กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 21 of 21
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: รัชชสิทธิ์
ห้อง: สะพานบุญ 22-03-2020, 18:02
คำตอบ: 2,901
เปิดอ่าน: 151,533
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับการจองที่ ๖๘ โอนยอด ๒,๕๕๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๒...

ลำดับการจองที่ ๖๘ โอนยอด ๒,๕๕๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๑ น. ขอรับที่ บ้านเติมบุญ ครับ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 22-03-2020, 11:16
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 208,673
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๗ น. กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 22-03-2020, 11:14
คำตอบ: 62
เปิดอ่าน: 4,181
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 22-03-2020, 11:13
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 115,339
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
เพิ่มทุนที่ ๑๑๙ ทุนอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

เพิ่มทุนที่ ๑๑๙ ทุนอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ จำนวน ๓๐๐ บาท โอนวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๗ น. กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 22-03-2020, 11:12
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๐ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 21-03-2020, 12:42
คำตอบ: 2,901
เปิดอ่าน: 151,533
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จองรายการที่ ๑ จำนวน ๕ องค์

จองรายการที่ ๑ จำนวน ๕ องค์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 25-02-2020, 17:23
คำตอบ: 63
เปิดอ่าน: 208,673
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๗...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๗ น. กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-02-2020, 17:21
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๘...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-02-2020, 17:20
คำตอบ: 62
เปิดอ่าน: 4,181
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๙ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-01-2020, 11:09
คำตอบ: 62
เปิดอ่าน: 4,181
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๙...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๙ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-01-2020, 11:04
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๓...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๓ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 20-12-2019, 12:47
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๗ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 20-12-2019, 12:46
คำตอบ: 62
เปิดอ่าน: 4,181
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 28-11-2019, 12:05
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๔ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-10-2019, 19:47
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๔๖ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 28-09-2019, 07:08
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 24-08-2019, 14:27
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๖ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 27-07-2019, 17:26
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๒๕ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-06-2019, 09:11
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๐ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-05-2019, 08:39
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 142,276
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 26-04-2018, 16:22
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 1,175
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลักษณะของบายศรีที่ใช้แก้บนต้องเป็นอย่างไรครับ

ขอโอกาสเรียนถาม วิธีแก้บนที่จำไม่ได้โดยละเอียด และกราบขอความเมตตาอธิบายลักษณะของบายศรีที่ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว กราบขอบพระคุณครับ
Showing results 1 to 21 of 21

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:46ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว