กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 15 of 15
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เด็กอนุบาล
ห้อง: เรื่องธรรมะ และการปฏิบัติ 04-01-2012, 12:01
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 47,243
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
ได้รับความประทับใจจากการบวชรุ่นหนึ่งปีนี้หลายประกา...

ได้รับความประทับใจจากการบวชรุ่นหนึ่งปีนี้หลายประการครับ

๑. ได้ฝึกใจให้ห่างรัก โลภ โกรธ หลง ได้นานที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาในชีวิต....เมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่จับลมหายใจเข้าออกยากมาก...
ห้อง: พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) 02-09-2009, 10:35
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 4,104
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
พระอาจารย์ท่านรักพวกเราขนาดนี้...

พระอาจารย์ท่านรักพวกเราขนาดนี้ ยอมลำบากเพื่อพวกเราขนาดนี้ พวกเราทุกคนคงต้องปฏิบัติเต็มความสามารถแล้วละครับ อย่างน้อยก็ควรทำเพื่อบูชาความดีของท่าน

และเมื่อใดที่ท้อขึ้นมา...
ห้อง: พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) 14-07-2009, 05:33
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 6,020
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
อาวุธยิ่งมีอานุภาพสูงเพียงใด...

อาวุธยิ่งมีอานุภาพสูงเพียงใด ย่อมให้ทั้งคุณและโทษสูงเพียงนั้น แต่โดยธรรมชาติแล้ว อาวุธเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณและไม่มีโทษโดยตนเอง...
ห้อง: กระทู้ธรรม 22-05-2009, 06:17
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 10,714
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
ขออาราธนาพระพุทธพจน์มาฝากเพิ่มเติม...

ขออาราธนาพระพุทธพจน์มาฝากเพิ่มเติม ขอเน้นพระพุทธพจน์ในส่วนที่เป็นการอุปมาอุปไมยด้วยสีเขียวครับ พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเชิงเปรียบเทียบเก่งเหลือเกิน สังเกตว่าอ่านตามแล้วจะเกิดจินตภาพขึ้นได้ง่าย ๆ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 17-05-2009, 05:39
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 10,714
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
มีต่อครับ...

มีต่อครับ ผมอ่านแล้วรู้สึกสังเวชใจกับข้อความที่เน้นเป็นตัวสีแดง อ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่น่าเกิดมาเลย

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาทางทั้งหลาย มรรคมีองค์แปด ประเสริฐที่สุด บรรดาบททั้งหลาย...
ห้อง: กระทู้ธรรม 16-05-2009, 15:05
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 10,714
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
และแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังภัณฑุคาม และโภคนคร...

และแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังภัณฑุคาม และโภคนคร ตามลำดับ ในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตตราริยธรรมกล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ...
ห้อง: กระทู้ธรรม 16-05-2009, 15:00
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 10,714
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
คำสอนพุทธองค์ ช่วง ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน

ผมขออาราธนาคำสอนบางส่วนของพุทธองค์ช่วง ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ที่ผมได้อ่านแล้ว ฟังแล้ว รู้สึกซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง มาทยอยเผยแพร่เป็นธรรมทานไว้ดังนี้

...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 21-04-2009, 17:45
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 9,112
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
ธรรมทานจากหลวงปู่บุดดา

http://i398.photobucket.com/albums/pp69/tidtou/2.jpg
ปุจฉา วิสัชนา : หลวงปู่บุดดา ถาวโรปุจฉา : ทำไมหลวงปู่กราบพระบ่อย ๆ ครับ ?

วิสัชนา : กราบพระพุทธรูปนั้นแหละ ตื่นขึ้นมากราบ ๓ ครั้ง...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 23-03-2009, 17:47
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 7,651
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
ผมปลื้มใจมากครับ ที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา...

ผมปลื้มใจมากครับ ที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อสมเด็จฯ รวมทั้งถวายสังฆทานและพานดอกไม้ธูปเทียนแพ และได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นรอบสองกับหมู่พระสงฆ์ที่คณะ ๑๒ ด้วย
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-03-2009, 10:03
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 7,651
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
สาธุ ขอบพระคุณที่เมตตาให้ธรรมทานอย่างรวดเร็ว ...

สาธุ ขอบพระคุณที่เมตตาให้ธรรมทานอย่างรวดเร็ว
ขออาราธนาบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และผลบญนี้ช่วยสงเคราะห์ให้
คุณเด็กเมื่อวานซืนบรรลุธรรมโดยเฉียบพลัน ทันใจ ไม่เนิ่นช้าครับ
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-03-2009, 04:45
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 7,651
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
:af48944b: ผมอยากไปกราบท่านมากครับ...

:af48944b:

ผมอยากไปกราบท่านมากครับ ขอธรรมทานจากคุณเด็กเมื่อวานซืน ช่วยเมตตาบอกกำหนดเวลาที่ท่านลงทำวัตรเย็นรอบแรก และวิธีการที่จะได้กราบถวายสังฆทานกับท่านด้วยเถิด
ห้อง: พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) 14-02-2009, 20:09
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 2,951
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
อืม...

อืม อย่างนี้เวลาที่คนทำชั่วอะไรแล้วทำได้แบบจริงจัง เวลาเขากลับตัวมาทำดี กำลังใจอาจไปได้เร็วเลยก็ได้
เพราะเขามีฉันทะแรงอยู่แล้ว แต่ดันแรงในทางที่ผิด
ห้อง: พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) 14-02-2009, 19:05
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 12,763
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
สาธุ น้องเถรี พี่ชอบอ่านของพระอาจารย์มากครับ...

สาธุ น้องเถรี พี่ชอบอ่านของพระอาจารย์มากครับ อ่านแล้วใจฮึกเหิมดีจัง
ห้อง: พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) 14-02-2009, 12:32
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 3,103
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
ใช่ครับ รู้สึกว่าโลกของผมมันหมุนเร็วจริง ๆ...

ใช่ครับ รู้สึกว่าโลกของผมมันหมุนเร็วจริง ๆ ชีวิตเร่งรัดทุกอย่าง ทั้งลูกค้า เจ้านาย ญาติพี่น้อง ต่างมีความคาดหวังให้เราทำนั่น ทำนี่ ทำโน่นให้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-01-2009, 20:13
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 7,786
ถูกเขียนโดย เด็กอนุบาล
ปูเสื่อรออยู่จ้า

ปูเสื่อรออยู่จ้า
Showing results 1 to 15 of 15

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:59ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว