กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 30
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: สะพานบุญ 24-03-2019, 22:08
คำตอบ: 580
เปิดอ่าน: 34,967
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๙๔ ครับ

จองรายการที่ ๙๔ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-03-2019, 21:55
คำตอบ: 580
เปิดอ่าน: 34,967
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๐๑ ครับ

จองรายการที่ ๑๐๑ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-03-2019, 21:53
คำตอบ: 580
เปิดอ่าน: 34,967
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๙๙ ครับ

จองรายการที่ ๙๙ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-03-2019, 15:53
คำตอบ: 580
เปิดอ่าน: 34,967
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๒๗ - โอนเงินแล้วจำนวน ๔๒,๐๐๙...

- ลำดับการจองที่ ๒๗
- โอนเงินแล้วจำนวน ๔๒,๐๐๙ บาท วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๗ น.
- ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 21-03-2019, 16:53
คำตอบ: 580
เปิดอ่าน: 34,967
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๕๘ ครับ

จองรายการที่ ๕๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 21-03-2019, 16:48
คำตอบ: 580
เปิดอ่าน: 34,967
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๕๙ ครับ

จองรายการที่ ๕๙ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-03-2019, 04:07
คำตอบ: 580
เปิดอ่าน: 34,967
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์ครับ

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 15-03-2019, 05:49
คำตอบ: 228
เปิดอ่าน: 7,137
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๒ -...

- ลำดับการจองที่ ๒
- จองบูชาเหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองแดง จำนวน ๒ เหรียญ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๖๐๕ บาท วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๔๗ น.
- ขอรับที่วัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-03-2019, 20:27
คำตอบ: 228
เปิดอ่าน: 7,137
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จอง ๒ องค์ครับ

จอง ๒ องค์ครับ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-03-2019, 00:11
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 181,313
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๑๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2019, 00:10
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 125,152
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๑๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2019, 00:09
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 321,342
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2019, 00:09
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-02-2019, 21:24
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 125,152
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-02-2019, 21:24
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 321,342
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๕๒๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-02-2019, 21:23
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2019, 06:50
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2018, 06:28
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2018, 08:09
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๓ น
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2018, 06:44
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖. ๒๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2018, 07:22
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2018, 09:55
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2018, 15:38
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-06-2018, 17:46
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๔๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 15:21
คำตอบ: 682
เปิดอ่าน: 104,504
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๔๓ น.
Showing results 1 to 25 of 30

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:49ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว