กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.07 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 20:19
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615:...

:4672615: กรุณาใช้เครื่องหมายลูกน้ำคั่นระหว่างตัวเลขตามกติกาด้วยค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 16:35
คำตอบ: 239
เปิดอ่าน: 12,518
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/rpiv315...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/rpiv31521452034.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/x0gcr1521452077.jpg

สามารถโอนเงินร่วมบุญงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี...
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 15:56
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 15:56
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u10wr1518921058.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 15:56
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๒) ...

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๒)
ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๒
พระเครื่อง (๒)

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/7v1d61520525470.jpg
...
ห้อง: ธรรมวิภาค วันนี้, 10:39
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 757
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สังวร ๕ (ความสำรวม) ๑. สีลสังวร...

สังวร ๕ (ความสำรวม)

๑. สีลสังวร (สำรวมระวังในศีล) ได้แก่ การสำรวมทางการกระทำ การพูด การคิด อันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ศีล) เช่น ศีล ๕ ,ศีล ๘, ศีล ๑๐ และศีล...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 22:18
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615: รายการข้างต้นจองบูชาหมดแล้วนะคะ...

:4672615: รายการข้างต้นจองบูชาหมดแล้วนะคะ กราบอนุโมทนาค่ะ
ห้อง: ธรรมวิภาค เมื่อวานนี้, 22:08
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 757
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สุทธาวาส ๕ (ภพที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์) หมายถึง...

สุทธาวาส ๕ (ภพที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์) หมายถึง ภพของท่านผู้เป็นพระอนาคามี มี ๕ คือ

๑. อวิหา (ภพของท่านผู้ไม่ละฐานะของตน) ได้แก่ ภพที่ผู้มีศรัทธาแก่กล้าจะไปเกิดในภพนี้
๒. อตัปปา...
ห้อง: สะพานบุญ 17-03-2018, 18:47
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ 17-03-2018, 18:47
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u10wr1518921058.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 17-03-2018, 18:47
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๒) ...

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๒)
ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๒
พระเครื่อง (๒)

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/7v1d61520525470.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 17-03-2018, 18:29
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 29,597
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ...

ร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ
ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๓๓
พระหลวงปู่ปาน พิมพ์โบราณ ขี่เม่น
...
ห้อง: สะพานบุญ 16-03-2018, 10:20
คำตอบ: 193
เปิดอ่าน: 13,308
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u10wr1518921058.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 16-03-2018, 10:18
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u10wr1518921058.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 16-03-2018, 10:11
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๒) ...

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๒)
ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๑
พระเครื่อง (๑)

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/byvls1520525470.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 16-03-2018, 10:11
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ 16-03-2018, 10:10
คำตอบ: 37
เปิดอ่าน: 2,242
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ
ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/hq3f31508861540.jpg

ภาพ : พระพุทธรูปทองคำต้นแบบ...
ห้อง: สะพานบุญ 16-03-2018, 09:40
คำตอบ: 51
เปิดอ่าน: 3,874
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615: ปิดรับร่วมบุญแล้วนะคะ ...

:4672615: ปิดรับร่วมบุญแล้วนะคะ
สรุปยอดร่วมบุญได้ทั้งสิ้น ๘๔๔,๐๐๐ บาท
กราบอนุโมทนากับทุกท่านค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 16-03-2018, 09:39
คำตอบ: 51
เปิดอ่าน: 3,874
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/h15tw15...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/h15tw1520780769.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u90c51520780774.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/qjbhr1521167911.jpg
...
ห้อง: ธรรมวิภาค 15-03-2018, 20:29
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 757
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
เวทนา ๕ (การเสวยอารมณ์) ๑. ความสุข หมายเอา...

เวทนา ๕ (การเสวยอารมณ์)

๑. ความสุข หมายเอา ความสบายทางกาย
๒. ความทุกข์ หมายเอา ความไม่สบายกาย ความเจ็บปวดทางกาย
๓. โสมนัส (ความแช่มชื่น) หมายเอา ความสบายใจ ความสุขใจ
๔. โทมนัส (ความเสียใจ)...
ห้อง: สะพานบุญ 15-03-2018, 18:24
คำตอบ: 193
เปิดอ่าน: 13,308
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615: รอบนี้ตัดยอดวันนี้ (๑๕ มี.ค. ) เวลา...

:4672615: รอบนี้ตัดยอดวันนี้ (๑๕ มี.ค. ) เวลา ๒๔.๐๐ น. นะคะ
กรุณา "โอน" และ "แจ้งโอน" ภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ
ห้อง: สะพานบุญ 15-03-2018, 18:21
คำตอบ: 193
เปิดอ่าน: 13,308
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ 15-03-2018, 18:21
คำตอบ: 193
เปิดอ่าน: 13,308
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u10wr1518921058.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 15-03-2018, 18:21
คำตอบ: 193
เปิดอ่าน: 13,308
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๑) ...

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนมีนาคม (๑)
ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๒๐
พระเครื่อง (๑๘)

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/yzesp1519926879.jpg
...
ห้อง: กระโถนข้างธรรมาสน์ 15-03-2018, 09:43
คำตอบ: 31
เปิดอ่าน: 458
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/ir6jp15...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/ir6jp1521081473.jpg
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:45ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว