เหมาะแก่ตนนำไปปฏิบัติ

ก็ล้วนแล้วแต่จะพาให้เราเป็นผู้เจริญด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เป็นบุคคลที่สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในภายหน้า สมกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงลำบากเหนื่อยยากอยู่ตลอด ๔๕ พรรษา ประทานแนวทางในการปฏิบัติที่เรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกขกถา” แก่พวกเรา แล้วเรานำไปประพฤติปฏิบัติสมดังที่องค์พระมิ่งศิริสวัสดิ์ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้ ความเจริญทั้งหลายทั้งทางโลกทางธรรม ก็ย่อมปรากฏแก่ญาติโยมทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

เทสนาวสาเน ในท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย อคฺควํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนเป็นที่สุด ขอได้โปรดดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม แม้ว่าประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบไปด้วยธรรมวินัย และไม่เกินวิสัยแห่งบุญตนแล้วไซร้ ขอให้ความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลทั้งหลายทั้งปวง จงมีต่อญาติโยมทุกท่านทุกคน

รับหน้าที่วิสัชนามาในปาฏิโมกขกถา ก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เทศน์วันมาฆบูชา ณ วัดท่าขนุน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(ถอดจากเสียงเป็นอักษรโดยหยาดฝน)
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 12-03-2018 เมื่อ 16:42
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 37 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา