ดูแบบคำตอบเดียว
  #10  
เก่า 31-07-2016, 01:03
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,291
ได้ให้อนุโมทนา: 949
ได้รับอนุโมทนา 58,798 ครั้ง ใน 1,901 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะเส ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ
(เราพิจารณาโดยอุบายอันชอบแล้ว จึงนุ่งห่มจีวร คือ)
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(นุ่งห่มเพียงเพื่อป้องกันความหนาว)
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(เพียงเพื่อป้องกันความร้อน)
ฑังสะมะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย)
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถังฯ
(และนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเท่านั้น ไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความสวยงามแต่อย่างใด)

ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฎิเสวามิ
(เราพิจารณาโดยอุบายอันชอบแล้ว จึงบริโภคอาหาร คือ)
เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ
(เราจักไม่บริโภคอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดพลังทางกาย ไม่บริโภคเพื่อทำให้ร่างกายผ่องใส)

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ
(เราบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ เพื่อเลี้ยงชีวิตตามฐานะของตน
เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องลำบาก เพื่อจะได้มีกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป)

อิติปุรานัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
(ด้วยการพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงบริโภคอาหาร เราย่อมระงับทุกขเวทนาเก่า คือ ความหิวลงเสียได้
และไม่ทำให้ทุกขเทวนาใหม่เกิดขึ้นได้)

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตะ จะ ภาสุวิหาโร จาติ ฯ
(การดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสะดวกสบายตามอัตภาพ และความไม่มีโทษตลอดถึงความเป็นอยู่โดยผาสุก
จักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้แล)


ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ
(เราพิจารณาโดยอุบายอันชอบแล้ว จึงใช้สอยเสนาสนะที่อยู่อาศัย คือ)
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(อาศัยอยู่เพียงเพื่อป้องกันความหนาว)
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(เพียงเพื่อป้องกันความร้อน)
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย)
ยาวะเทวะ อุตุปะริสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
(และเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ
และเพื่อให้จิตใจมีความยินดีในการออกหลีกเร้นสำหรับภาวนาเท่านั้น)


ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ
(เราพิจารณาโดยอุบายอันชอบแล้ว จึงใช้ยารักษาโรคอันเกิดแต่ความป่วยไข้ คือ)
ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
(เพียงเพื่อระงับทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ)
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
(และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้แล ฯ)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา