กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 28
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: สุภชัย
ห้อง: สะพานบุญ 22-03-2020, 18:36
คำตอบ: 3,222
เปิดอ่าน: 170,747
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ลำดับการจองที่ ๑๒๑๔ -...

ลำดับการจองที่ ๑๒๑๔
- จองบูชาสมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตเนื้อชิน จำนวน ๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๖๐๐.๐๒ บาท วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๒ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง - สุภชัย ทรัพย์อุดมกุล...
ห้อง: สะพานบุญ 21-03-2020, 18:20
คำตอบ: 3,222
เปิดอ่าน: 170,747
ถูกเขียนโดย สุภชัย
จองบูชารายการที่​ ๑​ จำนวน​ ๕​ องค์

จองบูชารายการที่​ ๑​ จำนวน​ ๕​ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 22-02-2020, 06:51
คำตอบ: 313
เปิดอ่าน: 20,418
ถูกเขียนโดย สุภชัย
จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๓ ดอก

จองบูชารายการที่ ๕ จำนวน ๓ ดอก
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2020, 22:08
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน วันที่ ๗ กุมภาพันธ์...

ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๕๗ น. ๓,๐๐๐.๐๒ บาท
นิธิภูมิ ทรัพย์อุดมกุล ๕๐๐
สุชาดา ทรัพย์อุดมกุล ๑,๐๐๐
วไลพร ทรัพย์อุดมกุล ๕๐๐
ยุคล ทรัพย์อุดมกุล ๑,๐๐๐
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2020, 22:03
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน ภัทรพร วิมลวัตรเวที ...

ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน
ภัทรพร วิมลวัตรเวที
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๕๕ น. ๙๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2020, 22:02
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน มนัสวี ภังคานนท์ ...

ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน
มนัสวี ภังคานนท์
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๕๓ น. ๑,๐๐๐๐.๐๑ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 07-02-2020, 14:09
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน ๑.คุณ ขวัญใจ...

ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน

๑.คุณ ขวัญใจ ชาญณรงค์
๖ กพ.๖๓ เวลา ๒๑.๑๐ น.
๑,๔๕๐ บาท

๒. คุณ สุพรรณี เตชะวโรและครอบครัว
๖ กพ.๖๓ เวลา ๒๑.๒๔น.
๘๘๘.๘๘ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 19:12
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ธัญญลักษณ์-วารุณี ดีมาก และครอบครัว ...

ธัญญลักษณ์-วารุณี ดีมาก และครอบครัว
ร่วมบุญผางประทีป จำนวนเงิน ๓๐๐.๐๐ บาท
โอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 16:51
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป ๙๙.๙๙ โอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม...

ร่วมบุญผางประทีป ๙๙.๙๙ โอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๓ น.
คุณ ทิพมาส เสถียรพีรกุล
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 16:05
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป ๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๕.๐๔ น ...

ร่วมบุญผางประทีป
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๕.๐๔ น
๒,๐๐๐.๘๔
คุณพ่อนิธิภูมิ ทรัพย์อุดมกุล ๕๐๐
คุณ ภัทรพร วิมลวัตรเวที ๕๐๐
คุณมนัสวี ภังคานนท์ ๕๐๐
คุณยุคล ทรัพย์อุดมกุล ๕๐๐
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 16:00
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ธนพร อังควานิชและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ ธนพร อังควานิชและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๔.๑๒น.
๕๐๐.๕๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:59
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
น.ส.พัชรินทร์ ปิยะฤดีวรรณ นาย พิสิทธิ์ ...

น.ส.พัชรินทร์ ปิยะฤดีวรรณ
นาย พิสิทธิ์ จิตวิริยะวศิน
ด.ช ธาราวรรษ จิตวิริยะวศิน
ด.ช ปภาวินท์ จิตวิริยะวศิน
ด.ช พงศ์อมร จิตวิริยะวศิน
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๔.๐๘น.
๒,๓๕๐.๕๕ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:59
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ขวัญใจ ชาญณรงค์ ๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๐.๑๙ น. ...

คุณ ขวัญใจ ชาญณรงค์
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๐.๑๙ น.
๑,๐๐๐.๒๓ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:59
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ชนิดา คงลิ้มและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ ชนิดา คงลิ้มและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๔๘น.
๕๐๐.๙๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:58
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ อุบลวรรณ กัลหะรัตน์ และครอบครัว. ๑๖ กค ๖๒...

คุณ อุบลวรรณ กัลหะรัตน์ และครอบครัว.
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๓๕ น.
๕๓๖.๙๙ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:58
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ฐานยา แดงเจริญและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ ฐานยา แดงเจริญและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น.
๕๕๘.๕๘ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:57
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ สุพรรณี เตชะวโรและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ สุพรรณี เตชะวโรและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๒๑น.
๕๕๕.๕๕ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:57
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน ในวันอาสาฬหบูชา ค่ะ ...

ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน ในวันอาสาฬหบูชา ค่ะ
คุณ สุวพันธ์ เรวัติบวรวงศ์
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๑๖น.
๘๐๘.๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 19-05-2019, 10:11
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกุล ร่วมบุญผางประทีป...

ปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกุล

ร่วมบุญผางประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ๑,๐๐๐.๒๘ บาท วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 19:45
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
กฤษณา สุทธิภาศิลป์ ร่วมบุญผางประทีป...

กฤษณา สุทธิภาศิลป์
ร่วมบุญผางประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ๑๙๙.๙๙ บาท วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 15:06
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป ครูบาสิริปัญโญ ๑๘ พ.ค...

ร่วมบุญผางประทีป

ครูบาสิริปัญโญ
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๒ น.
จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 13:19
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณธัญญาลักษณ์ ดีมาก...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณธัญญาลักษณ์ ดีมาก เเละคุณวีณิกา ดีมาก
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๗ น.
จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 12:21
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณวิไล พลังรัตนกุล ๑๘...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณวิไล พลังรัตนกุล
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๑ น.
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:25
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณพ่อนิธิภูมิ...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณพ่อนิธิภูมิ ทรัพย์อุดมกุล
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๓ น.
จำนวนเงิน ๕๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:23
คำตอบ: 161
เปิดอ่าน: 142,552
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณมนัสวี ภังคานนท์ ๑๖...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณมนัสวี ภังคานนท์
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๐ น.
จำนวนเงิน ๔,๐๐๐.๐๒ บาท
Showing results 1 to 25 of 28

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:24ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว