ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 30-07-2016, 17:42
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,291
ได้ให้อนุโมทนา: 949
ได้รับอนุโมทนา 58,798 ครั้ง ใน 1,901 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(พวกเราจงพากันกล่าวคำสรรเสริญ พระคุณแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด ฯ)

(รับ) โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
(พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว)

สันทิฏฐิโก
(เป็นธรรมที่บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง)

อะกาลิโก
(สามารถปฏิบัติและเห็นผลได้ทุกเมื่อ ไม่จำกัดกาลเวลา)

เอหิปัสสิโก
(เป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้จนกล้ากล่าวว่า "ท่านจงมาดูธรรมนี้เถิด")

โอปะนะยิโก
(เป็นธรรมที่บุคคลควรน้อมเข้ามาใส่ใจ)

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ.
(ผู้รู้ธรรมแล้วทั้งหลาย จะพึงรู้ได้เฉพาะตนเองเท่านั้น)
(รู้ได้เฉพาะตนเอง หมายความว่า ไม่สามารถบอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่า พระธรรมนั้นดีเลิศวิเศษอย่างไร นอกจากจะปฏิบัติเองแล้ว เห็นผลเอง เปรียบเหมือนคนกินเกลือที่เค็ม ไม่สามารถบอกได้ว่ารสเกลือเค็มอย่างไร นอกจากจะกินเอง แล้วจะรู้ได้เองว่าเกลือนั้นเค็มอย่างไร)

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
(ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ต่อพระธรรมคำสั่งสอนของผู้มีพระภาคเจ้า)

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.
(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า ฯ)
(กราบ)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 18 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา