กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 240
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ชยาคมน์
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน เมื่อวานนี้, 10:40
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 396,094
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ...

กราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทริปงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๖/๒๕๖๑
งานทำบุญถวายพระราชกุศลในหลวง ร.๙
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๓ วัน)
...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 22-09-2018, 02:06
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 396,094
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตประกาศที่นั่ง ...

กราบขออนุญาตประกาศที่นั่ง

ทริปงานบุญออกนิโรธกรรมพระครูบาเจ้าวิฑูรย์ ชินวโร
ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 19-09-2018, 06:58
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 657
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ ...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานทำบุญวันบูรพาจารย์วัดท่าขนุน ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

6NBAlIiDsl4
...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 19-09-2018, 06:50
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 396,094
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ คลิป Unseen Thailand...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิป Unseen Thailand ตามประทีป (รวม Hilight)
ณ วัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

E2n6zVoafis

วัดท่าขนุนตามประทีปถวายเป็นพุทธบูชาปีละ ๔ คร้ัง

๑. วันมาฆบูชา
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 03-09-2018, 12:34
คำตอบ: 22
เปิดอ่าน: 92,068
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต...

วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต ร่วมบุญค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร วัดท่าขนุน
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สมทบกองทุนของพระอาจารย์) โดยโอนเข้าบัญชีวัดท่าขนุน วันที่ ๓ ก.ย. ๗๑ เวลา ๑๒.๒๙ น.
...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 03-09-2018, 12:27
คำตอบ: 49
เปิดอ่าน: 155,907
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต...

วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต ร่วมบุญบวชพระวัดท่าขนุน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
โดยโอนเข้าบัญชีวัดท่าขนุน วันที่ ๓ ก.ย. ๗๑ เวลา ๑๒.๒๑ น.
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 22-08-2018, 23:02
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 892
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ คลิปวีดีโองานทำบุญวันแม่...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานทำบุญวันแม่ ปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดท่าขนุน

RmThK-R66iU

รับชมอีกช่องทางได้ที่
https://youtu.be/RmThK-R66iU
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 22-08-2018, 23:01
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 892
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ ...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานทำบุญเทศกาลวันแม่ ปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดท่าขนุน

lQVieg8GUPU

รับชมอีกช่องทางได้ที่
https://youtu.be/lQVieg8GUPU
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 10-08-2018, 15:52
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 902
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
ยังไม่เคยบวช ๑. นายกฤษฎากร ก๋งอุบล ๒....

ยังไม่เคยบวช

๑. นายกฤษฎากร ก๋งอุบล
๒. นางสาวปราณี​ ค้ำคูณ
๓. นายวันชัย ต่อคุณ
๔. นายเจริญศรี สมสุข

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวยุราพันธ์ ศรีพิทักษ์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 26-07-2018, 23:40
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,887
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
แจ้งทางอีเมล์แล้วครับ เคยบวชแล้ว ๑....

แจ้งทางอีเมล์แล้วครับ

เคยบวชแล้ว
๑. นางสาวสุชารัตน์ สุคนธวัฒน์
๒. เด็กหญิงนารถติรัตน์ สุคนธวัฒน์
๓. นางอรทัย ฝ่ายคุณวงศ์

ยังไม่เคยบวช
๑. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฝ่ายคุณวงศ์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 26-07-2018, 23:29
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,887
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นายประวีร์ อินทรสุข ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นายประวีร์ อินทรสุข
๒. นางสาวสุทธิวรรณ ปรีชา
๓. นางสาวอัญชลี ปรีชา

ยังไม่เคยบวช

๑. นางสาวปานยา ตันติวงษ์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 26-07-2018, 19:36
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,887
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นายศิรเดช บุตรโคตร ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นายศิรเดช บุตรโคตร
๒. นางสาวประยงค์ จึงกาญจนา
๓. นางสาวอมรรัตน์ สมเจตน์เลิศเจริญ
๔. นางสาวขวัญดี แช่มช้อย
๕. นายภาณุรุจ ถนอมศักดิ์

ยังไม่เคยบวช
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 26-07-2018, 13:55
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,887
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวปลื้มจิตต์ เตชธรรมรักข์ ...

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวปลื้มจิตต์ เตชธรรมรักข์
๒. นางสาวภริมชลิสา หอระคุณ
๓. นางสาวธัญญรัตน์ ดั่งธันย์พรกูล
๔. นางสาวศศิธร อ่อนเอม
๕. นางสาวสุนีย์ สุขเกษมสถาพร
๖. นางสาวณิชาภา พิศสุวรรณ
๗....
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 21-07-2018, 23:51
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 1,171
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ ...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดร อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

80dE9Q1wqdA

หากคลิปวีดีโอไม่ขึ้น ให้ดูได้ที่
https://youtu.be/80dE9Q1wqdA
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-07-2018, 22:08
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 1,171
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
ขออนุญาตเล่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์ครับ ...

ขออนุญาตเล่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์ครับ

https://watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28712&stc=1&d=1532098613

เรื่องแรก ความเคารพของพระอาจารย์นิลต่อพระอาจารย์

เมื่อวันที่ ๑๘...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-07-2018, 21:12
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 1,171
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณครับ ...

เรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณครับ

พระอาจารย์นิลได้กราบขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์ก่อนจัดงานว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง ซึ่งพระอาจารย์แนะนำว่า "ให้ปูอาสนะสีขาว ๕ ที่"
...
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 20-07-2018, 16:23
คำตอบ: 31
เปิดอ่าน: 24,657
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
แจ้งเพื่อทราบ ...

แจ้งเพื่อทราบ

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/37592095_2097123970608923_5067581639958200320_n.png?_nc_cat=0&oh=0046b343e72b38349fe2ca65e916024b&oe=5BDE1BB1
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 04-07-2018, 23:07
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 724
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ ...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 02:22
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 819
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เป็นอย่างไรครับ ๑๐ ปีที่ผ่านมา "วัดท่าขนุน"...

เป็นอย่างไรครับ ๑๐ ปีที่ผ่านมา "วัดท่าขนุน" พัฒนาไปมากจริง ๆ
นั่นเพราะเรามี "พระสงฆ์" ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทาง

ดังนั้นเรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องดี ๆ ในพระพุทธศาสนากันครับ...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 02:00
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 819
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
"รีวิววัดท่าขนุน" จากบุคคลต่าง ๆ NACCVRP3ALg...

"รีวิววัดท่าขนุน" จากบุคคลต่าง ๆ

NACCVRP3ALg
UNSEEN TONG PAPUME วัดท่าขนุน
เที่ยวไปกับ ททท.กาญจนบุรี & รายการร้อยเรื่องเมืองกาญจน์


efOR8vV56eE
วัดท่าขนุน ปี ๒๕๕๕ โดยคุณ จิรพงษ์...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 01:51
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 819
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา (ต่างวัด) ...

กิจกรรมสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา (ต่างวัด)

พระอาจารย์เล็กเมตตาสงเคราะห์เหล่าพระภิกษุหลายวัด อาทิ

๑. เป็นประธานวางศิลาฤกษ์วิหารสมเด็จองค์ปฐม ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร อ.เมือง จ.สกลนคร
...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 01:35
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 819
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมสืบสานสมบัติพ่อให้ "งานสวดพระคาถาเงินล้าน"...

กิจกรรมสืบสานสมบัติพ่อให้ "งานสวดพระคาถาเงินล้าน"

คุณรู้หรือไม่ว่า พระอาจารย์เป็นประธานนำสวดพระคาถาเงินล้านมาแล้วกี่ครั้ง ?

n5OLImzhk20
พูดถึงพ่อ ภาคพิเศษ - งานสวดพระคาถาเงินล้าน วันเสาร์ที่ ๓...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 00:58
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 819
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อคนทองผาภูมิ ...

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อคนทองผาภูมิ

ท่านรู้หรือไม่ว่า พระอาจารย์นำพวกเราทุกคนร่วมสร้างบันไดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดท่าขนุน
มูลค่าราว ๑๒ ล้านบาท...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 00:54
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 819
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมหล่อพระพุทธรูปสำคัญ วัดท่าขนุน ...

กิจกรรมหล่อพระพุทธรูปสำคัญ วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุนมีการหล่อพระพุทธรูปไม่บ่อยเท่าใดนัก แต่สร้างความประทับใจทุกครั้งครับ

๑. ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๒๑ ศอก วัดท่าขนุน (หน้าวัด) ปี ๒๕๕๕
...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 00:34
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 819
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทหมู่ "ฟรี" ในวาระสำคัญต่าง...

กิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทหมู่ "ฟรี" ในวาระสำคัญต่าง ๆ

คุณรู้หรือไม่ว่า นอกจากวัดท่าขนุนจะจัดบวชฟรี ปีละ ๔ ครั้ง
ในวันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วัดเข้าพรรษา และวันลอยกระทงแล้ว
...
Showing results 1 to 25 of 240

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:50ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว