ดูแบบคำตอบเดียว
  #10  
เก่า 18-06-2009, 14:06
ทิดตู่'s Avatar
ทิดตู่ ทิดตู่ is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2009
ข้อความ: 169
ได้ให้อนุโมทนา: 27,852
ได้รับอนุโมทนา 46,749 ครั้ง ใน 1,459 โพสต์
ทิดตู่ is on a distinguished road
Default

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
(บทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ที่ลืมพิจารณาในขณะบริโภค)

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดบทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ ที่ลืมพิจารณาในขณะที่บริโภค โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(ข้อที่ว่าด้วยจีวร)
(รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง,
(ในวันนี้ เรานุ่งห่มจีวรใดโดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
ตังยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ์หัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
(เรานุ่งห่มจีวรนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว,เพื่อป้องกันความร้อน,)
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,)
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
(และนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเท่านั้น ไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความสวยงามแต่อย่างใด)

(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต,
(ในวันนี้ เราบริโภคอาหารใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
โส เนวะ ท์วายะ นะ มะทายะ,นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ,
(เราไม่ได้บริโภคอาหารนั้นเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน,ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกาย,ไม่บริโภคเพื่อทำให้กายผ่องใส,)
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา,ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ,
(เราบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้,เพียงเพื่อเลี้ยงชีวิตตามฐานะ,เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องลำบาก,และเพื่อจะได้มีกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป,)
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ,นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,
(ด้วยพิจารณาแล้วอย่างนี้, เราย่อมระงับทุกขเวทนาเก่า คือความหิวลงเสียได้,และไม่ทำให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นได้,)
ยาต์รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
(การดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสะดวกสบายตามอัตภาพ และความไม่มีโทษ ตลอดถึงความเป็นอยู่โดยผาสุก จักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้แล)

(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง,
(ในวันนี้ เราใช้สอยเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ,)
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ์หัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
(เราอาศัยอยู่ในเสนาสนะนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว,เพื่อป้องกันความร้อน,)
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,)
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
(และเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ และเพื่อให้จิตมีความยินดีในการออกหลีกเร้นสำหรับภาวนาเท่านั้น,)

(ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต,
(ในวันนี้ เราใช้ยารักษาโรคใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,
(เราใช้ยารักษาโรคนั้นเพียงเพื่อระงับทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ,)
อัพ์ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
(และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้.)
__________________
๑۩۞۩๑ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ๑۩۞۩๑
ช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และโปรดหลีกเลี่ยงการนำภาษาพูดมาใช้เป็นภาษาเขียนด้วย

ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์"วัดท่าขนุน"
สมาชิก 112 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ทิดตู่ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา